Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/0193(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0386/2017

Ingivna texter :

A8-0386/2017

Debatter :

Omröstningar :

PV 12/12/2017 - 5.10

Antagna texter :

P8_TA(2017)0483

Antagna texter
PDF 239kWORD 41k
Tisdagen den 12 december 2017 - Strasbourg
Avtal mellan EU och Schweiz om sammankoppling av deras utsläppshandelssystem för växthusgaser ***
P8_TA(2017)0483A8-0386/2017

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 12 december 2017 om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Schweiziska edsförbundet om sammankoppling av deras utsläppshandelssystem för växthusgaser (13076/2017 – C8-0415/2017 – 2017/0193(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (13076/2017),

–  med beaktande av utkastet till avtalet mellan Europeiska unionen och Schweiziska edsförbundet om sammankoppling av deras utsläppshandelssystem för växthusgaser (13073/2017),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 192.1 samt artikel 218.6 andra stycket a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8‑0415/2017),

–  med beaktande av artikel 99.1 och 99.4 samt artikel 108.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A8-0386/2017).

1.  Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Schweiziska edsförbundet.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy