Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2006/0058(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0376/2017

Texte depuse :

A8-0376/2017

Dezbateri :

Voturi :

PV 12/12/2017 - 5.9

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0482

Texte adoptate
PDF 240kWORD 47k
Marţi, 12 decembrie 2017 - Strasbourg
Acordul privind transportul aerian dintre UE și SUA ***
P8_TA(2017)0482A8-0376/2017

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 12 decembrie 2017 referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului privind transportul aerian dintre Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Statele Unite ale Americii, pe de altă parte (13419/2016 – C8-0100/2017 – 2006/0058(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (13419/2016),

–  având în vedere Acordul privind transportul aerian dintre Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Statele Unite ale Americii, pe de altă parte(1),

–  având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 100 alineatul (2) și articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C8-0100/2017),

–  având în vedere articolul 99 alineatele (1) și (4) și articolul 108 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea Comisiei pentru transport și turism (A8-0376/2017),

1.  aprobă încheierea acordului;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Statelor Unite ale Americii.

(1) JO L 134, 25.5.2007, p. 4.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate