Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2017/0901(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0393/2017

Texte depuse :

A8-0393/2017

Dezbateri :

Voturi :

PV 12/12/2017 - 5.13

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0486

Texte adoptate
PDF 238kWORD 47k
Marţi, 12 decembrie 2017 - Strasbourg
Reînnoirea mandatului președintei Comitetului unic de rezoluție
P8_TA(2017)0486A8-0393/2017

Decizia Parlamentului European din 12 decembrie 2017 privind propunerea Comisiei privind reînnoirea mandatului președintelui Comitetului unic de rezoluție (N8-0092/2017 – C8-0425/2017 – 2017/0901(NLE))

(Aprobare)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei din 29 noiembrie 2017 privind reînnoirea mandatului președintelui Comitetului unic de rezoluție (N8-0092/2017),

–  având în vedere articolul 56 alineatul (6) al treilea paragraf și articolul 56 alineatul (7) din Regulamentul (UE) nr. 806/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 iulie 2014 de stabilire a unor norme uniforme și a unei proceduri uniforme de rezoluție a instituțiilor de credit și a anumitor firme de investiții în cadrul unui mecanism unic de rezoluție și al unui fond unic de rezoluție și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010(1),

–  având în vedere articolul 122a din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A8-0393/2017),

A.  întrucât, la 19 decembrie 2014, Consiliul a numit-o pe Elke König în funcția de președinte al Comitetului unic de rezoluție pentru un mandat de trei ani începând de la 23 decembrie 2014(2);

B.  întrucât, în conformitate cu articolul 56 alineatul (7) din Regulamentul (UE) nr. 806/2014, mandatul primului președinte al Comitetului unic de rezoluție poate fi reînnoit o dată pentru o perioadă de cinci ani;

C.  întrucât, la 29 noiembrie 2017, Comisia a adoptat o propunere privind reînnoirea mandatului dnei König ca președintă a Comitetului unic de rezoluție și a transmis această propunere Parlamentului;

D.  întrucât Comisia sa pentru afaceri economice și monetare a evaluat apoi calificările candidatului propus pentru funcția de președinte al Comitetului unic de rezoluție, în special în ceea ce privește cerințele stabilite la articolul 56 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 806/2014;

E.  întrucât comisia a organizat apoi, la 4 decembrie 2017, o audiere a dnei König, în cursul căreia aceasta a făcut o declarație introductivă și apoi a răspuns la întrebările adresate de membrii comisiei,

1.  aprobă propunerea Comisiei privind reînnoirea mandatului dnei Elke König în funcția de președinte al Comitetului unic de rezoluție;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie Consiliului European, Consiliului, Comisiei, precum și guvernelor statelor membre.

(1) JO L 225, 30.7.2014, p. 1.
(2) JO L 367, 23.12.2014, p. 97.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate