Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2017/2122(INI)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A8-0365/2017

Testi mressqa :

A8-0365/2017

Dibattiti :

PV 12/12/2017 - 17
CRE 12/12/2017 - 17

Votazzjonijiet :

PV 13/12/2017 - 13.6
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P8_TA(2017)0494

Testi adottati
PDF 496kWORD 78k
L-Erbgħa, 13 ta' Diċembru 2017 - Strasburgu
Rapport annwali dwar id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija fid-dinja 2016 u l-politika tal-UE dwar il-kwistjoni
P8_TA(2017)0494A8-0365/2017

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-13 ta' Diċembru 2017 dwar ir-Rapport Annwali dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija fid-Dinja fl-2016 u l-politika tal-Unjoni Ewropea dwar il-kwistjoni (2017/2122(INI))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem u trattati u strumenti oħra tan-NU dwar id-drittijiet tal-bniedem,

–  wara li kkunsidra l-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem,

–  wara li kkunsidra l-Konvenzjoni dwar l-Eliminazzjoni ta' Kull Forma ta' Diskriminazzjoni kontra n-Nisa (CEDAW) tat-18 ta' Diċembru 1979(1),

–  wara li kkunsidra r-rakkomandazzjonijiet ġenerali nri 12, 19 u 35 tas-CEDAW dwar il-vjolenza kontra n-nisa, nru 26 dwar il-ħaddiema migranti nisa u nru 32 dwar id-dimensjonijiet relatati mal-ġeneru tal-istatus ta' rifuġjat, tal-asil, taċ-ċittadinanza u tal-apolidija tan-nisa,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni 69/167 tal-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti, tat-18 ta' Diċembru 2014(2), dwar il-protezzjoni u l-promozzjoni tad-drittijiet tal-bniedem u tal-libertajiet fundamentali tal-migranti kollha, ikun xi jkun l-istatus tagħhom,

–  wara li kkunsidra l-Konvenzjoni Internazzjonali dwar il-Ħarsien tad-Drittijiet tal-Ħaddiema Migranti Kollha u tal-Membri tal-Familji tagħhom tat-18 ta' Diċembru 1990(3),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet 1325, 1820, 1888, 1889, 1960, 2106, 2122 u 2242 tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU dwar in-nisa, il-paċi u s-sigurtà,

–  wara li kkunsidra l-Konvenzjoni tal-1951 u l-Protokoll tal-1967 dwar l-Istatus tar-Rifuġjati(4), kif ukoll il-Konvenzjonijiet tal-ILO nri 43 u 97,

–  wara li kkunsidra l-Prinċipji Gwida tan-NU dwar in-Negozju u d-Drittijiet tal-Bniedem(5),

–  wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni ta' New York għar-Rifuġjati u l-Migranti, adottata mill-Assemblea Ġenerali tan-NU fid-19 ta' Settembru 2016(6),

–  wara li kkunsidra is-17-il Għan ta' Żvilupp Sostenibbli (SDGs) tan-NU u l-Aġenda 2030 għall-Iżvilupp Sostenibbli li jimmiraw li jiżguraw il-paċi u l-prosperità għall-popli u għall-pjaneta(7),

–  wara li kkunsidra l-Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa dwar il-Prevenzjoni u l-Ġlieda Kontra l-Vjolenza fuq in-Nisa u l-Vjolenza Domestika (Konvenzjoni ta' Istanbul) tat-12 ta' April 2011, li l-UE ffirmat fit-13 ta' Ġunju 2017(8),

–  wara li kkunsidra l-Linji Gwida tal-OECD għall-Impriżi Multinazzjonali, adottati fl-1976 u riveduti fl-2011(9),

–  wara li kkunsidra l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 2, 3, 8, 21 u 23 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 207 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE),

–  wara li kkunsidra l-Qafas Strateġiku u l-Pjan ta' Azzjoni tal-UE dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija adottati mill-Kunsill fil-25 ta' Ġunju 2012(10),

–  wara li kkunsidra l-Pjan ta' Azzjoni dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija 2015-2019, adottat mill-Kunsill fl-20 ta' Lulju 2015(11),

–  wara li kkunsidra d-dokument ta' ħidma konġunt tal-persunal tal-Kummissjoni u tar-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta’ Sigurtà bit-titolu "Pjan ta' Azzjoni tal-UE dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija (2015-2019): Rieżami ta' Nofs it-Terminu – Ġunju 2017" (SWD(2017)0254),

–  wara li kkunsidra d-dokument ta' ħidma konġunt tal-persunal tal-Kummissjoni u tar-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta’ Sigurtà bit-titolu "L-Ugwaljanza bejn is-Sessi u l-Emanċipazzjoni tan-Nisa: it-Trasformazzjoni tal-Ħajjiet ta' Bniet u Nisa permezz tar-Relazzjonijiet Esterni tal-UE 2016-2020", adottat fl-2015 (SWD(2015)0182),

–  wara li kkunsidra l-Istrateġija Globali għall-Politika Estera u ta' Sigurtà tal-Unjoni Ewropea ppreżentata mill-Viċi President tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà (VP/RGħ), Federica Mogherini, fit-28 ta' Ġunju 2016(12), kif ukoll l-ewwel rapport dwar l-implimentazzjoni ta' din l-Istrateġija Globali bit-titolu "Minn Viżjoni Kondiviża għal Azzjoni Komuni: l-implimentazzjoni tal-Istrateġija Globali", ippubblikat fl-2017(13),

–  wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2011/168/PESK tal-21 ta' Marzu 2011 dwar il-Qorti Kriminali Internazzjonali u li tħassar il-Pożizzjoni Komuni 2003/444/PESK(14),

–  wara li kkunsidra l-Aġenda Ewropea dwar il-Migrazzjoni tat-13 ta' Mejju 2015 (COM(2015)0240) u l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-7 ta’ Ġunju 2016 dwar it-twaqqif ta' Qafas ta' Sħubija ġdid ma' pajjiżi terzi skont l-Aġenda Ewropea dwar il-Migrazzjoni, (COM(2016)0385),

–  wara li kkunsidra l-Linji Gwida tal-UE għall-Promozzjoni u l-Protezzjoni tad-Drittijiet tat-Tfal, adottati fl-2007 u riveduti fl-2017(15),

–  wara li kkunsidra d-Dikjaranzzjoni Konġunta tal-Kunsill u tar-rappreżentanti tal-gvernijiet tal-Istati Membri mlaqqgħin fi ħdan il-Kunsill, tal-Parlament Ewropew u tal-Kummissjoni bit-titolu "Il-Kunsens Ewropew Ġdid għall-Iżvilupp: "id-Dinja tagħna, id-Dinjità tagħna, il-Futur tagħna,"(16), adottata mill-Kunsill, mill-Parlament u mill-Kummissjoni fis-7 ta' Ġunju 2017,

–  wara li kkunsidra l-Linji Gwida tal-UE dwar id-Drittijiet tal-Bniedem dwar il-Libertà tal-Espressjoni Online u Offline, adottati fl-2014(17),

–  wara li kkunsidra l-protezzjoni tal-libertà tal-espressjoni offline u online li jagħtu l-Artikolu 19 tad-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem, l-Artikolu 19 tal-Patt Internazzjonali dwar id-Drittijiet Ċivili u Politiċi, l-Artikolu 10 tal-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u l-Artikolu 11 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Linji Gwida tal-UE dwar il-promozzjoni u l-protezzjoni tal-libertà ta' reliġjon jew ta' twemmin, adottati fl-2013(18),

–  wara li kkunsidra l-protezzjoni internazzjonali tal-libertà ta' reliġjon jew ta' twemmin li jagħtu l-Artikolu 18 tad-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem, l-Artikolu 18 tal-Patt Internazzjonali dwar id-Drittijiet Ċivili u Politiċi u tad-Dikjarazzjoni dwar l-Eliminazzjoni tal-Forom Kollha ta' Intolleranza u ta' Diskriminazzjoni abbażi tar-Reliġjon jew tat-Twemmin, l-Artikolu 9 tal-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u l-Artikolu 10 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill dwar l-intolleranza, id-diskriminazzjoni u l-vjolenza abbażi tar-reliġjon jew twemmin, adottati fil-21 ta' Frar 2011(19),

–  wara li kkunsidra l-Linji Gwida tal-UE dwar il-Piena tal-Mewt, adottati fl-2013(20),

–  wara li kkunsidra l-Linji gwida għall-Politika tal-UE lejn pajjiżi terzi dwar it-tortura u t-trattament jew pieni krudili, inumani jew degradanti oħra, adottati fl-2001 u riveduti fl-2012(21),

–  wara li kkunsidra l-Protokoll għall-Prevenzjoni, Soppressjoni u Punizzjoni tat-Traffikar ta' Persuni, speċjalment ta' Nisa u Tfal, li jissupplementa l-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti Kontra l-Kriminalità Organizzata Transnazzjonali(22), u l-Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa dwar il-Ġlieda kontra t-Traffikar tal-Bnedmin;

–  wara li kkunsidra l-Linji Gwida għall-promozzjoni u l-protezzjoni tat-tgawdija tad-drittijiet tal-bniedem kollha mill-persuni leżbjani, gay, bisesswali, transġeneru u intersesswali (LGBTI), adottati fl-2013(23),

–  wara li kkunsidra l-Linji Gwida tal-UE dwar id-djalogi dwar id-drittijiet tal-bniedem mal-pajjiżi terzi, adottati fl-2001 u riveduti fl-2009(24),

–  wara li kkunsidra l-Linji Gwida tal-UE dwar il-Promozzjoni ta' Konformità mad-Dritt Umanitarju Internazzjonali, adottati fl-2005 u riveduti fl-2009(25),

–  wara li kkunsidra l-Linji Gwida tal-UE dwar il-vjolenza fuq in-nisa u l-ġlieda kontra l-forom kollha ta' diskriminazzjoni kontrihom, adottati fl-2008(26),

–  wara li kkunsidra l-Linji Gwida tal-UE dwar it-tfal u l-konflitti armati, adottati fl-2003 u riveduti fl-2008(27),

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE) 2017/821 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Mejju 2017 li jistabbilixxi obbligi tad-diliġenza dovuta tal-katina tal-provvista għall-importaturi tal-Unjoni ta' landa, tantalu u tungstenu, il-minerali tagħhom, u deheb li joriġinaw minn żoni affettwati minn kunflitti u ta' riskju għoli(28),

–  wara li kkunsidra l-Linji Gwida tal-UE dwar id-Difensuri tad-Drittijiet tal-Bniedem, adottati fl-2005 u riveduti fl-2008(29),

–  wara li kkunsidra r-Rapport Annwali tal-UE dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija fid-Dinja fl-2015(30),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-13 ta' Settembru 2017 dwar l-esportazzjoni tal-armi: implimentazzjoni tal-Pożizzjoni Komuni 2008/944/PESK(31),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-14 ta' Diċembru 2016 dwar ir-rapport annwali dwar id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija fid-dinja u l-politika tal-Unjoni Ewropea dwar il-kwistjoni 2015(32), u r-riżoluzzjonijiet preċedenti dwar is-suġġett,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-25 ta' Ottubru 2016 dwar id-drittijiet tal-bniedem u l-migrazzjoni f'pajjiżi terzi(33),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-25 ta' Ottubru 2016 dwar ir-responsabbiltà tal-kumpaniji għal abbużi serji tad-drittijiet tal-bniedem f'pajjiżi terzi(34),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-5 ta' Lulju 2016 dwar il-ġlieda kontra t-traffikar tal-bnedmin fir-relazzjonijiet esterni tal-UE(35),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-21 ta' Jannar 2016 dwar il-prijoritajiet tal-UE għas-sessjonijiet tal-UNHRC fl-2016(36),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-25 ta' Frar 2016 dwar is-sitwazzjoni umanitarja fil-Jemen(37), li tistieden lill-VP/RGħ tniedi inizjattiva bil-għan li timponi embargo fuq l-armi tal-UE kontra l-Arabja Sawdija,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet tiegħu dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt,

–  wara li kkunsidra l-Premju Sakharov tiegħu għal-Libertà tal-Ħsieb, li fl-2016 ingħata lil Nadia Murad u lil Lamiya Aji Bashar,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-10 ta' Ottubru 2013 dwar id-diskriminazzjoni bbażata fuq il-kasta(38), ir-rapport tar-Rapporteur Speċjali dwar il-Kwistjonijiet tal-Minoranzi tat-28 ta' Jannar 2016 dwar il-minoranzi u d-diskriminazzjoni bbażata fuq il-kasta u s-sistemi analogi tal-istatus inerenti(39), u l-Istrument ta' Gwida tan-NU dwar id-diskriminazzjoni bbażata fuq id-dixxendenza,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-17 ta' Novembru 2011 dwar appoġġ tal-UE għall-QKI: naffaċċjaw l-isfidi u negħlbu d-diffikultajiet(40),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 52 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin u l-opinjoni tal-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi (A8-0365/2017),

A.  billi l-Artikolu 21 tat-TUE jimpenja lill-Unjoni Ewropea fil-konfront ta' politika estera u ta' sigurtà komuni (PESK) iggwidata mill-prinċipji li ispiraw il-ħolqien tagħha stess, u li hija se taħdem biex tmexxi 'l quddiem fid-dinja: id-demokrazija, l-Istat tad-dritt, l-universalità u l-indiviżibbiltà tad-drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet fundamentali, ir-rispett għad-dinjità tal-bniedem, il-prinċipji tal-ugwaljanza u s-solidarjetà, u r-rispett għall-prinċipji tal-Karta tan-Nazzjonijiet Uniti, tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea u tad-dritt internazzjonali; billi l-Unjoni ser taderixxi għall-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem;

B.  billi l-abbużi tad-drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet fundamentali, inklużi d-delitti kontra l-umanità, id-delitti tal-gwerra u l-ġenoċidju, li jseħħu fid-dinja llum jeżiġu sforzi determinati min-naħa tal-komunità internazzjonali kollha;

C.  billi r-rispett, il-promozzjoni, l-indiviżibbiltà u s-salvagwardja tal-universalità tad-drittijiet tal-bniedem huma pedamenti tal-PESK; billi fil-qafas tar-rwol tiegħu ta' skrutinju fuq il-PESK, il-Parlament għandu d-dritt li jinżamm infurmat u kkonsultat dwar l-aspetti ewlenin u l-għażliet bażiċi tagħha (Artikolu 36 tat-TUE);

D.  billi l-Istrateġija Globali għall-Politika Estera u ta' Sigurtà tal-Unjoni Ewropea, adottata mill-Kunsill f'Ġunju 2016, issostni li d-drittijiet tal-bniedem iridu jiġu integrati b'mod sistematiku fis-setturi ta' politika u l-istituzzjonijiet kollha, fosthom il-kummerċ internazzjonali u l-politika kummerċjali;

E.  billi ż-żieda fil-koerenza bejn il-politika interna u dik esterna tal-UE kif ukoll fost il-politiki esterni nnifishom tal-UE hija rekwiżit fundamentali għal politika effikaċi u ta' suċċess tal-UE fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem; billi l-konsistenza mtejba għandha tippermetti lill-UE tirrispondi aktar malajr fil-fażijiet bikrin tal-ksur tad-drittijiet tal-bniedem u, f'ċerti każi, tipprevedi u tipprevjeni li jiġi kommess, inkluż fil-qasam tal-kummerċ internazzjonali u tal-politika kummerċjali;

F.  billi l-impenn tal-UE favur multilateraliżmu effikaċi, bin-NU fil-qalba tiegħu, huwa parti integrali mill-politika esterna tal-Unjoni u huwa bbażat fuq il-konvinzjoni li sistema multilaterali bbażata fuq regoli u valuri universali hija l-aktar adatta biex jiġu indirizzati kriżijiet, sfidi u theddid globali;

G.  billi l-Artikolu 207 tat-TFUE jiddisponi li l-politika kummerċjali tal-UE għandha tissejjes fuq il-prinċipji u l-objettivi tal-azzjoni esterna tal-Unjoni; billi li l-kummerċ u d-drittijiet tal-bniedem jistgħu jħallu impatt fuq xulxin fil-pajjiżi terzi, u billi f'sistema ta' responsabbiltà tal-persuni ġuridiċi, kif qiegħed jiġi diskuss fi ħdan in-NU, u ta' ktajjen ta' valur mondjali, il-komunità kummerċjali għandha rwol importanti xi twettaq biex toffri inċentivi pożittivi f'termini ta' promozzjoni tad-drittijiet tal-bniedem, id-demokrazija u r-responsabbiltà tal-kumpaniji; billi l-governanza tajba u l-awtoritajiet pubbliċi li jaġixxu fl-interess ġenerali jiżvolġu rwol importanti fl-imġiba kummerċjali; billi l-UE qiegħda tipparteċipa fl-isforzi ħalli jkun abbozzat trattat vinkolanti dwar in-negozju u d-drittijiet tal-bniedem;

H.  billi l-protezzjoni tad-drittijiet tal-bniedem tal-gruppi l-aktar vulnerabbli, bħal minoranzi etniċi, lingwistiċi u reliġjużi, il-persuni b'diżabilità, il-persuni LGBTI, in-nisa, it-tfal, il-persuni li jfittxu asil u l-migranti, ħaqqha attenzjoni speċjali;

I.  billi n-nisa u t-tfal iħabbtu wiċċhom ma' theddid, diskriminazzjoni u vjolenza, partikolarment fiż-żoni tal-gwerra u taħt reġimi awtoritarji; billi l-ugwaljanza bejn is-sessi tħaddan il-valuri fundamentali Ewropej u hija minquxa fil-qafas ġuridiku u politiku tal-UE; billi l-vjolenza u d-diskriminazzjoni kontra n-nisa u l-bniet żdiedu f'dawn l-aħħar snin;

J.  billi l-Istati għandhom ir-responsabbiltà aħħarija li jissalvagwardjaw id-drittijiet kollha tal-bniedem permezz tal-adozzjoni u tal-implimentazzjoni ta' trattati u konvenzjonijiet internazzjonali tad-drittijiet tal-bniedem, il-monitoraġġ tal-ksur tad-drittijiet tal-bniedem u l-garanzija ta' rimedju effettiv għall-vittmi;

K.  billi l-atturi statali u mhux statali qegħdin dejjem aktar jikkommettu ksur tad-drittijiet tal-bniedem li jikkostitwixxu delitti tal-gwerra u delitti kontra l-umanità, inklużi ġenoċidji;

L.  billi l-libertà tal-ħsieb, tal-kuxjenza u tar-reliġjon, inkluża l-libertà li dak li jkun jemmen jew ma jemminx u li jipprattika jew li ma jipprattikax ir-reliġjon li jagħżel, u li jħaddan, jabbanduna jew ibiddel reliġjon, trid tkun garantita fid-dinja kollha kemm hi u miżmuma mingħajr kundizzjonijiet, partikolarment bis-saħħa tad-djalogu interreliġjuż u interkulturali; billi l-adozzjoni ta' liġijiet li jipprojbixxu l-blasfemija hija prattika mifruxa, inkwantu l-Istati jistabbilixxu s-sanzjonijiet li jvarjaw minn sentenzi ta' priġunerija, swat bil-frosta għall-pieni tal-mewt;

M.  billi l-libertà tal-opinjoni u tal-espressjoni, il-libertà tal-għaqda u tal-assoċjazzjoni, u t-twettiq ta' proċessi elettorali regolari, trasparenti u awtentiċi huma elementi essenzjali tad-demokrazija; billi fis-soċjetajiet fraġli, suxxettibbli għal kunflitt jew oppressivi, l-elezzjonijiet jistgħu xi kultant jikkawżaw vjolenza mifruxa;

N.  billi l-involviment f'diskussjoni ma' pajjiżi terzi fil-fora bilaterali u multilaterali kollha, pereżempju matul id-djalogi dwar id-drittijiet tal-bniedem, huwa wieħed mill-aktar strumenti effikaċi għall-indirizzar ta' tħassib marbut mad-drittijiet tal-bniedem;

O.  billi jridu jsiru disponibbli riżorsi adegwati u jintużaw bl-aktar mod effiċjenti sabiex tittejjeb il-promozzjoni tad-drittijiet tal-bniedem u tad-demokrazija fil-pajjiżi terzi;

P.  billi l-aċċess għall-ilma u għas-sanità huwa dritt tal-bniedem fundamentali u r-restrizzjonijiet ta' dan l-aċċess huma waħda mill-kawżi tat-tensjoni ġeopolitika f'ċerti reġjuni;

Q.  billi s-siti ta' patrimonju kulturali qegħdin dejjem iktar jgħaddu minn theddid fil-forma ta' sakkeġġi u vandaliżmu illeċiti, speċjalment fil-Lvant Nofsani;

R.  billi l-edukazzjoni għandha rwol kruċjali x'tiżvolġi fil-prevenzjoni tal-ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-kunflitti u tgħin biex iżżid il-parteċipazzjoni taċ-ċittadini fil-proċessi tat-teħid tad-deċiżjonijiet fi ħdan is-sistemi demokratiċi; billi l-istituti tal-edukazzjoni li jippromwovu d-drittijiet tal-bniedem, ir-rispett u d-diversità għandhom ikunu sostnuti mill-Istati; billi l-kanali ta' komunikazzjoni, li n-numru tagħhom żdied, jirrappreżentaw strument importanti li permezz tiegħu jiġu kkomunikati malajr l-abbużi tad-drittijiet tal-bniedem, u jilħqu numru konsiderevoli ta' vittmi jew vittmi potenzjali tal-ksur tad-drittijiet tal-bniedem fil-pajjiżi terzi, b'hekk jingħataw kemm informazzjoni kif ukoll assistenza; billi l-ġbir ta' data diżaggregata huwa essenzjali għall-ħarsien tad-drittijiet tal-bniedem, partikolarment dawk tal-gruppi l-aktar vulnerabbli, il-gruppi emarġinati u l-gruppi f'riskju ta' emarġinazzjoni; billi l-użu ta' indikaturi adegwati huwa wkoll mod effikaċi ta' valutazzjoni tal-progress min-naħa tal-Istati li jonoraw l-obbligi tagħhom skont it-trattati internazzjonali;

Kunsiderazzjonijiet ġenerali

1.  Jesprimi tħassib serju dwar ir-repressjoni fil-konfront tad-demokrazija, tad-drittijiet tal-bniedem u tal-istat tad-dritt, li għadhom mhedda fuq livell dinji; ifakkar li l-UE impenjat ruħha li tippromwovi l-universalità u l-indiviżibbiltà tad-drittijiet tal-bniedem u tal-libertajiet u tal-valuri fundamentali, kif ukoll li tmexxi 'l quddiem lill-prinċipji demokratiċi, li jridu jissaħħu fuq skala dinjija;

2.  Itenni l-konvinzjoni qawwija tiegħu li l-UE u l-Istati Membri tagħha għandhom ikomplu jżommu mal-prinċipju tal-integrazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem u tad-demokrazija b'mod attiv, billi huma prinċipji fundamentali li jsaħħu lil xulxin fil-qalba tal-UE, fil-politiki kollha tal-UE, fosthom dawk b'dimensjoni esterna, bħal fl-oqsma tal-iżvilupp, tal-migrazzjoni, tas-sigurtà, tal-ġlieda kontra t-terroriżmu, tat-tkabbir tal-Unjoni u tal-kummerċ; itenni, f'dan ir-rigward, l-importanza kruċjali tal-iżgurar ta' aktar koerenza bejn il-politiki interni u dawk esterni tal-UE, u koordinament akbar bejn il-politiki esterni tal-Istati Membri; jisħaq fuq il-fatt li l-kumplessità dejjem akbar tal-kunflitti fid-dinja kollha teżiġi approċċ u kooperazzjoni internazzjonali integrati, magħqudin u vigorużi; ifakkar li l-objettiv tal-UE li żżid l-influwenza internazzjonali tagħha bħala attur internazzjonali kredibbli u leġittimu jissawwar fil-biċċa l-kbira tiegħu mill-kapaċità tagħha li tippromwovi d-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija f'ambitu intern u f'dak estern, konformement mal-impenji stabbiliti fit-trattati fundaturi tagħha;

3.  Jenfasizza l-importanza ta' kooperazzjoni msaħħa bejn il-Kummissjoni, il-Kunsill, is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE), il-Parlament u d-delegazzjonijiet tal-UE bil-għan li tiġi promossa u żgurata vuċi konsistenti u magħquda favur id-drittijiet tal-bniedem u l-prinċipji demokratiċi; jissottolinja, barra minn hekk, l-importanza ta' impenn qawwi favur il-promozzjoni ta' dawn il-valuri fil-fora multilaterali, inkluż permezz ta' koordinament tempestiv fil-livell tal-UE kif ukoll approċċ attiv matul in-negozjati; jinkoraġġixxi lill-UE, f'dan il-kuntest, tagħti bidu u tkun sponsor konġunt ta' riżoluzzjonijiet kif ukoll tintensifika l-implimentazzjoni ta' inizjattivi transreġjonali fil-qafas tal-mekkaniżmi tan-NU fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem;

4.  Jilqa' b'sodisfazzjon il-fatt li fl-2016, kien hemm dibattitu regolari fis-sessjonijiet plenarji tiegħu dwar l-istat tad-dritt, il-prinċipji demokratiċi u l-ksur tad-drittijiet tal-bniedem, li kienu s-suġġett ta' diversi riżoluzzjonijiet parlamentari u tqajmu fil-laqgħat tal-kumitati u d-delegazzjonijiet interparlamentari;

5.  Jenfasizza l-ħidma tas-Sottokumitat tiegħu għad-Drittijiet tal-Bniedem (DROI), li jżomm relazzjonijiet ta' ħidma mill-qrib mas-SEAE, ma' istituzzjonijiet oħra tal-UE, mas-soċjetà ċivili, mal-istituzzjonijiet multilaterali dwar id-drittijiet tal-bniedem u mar-Rappreżentant Speċjali tal-UE (RSUE) għad-Drittijiet tal-Bniedem;

6.  Ifakkar li, fl-2016, il-Kumitat DROI fassal tliet rapporti, konkretament dwar id-drittijiet tal-bniedem u l-migrazzjoni f'pajjiżi terzi, ir-responsabbiltà tal-kumpaniji għal abbużi serji tad-drittijiet tal-bniedem f'pajjiżi terzi, u l-ġlieda kontra t-traffikar tal-bnedmin fir-relazzjonijiet esterni tal-UE; jistieden lill-Kummissjoni tieħu azzjoni konkreta b'segwitu għal dawn ir-rapporti fuq inizjattiva tal-Parlament;

7.   Josserva li, fl-2016, bosta missjonijiet tal-Kumitat DROI siefru f'pajjiżi differenti bil-għan li jiġbru informazzjoni u jaqsmuha mal-atturi governattivi u mhux governattivi lokali impenjati fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem, jippreżentaw il-pożizzjoni tal-Parlament u jinkoraġġixxu t-titjib tal-protezzjoni tad-drittijiet tal-bniedem u tar-rispett tagħhom;

Nindirizzaw l-isfidi tad-drittijiet tal-bniedem

8.  Jesprimi tħassib serju dwar l-għadd dejjem jiżdied ta' attakki kontra minoranzi reliġjużi, li ta' spiss isiru minn atturi mhux statali bħall-ISIS/Daesh; jiddeplora l-fatt li bosta pajjiżi għandhom u japplikaw liġijiet kontra l-konverżjoni u l-blasfemija, li jillimitaw effettivament, jew saħansitra jċaħħdu, il-libertà tar-reliġjon jew tat-twemmin u l-libertà tal-espressjoni tal-minoranzi reliġjużi u tal-atei; jitlob miżuri maħsuba biex iħarsu lill-minoranzi reliġjużi, lil dawk li ma jemmnux u lill-atei, li jisfaw vittmi tal-liġijiet kontra l-blasfemija u jistieden lill-UE u lill-Istati Membri jidħlu f'diskussjonijiet politiċi bil-għan li dawn il-liġijiet jiġu revokati; jistieden lill-UE u l-Istati Membri tagħha jżidu l-isforzi tagħhom biex itejbu r-rispett tal-libertà tal-ħsieb, tal-kuxjenza, tar-reliġjon u tat-twemmin u jippromwovu d-djalogu interreliġjuż u interkulturali fl-impenn tagħhom mal-pajjiżi terzi; jitlob li tittieħed azzjoni konkreta għall-implimentazzjoni effikaċi tal-Linji Gwida tal-UE dwar il-promozzjoni u l-protezzjoni tal-libertà tar-reliġjon jew tat-twemmin, inkluż billi jiġi żgurat taħriġ sistematiku u konsistenti tal-persunal tal-UE fis-sede ċentrali u fid-delegazzjonijiet; jappoġġa bis-sħiħ il-prattika tal-UE li tieħu l-inizjattiva fejn jidħlu riżoluzzjonijiet tematiċi dwar il-libertà tar-reliġjon u tat-twemmin fil-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem (UNHRC) u fl-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti; jappoġġa bis-sħiħ il-ħidma tal-Mibgħut Speċjali tal-UE għall-Promozzjoni tal-Libertà tar-Reliġjon jew tat-Twemmin barra mill-UE, is-Sur Ján Figel;

9.  Itenni l-fatt li l-libertà tal-espressjoni, online u offline, hija komponent vitali ta' kwalunkwe soċjetà demokratika, billi trawwem kultura ta' pluraliżmu li tagħti s-setgħa lis-soċjetà ċivili u liċ-ċittadini li jżommu responsabbli lill-gvernijiet tagħhom u lil dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet għal għemilhom, u tappoġġa r-rispett tal-istat tad-dritt; jenfasizza li r-restrizzjoni tal-libertà tal-espressjoni online jew offline, pereżempju permezz tat-tneħħija ta' kontenut online, għandha ssir biss f'ċirkostanzi eċċezzjonali, meta preskritti mil-liġi u ġustifikati biex jintlaħaq għan leġittimu; jenfasizza, għaldaqstant, li l-UE għandha tintensifika l-isforzi tagħha biex tippromwovi l-libertà tal-espressjoni permezz tal-politiki u tal-istrumenti esterni tagħha; itenni t-talba tiegħu lill-UE u lill-Istati Membri tagħha biex itejbu l-monitoraġġ tagħhom ta' kull tip ta' restrizzjoni tal-libertà tal-espressjoni u tal-midja f'pajjiżi terzi, jikkundannaw malajr u sistematikament tali restrizzjonijiet u jużaw il-mezzi u l-istrumenti diplomatiċi kollha għad-dispożizzjoni tagħhom biex jeliminaw tali restrizzjonijiet; jenfasizza l-importanza li tiġi żgurata implimentazzjoni effikaċi tal-Linji Gwida tal-UE dwar il-Libertà tal-Espressjoni Online u Offline u li jsir monitoraġġ regolari tal-impatt tagħhom; jikkundanna l-mewt u l-inkarċerazzjoni ta' ħafna ġurnalisti u bloggers fl-2016 u jistieden lill-UE tagħtihom protezzjoni effettiva; jilqa' b'sodisfazzjon l-Istrument Ewropew il-ġdid għad-Demokrazija u għad-Drittijiet tal-Bniedem (EIDHR), li tnieda fl-2016, bl-għan speċifiku tiegħu jkun fuq l-għoti ta' taħriġ lid-delegazzjonijiet tal-UE u lill-operaturi tal-midja fil-pajjiżi terzi dwar l-applikazzjoni tal-Linji Gwida; jisħaq fuq l-importanza li jiġu żvelati u kkundannati d-diskors ta' mibegħda u l-inċitamenti għall-vjolenza, kemm fl-Internet kif ukoll fi bnadi oħra, billi jikkostitwixxu theddida għall-istat tad-dritt u għall-valuri rrappreżentati mid-drittijiet tal-bniedem;

10.  Jinsab ferm inkwetat bil-fatt li s-soċjetà ċivili, inklużi l-organizzazzjoni konfessjonali, qiegħda dejjem aktar tkun taħt attakk fid-dinja kollha, fost oħrajn, minn għadd dejjem akbar ta' liġijiet repressivi adottati mad-dinja kollha, f'ċerti każi bil-pretest tal-ġlieda kontra t-terroriżmu; jissottolinja li t-tiċkin tal-ispazju tas-soċjetà ċivili huwa fenomenu globali; ifakkar li soċjetà ċivili indipendenti tiżvolġi rwol essenzjali fid-difiża u fil-progress tad-drittijiet tal-bniedem u fil-funzjonament tas-soċjetajiet demokratiċi, primarjament bis-saħħa tal-promozzjoni tat-trasparenza, tal-obbligu ta' rendikont u tas-separazzjoni tal-poteri; jistieden lill-UE u l-Istati Membri tagħha jimmonitorjaw b'mod kostanti u jqajmu każi ta' ksur tal-libertà tal-għaqda u tal-assoċjazzjoni, inkluż permezz ta' forom differenti ta' projbizzjonijiet u limitazzjonijiet tal-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili (OSĊ) u l-attivitajiet tagħhom, pereżempju liġijiet li t-tir tagħhom ikunu li jċekknu l-ispazju tas-soċjetà ċivili jew il-promozzjoni tal-NGOs sponsorjati mill-gvernijiet awtoritarji (organizzazzjonijiet mhux governattivi kkontrollati mill-Istat (GONGOs)); jistieden ukoll lill-UE, lill-Istati Membri tagħha u lid-delegazzjonijiet tal-UE jużaw il-mezzi disponibbli kollha, bħad-djalogi dwar id-drittijiet tal-bniedem, id-djalogi politiċi u d-diplomazija pubblika, biex iqajmu b'mod sistematiku każijiet individwali ta' difensuri tad-drittijiet tal-bniedem (DDB) u ta' attivisti tas-soċjetà ċivili f'riskju, b'mod partikolari dawk f'detenzjoni jew fil-ħabs minħabba raġunijiet arbitrarji u/jew minħabba l-fehmiet politiċi jew l-impenn soċjali tagħhom, u jiddenunzjaw b'mod inekwivoku r-repressjoni, il-vessazzjonijiet u l-qtil tad-DDB, anki dawk attivi fl-isfera ambjentali; jitlob it-twaqqif ta' sistema ta' monitoraġġ effikaċi tal-ispazju tas-soċjetà ċivili, b'parametri ta' riferiment u b'indikaturi ċari biex ikun żgurat kuntest ġuridiku favorevoli u propizju għas-soċjetà ċivili;

11.  Iħeġġeġ lill-persunal diplomatiku tad-delegazzjonijiet tal-UE u tal-Istati Membri jkomplu jappoġġaw b'mod attiv lid-DDB billi jimmonitorjaw b'mod sistematiku l-proċessi, iżuru lil attivisti miżmuma l-ħabs u joħorġu dikjarazzjonijiet dwar każijiet individwali, meta jkun xieraq; jenfasizza l-importanza tal-istrumenti tad-diplomazija tas-silenzju f'dan ir-rigward; jilqa' b'sodisfazzjon il-fatt li fl-2016, l-UE qajmet każijiet ta' DDB fi djalogi u konsultazzjonijiet fil-livell tal-UE ma' aktar minn 50 pajjiż; jenfasizza l-fatt li fl-2016, il-Fond ta' Emerġenza tal-EIDHR appoġġa aktar minn 250 DDB fil-livell tal-UE – ċifra li tirrappreżenta żieda ta' 30 % meta mqabbla mal-2015; japprezza l-ħolqien u s-suċċess ta' "ProtectDefenders.eu", mekkaniżmu tal-UE għad-Difensuri tad-Drittijiet tal-Bniedem implimentat mis-soċjetà ċivili, li ta sostenn kruċjali lil bosta DDB; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tiggarantixxi t-tkomplija tal-programm wara Ottubru 2018 u żżid il-kapaċitajiet tiegħu ħalli jagħti aktar sostenn lid-DDB fid-dinja kollha;

12.  Iqis li huwa ta' dispjaċir kbir li t-tortura, it-trattament inuman jew degradanti u l-piena tal-mewt jibqgħu jippersistu f'ħafna pajjiżi tad-dinja kollha u jistieden lill-UE tintensifika l-isforzi tagħha biex teqridhom; jilqa' favorevolment, f'dan ir-rigward, ir-reviżjoni tal-leġiżlazzjoni tal-UE dwar il-kummerċ ta' ċerti oġġetti li jistgħu jintużaw għall-piena kapitali, għat-tortura jew għal trattament jew piena oħrajn li jkunu krudili, inumani jew degradanti; iħeġġeġ lis-SEAE u lill-VP/RGħ jinvolvu ruħhom b'aktar qawwa fil-ġlieda kontra t-tortura u trattament jew pieni oħra krudili, inumani u degradanti, inkluża l-piena tal-mewt, permezz ta' aktar sforzi diplomatiċi u teħid ta' pożizzjonijiet pubbliċi b'mod aktar sistematiku; jevidenzja, f'dan ir-rigward, il-kundizzjonijiet inkwetanti ta' inkarċerazzjoni f'ċerti ħabsijiet, fosthom in-nuqqas ta' kura tal-kundizzjonijiet tas-saħħa u jirrakkomanda li s-SEAE, lid-delegazzjonijiet tal-UE u lill-Istati Membri jisfruttaw sal-massimu l-istrumenti kollha eżistenti, ngħidu aħna l-Linji Gwida tal-UE dwar it-Tortura; jilqa' b'sodisfazzjon il-fatt li r-riżoluzzjoni tan-NU dwar moratorju fuq l-użu tal-piena tal-mewt ġiet adottata mill-Assemblea Ġenerali tan-NU f'Diċembru 2016, bl-appoġġ ta' 117-il pajjiż; josserva li, fl-2016, in-numru ta' eżekuzzjonijiet imwettqa fuq livell dinji niżel meta mqabbel mas-snin preċedenti u jesprimi t-tħassib serju tiegħu li n-numru kumplessiv ta' eżekuzzjonijiet madankollu baqa' ogħla mill-medja rreġistrata fl-għaxar snin preċedenti; jenfasizza li dawk li jkunu bersall spiss huma dissidenti tas-soċjetà u gruppi vulnerabbli; jistieden lill-pajjiżi li għadhom jirrikorru għal din il-prattika jadottaw moratorju u jabolixxu l-piena tal-mewt;

13.  Jirrikonoxxi l-importanza enormi li jista' jkollhom it-teknoloġiji tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni moderni fil-promozzjoni, fid-difiża u fir-rimedju tad-drittijiet tal-bniedem fid-dinja, u jistieden lill-istituzzjonijiet tal-UE u lill-Istati Membri tagħha jinqdew bil-kanali ta' informazzjoni tagħhom biex itennu sistematikament, fil-qafas tal-kompetenzi speċifiċi tagħhom, il-pożizzjoni tal-Parlament dwar id-diversi kwistjonijiet marbuta mad-drittijiet tal-bniedem, filwaqt li jikkontribwixxu għall-effikaċja u għall-viżibbiltà tal-isforzi komuni tal-UE; jesprimi t-tħassib tiegħu dwar l-użu dejjem akbar frekwenti ta' ċerti teknoloġiji ta' ċibersorveljanza b'użu doppju fil-konfront tal-politiċi, tal-attivisti u tal-ġurnalisti; jilqa' pożittivament, f'dan ir-rigward, il-ħidma li għaddejja fl-istituzzjonijiet tal-UE biex ikun aġġornat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 428/2009 tal-5 ta' Mejju 2009 li jistabbilixxi reġim Komunitarju għall-kontroll tal-esportazzjonijiet, it-trasferiment, is-senserija u t-transitu ta' oġġetti b'użu doppju(41), jikkundanna bil-qawwa n-numru dejjem jiżdied ta' DDB li jħabbtu wiċċhom ma' theddid diġitali, inkluża data kompromessa permezz ta' konfiska ta' tagħmir, is-sorveljanza remota u l-kxif ta' data; jesprimi tħassib dwar il-fatt li xi pjattaformi online jħassru filmati leġittimi ta' evidenza ta' delitti tal-gwerra potenzjali bħala parti mit-tneħħija tal-kontenut u tal-propaganda terroristiċi ta' dawn il-pjattaformi;

14.  Jesprimi t-tħassib tiegħu rigward il-privatizzazzjoni dejjem aktar frekwenti tal-istat tad-dritt online, fejn xi kumpaniji privati jiddeċiedu li jirrestrinġu ċerti drittijiet fundamentali, bħal-libertà tal-kelma, abbażi tal-kundizzjonijiet ġenerali ta' bejgħ tagħhom pjuttost milli skont il-liġijiet adottati b'mod demokratiku;

15.  Jistieden lill-Kummissjoni tadotta mekkaniżmu ta' avviż u azzjoni biex iżżid it-trasparenza u l-proporzjonalità tal-proċeduri ta' tneħħija ta' kontenut online filwaqt li toffri rimedji effikaċi lill-utenti li l-kontenut tagħhom tneħħa illeġittimament;

16.  Jikkundanna l-użu tal-vjolenza sesswali fuq in-nisa u l-bniet, inklużi l-istupri tal-massa, l-iskjavitù sesswali, il-prostituzzjoni furzata, il-forom ta' persekuzzjoni bbażati fuq il-ġeneru, it-traffikar, it-turiżmu sesswali u kull forma ta' vjolenza fiżika, sesswali u psikoloġika, bħala arma tal-gwerra; jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li d-delitti relatati mal-ġeneru u d-delitti ta' vjolenza sesswali huma kklassifikati fl-Istatut ta' Ruma bħala delitti tal-gwerra, delitti kontra l-umanità jew atti kostituttivi fir-rigward tal-ġenoċidju jew it-tortura; jisħaq fuq l-importanza tad-difiża tad-drittijiet tan-nisa, inklużi d-drittijiet sesswali u riproduttivi tagħhom, bis-saħħa tal-leġiżlazzjoni, tal-edukazzjoni u b'sostenn lill-OSĊ; jilqa' b'sodisfazzjon l-adozzjoni tal-Pjan ta' Azzjoni tal-UE dwar l-Ugwaljanza bejn is-Sessi 2016-2020, li jipprovdi lista komprensiva ta' miżuri biex tittejjeb is-sitwazzjoni tan-nisa rigward l-ugwaljanza tad-drittijiet u l-awtonomizzazzjoni; jenfasizza l-importanza li tiġi żgurata l-implimentazzjoni effikaċi tiegħu; jilqa' wkoll l-adozzjoni tal-Impenn Strateġiku għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi 2016-2019, li jippromwovi l-ugwaljanza bejn is-sessi u d-drittijiet tan-nisa fid-dinja kollha; jisħaq fuq l-importanza tar-ratifika u tal-implimentazzjoni effikaċi tal-Konvenzjoni ta' Istanbul min-naħa tal-Istati Membri kollha; jirrimarka li l-edukazzjoni hija l-aħjar strument għall-ġlieda kontra d-diskriminazzjoni u l-vjolenza fuq in-nisa u t-tfal; jitlob li l-Kummissjoni, is-SEAE u l-VP/RGħ jintensifikaw il-proċess li bih jonoraw l-obbligi u l-impenji tagħhom fil-qasam tad-drittijiet tan-nisa fil-qafas tas-CEDAW u jinkoraġġixxi lill-pajjiżi terzi jagħmlu pariġġ; jemmen fil-ħtieġa li l-UE tkompli tintegra l-appoġġ lin-nisa fl-operazzjonijiet tal-politika ta' sigurtà u ta' difiża komuni (PSDK), fil-prevenzjoni tal-kunflitti u fir-rikostruzzjoni wara kunflitt; itenni l-importanza tar-riżoluzzjoni 1325 tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU dwar in-nisa, l-paċi u s-sigurtà; jisħaq fuq l-importanza li n-nisa jipparteċipaw b'mod sistematiku, ugwali, sħiħ u attiv fil-prevenzjoni u r-riżoluzzjoni tal-kunflitti, fil-promozzjoni tad-drittijiet tal-bniedem u tar-riformi demokratiċi, kif ukoll fl-operazzjonijiet taż-żamma tal-paċi, fl-assistenza umanitarja, fil-proċessi ta' rikostruzzjoni ta' wara l-kunflitti u ta' tranżizzjoni demokratika li jwasslu għal soluzzjonijiet politiċi dejjiema u stabbli; ifakkar li, fl-2016, il-Premju Sakharov ingħata lil Nadia Murad u lil Lamiya Aji Bashar, superstiti tat-tjassir sesswali min-naħa tal-ISIS/Daesh;

17.  Jenfasizza li l-kura tas-saħħa aċċessibbli u r-rispett u l-aċċess universali għas-saħħa u d-drittijiet sesswali u riproduttivi, l-ippjanar tal-familja u l-aċċess għall-prodotti għall-iġjene tan-nisa adegwati kif ukoll għall-kura tas-saħħa materna, prenatali u neonatali u għal servizzi għal abort sigur, huma elementi importanti biex tissalva l-ħajja tan-nisa u li jikkontribwixxu biex ikun evitat it-twelid b'riskju għoli u tonqos il-mortalità infantili u tat-trabi; iqis li hu inaċċettabbli li l-ġisem tan-nisa u tal-bniet, speċifikament fir-rigward tas-saħħa u d-drittijiet sesswali u riproduttivi tagħhom, għadu battalja ideoloġika; jitlob lill-UE u lill-Istati Membri jirrikonoxxu d-drittijiet inaljenabbli tan-nisa u tal-bniet għall-integrità fiżika u l-possibbiltà li jiddeċiedu b'mod awtonomu f'dan l-ambitu, u jikkundanna l-ksur frekwenti tad-drittijiet sesswali u riproduttivi tan-nisa, inkluż it-tiċħid ta' aċċess għal servizzi tal-ippjanar tal-familja, għal kontraċettivi u għal servizzi ta' abort sigur u legali;

18.  Jikkundanna bil-qawwa r-reintroduzzjoni u l-espansjoni tar-Regola "Global Gag" u l-impatt tagħha fuq il-kura tas-saħħa globali tan-nisa u tal-bniet u d-drittijiet relatati; itenni t-talba tiegħu lill-UE u lill-Istati Membri tagħha biex timtela l-lakuna ta' finanzjament dovuta għat-tluq tal-Istati Uniti fil-qasam tas-saħħa u d-drittijiet sesswali u riproduttivi, bl-użu ta' finanzjament għall-iżvilupp kemm nazzjonali kif ukoll tal-UE;

19.  Ifakkar li l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel tikkostitwixxi prinċipju fundamentali tal-UE u tal-Istati Membri tagħha, u li l-integrazzjoni ta' kwistjonijiet ta' ugwaljanza bejn is-sessi tikkostitwixxi wieħed mill-objettivi prinċipali tal-Unjoni hekk kif stabbiliti fit-trattati; jistieden lill-Kummissjoni tintegra l-integrazzjoni ta' kwistjonijiet ta' ugwaljanza bejn is-sessi fil-leġiżlazzjoni tal-UE, fil-linji gwida, fl-azzjonijiet u fil-finanzjament bħala prinċipju fundamentali tal-Unjoni, b'enfasi speċjali fuq il-politiki tar-relazzjonijiet esterni tal-UE; jenfasizza l-ħtieġa li jissaħħaħ ir-rwol tad-delegazzjonijiet tal-UE, kif ukoll dak tal-Konsulent Prinċipali tas-SEAE dwar l-Ugwaljanza bejn is-Sessi billi jiġi żgurat baġit speċifikament intiż għall-qasam tal-kompetenzi tagħha;

20.  Jistieden lis-SEAE jiżgura li l-eżiti tal-61 sessjoni tal-Kummissjoni dwar l-Istatus tan-Nisa (CSW) jiġu inklużi fil-politiki tiegħu u jipprovdu impetu ġdid favur il-promozzjoni tal-"awtonomizzazzjoni ekonomika tan-nisa" u l-indirizzar tal-inugwaljanzi bejn is-sessi f'dinja tax-xogħol li qed tinbidel;

21.  Josserva l-kontribut pożittiv tal-awtonomizzazzjoni tan-nisa fil-kisba ta' soċjetà inklużiva, ekwa u paċifika u favur żvilupp sostenibbli; jissottolinja li l-enfasi fuq l-ugwaljanza bejn is-sessi u t-tisħiħ tal-awtonomizzazzjoni tan-nisa hija espliċita fl-SDGs kollha u li għandhom isiru aktar sforzi biex jiġi żgurat li d-drittijiet tan-nisa jkunu sostnuti b'mod sħiħ u li l-politiki li jippromwovu l-awtonomizzazzjoni ekonomika u soċjali u l-parteċipazzjoni tan-nisa fil-proċess deċiżjonali jkunu implimentati b'mod effettiv; jissottolinja l-fatt li għandha tingħata attenzjoni partikolari lill-awtonomizzazzjoni tan-nisa indiġeni;

22.  Josserva li n-nisa għandhom jitħeġġu jorganizzaw ruħhom fi trade unions, u li m'għandhomx jiġu diskriminati meta jkunu qed ifittxu finanzjament għal negozju;

23.  Jistieden lill-UE tappoġġa l-assoċjazzjonijiet tan-nisa kollha li ta' kuljum jaħdmu biex jappoġġaw lin-nisa fi kriżijiet umanitarji u kunflitti;

24.  Jafferma mill-ġdid il-ħtieġa urġenti għar-ratifika universali u l-implimentazzjoni effikaċi tal-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet tat-Tfal (UNCRC) u l-Protokolli Fakultattivi tagħha, biex it-tfal jingħataw protezzjoni ġuridika; jissottolinja li t-tfal spiss huma esposti għal abbuż speċifiku, bħal żwieġ prekoċi jew mutilazzjoni ġenitali, u għalhekk għandhom bżonn protezzjoni msaħħa; jissottolinja li t-tħaddim tat-tfal, ir-reklutaġġ ta' tfal fil-kunflitti armati u ż-żwieġ prekoċi u furzat għadhom problemi ta' importanza kritika f'ċerti pajjiżi; jitlob li l-UE tikkonsulta b'mod sistematiku lill-organizzazzjonijiet rilevanti lokali u internazzjonali dwar id-drittijiet tat-tfal u, fid-djalogi politiċi tagħha u dawk dwar id-drittijiet tal-bniedem, tqajjem il-kwistjoni tal-obbligu tal-Istati Partijiet li jimplimentaw il-Konvenzjoni; jilqa' pożittivament l-Istrateġija tal-Kunsill tal-Ewropa għad-Drittijiet tat-Tfal (2016-2021); jitlob li l-UE tkompli tippromwovi s-sett ta' għodod għad-Drittijiet tat-Tfal tal-UE u l-UNICEF għall-integrazzjoni tad-drittijiet tat-tfal fil-kooperazzjoni għall-iżvilupp permezz tad-delegazzjonijiet esterni tagħha, u li tħarreġ il-persunal tad-delegazzjonijiet tal-UE b'mod adegwat f'dan il-qasam; itenni t-talba tiegħu lill-Kummissjoni biex tipproponi strateġija komprensiva dwar id-drittijiet tat-tfal kif ukoll pjan ta' azzjoni għall-ħames snin li ġejjin bil-għan li tagħti l-prijorità lid-drittijiet tat-tfal fil-politiki esterni tal-UE; japprezza l-fatt li fl-ambitu tal-Istrument tal-Kooperazzjoni għall-Iżvilupp tal-2016, ġew allokati riżorsi biex tingħata għajnuna lill-aġenziji tan-NU ħalli jieħdu miżuri mmirati li jipproteġu d-drittijiet tat-tfal, li jridu jitfasslu biex ikun immassimizzat il-benefiċċju effettiv għat-tfal fil-bżonn, partikolarment fil-qasam tas-sistemi tas-saħħa u tal-aċċess għall-edukazzjoni, għall-ilma u għas-sanità; jitlob li tinstab b'urġenza soluzzjoni għall-kwistjoni tat-tfal apolidi, b'mod partikolari dawk li twieldu barra mill-pajjiż tal-oriġini tal-ġenituri tagħhom, kif ukoll it-tfal migranti;

25.  Jikkundanna bil-qawwa kollha kwalunkwe forma ta' diskriminazzjoni, inkluża dik fuq il-bażi ta' razza, kulur, reliġjon, ġeneru, orjentament sesswali, karatteristiċi sesswali, lingwa, kultura, oriġini soċjali, kasta, twelid, età, diżabilità jew kwalunkwe stat ieħor; jenfasizza l-ħtieġa li l-UE tintensifika l-isforzi tagħha biex telimina kull tip ta' diskriminazzjoni, razziżmu, ksenofobija u forom oħrajn ta' intolleranza permezz tad-djalogi fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem u d-djalogi politiċi, il-ħidma tad-delegazzjonijiet tal-UE u d-diplomazija pubblika; jenfasizza wkoll il-ħtieġa li l-UE tkompli tippromwovi r-ratifika u l-implimentazzjoni sħiħa tal-konvenzjonijiet kollha tan-NU favur dan is-suġġett;

26.  Itenni l-fatt li "traffikar tal-bnedmin" tfisser ir-reklutaġġ, it-trasport, it-trasferiment, il-ħabi jew l-ilqugħ ta' persuni, permezz tat-theddid tal-forza jew tal-użu tagħha jew forom oħra ta' koerċizzjoni, ħtif, frodi, qerq, abbuż ta' poter jew ta' pożizzjoni ta' vulnerabbiltà jew permezz tal-għoti jew teħid ta' ħlas jew benefiċċji biex jinkiseb il-kunsens ta' persuna li għandha kontroll fuq persuna oħra, għall-fini ta' sfruttament; jistieden lill-UE u lill-Istati Membri jieħdu miżuri biex jiskoraġġixxu t-talba li fuqha jissejsu l-forom kollha ta' sfruttament tal-persuni, speċjalment tan-nisa u tat-tfal, li twassal għat-traffikar, filwaqt li fl-istess ħin jinżamm approċċ ibbażat fuq id-drittijiet tal-bniedem u ċċentrat fuq il-vittmi; itenni l-bżonn li l-Istati Membri kollha jimplimentaw l-Istrateġija tal-UE għall-Qerda tat-Traffikar tal-Bnedmin u d-Direttiva 2011/36/UE(42) f'dan ir-rigward; Jesprimi tħassib kbir għall-vulnerabbiltà estrema tal-migranti u tar-rifuġjati għall-isfruttament, għat-traffikar u għall-faċilitazzjoni ta' dħul klandestin ta' bnedmin; jisħaq fuq il-bżonn li tinżamm distinzjoni bejn il-kunċetti ta' traffikar tal-bnedmin u ta' faċilitazzjoni ta' dħul klandestin ta' bnedmin;

27.  Jikkundanna l-ksur kontinwu tad-drittijiet tal-bniedem kontra persuni li jsofru minħabba ġerarkiji ta' kasti u diskriminazzjoni bbażata fuq il-kasti, inkluż it-tiċħid tal-ugwaljanza u ta' aċċess għall-ġustizzja u għax-xogħol, is-segregazzjoni li għadha għaddejja u l-ostakli indotti mill-kasti għall-ksib tad-drittijiet tal-bniedem u l-iżvilupp bażiċi; itenni l-appell tiegħu għall-iżvilupp ta' politika tal-UE dwar id-diskriminazzjoni abbażi tal-kasti u biex l-UE taħtaf kull opportunità biex tesprimi t-tħassib serju tagħha dwar tali ksur tad-drittijiet tal-bniedem; iħeġġeġ lill-UE u lill-Istati Membri jintensifikaw l-isforzi u s-sostenn favur inizjattivi relatati fil-livell tan-NU u ta' delegazzjoni, billi jiġu implimentati u sorveljati l-SDGs għall-2030, tkun immonitorjata l-osservanza tal-Istrument ta' Gwida tan-NU dwar id-diskriminazzjoni bbażata fuq id-dixxendenza u tkun sostnuta l-implimentazzjoni, min-naħa tal-Istati, tar-rakkomandazzjonijiet ifformulati fl-ambitu tal-mekkaniżmu tan-NU għad-drittijiet tal-bniedem rigward il-kwistjoni tad-diskriminazzjoni marbuta mal-kasta;

28.  Jesprimi tħassib serju dwar il-fatt li l-minoranzi għadhom f'periklu ikbar ta' diskriminazzjoni u li huma speċjalment vulnerabbli għall-bidliet u t-taqlib politiċi, ekonomiċi, ambjentali u dawk marbuta max-xogħol; jinnota li ħafna minnhom ftit li xejn għandhom aċċess għar-rappreżentanza politika u li huma affettwati b'mod qawwi mill-faqar; jenfasizza l-ħtieġa li l-UE tqawwi l-isforzi tagħha biex telimina l-ksur tad-drittijiet tal-bniedem li jiġi kommess fil-konfront tal-minoranzi; jenfasizza li l-komunitajiet minoritarji għandhom ħtiġijiet speċjali u għandu jkunilhom garantit aċċess sħiħ u trattament indaqs fis-setturi kollha tal-ħajja ekonomika, soċjali, politika u kulturali;

29.  Jilqa' favorevolment ir-ratifika tal-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabilità (UNCRPD) u jtenni l-importanza tar-ratifika u tal-implimentazzjoni effikaċi tagħha min-naħa kemm tal-Istati Membri kif ukoll tal-istituzzjonijiet tal-UE; jenfasizza li d-diżabilitajiet ma jċaħħdux lill-persuni mid-dinjità umana, u dan ifisser li l-Istat għandu d-dmir li jipproteġihom; jenfasizza b'mod partikolari l-ħtieġa li jiġu integrati b'mod kredibbli l-prinċipju ta' aċċessibbiltà universali u d-drittijiet kollha ta' persuni b'diżabilità fil-politiki rilevanti kollha tal-UE, inkluż fil-qasam tal-kooperazzjoni għall-iżvilupp, u jenfasizza n-natura preskrittiva u orizzontali ta' din il-kwistjoni; jappella li l-UE tinkorpora l-ġlieda kontra d-diskriminazzjoni fuq bażi tad-diżabilità fl-azzjoni esterna tagħha u fil-politiki dwar l-għajnuna għall-iżvilupp; jilqa' b'sodisfazzjon, f'dan ir-rigward, l-inklużjoni tad-drittijiet tal-persuni b'diżabilità fil-Kunsens Ewropew il-ġdid għall-Iżvilupp;

30.  Itenni l-appoġġ tiegħu favur l-introduzzjoni sistematika ta' klawsoli dwar id-drittijiet tal-bniedem fil-ftehimiet internazzjonali bejn l-UE u l-pajjiżi terzi, inklużi l-ftehimiet kummerċjali u ta' investiment; ifakkar li huwa indispensabbli li jingħata valur ugwali lid-drittijiet tal-bniedem kollha, u dawn tal-aħħar huma indiviżibbli, interdipendenti u marbutin ma' xulxin; jistieden lill-Kummissjoni timmonitorja l-implimentazzjoni ta' dawn il-klawsoli b'mod effikaċi u sistematiku u tipprovdi rapporti regolari lill-Parlament dwar ir-rispett min-naħa tal-pajjiżi sħab għad-drittijiet tal-bniedem; jistieden lill-Kummissjoni tadotta approċċ aktar strutturat u strateġiku fid-djalogi dwar id-drittijiet tal-bniedem fl-ambitu tal-ftehimiet futuri; jesprimi fehma pożittiva dwar is-sistema ta' preferenzi SPĠ+ bħala mezz biex titħeġġeġ l-implimentazzjoni effikaċi ta' 27 konvenzjoni internazzjonali fundamentali dwar id-drittijiet tal-bniedem u l-istandards tax-xogħol; jappella għall-applikazzjoni reali tal-SPĠ+ u jistenna li l-Kummissjoni tirrapporta lura għand il-Parlament u il-Kunsill dwar l-istat ta' ratifika tagħha u l-progress li sar f'din l-iskema; itenni l-importanza ta' implimentazzjoni korretta tal-Prinċipji Gwida tan-NU dwar in-Negozju u d-Drittijiet tal-Bniedem;

31.  Jafferma mill-ġdid il-fatt li l-attivitajiet tal-kumpaniji kollha, inklużi dawk Ewropej, li joperaw f'pajjiżi terzi għandhom jikkonformaw bis-sħiħ mal-istandards internazzjonali tad-drittijiet tal-bniedem u jistieden lill-UE u lill-Istati Membri tagħha jiżguraw li dan isir; jafferma mill-ġdid, barra minn hekk, l-importanza li tiġi promossa responsabbiltà soċjali tal-kumpaniji u li l-impriżi Ewropej jiżvolġu rwol minn ta' quddiem fil-promozzjoni tal-istandards internazzjonali dwar in-negozju u d-drittijiet tal-bniedem, u jenfasizza li l-kooperazzjoni bejn id-drittijiet tal-bniedem u d-dinja tan-negozju tkun tawtonomizza lill-atturi lokali u tippromwovi s-soċjetà ċivili; jirrikonoxxi li l-ktajjen ta' valur mondjali jikkontribwixxu għat-tisħiħ tal-istandards internazzjonali fundamentali fil-qasam tax-xogħol kif ukoll ta' natura ambjentali u soċjali u jirrappreżentaw opportunità u sfidi rigward il-progress sostenibbli u l-promozzjoni tad-drittijiet tal-bniedem, partikolarment fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw; jistieden lill-UE tiżvolġi rwol aktar attiv biex tikseb ġestjoni adegwata, ekwa, trasparenti u sostenibbli tal-ktajjen ta' valur mondjali u ttaffi l-effetti negattivi fuq id-drittijiet tal-bniedem, inkluż il-ksur tad-drittijiet tax-xogħol; jissottolinja, madankollu, li fil-każ ta' abbużi tad-drittijiet tal-bniedem relatati man-negozju, lill-vittmi għandu jiġihom garantit aċċess effettiv għar-rimedji; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tiżgura li l-proġetti sostnuti mill-BEI jkunu konformi mal-politika tal-UE u mal-impenji tagħha fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem; jieħu nota tan-negozjati li għaddejjin għal trattat vinkolanti dwar il-kumpaniji transnazzjonali u impriżi kummerċjali oħrajn fir-rigward tar-rispett tad-drittijiet tal-bniedem; jinkoraġġixxi lill-UE tieħu sehem kostruttiv f'dawn in-negozjati;

32.  Jitlob lill-UE u lill-Istati Membri tagħha jużaw il-piż politiku kollu tagħhom biex jevitaw kwalunkwe att li jista' jitqies bħala ġenoċidju, delitt tal-gwerra jew delitt kontra l-umanità, jirrispondu b'mod effiċjenti u koordinat meta jseħħu delitti bħal dawn, jimmobilizzaw ir-riżorsi kollha meħtieġa biex iressqu quddiem il-ġustizzja lil dawk kollha responsabbli, anki bl-applikazzjoni tal-prinċipju tal-ġurisdizzjoni universali, u jgħinu lill-vittmi u jappoġġaw il-proċessi ta' stabbilizzazzjoni u rikonċiljazzjoni; jistieden lill-komunità internazzjonali toħloq strumenti li jimminimizzaw l-intervall bejn it-twissija u r-reazzjoni, bħas-sistema ta' twissija bikrija tal-UE, sabiex jiġi evitat li l-kunflitti vjolenti jfeġġu, ifeġġu mill-ġdid u jeskalaw;

33.  Jistieden lill-UE ssostni lill-organizzazzjonijiet (fosthom l-NGOs, l-organizzazzjonijiet li jinvestigaw abbażi ta' sorsi miftuħa u s-soċjetà ċivili) li jiġbru, iżommu u jipproteġu informazzjoni, kemm f'format diġitali jew f'format ieħor, relatata mad-delitti kommessi, bil-għan li tkun iffaċilitata il-prosekuzzjoni internazzjonali tagħhom;

34.  Jesrpimi t-tħassib serju tiegħu dwar il-qerda ta' siti ta' patrimonju kulturali fis-Sirja, fl-Iraq, fil-Jemen u fil-Libja; josserva li fost it-38 sit ta' patrimonju kulturali fil-periklu fid-dinja, 22 jinsabu fil-Lvant Nofsani; jappoġġa l-attivitajiet tal-Inizjattiva "Patrimonju Kulturali" u l-attivitajiet tagħha ta' ġbir ta' informazzjoni fis-Sirja u fl-Iraq b'rabta mal-qerda tal-patrimonju arkeoloġiku u kulturali;

35.  Jilqa' pożittivament l-isforzi tal-UE maħsuba biex isostnu l-Mekkaniżmu Internazzjonali, Imparzjali u Indipendenti (MIII) stabbilit min-NU biex jassisti fl-investigazzjoni dwar id-delitti l-aktar serji li twettqu fis-Sirja; jisħaq fuq il-bżonn li jitwaqqaf mekkaniżmu indipendenti simili fl-Iraq; jistieden lill-UE u lill-Istati Membri li għadhom ma kkontribwewx finanzjarjament għall-MIII biex jagħmel dan;

36.  Jikkundanna bil-qawwa d-delitti faħxin u l-ksur tad-drittijiet tal-bniedem kommessi minn atturi statali u mhux statali; jinsab imwaħħax quddiem il-firxa wiesgħa ta' delitti kommessi, fosthom omiċidji, tortura, stupru bħala arma tal-gwerra, tjassir u skjavitù sesswali, reklutaġġ ta' suldati tfal, konverżjonijiet reliġjużi furzati u t-"tindif" sistematiku u l-qtil tal-minoranzi reliġjużi; ifakkar li s-sitwazzjoni li fiha jinsabu l-minoranzi reliġjużi fit-territorji ggvernati mill-ISIS/Daesh ġiet kkwalifikata bħala ġenoċidju mill-Parlament Ewropew fir-riżoluzzjoni tiegħu tat-12 ta' Frar 2015 dwar il-kriżi umanitarja fl-Iraq u s-Sirja, b'mod partikolari fil-kuntest tal-IS(43); jenfasizza li l-UE u l-Istati Membri tagħha jmisshom isostnu l-prosekuzzjoni tal-membri ta' gruppi mhux statali bħall-ISIS/Daesh billi jitolbu lill-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU jikkonferixxi l-ġurisdizzjoni fil-materja lill-Qorti Kriminali Internazzjonali (QKI) jew jiggarantixxi li ssir ġustizzja permezz ta' tribunal ad hoc jew il-ġurisdizzjoni universali;

37.  Itenni l-appoġġ sħiħ tiegħu għall-QKI, l-Istatut ta' Ruma, l-Uffiċċju tal-Prosekutur, is-setgħat proprio motu tal-Prosekutur u l-progress magħmul fil-ftuħ ta' investigazzjonijiet ġodda bħala mezz essenzjali fil-ġlieda kontra l-impunità għal delitti atroċi; jistieden lill-Istati Membri kollha jirratifikaw l-emendi ta' Kampala dwar id-delitt ta' aggressjoni u jżidu d-"delitti atroċi" fil-lista tar-reati li għalihom hija kompetenti l-UE; jikkundanna kwalunkwe tentattiv biex ikunu mminati l-leġittimità jew l-indipendenza tal-QKI u jitlob lill-UE u lill-Istati Membri jikkooperaw b'mod konsistenti biex ikunu sostnuti l-investigazzjonijiet u d-deċiżjonijiet tal-QKI, bl-iskop li tintemm l-impunità tad-delitti internazzjonali, anki fejn jidħol l-arrest ta' persuni mfittxija mill-QKI; iħeġġeġ lill-UE u lill-Istati Membri tagħha jiggarantixxu sostenn kostanti għall-eżamijiet, għall-investigazzjonijiet u għad-deċiżjonijiet tal-QKI u jieħdu provvedimenti kif ukoll jirreaġixxu b'mod effikaċi għall-istanzi ta' nuqqas ta' kooperazzjoni mal-QKI u jipprevedu finanzjamenti adegwati; jilqa' b'sodisfazzjon il-laqgħa tas-6 ta' Lulju 2016 bejn ir-rappreżentanti tal-UE u tal-QKI fi Brussell, bi tħejjija għat-tieni diskussjoni madwar mejda tonda UE-QKI, li tagħti lill-persunal rilevanti tal-QKI u tal-istituzzjonijiet tal-UE l-possibbiltà li jidentifikaw oqsma ta' interess komuni, jiskambjaw informazzjoni dwar attivitajiet rilevanti u jiżguraw kooperazzjoni aħjar bejn iż-żewġ partijiet; jinnota b'dispjaċir kbir id-dikjarazzjonijiet reċenti ta' rtirar mill-Istatut ta' Ruma, li jirrappreżentaw sfida f'dak li jirrigwarda l-aċċess tal-vittmi għall-ġustizzja u li jenħtieġ li jiġu kkundannati bla riżervi; iqis lill-Kummissjoni, lis-SEAE u lis-Istati Membri għandhom ikompli jinkoraġġixxi lill-pajjiżi terzi jirratifikaw u japplikaw l-Istatut ta' Ruma; itenni t-talba tiegħu lill-VP/RGħ biex taħtar RSUE għad-Dritt Umanitarju Internazzjonali u l-Ġustizzja Internazzjonali bil-mandat li jippromwovi, jintegra u jirrappreżenta l-impenn tal-UE fil-ġlieda kontra l-impunità u favur il-QKI fil-politiki barranin tal-UE; jistieden lill-UE u lill-Istati Membri tagħha jsostnu l-mekkaniżmi ta' obbligu ta' rendikont u r-riżoluzzjonijiet tan-NU fil-fora multilaterali tan-NU, inkluż il-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem;

38.  Iħeġġeġ lill-UE tintensifika l-isforzi tagħha biex tippromwovi l-istat tad-dritt u l-indipendenza tal-ġudikatura f'livell multilaterali u bilaterali bħala prinċipju fundamentali għall-konsolidament tad-demokrazija; iħeġġeġ lill-UE tappoġġa l-amministrazzjoni imparzjali tal-ġustizzja mad-dinja kollha billi tassisti r-riformi leġiżlattivi u istituzzjonali fil-pajjiżi terzi; jinkoraġġixxi wkoll lid-delegazzjonijiet tal-UE u lill-ambaxxati tal-Istati Membri jimmonitorjaw il-proċessi b'mod sistematiku bil-għan li tiġi promossa l-indipendenza tal-ġudikatura;

39.  Jesprimi tħassib profond u solidarjetà mal-għadd kbir ta' rifuġjati, migranti u persuni li jfittxu asil, fosthom għadd dejjem ikbar ta' nisa, bħala vittmi ta' kunflitti, vjolenza, persekuzzjoni, nuqqasijiet fil-governanza, faqar, migrazzjoni irregolari u netwerks ta' traffikar u ta' faċilitazzjoni ta' dħul klandestin ta' bnedmin; jenfasizza l-ħtieġa urġenti li jittieħdu passi reali biex jingħelbu l-kawżi profondi tal-flussi migratorji u jinstabu soluzzjonijiet fit-tul ibbażati fuq ir-rispett tad-drittijiet tal-bniedem u d-dinjità, u għalhekk tkun indirizzata d-dimensjoni esterna tal-kriżi tar-rifuġjati, anki billi jinstabu soluzzjonijiet sostenibbli għall-kunflitti fil-viċinat Ewropew, pereżempju bis-saħħa tal-iżvilupp tal-kooperazzjoni u ta' sħubijiet mal-pajjiżi terzi kkonċernati li jikkonformaw mad-dritt internazzjonali u jkun żgurat ir-rispett tad-drittijiet tal-bniedem f'dawn il-pajjiżi; jesprimi t-tħassib kbir tiegħu għall-vjolenza kontra t-tfal migranti, inklużi t-tfal migranti li għebu, mhux akkumpanjati, u jitlob pjanijiet ta' risistemazzjoni, riunifikazzjoni tal-familja u kurituri umanitarji; jinsab inkwetat mhux ftit għas-sitwazzjoni mwiegħra u n-numru dejjem akbar ta' persuni spostati internament u jappella għar-ritorn sikur tagħhom, għar-risistemazzjoni tagħhom jew għall-integrazzjoni lokali tagħhom; jistieden lill-UE u lill-Istati Membri tagħha jagħtu assistenza umanitarja fil-qasam tal-edukazzjoni, tal-akkomodazzjoni, tas-saħħa u għal żoni umanitarji oħrajn li jassistu lir-rifuġjati l-eqreb tal-pajjiż tal-oriġini tagħhom, u jimplimentaw adegwatament il-politiki ta' ritorn; jenfasizza l-ħtieġa ta' approċċ komprensiv ibbażat fuq id-drittijiet tal-bniedem fil-konfront tal-migrazzjoni u jistieden lill-UE tikkoopera aktar man-NU, mal-organizzazzjonijiet reġjonali, mal-gvernijiet u mal-NGOs; jistieden lill-Istati Membri jimplimentaw bis-sħiħ il-pakkett Ewropew komuni fil-qasam tal-asil u l-leġiżlazzjoni komuni fil-qasam tal-migrazzjoni, partikolarment bil-għan li jitħarsu l-persuni vulnerabbli li jfittxu asil; jissottolinja li l-kunċetti ta' pajjiż bla periklu u ta' pajjiż ta' oriġini bla periklu ma għandhom l-ebda mod jimpedixxu l-eżami tal-applikazzjonijiet individwali għall-asil; iwissi kontra l-istrumentalizzazzjoni tal-politika barranija tal-UE bħala "ġestjoni tal-migrazzjoni"; jistieden lill-UE u lill-Istati Membri jistabbilixxu trasparenza totali rigward il-fondi allokati lill-pajjiżi terzi għall-kooperazzjoni fil-qasam tal-migrazzjoni u jiżguraw li tali kooperazzjoni ma tmurx għall-vantaġġ tal-istrutturi involuti fil-ksur tad-drittijiet tal-bniedem, iżda pjuttost tmur pari passu mat-titjib tas-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem f'dawn il-pajjiżi;

40.  Iqis li l-kooperazzjoni għall-iżvilupp u l-promozzjoni tad-drittijiet tal-bniedem u l-prinċipji demokratiċi, inklużi l-istat tad-dritt u l-governanza tajba għandhom jimxu pari passu; ifakkar f'dan il-kuntest li n-NU ddikjaraw li, mingħajr approċċ ibbażat fuq id-drittijiet tal-bniedem, l-objettivi ta' żvilupp ma jistgħux jintlaħqu bis-sħiħ; ifakkar ukoll li l-UE impenjat ruħha li tappoġġa lill-pajjiżi sħab filwaqt li tqis is-sitwazzjoni tal-iżvilupp u tal-progress tagħhom fir-rigward tad-drittijiet tal-bniedem u tad-demokrazija;

41.  Jirrimarka li r-rata ta' nies f'riskju ta' faqar jew esklużjoni soċjali hija ogħla fost in-nisa, u jistieden lill-Kummissjoni tintensifika l-isforzi tagħha biex timplimenta miżuri biex jiġu miġġielda l-faqar u l-esklużjoni soċjali bħala parti mill-politiki ta' żvilupp tagħha;

42.  Ifakkar li t-tieni kriterju tal-Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill 2008/944/PESK jobbliga lill-Istati Membri jeżaminaw kull liċenzja tal-esportazzjoni ta' armi skont ir-rispett tad-drittijiet tal-bniedem fil-pajjiż ta' destinazzjoni; ifakkar, f'dan ir-rigward, fl-impenn li ħadet il-Kummissjoni fil-Pjan ta' Azzjoni tal-UE dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija b'rabta mal-forzi tas-sigurtà u mal-implimentazzjoni tal-politika tal-UE fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem, inklużi l-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta' politika ta' diliġenza dovuta f'dan is-settur;

43.  Itenni l-appell tiegħu għal pożizzjoni tal-UE komuni dwar l-użu ta' droni armati li ssostni d-drittijiet tal-bniedem u d-dritt umanitarju internazzjonali u tindirizza kwistjonijiet bħall-qafas ġuridiku, il-proporzjonalità, l-obbligu ta' rendikont, il-protezzjoni taċ-ċivili u t-trasparenza; jinsisti għal darb'oħra li l-UE tipprojbixxi l-iżvilupp, il-produzzjoni u l-użu ta' armi kompletament awtonomi li jippermettu li jsiru attakki mingħajr intervent uman;

44.  Iqis li l-UE għandha tkompli bl-isforzi tagħha għat-titjib tar-rispett għad-drittijiet tal-bniedem tal-persuni LGBTI, b'konformità mal-Linji Gwida tal-UE dwar is-suġġett; jappella għall-implimentazzjoni totali tal-Linji Gwida, inkluż permezz tat-taħriġ tal-persunal tal-UE fil-pajjiżi terzi; jiddenunzja l-fatt li 72 pajjiż għadhom jikkriminalizzaw l-omosesswalità; huwa mħasseb bil-fatt li 13 minnhom jipprevedu l-piena tal-mewt, u jemmen li l-prattiki vjolenti u l-atti ta' vjolenza kontra individwi għal raġunijiet tal-orjentament sesswali tagħhom, bħal dikjarazzjonijiet furzati tal-omosesswalità, reati ta' mibegħda u diskors ta' inċitament għall-mibegħda online u offline kif ukoll l-istupru korrettiv ma għandhomx jibqgħu mingħajr sanzjonijiet; jieħu nota tal-legalizzazzjoni f'ċerti pajjiżi taż-żwieġ u tal-unjoni ċivili bejn persuni tal-istess sess u jinkoraġġixxi li dawn ikomplu jiġu rikonoxxuti; jikkundanna l-ksur tal-integrità fiżika fil-konfront tan-nisa u tal-gruppi minoritarji; jitlob lill-Istati jagħmlu dawn il-prattiki illegali, jaffrontaw dawk responsabbli għalihom u jagħtu appoġġ lill-vittmi;

45.  Jenfasizza l-importanza fundamentali tal-ġlieda kontra l-korruzzjoni, f'kull forma tagħha, bil-għan li jitħarsu l-istat tad-dritt, id-demokrazija u r-rispett tad-drittijiet tal-bniedem; jikkundanna bis-saħħa kwalunkwe mġiba jew aġir li jagħlqu għajnejhom għal tali prattiki korrotti;

46.  Ifakkar li l-korruzzjoni thedded il-fatt li d-drittijiet tal-bniedem ma jitgawdewx b'mod ugwali minn kulħadd u ddgħajjef il-proċessi demokratiċi bħall-istat tad-dritt u l-amministrazzjoni imparzjali tal-ġustizzja; huwa tal-opinjoni li l-UE għandha tenfasizza fil-pjattaformi kollha ta' djalogu mal-pajjiżi terzi l-importanza tal-integrità, l-obbligu ta' rendikont u l-ġestjoni tajba tal-affarijiet pubbliċi, tal-finanzi pubbliċi u tal-proprjetà pubblika, kif stabbilit fil-Konvenzjoni tan-NU kontra l-Korruzzjoni (UNCAC); jirrakkomanda li l-UE tuża l-kompetenzi tagħha biex tappoġġa lill-pajjiżi terzi b'mod aktar konsistenti u sistematiku fl-isforzi tagħhom biex jindirizzaw il-korruzzjoni bit-twaqqif u bil-konsolidament ta' istituzzjonijiet indipendenti u effikaċi kontra l-korruzzjoni; jistieden partikolarment lill-Kummissjoni tinnegozja dispożizzjonijiet għall-ġlieda kontra l-korruzzjoni fil-ftehimiet kummerċjali kollha futuri li tinnegozja mal-pajjiżi terzi;

47.  Jiġbed l-attenzjoni għall-obbligi u għar-responsabbiltajiet essenzjali tal-Istati u ta' entitajiet responsabbli oħra biex itaffu t-tibdil fil-klima, jipprevjenu l-effetti negattivi tiegħu fuq id-drittijiet tal-bniedem u jippromwovu l-koerenza tal-politiki sabiex jiġi żgurat li l-isforzi ta' mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima u l-adattament għalih ikunu adegwati, ambizzjużi biżżejjed, mhux diskriminatorji u ġeneralment konformi mal-obbligi relatati mad-drittijiet tal-bniedem; jissottolinja l-fatt li n-NU jistimaw li sal-2050 se jkun hemm ħafna persuni spostati minħabba raġunijiet ambjentali; jenfasizza r-rabta bejn il-politiki kummerċjali, il-politiki ambjentali u l-politiki ta' żvilupp, kif ukoll l-impatt pożittiv u negattiv li tali politiki jistgħu jkollhom fuq id-drittijiet tal-bniedem; japprezza d-dedikazzjoni internazzjonali għall-promozzjoni tal-integrazzjoni tal-kwistjonijiet rigward id-diżastri ambjentali u naturali u t-tibdil fil-klima mad-drittijiet tal-bniedem;

48.  Jenfasizza ż-żieda konsiderevoli fil-ħtif tal-art ta' dawn l-aħħar snin fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw; iqis li l-ġlieda kontra l-isfruttament u l-approprjazzjoni ta' riżorsi għandha tkun prijorità; jikkundanna l-prattiki bħall-ħtif tal-art u l-użu indiskriminat tar-riżorsi naturali; jistieden lill-Kummissjoni tieħu azzjoni b'urġenza bħala reazzjoni għall-bosta riżoluzzjonijiet tal-Parlament li jittrattaw dan is-suġġett;

49.  Jissottolinja l-importanza li jiġu żgurati d-drittijiet tal-bniedem u li l-aċċess għall-beni u għas-servizzi bħall-ilma u s-sanità jkun ittrattat fil-politiki fil-qasam soċjali, tal-edukazzjoni, tas-saħħa u tas-sigurtà;

50.  Jistieden lill-istituzzjonijiet internazzjonali, lill-gvernijiet nazzjonali, lill-NGOs u lill-individwi jaħdmu f'sinerġija biex ikun stabbilit qafas regolatorju xieraq bil-għan li jiżgura li lil kulħadd fid-dinja jkunlu garantit aċċess għal kwantità minima ta' ilma; jissottolinja l-fatt li l-ilma ma għandux jitqies bħala merkanzija iżda kwistjoni ta' żvilupp u ta' sostenibbiltà u li l-privatizzazzjoni tal-ilma ma teżonerax lill-Istati mir-responsabbiltajiet tagħhom fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem; jistieden lill-pajjiżi li fihom l-ilma huwa waħda mill-kawżi ta' tensjoni jew kunflitt jikkoorperaw biex l-ilma jinqasam bil-għan li jkun hemm sitwazzjoni vantaġġuża għal kulħadd għal finijiet ta' sostenibbiltà u żvilupp paċifiku tar-reġjun;

Nindirizzaw l-isfidi u l-attivitajiet ta' sostenn għad-demokrazija

51.  Jenfasizza l-ħtieġa li l-UE tkompli ssostni b'mod attiv l-istituzzjonijiet demokratiċi u effikaċi li jieħdu ħsieb id-drittijiet tal-bniedem u s-soċjetà ċivili fl-isforzi tagħhom favur id-demokratizzazzjoni; japprezza l-assistenza imprezzabbli li tingħata lill-OSĊ mad-dinja kollha fil-qafas tal-EIDHR, li tkompli tikkostitwixxi l-istrument emblematiku tal-UE fl-implimentazzjoni tal-politika esterna tagħha fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem; jilqa', barra minn hekk, l-isforzi konsistenti tal-Fond Ewropew għad-Demokrazija biex jippromwovi d-demokrazija u r-rispett tad-drittijiet u tal-libertajiet fundamentali fil-viċinat tal-Lvant u tan-Nofsinhar tal-UE;

52.  Ifakkar li l-esperjenza miksuba u t-tagħlimiet li nsiltu mit-tranżizzjoni għal demokrazija fil-qafas tal-politika ta' tkabbir u tal-viċinat jistgħu jikkontribwixxu b'mod pożittiv għall-identifikazzjoni tal-aħjar prattiki li jistgħu jintużaw għall-appoġġ u l-konsolidament ta' proċessi oħrajn ta' demokratizzazzjoni mad-dinja kollha;

53.  Itenni, f'dan il-kuntest, l-appell tiegħu lill-Kummissjoni biex tiżviluppa linji gwida tal-UE għal appoġġ għad-demokrazija;

54.  Jirrakkomanda li l-UE żżid l-isforzi tagħha biex tiżviluppa approċċ aktar komprensiv lejn il-proċessi ta' demokratizzazzjoni, fejn elezzjonijiet ħielsa u ġusti jikkostitwixxu biss dimensjoni waħda minnhom, biex b'hekk jingħata kontribut pożittiv għat-tisħiħ tal-istituzzjonijiet demokratiċi u l-fiduċja pubblika fil-proċessi elettorali fid-dinja kollha;

55.  Jilqa' t-tmien Missjonijiet ta' Osservazzjoni Elettorali (MOE) u t-tmien Missjonijiet ta' Esperti Elettorali (MEE) min-naħa tal-UE fid-dinja kollha fl-2016; jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li mill-2015 'il quddiem l-UE bagħtet 17-il MOE u 23 MEE; itenni l-opinjoni pożittiva tiegħu tal-appoġġ kontinwu tal-UE għall-proċessi elettorali u l-għoti, min-naħa tagħha, ta' assistenza elettorali u appoġġ għall-osservaturi nazzjonali; jilqa' u jappoġġa bis-sħiħ il-ħidma tal-Grupp għas-Sostenn għad-Demokrazija u Koordinazzjoni tal-Elezzjonijiet (DEG) f'dan ir-rigward;

56.  Ifakkar fl-importanza li jingħata segwitu tajjeb għar-rapporti u għar-rakkomandazzjonijiet tal-MOE bħala mod biex jittejjeb l-impatt tagħhom u jissaħħaħ l-appoġġ tal-UE għal standards demokratiċi fil-pajjiżi kkonċernati;

57.  Jilqa' l-impenn meħud mill-Kummissjoni, mis-SEAE u mill-Istati Membri fil-qafas tal-Pjan ta' Azzjoni attwali dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija biex jinvolvu ruħhom b'aktar qawwa u konsistenza mal-korpi tal-amministrazzjoni elettorali, l-istituzzjonijiet parlamentari u l-OSĊ fil-pajjiżi terzi, sabiex jikkontribwixxu biex jingħataw is-setgħa u, għaldaqstant, biex isaħħu l-proċessi demokratiċi;

58.  Jenfasizza li l-politika tat-tkabbir hija waħda mill-għodod l-aktar b'saħħithom għat-tisħiħ tar-rispett tal-prinċipji demokratiċi u d-drittijiet tal-bniedem fid-dawl tal-iżviluppi politiċi attwali fil-pajjiżi kandidati u potenzjalment kandidati; jistieden lill-Kummissjoni ssaħħaħ l-isforzi tagħha biex tirfed it-tisħiħ tal-kulturi politiċi demokratiċi, ir-rispett tal-istat tad-dritt, l-indipendenza tal-mezzi tal-komunikazzjoni kif ukoll tal-ġudikatura, u l-ġlieda kontra l-korruzzjoni f'dawn il-pajjiżi; jesprimi l-konvinzjoni tiegħu li l-politika Ewropea tal-viċinat riveduta għandha tkompli żżomm fil-qalba tagħha l-protezzjoni, il-promozzjoni attiva u l-applikazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji demokratiċi; itenni l-fatt li l-protezzjoni, is-sostenn attiv u l-applikazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem u tad-demokrazija huma fl-interess kemm tal-pajjiżi sħab kif ukoll tal-UE; ifakkar, barra minn hekk, fil-ħtieġa għall-UE li ssostni l-impenn tagħha mas-sħab tagħha, partikolarment fil-viċinat tagħha, biex tappoġġa r-riforma ekonomika, soċjali u politika, tipproteġi d-drittijiet tal-bniedem u tgħin ħalli jiġi stabbilit l-istat tad-dritt, bħala l-aħjar mezz sabiex jissaħħaħ l-ordni internazzjonali u tiġi żgurata l-istabbiltà tal-viċinat tagħha; ifakkar li l-Unjoni għall-Mediterran tista' u jmissha ssawwar id-djalogu politiku f'dan ir-reġjun u teżerċita pressjoni qawwija favur aġenda b'saħħitha fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem u tad-demokrazija fir-reġjun; ifakkar li kwalunkwe pajjiż li jaspira li jsir membru tal-UE għandu jiggarantixxi bis-sħiħ id-drittijiet tal-bniedem u jissodisfa b'mod rigoruż il-kriterji ta' Copenhagen, u n-nuqqas ta' konformità ma' dawn jaf iwassal għall-iffriżar tan-negozjati;

59.  Jenfasizza li l-konsolidament tal-paċi jinvolvi sforzi li jipprevjenu u jnaqqsu il-kunflitti kif ukoll isaħħaħ ir-reżiljenza tal-istituzzjonijiet politiċi, soċjoekonomiċi u tas-sigurtà, bil-għan li titwitta t-triq għal paċi u żvilupp sostenibbli fit-tul; jissottolinja li l-promozzjoni tal-istat tad-dritt, tal-governanza tajba u tad-drittijiet tal-bniedem hija fundamentali għal paċi sostenibbli;

Niżguraw approċċ ta' sostenn komprensiv u koerenti għad-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija permezz tal-politiki tal-UE

60.  Jieħu nota tal-adozzjoni tar-Rapport Annwali tal-UE dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija fid-Dinja fl-2016; iqis li r-Rapport Annwali huwa strument indispensabbli għall-iskrutinju, għall-komunikazzjoni u għad-dibattitu rigward il-politika tal-UE dwar id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija fid-dinja, u strument utli li jagħti deskrizzjoni komprensiva tal-prijoritajiet, tal-isforzi u tal-sfidi tal-UE f'dan il-qasam u li jista' jintuża biex ikunu identifikati aktar modi ta' kif dawn jiġu indirizzati b'mod effikaċi;

61.  Itenni bis-saħħa l-istedina tiegħu lill-VP/RGħ biex tieħu sehem f'dibattitu mal-Membri tal-PE f'żewġ sessjonijiet plenarji fis-sena, darba meta ssir il-preżentazzjoni tar-Rapport Annwali u darba b'risposta għar-rapport tagħha stess; itenni l-importanza ta' djalogu interistituzzjonali kontinwu, partikolarment fir-rigward tas-segwitu mogħti lir-riżoluzzjonijiet urġenti tal-Parlament dwar id-drittijiet tal-bniedem; ifakkar li t-tweġibiet bil-miktub għandhom ukoll rwol importanti fir-relazzjonijiet interistituzzjonali, billi jippermettu li jingħata segwitu sistematiku u profond għall-punti kollha mqajma mill-Parlament u b'hekk jikkontribwixxu għat-tisħiħ ta' koordinament effikaċi; jistieden lill-VP/RGħ u lis-SEAE jwieġbu b'reqqa l-mistoqsijiet bil-miktub u jindirizzaw il-kwistjonijiet relatati mad-drittijiet tal-bniedem imqajma fl-ogħla livell ta' djalogu mal-pajjiżi involuti;

62.  Ifaħħar lis-SEAE u lill-Kummissjoni tar-rapportar eżawrjenti tagħhom dwar l-attivitajiet imwettqa mill-UE fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija fl-2016; iqis, madankollu, li l-format attwali tar-Rapport Annwali dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija jista' jitjieb billi tiġi offruta deskrizzjoni ġenerali aħjar tal-impatt konkret tal-azzjonijiet tal-UE fuq id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija fil-pajjiżi terzi;

63.  Itenni l-opinjoni tiegħu li l-adozzjoni tal-Qafas Strateġiku tal-UE u tal-Ewwel Pjan ta' Azzjoni dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija fl-2012 ikkostitwiet kisba importanti għall-UE fil-proċess biex tpoġġi d-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija fil-qalba tar-relazzjonijiet esterni tagħha; jilqa' b'sodisfazzjon l-adozzjoni mill-Kunsill, f'Lulju 2015, ta' Pjan ta' Azzjoni ġdid dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija għall-2015-2019 u t-twettiq ta' rieżami ta' nofs it-terminu fl-2017; jistieden lill-VP/RGħ, lis-SEAE, lill-Kummissjoni, lill-Kunsill u lill-Istati Membri jiżguraw implimentazzjoni effiċjenti u koerenti tal-Pjan ta' Azzjoni attwali, anki permezz ta' kollaborazjoni reali mal-OSĊ; jenfasizza l-ħtieġa li l-Istati Membri jirrapportaw lura dwar kif implimentaw il-Pjan; jiġbed l-attenzjoni b'mod partikolari għall-importanza li tiżdied l-effikaċja u jiġi mmassimizzat l-impatt lokali tal-istrumenti użati biex jiġi promoss ir-rispett tad-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija mad-dinja kollha;

64.  Itenni l-opinjoni tiegħu li huma meħtieġa kunsens sod u koordinament imsaħħaħ bejn l-Istati Membri u l-istituzzjonijiet tal-UE, kif anki kollaborazzjoni reali mal-OSĊ fil-livell lokali, nazzjonali u internazzjonali, sabiex isir progress b'mod koerenti u konsistenti fl-aġenda tad-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija; jenfasizza bil-qawwa l-ħtieġa li l-Istati Membri jassumu sjieda akbar tal-implimentazzjoni tal-Pjan ta' Azzjoni u tal-Qafas Strateġiku tal-UE u jużawhom bħala pjan ta' azzjoni li fuqu jibbażaw il-promozzjoni tad-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija b'mod bilaterali u multilaterali;

65.  Jirrikonoxxi r-rwol ewlieni tar-RSUE għad-Drittijiet tal-Bniedem, is-Sur Lambrinidis, fit-tisħiħ tal-viżibbiltà u tal-effikaċja tal-UE fil-protezzjoni u l-promozzjoni tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji demokratiċi fid-dinja kollha, u jenfasizza r-rwol tiegħu fil-promozzjoni tal-implimentazzjoni konsistenti u koerenti tal-politika tal-UE dwar id-drittijiet tal-bniedem; jilqa' b'sodisfazzjon il-proroga tal-mandat tar-RSUE sat-28 ta' Frar 2019 u jtenni t-talba tiegħu sabiex dan il-mandat isir permanenti; jirrakkomanda, f'dan ir-rigward, li r-RSUE jingħata setgħat ta' inizjattiva proprja, viżibbiltà pubblika akbar u riżorsi finanzjarji u ta' persunal adegwati biex jisfrutta l-potenzjal sħiħ tiegħu f'xogħlu; jirrakkomanda, barra minn hekk, li r-RSUE jżid it-trasparenza fl-attivitajiet, fil-pjanijiet, fir-rapporti ta' progress u fir-rieżamijiet tiegħu;

66.  Josserva li l-ħidma u l-impatt tar-RSUE għad-Drittijiet tal-Bniedem jistgħu jkunu biss parzjalment aċċessibbli permezz ta' rieżami tar-Rapport Annwali dwar id-Drittijiet tal-Bniedem, tal-kont tiegħu tal-midja soċjali u tad-diskorsi disponibbli;

67.  Jappoġġa bis-sħiħ l-istrateġiji tal-pajjiżi dwar id-drittijiet tal-bniedem, li jadattaw l-azzjoni tal-UE għas-sitwazzjoni u l-bżonnijiet speċifiċi ta' kull pajjiż; itenni l-appell tiegħu biex il-Membri tal-PE jingħataw aċċess għal kontenut strateġiku; jenfasizza b'mod qawwi l-importanza li jitqiesu l-istrateġiji tal-pajjiżi dwar id-drittijiet tal-bniedem fil-livelli kollha ta' tfassil tal-politika fir-rigward tal-pajjiżi terzi individwali; itenni li l-istrateġiji tal-pajjiżi dwar id-drittijiet tal-bniedem għandhom jikkorrispondu għal azzjonijiet tal-UE li għandhom jiġu implimentati f'kull pajjiż, skont is-sitwazzjonijiet speċifiċi li jistgħu jitkejlu, u għandhom jinkludu indikaturi ta' progress u l-possibbiltà li dawn jiġu adattati fejn meħtieġ;

68.  Jilqa' pożittivament in-nomina ta' punti fokali għad-drittijiet tal-bniedem u l-ugwaljanza tas-sessi mid-delegazzjonijiet kollha tal-UE u tal-missjonijiet tal-PSDK; ifakkar fir-rakkomandazzjoni tiegħu lill-VP/RGħ u lis-SEAE biex jiżviluppaw linji gwida operattivi ċari dwar ir-rwol tal-punti fokali fid-delegazzjonijiet, sabiex huma jkunu jistgħu jitjiebu, jaġixxu bħala konsulenti veri dwar id-drittijiet tal-bniedem u jwettqu xogħolhom b'mod effiċjenti;

69.  Jirrikonoxxi li d-djalogi mal-pajjiżi terzi rigward id-drittijiet tal-bniedem jistgħu jkunu strumenti effiċjenti għal impenn u kooperazzjoni bilaterali fil-promozzjoni u l-protezzjoni tad-drittijiet tal-bniedem; jilqa' favorevolment l-istabbiliment ta' djalogi dwar id-drittijiet tal-bniedem ma' għadd dejjem akbar ta' pajjiżi; ifaħħar u jinkoraġġixxi aktar l-involviment tas-soċjetà ċivili fid-djalogi preparatorji; itenni l-appell tiegħu għall-iżvilupp ta' mekkaniżmu komprensiv għall-monitoraġġ u r-rieżami tal-funzjonament tad-djalogi dwar id-drittijiet tal-bniedem;

70.  Ifakkar fl-impenn tal-UE li tqiegħed id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija fiċ-ċentru tar-relazzjonijiet tagħha mal-pajjiżi terzi; jenfasizza, għaldaqstant, li l-progress tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji demokratiċi, inklużi l-klawsoli ta' kundizzjonalità marbuta mad-drittijiet tal-bniedem fil-ftehimiet internazzjonali, irid jiġi appoġġat fil-politiki kollha tal-UE b'dimensjoni esterna, bħall-politiki tat-tkabbir tal-Unjoni u tal-viċinat, il-PSDK, u tal-ambjent, tal-iżvilupp, tas-sigurtà, tal-ġlieda kontra t-terroriżmu, tal-kummerċ, tal-migrazzjoni u tal-ġustizzja u l-affarijiet interni;

71.  Ifakkar li s-sanzjonijiet huma strument essenzjali tal-PESK; iħeġġeġ lill-Kunsill jadotta s-sanzjonijiet previsti fil-leġiżlazzjoni tal-UE kull meta jitqiesu neċessarji biex jintlaħqu l-objettivi tal-PESK, b'mod partikolari bil-għan li jiġu protetti d-drittijiet tal-bniedem u tiġi konsolidata u sostnuta d-demokrazija, filwaqt li jkun żgurat li ma jkollhomx impatt fuq il-popolazzjoni ċivili; jitlob li dawn is-sanzjonijiet ikunu mmirati lejn uffiċjali identifikati bħala responsabbli mill-ksur tad-drittijiet tal-bniedem bil-għan li jkunu kkastigati għad-delitti u għall-abbuż li wettqu;

72.  Jinnota l-isforzi tal-Kummissjoni biex tonora l-impenn tagħha li tinkludi dispożizzjonijiet dwar id-drittijiet tal-bniedem fil-valutazzjonijiet tal-impatt tagħha għal proposti leġiżlattivi u mhux leġiżlattivi, miżuri ta' implimentazzjoni u ftehimiet kummerċjali u ta' investiment; iħeġġeġ lill-Kummissjoni ttejjeb il-kwalità u komprensività tal-valutazzjonijiet tal-impatt u tiżgura l-inkorporazzjoni sistematika tal-kwistjonijiet tad-drittijiet tal-bniedem fit-test tal-proposti leġiżlattivi u mhux leġiżlattivi;

73.  Itenni l-appoġġ sħiħ tiegħu għal involviment qawwi tal-UE fil-promozzjoni tal-progress tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji demokratiċi permezz ta' kooperazzjoni mal-istrutturi tan-NU u mal-aġenziji speċjalizzati tagħhom, mal-Kunsill tal-Ewropa, mal-Organizzazzjoni għas-Sigurtà u l-Kooperazzjoni fl-Ewropa (OSKE), mal-Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni u l-Iżvilupp Ekonomiċi (OECD), mal-organizzazzjonijiet reġjonali bħall-Assoċjazzjoni tan-Nazzjonijiet tax-Xlokk tal-Asja (ASEAN), mal-Assoċjazzjoni tal-Asja tan-Nofsinhar għall-Kooperazzjoni Reġjonali (SAARC), mal-Unjoni Afrikana u mal-Lega Għarbija, kif ukoll ma' organizzazzjonijiet oħrajn b'konformità mal-Artikoli 21 u 22 tat-TUE;

74.  Jenfasizza li sabiex jintlaħqu l-objettivi ambizzjużi stabbiliti fil-Pjan ta' Azzjoni l-ġdid, l-UE għandha talloka r-riżorsi u l-kompetenzi suffiċjenti, kemm f'termini ta' riżorsi umani speċifiċi fi ħdan id-delegazzjonijiet u s-sede ċentrali kif ukoll f'termini ta' fondi disponibbli;

75.  Itenni wkoll li l-involviment attiv u konsistenti tal-UE fil-mekkaniżmi kollha tan-NU dwar id-drittijiet tal-bniedem, b'mod partikolari t-Tielet Kumitat tal-Assemblea Ġenerali tan-NU u l-UNHRC, huwa ta' importanza kruċjali; jirrikonoxxi l-isforzi tas-SEAE, tad-delegazzjonijiet tal-UE f'New York u f'Ġinevra u tal-Istati Membri biex tiżdied il-koerenza tal-UE fil-kwistjonijiet tad-drittijiet tal-bniedem fil-livell tan-NU; iħeġġeġ lill-UE żżid l-isforzi tagħha biex issemma' leħinha, inkluż billi tintensifika l-implimentazzjoni li qed tiżdied ta' inizjattivi transreġjonali u billi tressaq riżoluzzjonijiet ma' pajjiżi oħra jew teħodhom f'idejha hi; jenfasizza l-ħtieġa li l-mexxejja tal-UE jkunu minn ta' quddiem fil-promozzjoni ta' riforma tan-NU bil-għan li jissaħħu l-impatt u l-qawwa ta' sistema multilaterali bbażata fuq ir-regoli, u li tiġi garantita protezzjoni aktar effiċjenti għall-ħarsien tad-drittijiet tal-bniedem u l-avvanz tad-dritt internazzjonali;

o
o   o

76.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà, lir-Rappreżentant Speċjali tal-UE għad-Drittijiet tal-Bniedem, lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri, lill-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU, lis-Segretarju Ġenerali tan-NU, lill-President tas-70 Assemblea Ġenerali tan-NU, lill-President tal-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-NU, lill-Kummissarju Għoli tan-NU għad-Drittijiet tal-Bniedem u lill-Kapijiet tad-delegazzjonijiet tal-UE.

(1) http://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/cedaw.pdf
(2) http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/69/167
(3) https://treaties.un.org/doc/source/docs/A_RES_45_158-E.pdf
(4) http://www.unhcr.org/3b66c2aa10
(5) http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
(6) http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_RES_71_1.pdf
(7) https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
(8) https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168008482e
(9) http://www.oecd.org/corporate/mne/oecdguidelinesformultinationalenterprises.htm
(10) http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11855-2012-INIT/mt/pdf
(11) http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10897-2015-INIT/mt/pdf
(12) http://europa.eu/globalstrategy/sites/globalstrategy/files/eugs_mt_version.pdf
(13) http://europa.eu/globalstrategy/sites/globalstrategy/files/full_brochure_year_1.pdf
(14) ĠU L 76, 22.3.2011, p. 56.
(15) https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eu_guidelines_rights_of_child_0.pdf
(16) https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/european-consensus-on-development-final-20170626_en.pdf
(17)https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eu_human_rights_guidelines_on_freedom_of_expression_online_and_offline_en.pdf
(18) https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/137585.pdf
(19) http://www.ceceurope.org/wp-content/uploads/2015/08/CofEU_119404.pdf
(20) http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8416-2013-INIT/mt/pdf
(21) http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6129-2012-REV-1/mt/pdf
(22) https://www.osce.org/odihr/19223?download=true
(23) https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/137584.pdf
(24) http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-16526-2008-INIT/mt/pdf
(25) ĠU C 303, 15.12.2009, p. 12.
(26) http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-16173-2008-INIT/mt/pdf
(27) http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10019-2008-INIT/mt/pdf
(28) ĠU L 130, 19.5.2017, p. 1.
(29) http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-16332-2008-REV-2/mt/pdf
(30) http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10255-2016-INIT/mt/pdf.
(31) Testi adottati, P8_TA(2017)0344.
(32) Testi adottati, P8_TA(2016)0502.
(33) Testi adottati, P8_TA(2016)0404.
(34) Testi adottati, P8_TA(2016)0405.
(35) Testi adottati, P8_TA(2016)0300.
(36) Testi adottati, P8_TA(2016)0020.
(37) Testi adottati, P8_TA(2016)0066.
(38) ĠU C 181, 19.5.2016, p. 69.
(39) http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session31/Documents/A_HRC_31_56_en.doc
(40) ĠU C 153 E, 31.5.2013, p. 115.
(41) ĠU L 134, 29.5.2009, p. 1.
(42) ĠU L 101, 15.4.2011, p. 1.
(43) ĠU C 310, 25.8.2016, p. 35.

Avviż legali - Politika tal-privatezza