Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/2204(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0382/2017

Внесени текстове :

A8-0382/2017

Разисквания :

PV 12/12/2017 - 18
CRE 12/12/2017 - 18

Гласувания :

PV 13/12/2017 - 13.7
CRE 13/12/2017 - 13.7
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0495

Приети текстове
PDF 497kWORD 60k
Сряда, 13 декември 2017 г. - Страсбург
Хонконг — 20 години след предаването му на Китай
P8_TA(2017)0495A8-0382/2017

Препоръка на Европейския парламент от 13 декември 2017 г. до Съвета, Комисията и заместник‑председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно Хонконг — 20 години след предаването му на Китай (2017/2204(INI))

Европейският парламент,

—  като взе предвид Основния закон на специалния административен район Хонконг, който беше приет на 4 април 1990 г. и който влезе в сила на 1 юли 1997 г.,

—  като взе предвид съвместната декларация на правителството на Обединеното кралство и правителството на Китайската народна република по въпроса за Хонконг от 19 декември 1984 г., известна също като Китайско-Британската съвместна декларация,

—  като взе предвид съвместните доклади на Комисията и върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност от 26 април 2017 г. относно специалния административен район Хонконг — годишен доклад за 2016 г. (JOIN(2017)0016), от 25 април 2016 г. относно специалния административен район Хонконг — годишен доклад за 2015 г. (JOIN(2016)0010) и за 2014 г. от 24 април 2015 г. относно специалния административен район Хонконг — годишен доклад за 2014 г. (JOIN(2015)0012),

—  като взе предвид съвместното съобщение на Комисията и върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност от 22 юни 2016 г. относно елементите за нова стратегия на ЕС за Китай (JOIN(2016)0030), съобщението на Комисията от 14 октомври 2015 г., озаглавен „Търговия за всички — Към една по-отговорна търговска и инвестиционна политика (COM(2015)0497) и заключенията на Съвета от 18 юли 2016 г. относно стратегията на ЕС за Китай,

—  като взе предвид политиката на ЕС за „единен Китай“,

—  като взе предвид споразумението за митническо сътрудничество между ЕС и специалния административен район Хонконг от 1999 г.(1),

—  като взе предвид безвизовото влизане в Шенгенското пространство(2) и останалата част от Европейския съюз за притежателите на паспорти на специалния административен район Хонконг и обратно,

—  като взе предвид стартирания през 1995 г. диалог между ЕС и Китай относно правата на човека,

—  като взе предвид своите предишни резолюции относно Хонконг, и по-специално резолюциите от 24 ноември 2016 г. относно Гуй Минхай, лишен от свобода издател в Китай(3), от 4 февруари 2016 г. относно случая на изчезналите книгоиздатели в Хонконг(4), от 15 декември 2005 г. относно положението с правата на човека в Тибет и Хонконг(5), от 8 април 2003 г. относно третия и четвъртия годишен доклад на Комисията до Съвета и до Европейския парламент относно специалния административен район Хонконг(6), от 19 декември 2002 г. относно Хонконг(7), от 26 октомври 2000 г. относно първия и втория годишен доклад на Комисията относно специалния административен район Хонконг(8), от 8 октомври 1998 г. относно съобщението на Комисията до Съвета относно Европейския съюз и Хонконг: след 1997 г.(9), както и от 10 април 1997 г. относно положението в Хонконг(10),

—  като взе предвид своите предишни резолюции относно Китай, и по-специално резолюциите от 16 декември 2015 г.(11) и от 14 март 2013 г. относно отношенията между ЕС и Китай(12),

—  като взе предвид член 113 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по външни работи (A8-0382/2017),

А.  като има предвид, че суверенитетът над Хонконг беше прехвърлен от Обединеното кралство на Китайската народна република (КНР) на 1 юли 1997 г.;

Б.  като има предвид, че Китайско-Британската съвместна декларация от 1984 г. гарантира, а Основният закон на специалния административен район Хонконг от 1990 г. предвижда, че Хонконг ще запази автономията и независимостта на изпълнителната, законодателната и съдебната власт в продължение на 50 години след предаването на суверенитета;

В.  като има предвид, че ЕС и Европейският парламент продължават да бъдат ревностни поддръжници на принципа „една държава, две системи“, както и на високата степен на автономия на Хонконг в рамките на Китай;

Г.  като има предвид, че ЕС и Хонконг провеждат годишен диалог на високо равнище, наречен Структуриран диалог, който започна през 2005 г.; като има предвид, че 10-ият годишен структуриран диалог се проведе в Брюксел на 17 ноември 2016 г.;

Д.  като има предвид, че двустранните отношения между ЕС и Хонконг продължават да укрепват; като има предвид, че ЕС е вторият по големина търговски партньор на Хонконг след континентален Китай, а Хонконг е 14-ят по големина търговски партньор на ЕС по отношение на търговията със стоки и ключов партньор по отношение на търговията с услуги; като има предвид, че бъдещите двустранни отношения следва да се възползват от потребността на Хонконг от допълнителна икономическа диверсификация, тесни връзки с „Новия път на коприната“ и по-голяма интеграция с региона на делтата на Перлената река; като има предвид, че според Конференцията на ООН за търговия и развитие (УНКТАД) Хонконг е вторият по големина целеви пазар за преки чуждестранни инвестиции в света;

Е.  като има предвид, че отбраната и външната политика на Хонконг са в сферата на правомощията на правителството на КНР;

Ж.  като има предвид, че Основният закон предоставя на специалния административен район Хонконг правото да управлява собствените си външни икономически отношения, както и да се присъединява към международни организации;

З.  като има предвид, че дори след 1 юли 1997 г. съществуващите споразумения за граждански, политически, икономически, социални и културни права, както и международните споразумения за правата на човека продължават да се прилагат; като има предвид, че КНР също така подписа и ратифицира международните споразумения, гарантиращи спазването на тези права и по този начин призна значението и универсалния характер на правата на човека; като има предвид, че Китай създаде форуми за диалог с ЕС и други международни партньори по въпроси, свързани с принципите на правовата държава;

И.  като има предвид, че Хонконг е член или асоцииран член на повече от 20 международни организации, включително Световната търговска организация (СТО), Международния валутен фонд (МВФ), Организацията за азиатско-тихоокеанско икономическо сътрудничество (APEC), Интерпол, Банката за международни разплащания (БМР), Азиатската банка за развитие (ADB), Азиатската банка за инфраструктурни инвестиции (АБИИ), Международния олимпийски комитет, Международната търговска камара и Международната конфедерация на свободните профсъюзи;

Й.  като има предвид, че Хонконг е страна по Международния пакт за граждански и политически права (МПГПП);

К.  като има предвид, че Основният закон определя разпоредби, които предвиждат защита на правата на човека и личните свободи;

Л.  като има предвид, че член 27 от Основния закон гарантира свободата на словото, печата и публикуването, както и на сдружаването, събранията, шествията и демонстрациите;

М.  като има предвид, че в членове 45 и 68 от Основния закон се посочва, че главният администратор и всички членове на Законодателния съвет следва в крайна сметка да се избират чрез всеобщи избори;

Н.  като има предвид, че Държавният съвет на КНР публикува бяла книга относно прилагането на политиката „една държава, две системи“ в Хонконг на 10 юни 2014 г., като подчерта, че автономията на специалния административен район Хонконг в крайна сметка подлежи на разрешение от централното правителство на КНР;

О.  като има предвид, че традиционно отвореното общество на Хонконг проправи пътя за развитието на едно истинско и независимо гражданско общество, което участва активно и конструктивно в обществения живот на специалния административен район;

П.  като има предвид, че гражданското общество на Хонконг повиши обществената осведоменост за гражданските и политическите права, религията, здравеопазването, околната среда, изменението на климата, политическото участие на жените, правата на домашните работници, правата на ЛГБТИ, както и академичните и културните свободи;

Р.  като има предвид, че Хонконг има динамична многопартийна система; като има предвид, че през годините гражданите на Хонконг станаха свидетели на масови демонстрации в подкрепа на демокрацията и пълното прилагане на Основния закон, включително протестите през 2014 г. на т.нар. движение „Революция на чадърите“, както и относно свободата на медиите, и, наред с другото, против изчезването на хонконгските търговци на книги;

С.  като има предвид, че през последните 20 години някои журналисти и други работещи в медиите лица, често поддръжници на демокрацията и изразяващи критични възгледи, бяха принудени да подадат оставка, преместени да отразяват по-малко чувствителни области и в някои случаи дори заплашвани с насилие;

Т.  като има предвид, че в края на 2015 г. изчезнаха четирима души с постоянно пребиваване в Хонконг и един с непостоянно пребиваване, свързани с издателство „Майти кърънт“ и с неговата книжарница, че месеци по-късно се появи информация, че са били задържани в континентален Китай на неизвестно място и че един от освободените търговци на книги съобщи, че е бил принуден да направи признания за вината си;

У.  като има предвид, че през последните няколко години се наблюдава все по-силна автоцензура в хонконгските медии по въпроси, свързани с континентален Китай, което се потвърждава и от проучванията и докладите на Асоциацията на журналистите в Хонконг;

Ф.  като има предвид, че Хонконг предлага възможности за обучение на високо ниво и достигане на високо академично равнище, но академичната свобода е в опасност поради многократната намеса от страна на централното правителство на Китай, особено що се отнася до назначенията в университетските съвети;

Х.  като има предвид, че проучване, което се провежда редовно в рамките на програмата за проучване на общественото мнение на Университета на Хонконг, описва продължителен спад в идентификацията с Китай;

Ц.  като има предвид, че през януари 2017 г. Бюрото по околна среда в Хонконг публикува междусекторния „План на Хонконг за действие по климата 2030+“, който, следвайки Парижкото споразумение, определя нови цели за въглеродните емисии, а именно намаляване на въглеродната интензивност с две трети и абсолютната стойност на въглеродните емисии с една трета до 2030 г. в сравнение с базовите стойности от 2005 г.;

Ч.  като има предвид значението на пристанището на Хонконг за КНР и международната търговия;

1.  отправя следните препоръки към Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност:

   а) да подчертаят пред органите на специалния административен район Хонконг и КНР, че така както политиката на ЕС за „единен Китай“ е крайъгълният камък на ангажимента на ЕС, така и пълното зачитане на Основния закон на специалния административен закон Хонконг и принципа „една държава, две системи“ е от ключово значение за развитието и допълнителното укрепване и разширяване на настоящите и бъдещите отношения с ЕС и че намесата във вътрешните работи на Хонконг има потенциала да подкопае този принцип и следователно следва да се избягва;
   б) да осъдят постоянната намеса на КНР във вътрешните работи на Хонконг, която може да изложи на риск дългосрочната жизнеспособност на модела „една държава, две системи“;
   в) да укрепят двустранния диалог с правителството на специалния административен район Хонконг, не на последно място чрез годишния структуриран диалог между ЕС и Хонконг, по широк спектър от теми и области на политиката, като демокрация, права на човека, принципи на правовата държава, търговия, инвестиции, финансови услуги, митнически въпроси, околна среда, изменение на климата, научни изследвания и образование, да подкрепят прилагането на принципа „една държава, две системи“ и да продължат с представянето пред Парламента и Съвета на годишни доклади от ЗП/ВП и Комисията относно развоя на ситуацията в Хонконг;
   г) да признаят, че с течение на времето Хонконг се е превърнал в отворено общество, в което гражданите се ползват с човешки права, свободи, високи стандарти на обществено здравеопазване и безопасност, както и прозрачност, и имат съдебна система, която буди доверие и в която принципите на правовата държава и ниските равнища на корупция са определящи, както и че жителите на Хонконг имат пълното право да очакват да продължат да живеят по този начин и да се ползват с тези права и ценности при висока степен на автономия;
   д) да подчертаят, че зачитането на автономията на Хонконг е от съществено значение за неговото по-нататъшно положително развитие и за благоприятните отношения с континентален Китай, както и за възобновяването на диалога между континентален Китай и Тайван;
   е) да се ангажират напълно с подкрепата на автономията и благоденствието на Хонконг и на правата и свободите на неговото население и да изразят твърда подкрепа за започването на процес на политически реформи, който съответства на международните стандарти и Основния закон, който предоставя на гражданите на специалния административен район правото да избират и да бъдат избирани в процеса на подбор за висши ръководни длъжности и който отразява виждането на мнозинството в Хонконг;
   ж) в този контекст да призоват правителствата на Хонконг и КНР да спазват ангажимента си и да дадат нов тласък за реформата на всеобщото избирателно право на бъдещите избори за главния администратор и членовете на Законодателния съвет в Хонконг, за да има избирателна система, която е демократична, справедлива, открита и прозрачна;
   з) да намерят начини да подпомогнат укрепването на демокрацията в Хонконг и многопартийната му система и да изразят загриженост относно засилващия се тормоз над опозиционните политически партии и отказа на дружествения регистър да впише няколко продемократични групи;
   и) да приветстват рекордната избирателна активност на последните избори за Законодателен съвет през 2016 г. и същевременно да изразят съжаление, че през същата година органите на Хонконг са отказали да регистрират нова, подкрепяща независимостта политическа партия на изборите за Законодателен съвет и са дисквалифицирали шестима кандидати с възгледи в подкрепа на по-голяма автономия за Хонконг;
   й) да осъдят заплахите за личната безопасност на продемократично настроените политици, включително отвличанията и физическото насилие, за които съобщават някои представители на законодателната власт;
   к) да приветстват освобождаването под гаранция на тримата лидери на продемократичното движение — Джошуа Уонг, Нейтан Лоу и Алекс Чоу, които неотдавна бяха осъдени на затвор за шест до осем месеца за „незаконно събрание“, след като миналата година им бяха наложени несвързани с лишаване от свобода санкции, включително полагане на общественополезен труд, за участието им в мирни протести; да призоват настоятелно Върховния съд на Хонконг да разгледа случаите на г-н Уонг, г-н Лоу и г-н Чоу в съответствие със задълженията на Хонконг съгласно международното право в областта на правата на човека и да призоват настоятелно правителството на Хонконг да преразгледа Наредбата за обществения ред, за да я приведе в съответствие с международните стандарти в областта на правата на човека;
   л) да изтъкнат пред Китай, че въпреки факта, че Основният закон, Китайско-Британската съвместна декларация и принципът „една държава, две системи“ се спазват до голяма степен, все повече нарастват и се разпростират опасенията, че договорената висока степен на автономия на Хонконг, правната стойност или духът на Китайско-Британската съвместна декларация са поставени под въпрос;
   м) да изразят дълбока загриженост относно факта, че Постоянният комитет на Общокитайското събрание на народните представители дава тълкувания, независимо дали желани или не, на Основния закон преди съдебните решения, предлагайки да бъдат дисквалифицирани демократично избраните законодатели, като по този начин подкопава доверието в пълната независимост на съдебната власт във въпросните случаи; да припомнят, че съдебната система на Хонконг и нормалният съдебен процес следва да бъдат основният инструмент за решаване на конфликти;
   н) да подчертаят, че разглеждането на случая с петимата изчезнали търговци на книги е породило будещи съжаление въпроси за автономията на специалния административен район, както е определена в Основния закон, както и за липсата на яснота относно ролята на правоприлагащите агенции от континентален Китай в Хонконг;
   о) да изразят загриженост относно твърденията, че правоприлагащите агенции на Китай работят в Хонконг, което би представлявало нарушение на Основния закон и би било в противоречие с принципа „една държава, две системи“;
   п) да подчертаят, че свободата на информацията и свободата на словото като цяло се спазват, като същевременно изразят загриженост относно постоянното влошаване на свободата на печата в Хонконг, с нарастващ натиск върху медиите, както печатни, така и електронни, увеличаваща се автоцензура, в частност по отношение на отразяването на чувствителни въпроси относно континентален Китай или правителството на Хонконг, както и затягането на контрола върху продажбата на чувствителни политически книги посредством монополизиране на собствеността над почти всички книжарници;
   р) да продължат двустранния диалог с правителството на специалния административен район Хонконг по редица области на политиката, както и по прилагането на принципа „една държава, две системи“;
   с) да заявят отново, че всяко въведено съгласно Основния закон законодателство, в т.ч. всяко законодателство, което бъде предложено на основание член 23 от Основния закон, като например евентуален законопроект за националната сигурност, не трябва да засяга независимостта и изключителната компетентност на съдебната власт на Хонконг, не следва да подкопава задълженията по силата на Международния пакт за икономически, социални и културни права (МПИСКП), нито свободи като свободата на словото, свободата на медиите, свободата на сдружаване и на събрания, свободата на демонстрации, свободата на създаване на професионални съюзи и на стачка и свободата на академичните изследвания и на културното и художественото изразяване, както и не следва да се прилага спрямо активисти за правата на човека и критици на правителството;
   т) да представят на Парламента в близкото бъдеще предложения за развитието на сътрудничеството с органите на Хонконг в сферата на данъчната прозрачност, включително механизма за автоматичен обмен на информация (АОИ), борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма и прилагането на мерките, за които призовава ОИСР в нейния пакет от мерки за свиване на данъчната основа и прехвърляне на печалби (BEPS);
   у) да насърчават и подкрепят координираните на регионално равнище продемократични движения като ключов инструмент за насърчаване на сътрудничеството с Азия по въпроси, свързани с демокрацията и правата на човека;
   ф) да призовават настоятелно правителството на Хонконг да предприеме по-ефективни мерки за борба срещу отклонението от данъчно облагане и данъчните измами, както и мерки за мониторинг и санкциониране на дружества, които улесняват отклонението от данъчно облагане и данъчните измами посредством своите дъщерни дружества в Хонконг;
   х) да намерят начини да подкрепят гражданското общество на Хонконг, по-специално организациите, които отстояват универсални ценности, насърчават правата на човека и подпомагат независимостта на съдебната власт и свободата на печата; да подчертаят, че само ненасилствените форми на протест и диалогът могат да бъдат начин за участие в спорове;
   ц) да препоръчат на Законодателния съвет на Хонконг да разгледа внимателно бъдещето законодателство относно високоскоростния влак, като проведе консултации с организациите на гражданското общество и гражданите на Хонконг;
   ч) да насърчат академичните институции в Хонконг да поддържат високите стандарти на учебните си програми и научноизследователската си дейност и да запазят академичните свободи, но да изразят загриженост в тази връзка относно процедурата за назначаване на университетските съвети и външната намеса с цел промяна на училищните програми, която би могла да подкопае независимостта на институциите за висше образование; да насърчат укрепването на връзките между академичните институции в Европа и Хонконг;
   ш) да призоват за навременното приемане на закон за борба с дискриминацията;
   щ) да припомнят, че обществото и хората в Хонконг са били силно повлияни от имиграцията, в т.ч. бежанците, и да призоват правителството на Хонконг да приведе политиката си за бежанците и миграцията в съответствие с международните стандарти, особено по отношение на непридружените ненавършили пълнолетие бежанци;
   аа) да подчертаят, че макар последните проучвания да сочат, че много жители на Хонконг желаят да емигрират, би било жалко, ако Хонконг не успее да задържи най-умните и най-способните си граждани, и тревожно, ако толкова много хора, особено младежи, загубят вяра в бъдещето;
   аб) да изразят загриженост си от това, че експертната група на ООН относно Северна Корея е посочила в докладите си, че Хонконг е една от двете стопански юрисдикции, в които осъществяват дейност най-много дружества параван, контролирани от Северна Корея; припомня, че съвместните международни търговски начинания със Северна Корея са в нарушение на последната резолюция на Съвета за сигурност на ООН 2388 (2017) и настоятелно призовава органите на Хонконг да вземат мерки във връзка с опасенията на експертната група на ООН относно Северна Корея;
   ав) да привлекат вниманието на органите на Хонконг към факта, че според проведено проучване битовите отпадъци в Хонконг са се увеличили с 80% през последното десетилетие, което превишава повече от два пъти увеличението на населението, и да им съдействат за разработването на ефективна политика за намаляване на отпадъците, насърчаването на рециклирането и други форми на кръгова икономика, както и повишаването на осведомеността за отговорното потребление;
   аг) да подчертаят пред органите на Китай, че пълното зачитане на автономията на Хонконг би могло да послужи като модел за процес на дълбоки демократични политически реформи в Китай и за постепенното либерализиране и отваряне на китайското общество;
   ад) да подчертаят ангажимента на ЕС да укрепи демокрацията, включително правовата държава, независимостта на съдебната система, основните свободи и права, прозрачността и свободата на информация и на изразяване в Хонконг;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящата препоръка на Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, както и за сведение на правителството на специалния административен район Хонконг и на правителството на Китайската народна република.

(1) ОВ L 151, 18.6.1999 г., стр. 20.
(2) ОВ L 81, 21.03.2001 г., стр. 1.
(3) Приети текстове, P8_TA(2016)0444.
(4) Приети текстове, P8_TA(2016)0045.
(5) ОВ C 286 E, 23.11.2006 г., стр. 523.
(6) ОВ C 064 E, 12.03.2004 г., стр. 130.
(7) ОВ C 031 E, 05.02.2004 г., стр. 261.
(8) ОВ C 197, 12.07.2001 г., стр. 387.
(9) ОВ C 328, 26.10.1998 г., стр. 186.
(10) ОВ C 132, 28.04.1997 г., стр. 222.
(11) OВ C 399, 24.11.2017 г., стр. 92.
(12) OВ C 36, 29.01.2016 г., стр. 126.

Правна информация - Политика за поверителност