Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2006/0058(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0376/2017

Внесени текстове :

A8-0376/2017

Разисквания :

Гласувания :

PV 12/12/2017 - 5.9

Приети текстове :

P8_TA(2017)0482

Приети текстове
PDF 452kWORD 48k
Вторник, 12 декември 2017 г. - Страсбург
Споразумение за въздушен транспорт ЕС—САЩ ***
P8_TA(2017)0482A8-0376/2017

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 12 декември 2017 г. относно проекта на решение на Съвета относно сключването от името на Европейския съюз на Споразумението за въздушен транспорт между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Съединените американски щати, от друга страна (13419/2016 – C8-0100/2017 – 2006/0058(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на решение на Съвета (13419/2016),

—  като взе предвид Споразумението за въздушен транспорт между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Съединените американски щати, от друга страна(1),

—  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 100, параграф 2, както и с член 218, параграф 6, втора алинея, буква a) от Договора за функционирането на Европейския Съюз (C8-0100/2017),

—  като взе предвид член 99, параграфи 1 и 4 и член 108, параграф 7 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид препоръката на комисията по транспорт и туризъм (A8‑0376/2017),

1.  дава своето одобрение за сключването на споразумението;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Съединените американски щати.

(1) OВ L 134, 25.5.2007 г., стр. 4.

Правна информация - Политика за поверителност