Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/0166(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0325/2017

Внесени текстове :

A8-0325/2017

Разисквания :

PV 11/12/2017 - 20
CRE 11/12/2017 - 20

Гласувания :

PV 12/12/2017 - 5.11
CRE 12/12/2017 - 5.11

Приети текстове :

P8_TA(2017)0484

Приети текстове
PDF 455kWORD 48k
Вторник, 12 декември 2017 г. - Страсбург
Споразумение за засилено партньорство и сътрудничество между ЕС и Казахстан (одобрение) ***
P8_TA(2017)0484A8-0325/2017

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 12 декември 2017 г. относно проекта на решение на Съвета за сключването от името на Съюза на Споразумение за засилено партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Казахстан, от друга страна (12409/2016 – C8-0469/2016 – 2016/0166(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на решение на Съвета (12409/2016),

—  като взе предвид проекта на Споразумение за засилено партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Казахстан, от друга страна (09452/2015),

—  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета съгласно член 37 и член 31, параграф 1 от Договора за Европейския съюз и съгласно член 91, член 100, параграф 2, членове 207 и 209, член 218, параграф 6, втора алинея, буква а) и член 218, параграф 8, втора алинея от Договора за функционирането на Европейския съюз (C8-0469/2016),

—  като взе предвид своята незаконодателна резолюция от 12 декември 2017 г.(1) относно проекта на решение,

—  като взе предвид член 99, параграфи 1 и 4 и член 108, параграф 7 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид препоръката на комисията по външни работи и становището на комисията по международна търговия (A8-0325/2017),

1.  дава своето одобрение за сключването на споразумението;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Република Казахстан.

(1) Приети текстове, P8_TA(2017)0485.

Правна информация - Политика за поверителност