Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2017/2979(DEA)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0667/2017

Predložena besedila :

B8-0667/2017

Razprave :

Glasovanja :

Sprejeta besedila :

P8_TA(2017)0489

Sprejeta besedila
PDF 249kWORD 48k
Sreda, 13. december 2017 - Strasbourg
Nenasprotovanje delegiranemu aktu: regulativni tehnični standardi o obveznosti trgovanja za določene izvedene finančne instrumente
P8_TA(2017)0489B8-0667/2017

Sklep Evropskega parlamenta da ne nasprotuje delegirani uredbi Komisije z dne 17. novembra 2017 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o obveznosti trgovanja za določene izvedene finančne instrumente (C(2017)07684 – 2017/2979(DEA))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju delegirane uredbe Komisije (C(2017)07684),

–  ob upoštevanju pisma Komisije z dne 29. novembra 2017, v katerem poziva Parlament, naj izjavi, da ne bo nasprotoval delegirani uredbi,

–  ob upoštevanju pisma Odbora za ekonomske in monetarne zadeve predsedniku konference predsednikov odborov z dne 4. decembra 2017,

–  ob upoštevanju člena 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o trgih finančnih instrumentov in spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012(1) (MiFIR) ter zlasti členov 32(1) in 50(5) Uredbe,

–  ob upoštevanju členov 10(1) in 13 Uredbe (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/77/ES(2),

–  ob upoštevanju osnutka regulativnih tehničnih standardov o obveznosti trgovanja za izvedene finančne instrumente v skladu z uredbo MiFIR, ki jih je Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) predložil 28. septembra 2017 v skladu s členom 32(1) MiFIR,

–  ob upoštevanju spremnega pisma organa ESMA Komisiji z dne 28. septembra 2017 o osnutku regulativnih tehničnih standardov ESMA o obveznosti trgovanja v okviru MiFIR,

–  ob upoštevanju priporočila za sklep Odbora za ekonomske in monetarne zadeve,

–  ob upoštevanju člena 105(6) Poslovnika,

–  ob upoštevanju, da ni bilo izraženo nobeno nasprotovanje v roku iz tretje in četrte alinee člena 105(6) Poslovnika, ki se je iztekel 12. decembra 2017,

A.  ker delegirana uredba v Prilogi določa razrede izvedenih finančnih instrumentov, za katere bi morala veljati obveznost trgovanja, uvedena s členom 28 MiFIR; ker se z izvedenimi finančnimi instrumenti, za katere velja ta obveznost trgovanja, lahko trguje le na reguliranem trgu, v večstranskem sistemu trgovanja, organiziranem sistemu trgovanja ali na mestu trgovanja v tretji državi, ki ga Komisija šteje za enakovrednega;

B.  ker je organ ESMA 28. septembra 2017 predložil osnutek regulativnih tehničnih standardov (RTS) s spremnim pismom Komisiji in pozval vse vpletene strani, naj se zavežejo, da bodo skrajšale svoje roke, da bi dosegli politični cilj za obveznost trgovanja, ki se bo uporabljal od 3. januarja 2018; ker organ ESMA poleg tega ugotavlja, da je še vedno treba opraviti veliko število odločitev o enakovrednosti, preden začne veljati obveznost trgovanja;

C.  ker Parlament meni, da sprejeti regulativni tehnični standardi zaradi sprememb Komisije k besedilu niso isti kot osnutki regulativnih tehničnih standardov, ki jih je predložil ESMA, in ker meni, da ima tri mesece časa za nasprotovanje osnutkom regulativnih tehničnih standardov („obdobje nadzora“);

D.  ker bi se morala delegirana uredba začeti uporabljati 3. januarja 2018, ko se začne uporabljati Direktiva 2014/65/EU (MiFID II) in MiFIR, in ker če bi Parlament v celoti izkoristil trimesečno obdobje, ki mu je na voljo za pregled, bi prekoračil datum, ko začnejo veljati pravila o obveznosti trgovanja;

E.  ker je obveznost trgovanja za izvedene finančne instrumente pomemben del obveznosti, o katerih so se dogovorili voditelji držav skupine G20 v Pittsburghu leta 2009;

F.  ker bi hitra objava delegirane uredbe v uradnem listu omogočila pravočasno izvajanje in pravno varnost glede določb, ki se nanašajo na obveznost trgovanja za izvedene finančne instrumente;

G.  ker Parlament poudarja, kako pomembno je, da Komisija dokonča ustrezne odločitve o enakovrednosti, preden začne veljati obveznost trgovanja;

H.  ker Parlament ugotavlja, da regulativni tehnični standardi ne vsebujejo nobene posebne določbe glede paketnih poslov ter ker bi Komisija in ESMA lahko potrebovala nadaljnja navodila za obravnavo paketov; ker Parlament meni, da bi ta navodila morala biti v skladu z določbami iz dela „hitra rešitev“ uredbe MiFID II;

1.  izjavlja, da ne nasprotuje delegirani uredbi;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje Svetu in Komisiji.

(1) UL L 173, 12.6.2014, str. 84.
(2) UL L 331, 15.12.2010, str. 84.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov