Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2006/0058(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0376/2017

Teksty złożone :

A8-0376/2017

Debaty :

Głosowanie :

PV 12/12/2017 - 5.9

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0482

Teksty przyjęte
PDF 315kWORD 48k
Wtorek, 12 grudnia 2017 r. - Strasburg
Umowa o komunikacji lotniczej między UE a USA ***
P8_TA(2017)0482A8-0376/2017

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej umowy o transporcie lotniczym między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, z drugiej strony (13419/2016 – C8-0100/2017 – 2006/0058(NLE))

(Zgoda)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt decyzji Rady (13419/2016),

–  uwzględniając umowę o transporcie lotniczym między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, z drugiej strony(1),

–  uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 100 ust. 2 oraz art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C8-0100/2017),

–  uwzględniając art. 99 ust. 1 i 4 oraz art. 108 ust. 7 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie Komisji Transportu i Turystyki (A8-0376/2017),

1.  wyraża zgodę na zawarcie umowy;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji oraz rządom i parlamentom państw członkowskich i Stanów Zjednoczonych Ameryki.

(1) Dz.U. L 134 z 25.5.2007, s. 4.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności