Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2014/0175(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0331/2017

Texte depuse :

A8-0331/2017

Dezbateri :

Voturi :

PV 12/12/2017 - 5.8

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0481

Texte adoptate
PDF 325kWORD 48k
Marţi, 12 decembrie 2017 - Strasbourg
Drepturi vamale la importurile anumitor produse originare din Statele Unite ale Americii ***I
P8_TA(2017)0481A8-0331/2017
Rezoluţie
 Text

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 12 decembrie 2017 referitoare la propunerea modificată de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind drepturi vamale suplimentare la importurile anumitor produse originare din Statele Unite ale Americii (COM(2017)0361 – C8-0226/2017 – 2014/0175(COD))

(Procedura legislativă ordinară – codificare)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei înaintată Parlamentului European și Consiliului (COM(2017)0361),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 207 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0226/2017),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 20 decembrie 1994 privind metoda de lucru accelerată pentru codificarea oficială a textelor legislative(1),

–  având în vedere articolele 103 și 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice (A8-0331/2017),

A.  întrucât grupul de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului European, Consiliului și Comisiei consideră că propunerea în cauză se limitează la o simplă codificare a textelor existente, fără modificări de fond ale acestora,

1.  adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 102, 4.4.1996, p. 2.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 12 decembrie 2017 în vederea adoptării Regulamentului (UE) .../... al Parlamentului European și al Consiliului privind drepturi vamale suplimentare la importurile anumitor produse originare din Statele Unite ale Americii (text codificat)
P8_TC1-COD(2014)0175

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) 2018/196.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate