Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2017/2964(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0677/2017

Texte depuse :

B8-0677/2017

Dezbateri :

PV 13/12/2017 - 8
CRE 13/12/2017 - 8

Voturi :

PV 13/12/2017 - 13.1
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0490

Texte adoptate
PDF 333kWORD 53k
Miercuri, 13 decembrie 2017 - Strasbourg
Situația actuală a negocierilor cu Regatul Unit
P8_TA(2017)0490B8-0677/2017

Rezoluţia Parlamentului European din 13 decembrie 2017 referitoare la stadiul actual al negocierilor cu Regatul Unit (2017/2964(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere rezoluțiile sale din 5 aprilie 2017 referitoare la negocierile cu Regatul Unit ca urmare a notificării intenției sale de a se retrage din Uniunea Europeană(1) și din 3 octombrie 2017 referitoare la stadiul actual al negocierilor cu Regatul Unit(2),

–  având în vedere orientările Consiliului European (articolul 50) din 29 aprilie 2017 după notificarea Regatului Unit în temeiul articolului 50 din TUE și anexa la Decizia Consiliului din 22 mai 2017 care stabilește directivele de negociere în vederea încheierii unui acord cu Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord de stabilire a condițiilor de retragere a acestui stat din Uniunea Europeană,

–  având în vedere Raportul comun al negociatorilor Uniunii Europene și ai Guvernului Regatului Unit din 8 decembrie 2017 privind progresele înregistrate în cursul etapei 1 a negocierilor în temeiul articolului 50 TUE cu privire la retragerea ordonată a Regatului Unit din Uniunea Europeană,

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât scopul negocierilor între Uniunea Europeană (UE) și Regatul Unit (UK) desfășurate în conformitate cu articolul 50 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE) este de a asigura o retragere ordonată a Regatului Unit din UE, ținând cont de cadrul pentru viitoarea relație a Regatului Unit cu Uniunea, odată ce acesta nu mai este un stat membru;

B.  întrucât realizarea unei retrageri ordonate impune ca negocierile să aibă un calendar strict, astfel încât aspectele legate de separare ce decurg din retragerea iminentă a Regatului Unit să fie abordate într-o primă etapă, înainte ca negocierile să poată trece la a doua etapă;

C.  întrucât cele mai importante trei aspecte legate de separare privesc de departe drepturile cetățenilor UE cu reședința în Regatul Unit și ale cetățenilor Regatului Unit cu reședința în UE-27, frontiera dintre Irlanda și Irlanda de Nord și circumstanțele unice și speciale cu care se confruntă insula Irlanda, și onorarea obligațiilor financiare ale Regatului Unit față de UE;

D.  întrucât trebuie făcute progrese suficiente cu privire la toate aceste trei aspecte legate de separare înainte ca negocierile să poată trece la a doua etapă, și întrucât acest lucru trebuie realizat cât mai repede posibil pentru a exista timp suficient pentru cea de-a doua etapă a negocierilor;

E.  întrucât Raportul comun al negociatorilor Uniunii Europene și ai Guvernului Regatului Unit arată că s-au înregistrat progrese suficiente;

F.  întrucât, în ceea ce privește drepturile cetățenilor, Regatul Unit:

   a acceptat faptul că toți cetățenii UE cu reședința legală în Regatul Unit, cât și cetățenii britanici care își au reședința legală într-un stat membru al UE-27, precum și membrii lor de familie respectivi din momentul retragerii se vor bucura de toate drepturile, astfel cum sunt stabilite de legislația UE și interpretate de Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE), având la bază măsurile de protecție care se stabilesc în acordul de retragere,
   a acceptat, în plus, ca persoanele care fac parte din familia de bază a cetățenilor în cauză și cele aflate într-o relație durabilă cu aceștia, actualmente domiciliate în afara statului gazdă, să fie protejate prin acordul de retragere și ca acest lucru să fie valabil și pentru copiii născuți în viitor și în afara statului gazdă,
   a acceptat ca continuarea drepturilor cetățenilor să fie garantată pentru durata vieții prin intermediul unei proceduri proporționale, care va face obiectul unor garanții adecvate, în conformitate cu conceptele juridice ale UE. Această procedură și aceste garanții vor fi stabilite în acordul de retragere,
   a acceptat faptul că procedurile administrative vor fi transparente, simplificate și fără probleme, că formularele vor fi scurte, simple și ușor de utilizat, și că cererile depuse simultan de membrii unei familii vor fi examinate împreună;
   a acceptat ca toate drepturile relevante întemeiate pe legislația Uniunii să fie menținute și prezentate în detaliu în acordul de retragere,
   a acceptat ca toate drepturile de securitate socială în conformitate cu legislația UE să fie menținute. Acest lucru include exportul tuturor prestațiilor exportabile,
   a acceptat ca dispozițiile referitoare la drepturile cetățenilor din cadrul acordului de retragere să fie încorporate într-un act juridic specific în Regatul Unit, astfel încât aceste drepturi să aibă efect direct;

G.  întrucât, în ceea ce privește Irlanda / Irlanda de Nord, Regatul Unit a asumat angajamentele necesare pentru a asigura, prin alinierea în materie de reglementare, că nu există nicio înăsprire a controalelor la frontieră, inclusiv:

   dacă este necesar, soluții specifice pentru Irlanda de Nord,
   angajamentul de a proteja Acordul din 1998 în toate părțile sale,
   asigurându-se că nu există niciun fel de diminuare a drepturilor pentru persoanele din Irlanda de Nord;

H.  întrucât, în ceea ce privește reglementarea financiară, Regatul Unit a precizat în mod adecvat ce obligații financiare va onora în calitate de stat membru care părăsește Uniunea;

I.  întrucât acest lucru nu înseamnă că toate chestiunile nesoluționate au fost rezolvate, nici nu indică ce poziție va lua Parlamentul atunci când se va ajunge la procedura de aprobare privind un acord final de retragere;

J.  întrucât ar trebui ca cea de-a doua etapă de negocieri să se concentreze, pe baza unor principii solide și lipsite de ambiguitate, asupra finalizării modalităților de retragere ordonată a Regatului Unit din Uniune, inclusiv posibilele mecanisme tranzitorii necesare pentru retragerea Regatului Unit; întrucât ar trebui să fie identificată, în acest context, o înțelegere generală asupra cadrului viitoarei relații;

K.  întrucât Regatul Unit și UE vor rămâne vecini apropiați și vor continua să aibă multe interese comune, chiar dacă Regatul Unit nu va mai fi un stat membru;

L.  întrucât o astfel de relație strânsă, sub forma unui acord de asociere între UE și Regatul Unit, ar putea fi considerată un cadru adecvat prin care aceste interese comune pot fi protejate și promovate, inclusiv o nouă relație comercială;

M.  întrucât avantajul unui acord de asociere constă în aceea că este un instrument flexibil, permițând cooperarea într-o gamă largă de domenii de politică;

N.  întrucât vor fi necesare dispoziții tranzitorii pentru a evita un scenariu de tip „Brexit dur” atunci când Regatul Unit părăsește UE, și pentru a acorda negociatorilor UE și ai Regatului Unit posibilitatea de a negocia un acord pentru o relație viitoare;

O.  întrucât, indiferent de rezultatul negocierilor pe tema viitoarei relații, nu poate exista niciun compromis între securitatea internă și externă, inclusiv cooperarea în domeniul apărării, pe de o parte, și viitoarele relații economice, pe de altă parte;

P.  întrucât observațiile de tipul celor făcute de David Davis, care a afirmat că rezultatul etapei 1 a negocierilor constituie o simplă „declarație de intenție”, riscă să submineze buna-credință care a fost construită pe parcursul negocierilor,

1.  salută raportul comun privind progresele înregistrate prezentat de negociatorii UE și ai Regatului Unit, care concluzionează că s-au realizat suficiente progrese în negocierile pentru acordul de retragere, și felicită negociatorul Uniunii cu privire la derularea negocierilor până în prezent;

2.  este de părere că raportul permite trecerea negocierilor la a doua etapă și recomandă Consiliului European să decidă în consecință, dar consideră că negocierile trebuie să fie conduse cu bună-credință și este de părere că negocierile nu pot avansa în a doua fază decât dacă Guvernul Regatului Unit respectă, de asemenea, pe deplin angajamentele asumate în Raportul comun și dacă aceste angajamente sunt pe deplin transpuse în proiectul de acord de retragere;

3.  subliniază, cu toate acestea, că există încă probleme nerezolvate în ceea ce privește asigurarea unei retrageri ordonate a Regatului Unit din UE, care trebuie să fie soluționate înainte de finalizarea acordului de retragere, și constată că, odată finalizat, acordul de retragere trebuie să fie prezentat într-un text juridic clar și lipsit de ambiguitate; subliniază că aceste chestiuni nesoluționate privesc:

   extinderea sferei de acoperire a drepturilor cetățenilor la viitorii parteneri,
   asigurarea faptului că procedura administrativă este minimală, are un caracter declarativ și gratuit, sarcina probei în cazul contestării declarației revenind autorităților britanice, și permite familiilor să inițieze procedura prin intermediul unui formular unic,
   asigurarea caracterului obligatoriu al deciziilor CJUE în legătură cu interpretarea dispozițiilor privind drepturile cetățenilor, precum și pentru rolul viitoarelor autorități naționale independente (ombudsman) create pentru a da curs plângerilor cetățenilor,
   garantarea drepturilor de liberă circulație în viitor în întreaga UE pentru cetățenii Regatului Unit rezidenți în prezent într-un stat membru al UE-27,
   asigurarea faptului că angajamentele asumate în ceea ce privește Irlanda de Nord / Irlanda sunt integral executabile;

4.  își rezervă, prin urmare, toate drepturile cu privire la acordul final de retragere, pentru care va trebui, în conformitate cu articolul 50 alineatul (2) din TUE, să își dea aprobarea în cazul în care acest acord trebuie să intre în vigoare;

Un cadru pentru viitoarea relație dintre UE și Regatul Unit

5.  reamintește că articolul 50 alineatul (2) din TUE prevede cadrul pentru viitoarea relație a UE cu statul membru care părăsește Uniunea care să fie luat în considerare de către Uniune atunci când negociază și încheie un acord de retragere;

6.  propune ca, în eventualitatea în care se ajunge la o înțelegere de ansamblu cu privire la cadrul pentru relația viitoare între UE și Regatul Unit, aceasta ar trebui să ia forma unei declarații politice, anexate la acordul de retragere;

7.  subliniază că acordul care stabilește noua relație dintre UE și Regatul Unit, și care are la bază cele menționate mai sus, nu poate fi negociat în mod oficial decât după ce Regatul Unit a părăsit UE și este o țară terță;

8.  subliniază faptul că va accepta un cadru pentru viitoarea relație dintre UE și Regatul Unit ca parte a acordului de retragere numai dacă este strict în concordanță cu următoarele principii:

   o țară terță care nu se supune acelorași obligații ca un stat membru nu poate beneficia de aceleași avantaje ca un stat membru al Uniunii Europene sau ca o țară membră a SEE,
   protejarea integrității pieței interne și a celor patru libertăți, fără a permite o abordare sectorială,
   autonomia procesului decizional al UE,
   salvgardarea ordinii juridice a UE și a rolului CJUE,
   respectarea de către Regatul Unit a standardelor prevăzute de obligațiile internaționale, inclusiv în domeniul drepturilor fundamentale, precum și de legislația și politicile UE în domeniile mediului, schimbărilor climatice, protecției consumatorului, luptei împotriva evaziunii și a fraudei fiscale, concurenței loiale, protecției datelor și a vieții private, comerțului și drepturilor sociale și ale lucrătorilor, în special garanțiile împotriva dumpingului social, cu un mecanism clar de punere în aplicare pentru asigurarea conformității,
   salvgardarea acordurilor UE cu țări terțe și alte organizații, inclusiv a Acordului privind SEE,
   salvgardarea stabilității financiare a UE și conformitatea cu regimul și standardele de reglementare și de supraveghere, precum și aplicarea lor,
   un echilibru corect al drepturilor și obligațiilor, inclusiv contribuții financiare proporționale;

9.  solicită ca cadrul pentru viitoarea relație, rămânând în același timp în concordanță cu principiile menționate mai sus, să prevadă o relație cât mai strânsă cu putință între UE și Regatul Unit;

10.  reiterează faptul că un acord de asociere negociat și convenit între UE și Regatul Unit după retragerea Regatului Unit, în conformitate cu articolul 217 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), ar putea constitui un cadru adecvat pentru relația viitoare; sugerează că un astfel de acord, pe lângă cadrul său de guvernanță, care ar trebui să includă un mecanism solid și independent de soluționare a litigiilor, ar trebui să vizeze următorii patru piloni:

   relațiile comerciale și economice,
   cooperarea tematică,
   securitatea internă,
   politica externă și cooperarea în domeniul securității;

11.  reamintește faptul că mulți cetățeni din Regatul Unit și-au exprimat vehement opoziția față de pierderea drepturilor de care beneficiază în prezent în temeiul articolul 20 din TFUE; propune ca UE-27 să examineze o modalitate de atenuare a acestei pierderi în limitele dreptului primar al Uniunii, respectând pe deplin principiile reciprocității, echității, simetriei și nediscriminării;

Dispoziții tranzitorii

12.  reiterează faptul că dispozițiile tranzitorii care asigură securitatea juridică și continuitatea pot fi convenite doar în cazul în care conțin un echilibru just al drepturilor și obligațiilor, sunt limitate în timp, nedepășind trei ani și constau în prelungirea acquis-ului UE, inclusiv drepturile cetățenilor, cerând astfel ca actualele instrumente și structuri ale UE de reglementare, buget, supraveghere, chestiuni judiciare și de asigurare a respectării dispozițiilor să continue să se aplice Regatului Unit; ia act de faptul că Regatul Unit nu va mai face parte din instituțiile și organismele UE;

13.  afirmă că orice modificări ale acquis-ului UE care intră în vigoare pe parcursul perioadei de tranziție trebuie să se aplice automat în Regatul Unit în conformitate cu dispozițiile tranzitorii convenite între UE și Regatul Unit;

14.  insistă ca viitoarele acorduri comerciale pe care Regatul Unit le negociază după retragere cu țări terțe să poată intra în vigoare doar la sfârșitul perioadei în care se aplică dispozițiile tranzitorii;

15.  subliniază că perioada de tranziție, așa cum a fost convenită ca parte a acordului de retragere între UE și Regatul Unit, poate începe numai după intrarea în vigoare a acordului;

o
o   o

16.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului European, Consiliului, Comisiei, parlamentelor naționale și Guvernului Regatului Unit.

(1) Texte adoptate, P8_TA(2017)0102.
(2) Texte adoptate, P8_TA(2017)0361.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate