Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2017/0901(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0393/2017

Předložené texty :

A8-0393/2017

Rozpravy :

Hlasování :

PV 12/12/2017 - 5.13

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0486

Přijaté texty
PDF 317kWORD 43k
Úterý, 12. prosince 2017 - Štrasburk
Obnovení mandátu předsedkyně Jednotného výboru pro řešení krizí
P8_TA(2017)0486A8-0393/2017

Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 12. prosince 2017 o návrhu Komise na prodloužení funkčního období předsedkyně Jednotného výboru pro řešení krizí (N8-0092/2017 – C8-0425/2017 – 2017/0901(NLE))

(Souhlas)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise ze dne 29. listopadu 2017 na prodloužení funkčního období předsedkyně Jednotného výboru pro řešení krizí (N8-0092/2017),

–  s ohledem na čl. 56 odst. 6 třetí pododstavec a na čl. 56 odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 806/2014 ze dne 15. července 2014, kterým se stanoví jednotná pravidla a jednotný postup pro řešení krize úvěrových institucí a některých investičních podniků v rámci jednotného mechanismu pro řešení krizí a Jednotného fondu pro řešení krizí a mění nařízení (EU) č. 1093/2010(1),

–  s ohledem na článek 122a jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A8-0393/2017),

A.  vzhledem k tomu, že Rada jmenovala dne 19. prosince 2014 Elke Königovou předsedkyní Jednotného výboru pro řešení krizí na funkční období tří let ode dne 23. prosince 2014(2);

B.  vzhledem k tomu, že v souladu s čl. 56 odst. 7 nařízení (EU) č. 806/2014 může být funkční období prvního předsedy Jednotného výboru pro řešení krizí jednou prodlouženo o dobu pěti let;

C.  vzhledem k tomu, že Komise dne 29. listopadu 2017 přijala návrh na prodloužení funkčního období Elke Königové ve funkci předsedkyně Jednotného výboru pro řešení krizí a předala tento návrh Parlamentu;

D.  vzhledem k tomu, že Hospodářský a měnový výbor Parlamentu poté přistoupil k hodnocení kvalifikace kandidátky navržené na funkci předsedkyně Jednotného výboru pro řešení krizí, a to zejména z hlediska požadavků uvedených v čl. 56 odst. 4 nařízení (EU) č. 806/2014;

E.  vzhledem k tomu, že výbor uspořádal dne 4. prosince 2017 s Elke Königovou slyšení, na němž pronesla úvodní prohlášení a poté odpovídala na otázky členů výboru;

1.  schvaluje návrh Komise na prodloužení funkčního období Elke Königové ve funkci předsedkyně Jednotného výboru pro řešení krizí;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí Evropské radě, Radě, Komisi, jakož i vládám členských států.

(1) Úř. věst. L 225, 30.7.2014, s. 1.
(2) Úř. věst. L 367, 23.12.2014, s. 97.

Právní upozornění - Ochrana soukromí