Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/0901(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0393/2017

Внесени текстове :

A8-0393/2017

Разисквания :

Гласувания :

PV 12/12/2017 - 5.13

Приети текстове :

P8_TA(2017)0486

Приети текстове
PDF 456kWORD 48k
Вторник, 12 декември 2017 г. - Страсбург
Подновяване на мандата на председателя на Единния съвет за преструктуриране
P8_TA(2017)0486A8-0393/2017

Решение на Европейския парламент от 12 декември 2017 г. относно предложението на Комисията за подновяване на мандата на председателя на Единния съвет за преструктуриране (N8-0092/2017 – C8-0425/2017 – 2017/0901(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията от 29 ноември 2017 г. за подновяване на мандата на председателя на Единния съвет за преструктуриране (N8-0092/2017),

—  като взе предвид член 56, параграф 6, трета алинея и член 56, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 806/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2014 г. за установяването на еднообразни правила и еднообразна процедура за преструктурирането на кредитни институции и някои инвестиционни посредници в рамките на Единния механизъм за преструктуриране и Единния фонд за преструктуриране и за изменение на Регламент (ЕС) № 1093/2010(1),

—  като взе предвид член 122а от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A8-0393/2017),

A.  като има предвид, че на 19 декември 2014 г. Съветът назначи Елке Кьониг за председател на Единния съвет за преструктуриране за срок от три години, считано от 23 декември 2014 г.(2);

Б.  като има предвид, че в съответствие с член 56, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 806/2014, срокът на мандата на първия председател на Единния съвет за преструктуриране може да бъде подновен еднократно за срок от пет години;

В.  като има предвид, че на 29 ноември 2017 г. Комисията прие предложение за подновяване на мандата на Елке Кьониг като председател на Единния съвет за преструктуриране и представи това предложение на Парламента;

Г.  като има предвид, че след това комисията по икономически и парични въпроси на Парламента направи оценка на квалификацията на предложените кандидати за длъжността председател на Съвета за преструктуриране, по-специално с оглед на изискванията, посочени в член 56, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 806/2014;

Д.  като има предвид, че на 4 декември 2017 г. комисията проведе изслушване на г-жа Кьониг, по време на което тя направи встъпително изявление, а след това отговори на въпросите, зададени от членовете на комисията;

1.  одобрява предложението на Комисията за подновяване на мандата на Елке Кьониг за длъжността председател на Единния съвет за преструктуриране;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на Европейския съвет, на Съвета, на Комисията, както и на правителствата на държавите членки.

(1) OВ L 225, 30.7.2014 г., стр. 1.
(2) OВ L 367, 23.12.2014 г., стр. 97.

Правна информация - Политика за поверителност