Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2006/0058(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0376/2017

Ingivna texter :

A8-0376/2017

Debatter :

Omröstningar :

PV 12/12/2017 - 5.9

Antagna texter :

P8_TA(2017)0482

Antagna texter
PDF 233kWORD 42k
Tisdagen den 12 december 2017 - Strasbourg
Avtal mellan EU och Förenta staterna om lufttransporter ***
P8_TA(2017)0482A8-0376/2017

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 12 december 2017 om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av luftfartsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Amerikas förenta stater, å andra sidan (13419/2016 – C8-0100/2017 – 2006/0058(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (13419/2016),

–  med beaktande av luftfartsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Amerikas förenta stater, å andra sidan(1),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 100.2 samt artikel 218.6 andra stycket a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8-0100/2017),

–  med beaktande av artikel 99.1 och 99.4 samt artikel 108.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för transport och turism (A8-0376/2017).

1.  Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Amerikas förenta stater.

(1) EUT L 134, 25.5.2007, s. 4.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy