Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/0901(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0393/2017

Predkladané texty :

A8-0393/2017

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 12/12/2017 - 5.13

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0486

Prijaté texty
PDF 249kWORD 43k
Utorok, 12. decembra 2017 - Štrasburg
Obnovenie mandátu predsedníčky Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií
P8_TA(2017)0486A8-0393/2017

Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 12. decembra 2017 o návrhu Komisie na obnovenie funkčného obdobia predsedu Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií (N8-0092/2017 – C8-0425/2017 – 2017/0901(NLE))

(Schválenie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie z 29. novembra 2017 na obnovenie funkčného obdobia predsedu Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií (N8-0092/2017),

–  so zreteľom na článok 56 ods. 6 tretí pododsek a článok 56 ods. 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 806/2014 z 15. júla 2014, ktorým sa stanovujú jednotné pravidlá a jednotný postup riešenia krízových situácií úverových inštitúcií a určitých investičných spoločností v rámci jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií a jednotného fondu na riešenie krízových situácií a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1093/2010(1),

–  so zreteľom na článok 122a rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A8-0393/2017),

A.  keďže Rada vymenovala 19. decembra 2014 Elke Königovú za predsedníčku Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií (Single Resolution Board - SRB) na funkčné obdobie troch rokov od 23. decembra 2014(2);

B.  keďže v súlade s článkom 56 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 806/2014 funkčné obdobie prvého predsedu SRB sa môže predĺžiť raz na obdobie piatich rokov;

C.  keďže Komisia 29. novembra 2017 prijala návrh na obnovenie funkčného obdobia Elke Königovej ako predsedníčky SRB a tento návrh postúpila Európskemu parlamentu;

D.  keďže Výbor Európskeho parlamentu pre hospodárske a menové veci pristúpil k posúdeniu kvalifikácie navrhnutého kandidáta na funkciu predsedu SRB, najmä z hľadiska požiadaviek stanovených v článku 56 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 806/2014;

E.  keďže 4. decembra 2017 výbor usporiadal vypočutie Elke Königovej, počas ktorého predniesla úvodné vyhlásenie a potom odpovedala na otázky položené členmi výboru;

1.  schvaľuje návrh Komisie na obnovenie funkčného obdobia Elke Königovej vo funkcii predsedníčky SRB;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie Európskej rade, Rade, Komisii a vládam členských štátov.

(1) Ú. v. EÚ L 225, 30.7.2014, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ L 367, 23.12.2014, s. 97.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia