Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2006/0058(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0376/2017

Predkladané texty :

A8-0376/2017

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 12/12/2017 - 5.9

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0482

Prijaté texty
PDF 243kWORD 43k
Utorok, 12. decembra 2017 - Štrasburg
Dohoda o leteckej doprave medzi EÚ a USA ***
P8_TA(2017)0482A8-0376/2017

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 12. decembra 2017 o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o leteckej doprave medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Spojenými štátmi americkými na strane druhej v mene Európskej únie (13419/2016 – C8-0100/2017 – 2006/0058(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (13419/2016),

–  so zreteľom na Dohodu o leteckej doprave medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Spojenými štátmi americkými na strane druhej(1),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 100 ods. 2 a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C8-0100/2017),

–  so zreteľom na článok 99 ods. 1 a 4 a článok 108 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A8-0376/2017),

1.  udeľuje súhlas s uzatvorením dohody;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Spojených štátov amerických.

(1) Ú. v. EÚ L 134, 25.5.2007, s. 4.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia