Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2017/2964(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0677/2017

Predložena besedila :

B8-0677/2017

Razprave :

PV 13/12/2017 - 8
CRE 13/12/2017 - 8

Glasovanja :

PV 13/12/2017 - 13.1
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2017)0490

Sprejeta besedila
PDF 330kWORD 52k
Sreda, 13. december 2017 - Strasbourg
Stanje pogajanj z Združenim kraljestvom
P8_TA(2017)0490B8-0677/2017

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 13. decembra 2017 o stanju pogajanj z Združenim kraljestvom (2017/2964(RSP))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju svojih resolucij z dne 5. aprila 2017 o pogajanjih z Združenim kraljestvom po uradnem obvestilu, da namerava izstopiti iz Evropske unije(1), in z dne 3. oktobra 2017 o stanju pogajanj z Združenim kraljestvom(2),

–  ob upoštevanju smernic Evropskega sveta (člen 50) z dne 29. aprila 2017, sprejetih po prejemu uradnega obvestila Združenega kraljestva v skladu s členom 50 PEU, in Priloge k Sklepu Sveta z dne 22. maja 2017, ki določa pogajalske smernice za sklenitev sporazuma z Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska o podrobnostih njegovega izstopa iz Evropske unije,

–  ob upoštevanju skupnega poročila pogajalcev Evropske unije in vlade Združenega kraljestva z dne 8. decembra 2017 o napredku v prvi fazi pogajanj v skladu s členom 50 PEU o urejenem izstopu Združenega kraljestva iz Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.  ker je namen pogajanj med Evropsko unijo (EU) in Združenim kraljestvom v skladu s členom 50 Pogodbe o Evropski uniji (PEU) zagotoviti urejen izstop Združenega kraljestva iz EU ob upoštevanju okvira prihodnjih odnosov Združenega kraljestva z Unijo, ko ne bo več njena država članica;

B.  ker je za uresničitev urejenega izstopa potrebno dosledno časovno zaporedje pogajanj, da se v prvi fazi obravnavajo vprašanja ločitve, ki izhajajo iz skorajšnjega izstopa Združenega kraljestva, preden se lahko pogajanja pomaknejo v drugo fazo;

C.  ker tri daleč najpomembnejša vprašanja ločitve zadevajo pravice državljanov EU, ki prebivajo v Združenem kraljestvu, in državljanov Združenega kraljestva, ki prebivajo v državah EU-27, meja med Irsko in Severno Irsko ter edinstvene in posebne okoliščine, s katerimi bo soočen otok Irska, in pa poravnava finančnih obveznosti Združenega kraljestva do EU;

D.  ker je treba pri vseh treh vprašanjih ločitve doseči zadosten napredek, da bi se lahko pogajanja nadaljevala in vstopila v drugo fazo, in ker je treba ta napredek doseči čim prej, da bi za drugo fazo pogajanj ostalo dovolj časa;

E.  ker skupno poročilo pogajalcev Evropske unije in vlade Združenega kraljestva kaže, da je bil dosežen zadosten napredek;

F.  ker je Združeno kraljestvo, kar zadeva pravice državljanov EU:

   privolilo, da vsi državljani EU, ki v času izstopa zakonito prebivajo v Združenem kraljestvu, in državljani Združenega kraljestva, ki v času izstopa zakonito prebivajo v kateri od držav članic EU-27, ter njihovi družinski člani uživajo vse pravice, določene v zakonodaji EU, kot jo razlaga Sodišče Evropske unije, na podlagi jamstev, ki se določijo v sporazumu o izstopu,
   privolilo tudi, da bo sporazum o izstopu zaščitil ožje družinske člane državljanov in osebe, ki so z njimi v trajni zvezi ter trenutno prebivajo izven države gostiteljice, ter da bo to veljalo tudi za otroke, rojene v prihodnosti in izven države gostiteljice,
   privolilo, da bodo državljanske pravice neprekinjeno zagotovljene do smrti s sorazmernim postopkom, za katerega bodo veljala ustrezna jamstva v skladu s koncepti prava EU. Ta postopek in ta jamstva bodo določeni v sporazumu o izstopu,
   privolilo, da bodo upravni postopki potekali pregledno, nemoteno in racionalno, da bodo obrazci kratki, enostavni in uporabniku prijazni ter da bodo prošnje, ki jih bodo družinski člani vložili sočasno, obravnavane skupaj,
   privolilo, da bodo zajamčene vse ustrezne pravice, ki temeljijo na pravu EU, in da bodo podrobno določene v sporazumu o izstopu,
   privolilo v ohranitev vseh pravic socialnega varstva na podlagi prava EU. To vključuje prenos vseh prejemkov socialnega varstva, ki jih je mogoče prenesti v tujino,
   privolilo, da bodo določbe o pravicah državljanov iz sporazuma o izstopu vključene v poseben pravni akt Združenega kraljestva, tako da bodo imele te pravice neposredni učinek;

G.  ker je Združeno kraljestvo glede Irske in Severne Irske sprejelo potrebne zaveze, s katerimi je zagotovilo, da z uskladitvijo predpisov ne bo vzpostavljena strogo nadzorovana meja, vključno s:

   posebnimi rešitvami za Severno Irsko, če bodo potrebne,
   zavezo, da bo varovalo vse dele sporazuma iz leta 1998,
   zagotovilom, da ne bo krčenja pravic oseb na Severnem Irskem;

H.  ker je Združeno kraljestvo, kar zadeva finančno poravnavo, ustrezno pojasnilo, katere finančne obveznosti namerava izpolniti kot država članica, ki izstopa;

I.  ker to ne pomeni, da so bila rešena vsa odprta vprašanja, niti ne nakazuje, kakšno bo stališče Parlamenta v postopku odobritve končnega sporazuma o izstopu;

J.  ker bi bilo treba drugo fazo pogajanj – na podlagi smotrnih in nedvoumnih načel – posvetiti dokončanju ureditve za urejen izstop Združenega kraljestva iz Unije, tudi morebitni prehodni ureditvi, potrebni za izstop Združenega kraljestva; ker bi bilo treba v tem kontekstu opredeliti splošni dogovor okvira prihodnjih odnosov;

K.  ker bosta Združeno kraljestvo in EU ostala bližnja soseda ter bosta še naprej imela številne skupne interese, čeprav Združeno kraljestvo ne bo več država članica;

L.  ker bi takšne tesne odnose v obliki pridružitvenega sporazuma med EU in Združenim kraljestvom lahko šteli za ustrezen okvir, s katerim bi bilo mogoče zaščititi in spodbujati te skupne interese, vključno z novimi trgovinskimi odnosi;

M.  ker je prednost pridružitvenega sporazuma ta, da gre za prilagodljiv instrument, ki omogoča sodelovanje na številnih raznolikih področjih politik;

N.  ker bo prehodna ureditev potrebna, da bi se izognili neurejenemu izstopu Združenega kraljestva iz EU in da bi pogajalcem EU in Združenega kraljestva zagotovili možnost, da oblikujejo sporazum o prihodnjih odnosih;

O.  ker ne glede na izid pogajanj o prihodnjih odnosih, ti ne smejo predstavljati nikakršnega kompromisa med, na eni strani, notranjo in zunanjo varnostjo, vključno s sodelovanjem na področju obrambe, in prihodnjimi gospodarskimi odnosi na drugi strani;

P.  ker lahko takšne izjave, kot je bila izjava Davida Davisa, v kateri je izid prve faze pogajanj označil zgolj za „izjavo o nameri“, ogrozijo dobro vero, vzpostavljeno med pogajanji;

1.  pozdravlja skupno poročilo o napredku, ki so ga predstavili pogajalci EU in Združenega kraljestva, v katerem ugotavljajo, da je bil dosežen zadosten napredek pri pogajanjih o sporazumu o izstopu, in čestita pogajalcu Unije za dosedanje vodenje pogajanj;

2.  meni, da poročilo omogoča prehod pogajanj v drugo fazo, in priporoča, naj Evropski svet sprejme ustrezno odločitev, vendar je prepričan, da morajo pogajanja potekati v dobri veri, in meni, da lahko pogajanja v drugi fazi napredujejo le, če bo vlada Združenega kraljestva v celoti upoštevala zaveze, ki jih je dala v skupnem poročilu, in če se bodo te zaveze v celoti prenesle v osnutek sporazuma o izstopu;

3.  poudarja pa, da še vedno niso rešena vsa vprašanja za urejen izstop Združenega kraljestva iz EU in da jih je treba rešiti, preden bo sporazum o izstopu dokončan, ter ugotavlja, da bo treba sporazum, ko bo dokončan, oblikovati v jasno in nedvoumno pravno besedilo; opozarja, da nerešena vprašanja zadevajo:

   razširitev pravic državljanov na prihodnje partnerje,
   zagotovitev, da bo upravni postopek nezahteven, ugotovitvene narave in brezplačen, da bodo v primeru izpodbijanja izjav dokazno breme nosili organi Združenega kraljestva ter možnost, da družine začnejo postopek z enim obrazcem,
   zagotovitev, da bodo sodbe Sodišča Evropske unije v zvezi z razlago določb o pravicah državljanov zavezujoče ter da bo vzpostavljen neodvisen nacionalni organ (varuh človekovih pravic), ki bo obravnaval pritožbe državljanov,
   zagotavljanje pravic do prostega gibanja po vsej EU za državljane Združenega kraljestva, ki trenutno prebivajo v eni od držav članic EU-27,
   zagotovitev, da bodo zaveze v zvezi s Severno Irsko in Irsko v celoti izvršljive;

4.  zato si pridržuje vse pravice v zvezi s končnim sporazumom o izstopu, ki ga bo moral v skladu s členom 50(2) PEU odobriti, da bo lahko začel veljati;

Okvir za prihodnje odnose med EU in Združenim kraljestvom

5.  opozarja, da člen 50(2) PEU določa, da mora Unija pri pogajanjih o sporazumu o izstopu in njegovi sklenitvi upoštevati okvir za prihodnje odnose med EU in državo, ki jo zapušča;

6.  predlaga, da bi bil splošni dogovor med EU in Združenim kraljestvom o tem okviru za prihodnje odnose, če ga bosta dosegla, v obliki politične izjave, priložene sporazumu o izstopu;

7.  ugotavlja, da se bo mogoče o sporazumu, ki bo določil nove odnose med EU in Združenim kraljestvom na podlagi zgoraj navedenega okvira, uradno pogajati šele, ko bo Združeno kraljestvo po izstopu iz EU tretja država;

8.  poudarja, da bo sprejel okvir za prihodnje odnose med EU in Združenim kraljestvom v okviru sporazuma o izstopu le, če bo popolnoma skladen z naslednjimi načeli:

   tretja država, ki ne izpolnjuje enakih obveznosti kot država članica, ne more imeti enakih ugodnosti kot država članica Evropske unije ali EGP,
   zaščita celovitosti notranjega trga in štirih svoboščin, ki ne dopušča pristopa po posameznih sektorjih,
   avtonomija odločanja EU,
   varovanje pravnega reda EU ter vloge Sodišča Evropske unije,
   Združeno kraljestvo spoštuje standarde, določene z mednarodnimi obveznostmi, vključno s temeljnimi pravicami, ter zakonodajo in politike Unije na področjih okolja, podnebnih sprememb, varstva potrošnikov, boja proti davčni utaji in izogibanju davkom, poštene konkurence, varstva podatkov in zasebnosti, trgovinskih, socialnih in delavskih pravic, zlasti varoval proti socialnemu dampingu, z jasnim mehanizmom izvrševanja za zagotavljanje skladnosti,
   varovanje sporazumov EU s tretjimi državami in organizacijami, vključno s Sporazumom EGP,
   varovanje finančne stabilnosti EU ter skladnost z njeno regulativno in nadzorno ureditvijo in standardi ter njihova uporaba,
   pravo ravnovesje med pravicami in obveznostmi, vključno s sorazmernimi finančnimi prispevki;

9.  poziva, naj okvir za prihodnje odnose, ob skladnosti z omenjenimi načeli, zagotovi kar se da tesne odnose med EU in Združenim kraljestvom;

10.  ponovno poudarja, da bi lahko bil pridružitveni sporazum, o katerem bi se EU in Združeno kraljestvo pogajala in dogovorila po izstopu Združenega kraljestva v skladu s členom 217 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU), ustrezen okvir za prihodnje odnose; predlaga, naj tak sporazum, poleg okvira za upravljanje, ki bi moral vključevati močan in neodvisen mehanizem za reševanje sporov, zajema naslednje štiri stebre:

   trgovinske in gospodarske odnose,
   tematsko sodelovanje,
   notranjo varnost,
   zunanjo politiko in varnostno sodelovanje;

11.  opominja, da mnogi državljani Združenega kraljestva odločno nasprotujejo temu, da bi izgubili pravice, ki jih uživajo v skladu s členom 20 PDEU; predlaga, naj EU-27 preuči, kako bi lahko izgubo ublažili v okviru primarne zakonodaje Unije, obenem pa v celoti spoštovali načela vzajemnosti, pravičnosti, simetrije in nediskriminacije;

Prehodna ureditev

12.  ponovno poudarja, da se je mogoče dogovoriti o prehodni ureditvi za zagotavljanje pravne varnosti in kontinuitete samo, če vsebuje pravo ravnovesje med pravicami in obveznostmi, je časovno omejena na obdobje, ki ni daljše od treh let, in jo sestavlja podaljšanje pravnega reda EU, vključno s pravicami državljanov, za kar bodo morali v Združenem kraljestvu še naprej veljati obstoječi regulativni, proračunski, nadzorni, pravosodni in izvršilni instrumenti in strukture Unije; ugotavlja, da Združeno kraljestvo ne bo več del institucij in organov EU;

13.  potrjuje, da se morajo morebitne spremembe pravnega reda EU, ki bodo prišle v veljavo v prehodnem obdobju, samodejno uporabljati za Združeno kraljestvo v skladu s prehodno ureditvijo, dogovorjeno med EU in Združenim kraljestvom;

14.  vztraja, da bodo vsi prihodnji trgovinski sporazumi, ki jih bo Združeno kraljestvo po izstopu izpogajalo s tretjimi državami, lahko začeli veljati šele ob koncu obdobja, v katerem bo veljala prehodna ureditev;

15.  opozarja, da se lahko prehodno obdobje, dogovorjeno v okviru sporazuma o izstopu med EU in Združenim kraljestvom, začne šele, ko bo sporazum v veljavi;

o
o   o

16.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Evropskemu svetu, Svetu, Komisiji, nacionalnim parlamentom in vladi Združenega kraljestva.

(1) Sprejeta besedila, P8_TA(2017)0102.
(2) Sprejeta besedila, P8_TA(2017)0361.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov