Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2017/0193(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0386/2017

Ingediende teksten :

A8-0386/2017

Debatten :

Stemmingen :

PV 12/12/2017 - 5.10

Aangenomen teksten :

P8_TA(2017)0483

Aangenomen teksten
PDF 241kWORD 48k
Dinsdag 12 december 2017 - Straatsburg
Overeenkomst EU-Zwitserland inzake de koppeling van hun regelingen voor de handel in broeikasgasemissierechten ***
P8_TA(2017)0483A8-0386/2017

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 12 december 2017 over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Zwitserse Bondsstaat inzake de koppeling van hun regelingen voor de handel in broeikasgasemissierechten (13076/2017 – C8-0415/2017 – 2017/0193(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel voor een besluit van de Raad (13076/2017),

–  gezien de ontwerpovereenkomst tussen de Europese Unie en de Zwitserse Bondsstaat inzake de koppeling van hun regelingen voor de handel in broeikasgasemissierechten (13073/2017),

–  gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 192, lid 1, en artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (C8-0415/2017),

–  gezien artikel 99, leden 1 en 4, en artikel 108, lid 7, van zijn Reglement,

–  gezien de aanbeveling van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (A8-0386/2017),

1.  hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en de Zwitserse Bondsstaat.

Juridische mededeling - Privacybeleid