Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/0193(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0386/2017

Внесени текстове :

A8-0386/2017

Разисквания :

Гласувания :

PV 12/12/2017 - 5.10

Приети текстове :

P8_TA(2017)0483

Приети текстове
PDF 454kWORD 47k
Вторник, 12 декември 2017 г. - Страсбург
Споразумение между ЕС и Швейцария за свързване на техните системи за търговия с емисии на парникови газове ***
P8_TA(2017)0483A8-0386/2017

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 12 декември 2017 г. относно предложението за решение на Съвета за сключване от името на Европейския съюз на Споразумение между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария за свързване на техните системи за търговия с емисии на парникови газове (13076/2017 – C8-0415/2017 – 2017/0193(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на решение на Съвета (13076/2017),

—  като взе предвид проекта на споразумение между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария за свързване на техните системи за търговия с емисии на парникови газове (13073/2017),

—  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 192, параграф 1 и с член 218, параграф 6, втора алинея, буква а) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C8‑0415/2017),

—  като взе предвид член 99, параграфи 1 и 4 и член 108, параграф 7 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид препоръката на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A8-0386/2017),

1.  дава своето одобрение за сключването на споразумението;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Конфедерация Швейцария.

Правна информация - Политика за поверителност