Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/0166(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0325/2017

Ingivna texter :

A8-0325/2017

Debatter :

PV 11/12/2017 - 20
CRE 11/12/2017 - 20

Omröstningar :

PV 12/12/2017 - 5.11
CRE 12/12/2017 - 5.11

Antagna texter :

P8_TA(2017)0484

Antagna texter
PDF 240kWORD 43k
Tisdagen den 12 december 2017 - Strasbourg
Fördjupat partnerskaps- och samarbetsavtal mellan EU och Kazakstan (godkännande) ***
P8_TA(2017)0484A8-0325/2017

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 12 december 2017 om utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av det fördjupade partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kazakstan, å andra sidan (12409/2016 – C8-0469/2016 – 2016/0166(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (12409/2016),

–  med beaktande av utkastet till fördjupat partnerskaps- och samarbetsavtal mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kazakstan, å andra sidan (09452/2015),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artiklarna 37 och 31.1 i fördraget om Europeiska unionen och i enlighet med artiklarna 91, 100.2, 207 och 209 samt artikel 218.6 andra stycket a och 218.8 andra stycket i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8-0469/2016),

–  med beaktande av sin resolution som inte avser lagstiftning av den 12 december 2017(1) om utkastet till beslut,

–  med beaktande av artikel 99.1 och 99.4 samt artikel 108.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för utrikesfrågor och yttrandet från utskottet för internationell handel (A8-0325/2017).

1.  Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Republiken Kazakstan.

(1) Antagna texter, P8_TA(2017)0485.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy