Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2006/0058(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0376/2017

Ingediende teksten :

A8-0376/2017

Debatten :

Stemmingen :

PV 12/12/2017 - 5.9

Aangenomen teksten :

P8_TA(2017)0482

Aangenomen teksten
PDF 244kWORD 48k
Dinsdag 12 december 2017 - Straatsburg
Overeenkomst EG/VS over luchtvervoer ***
P8_TA(2017)0482A8-0376/2017

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 12 december 2017 betreffende het ontwerpbesluit van de Raad inzake de sluiting, namens de Europese Unie, van de Overeenkomst inzake luchtvervoer tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten enerzijds en de Verenigde Staten van Amerika anderzijds (13419/2016 – C8-0100/2017 – 2006/0058(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

–  gezien het ontwerpbesluit van de Raad (13419/2016),

–  gezien de Overeenkomst inzake luchtvervoer tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten enerzijds en de Verenigde Staten van Amerika anderzijds(1),

–  gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 100, lid 2, en artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (C8-0100/2017),

–  gezien artikel 99, leden 1 en 4, en artikel 108, lid 7, van zijn Reglement,

–  gezien de aanbeveling van de Commissie vervoer en toerisme (A8-0376/2017),

1.  hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en de Verenigde Staten van Amerika.

(1) PB L 134 van 25.5.2007, blz. 4.

Juridische mededeling - Privacybeleid