Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2017/2204(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0382/2017

Předložené texty :

A8-0382/2017

Rozpravy :

PV 12/12/2017 - 18
CRE 12/12/2017 - 18

Hlasování :

PV 13/12/2017 - 13.7
CRE 13/12/2017 - 13.7
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0495

Přijaté texty
PDF 356kWORD 54k
Středa, 13. prosince 2017 - Štrasburk Konečné znění
20 let od předání Hongkongu
P8_TA(2017)0495A8-0382/2017

Doporučení Evropského parlamentu ze dne 13. prosince 2017 Radě, Komisi a místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku o Hongkongu 20 let po předání (2017/2204(INI))

Evropský parlament,

–  s ohledem na Základní zákon zvláštní administrativní oblasti (ZAO) Hongkong přijatý dne 4. dubna 1990, který vstoupil v platnost dne 1. července 1997,

–  s ohledem na společné prohlášení vlády Spojeného království a vlády Čínské lidové republiky k otázce Hongkongu ze dne 19. prosince 1984, známé jako čínsko-britské prohlášení,

–  s ohledem na společnou zprávu Komise a vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku ze dne 26. dubna 2017 o zvláštní administrativní oblasti Hongkong – Výroční zpráva za rok 2016 (JOIN(2017)0016), ze dne 25. dubna 2016 o zvláštní administrativní oblasti Hongkong – Výroční zpráva za rok 2015 (JOIN(2016)0010) a ze dne 24. dubna 2015 o zvláštní administrativní oblasti Hongkong – Výroční zpráva za rok 2014 (JOIN(2015)0012),

–  s ohledem na společné sdělení Komise a vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku ze dne 22. června 2016 o prvcích nové strategie EU vůči Číně (JOIN(2016)0030), na sdělení Komise ze dne 14. října 2015 nazvané „Obchod pro všechny: Cesta k zodpovědnější obchodní a investiční politice (COM(2015)0497) a na závěry Rady ze dne 18. července 2016 o strategii EU vůči Číně,

–  s ohledem na EU politiku „jedné Číny“,

–  s ohledem na dohodu o celní spolupráci mezi EU a ZAO Hongkong z roku 1999(1),

–  s ohledem na bezvízový vstup do schengenského prostoru(2) a zbytku Evropské unie pro držitele cestovních pasů zvláštní administrativní oblasti Hongkong a naopak,

–  s ohledem na dialog o lidských právech mezi EU a Čínou, který byl zahájen v roce 1995,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Hongkongu, zejména na usnesení ze dne 24. listopadu 2016 o případu Guie Minhaie, nakladatele vězněného v Číně(3), usnesení ze dne 4. února 2016 o případu pohřešovaných vydavatelů knih v Hongkongu(4), usnesení ze dne 15. prosince 2005 o stavu lidských práv v Tibetu a Hongkongu(5), usnesení ze dne 8. dubna 2003 o třetí a čtvrté výroční zprávě Komise Radě a Evropskému parlamentu o zvláštní administrativní oblasti Hongkong(6), usnesení ze dne 19. prosince 2002 o Hongkongu(7), usnesení ze dne 26. října 2000 o první a druhé výroční zprávě Komise o zvláštní administrativní oblasti Hongkong(8), usnesení ze dne 8. října 1998 o sdělení Komise Radě o Evropské unii a Hongkongu: po roce 1997(9) a usnesení ze dne 10. dubna 1997 o situaci v Hongkongu(10),

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Číně, zejména na usnesení ze dne 16. prosince 2015(11) a na usnesení ze dne 14. března 2013 o vztazích mezi EU a Čínou(12),

–  s ohledem na článek 113 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro zahraniční věci (A8-0382/2017),

A.  vzhledem k tomu, že dne 1. července 1997 byla svrchovanost nad Hongkongem přenesena ze Spojeného království na Čínskou lidovou republiku;

B.  vzhledem k tomu, že čínsko-britské prohlášení z roku 1984 zaručovalo, že Hongkong si zachová autonomii a nezávislou výkonnou, zákonodárnou a soudní moc po dobu 50 let od předání svrchovanosti, což stanoví rovněž Základní zákon zvláštní administrativní oblasti (ZAO) Hongkong z roku 1990;

C.  vzhledem k tomu, že EU a Evropský parlament jsou i nadále důraznými zastánci zásady „jedna země, dva systémy“ a vysokého stupně autonomie Hongkongu pod čínskou správou;

D.  vzhledem k tomu, že EU a Hongkong od roku 2005 každoročně pořádají setkání na vysoké úrovní – tzv. „strukturovaný dialog“; vzhledem k tomu, že 10. zasedání v rámci strukturovaného dialogu proběhlo v Bruselu dne 17. listopadu 2016;

E.  vzhledem k tomu, že dvoustranné vztahy mezi EU a Hongkongem se nadále upevňují; vzhledem k tomu, že Hongkong je po pevninské Číně druhým největším obchodním partnerem EU, 14. největším obchodním partnerem EU, pokud jde o zboží, a hlavním obchodním partnerem v oblasti služeb; vzhledem k tomu, že dvoustranné vztahy by měly profitovat z potřeby Hongkongu dále diverzifikovat hospodářství, z úzkých vztahů s novou Hedvábnou stezkou a z větší integrace oblasti delty Perlové řeky; vzhledem k tomu, že podle konference OSN o obchodu a rozvoji (UNCTAD) je Hongkong druhým největším cílovým trhem pro přímé zahraniční investice na světě;

F.  vzhledem k tomu, že záležitosti obrany a oblast zahraničních věcí Hongkongu jsou v pravomoci vlády Čínské lidové republiky;

G.  vzhledem k tomu, že základní zákon poskytuje ZAO Hongkong právo uspořádat své vnější hospodářské vztahy a stát se členem mezinárodních organizací;

H.  vzhledem k tomu, že po 1. červenci 1997 zůstaly v platnosti již uzavřené dohody týkající se občanských, politických, hospodářských, sociálních a kulturních práv a mezinárodní dohody o lidských právech; vzhledem k tomu, že také ČLR podepsala a ratifikovala mezinárodní dohody zaručující tato práva, a potvrdila tak význam a všeobecnou platnost lidských práv; vzhledem k tomu, že Čína s EU a dalšími mezinárodními partnery vytvořila fóra pro vedení dialogu o otázkách týkajících se právního státu;

I.  vzhledem k tomu, že Hongkong je členem nebo přidruženým členem více než 20 mezinárodních organizací, včetně Světové obchodní organizace (WTO), Mezinárodního měnového fondu (MMF), Asijsko-tichomořské hospodářské spolupráce (APEC), Interpolu, Banky pro mezinárodní platby (BIS), Asijské rozvojové banky, Asijské banky pro investice do infrastruktury (AIIB), Mezinárodního olympijského výboru, Mezinárodní obchodní komory a Mezinárodní konfederace svobodných odborů;

J.  vzhledem k tomu, že Hongkong je smluvní stranou Mezinárodního paktu o občanských a politických právech;

K.  vzhledem k tomu, že základní zákon stanovuje povinnost chránit lidská práva a svobody jednotlivců;

L.  vzhledem k tomu, že článek 27 základního zákona zaručuje svobodu slova, tisku a publikování a svobodu sdružování, shromažďování, pochodů a demonstrací;

M.  vzhledem k tomu, že články 45 a 68 základního zákona stanoví, že předseda výkonné rady a všichni členové legislativní rady by měli být v konečném důsledku voleni ve všeobecných volbách;

N.  vzhledem k tomu, že státní rada ČLR vydala dne 10. června 2014 bílou knihu o praktickém uplatňování politiky „jedna země, dva systémy“ v Hongkongu, v níž zdůraznila, že autonomie ZAO Hongkong podléhá konečnému povolení centrální vlády ČLR;

O.  vzhledem k tomu, že tradiční otevřená společnost v Hongkongu připravila cestu pro rozvoj skutečné a nezávislé občanské společnosti, která se aktivně a konstruktivně účastní veřejného života v ZAO;

P.  vzhledem k tomu, že hongkongská občanská společnost zvýšila povědomí veřejnosti o občanských a politických právech, náboženství, zdravotní péči, životním prostředí, změně klimatu, zapojení žen do politiky, právech pracovníků v cizí domácnosti, právech osob LGBTI a akademické a kulturní svobodě;

Q.  vzhledem k tomu, že Hongkong má dynamický pluralitní systém; vzhledem k tomu, že v průběhu let byli obyvatelé Hongkongu svědky masových demonstrací na podporu demokracie a plného uplatňování základního zákona, například protestů tzv. deštníkového hnutí v roce 2014, na podporu svobody sdělovacích prostředků, stejně jako, mimo jiné, proti zmizení hongkongských knihkupců;

R.  vzhledem k tomu, že za posledních 20 muselo několik novinářů a jiných pracovníků v médiích, často podporujících demokracii a vyjadřujících kritické názory, odstoupit, bylo přesunuto do méně citlivých oblastí a v některých případech jim bylo dokonce vyhrožováno násilím;

S.  vzhledem k tomu, že na konci roku 2015 zmizeli čtyři občané Hongkongu a jeden cizí státní příslušník spojení s vydavatelstvím Mighty Current a jeho knihkupectvím; vzhledem k tomu, že o několik měsíců později se objevily informace, že jsou zadržováni v pevninské Číně na neznámém místě, a vzhledem k tomu, že jeden z propuštěných nakladatelů uvedl, že jeho přiznání k protiprávnímu jednání bylo vynucené;

T.  vzhledem k tomu, že během několika posledních let byl v hongkongských sdělovacích prostředcích zaznamenán nárůst autocenzury, pokud jde o záležitosti týkající se pevninské Číny, což potvrdily i průzkumy a zprávy hongkongského sdružení novinářů;

U.  vzhledem k tomu, že Hongkong nabízí prostor pro další kvalitní vzdělávání a dosažení vysoké akademické úrovně, že však v důsledku opakovaných zásahů ze strany čínské ústřední vlády, zejména pokud jde o jmenování univerzitních rad, jsou akademické svobody ohroženy;

V.  vzhledem k tomu, že podle šetření, která provádí v pravidelných intervalech program hongkongské univerzity pro výzkum veřejného mínění, lze pozorovat vleklý pokles ztotožnění se s Čínou;

W.  vzhledem k tomu, že v lednu 2017 hongkongský Úřad pro životní prostředí zveřejnil průřezový „Akční plán Hongkongu v oblasti životního prostředí po roce 2030“, v němž jsou v návaznosti na pařížskou dohodu stanoveny nové cíle v oblasti emisí uhlíku, a to snížení množství emisí uhlíku do roku 2030 o dvě třetiny a celkového množství emisí o jednu třetinu ve srovnání s výchozími hodnotami v roce 2005;

X.  vzhledem k významu, který má hongkongský přístav pro ČLR a mezinárodní obchod;

1.  doporučuje Radě, Komisi a místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku:

   a) zdůraznit orgánům zvláštní administrativní oblasti Hongkong a ČLR, že stejně jako je politika EU „jedné Číny“ základním kamenem zapojení EU, plné respektování Základního zákona ZAO Hongkongu a zásady „jedna země, dva systémy“ má zásadní význam pro rozvoj a budoucí posilování a rozšiřování stávajících a budoucích vztahů s EU a že vměšování do vnitřních záležitostí Hongkongu může tuto zásadu zpochybnit, a proto je nutné se ho vyvarovat;
   b) odsoudit neustálé zasahování ČLR do vnitřních záležitostí Hongkongu, které může ohrozit dlouhodobou životaschopnost modelu „jedna země, dva systémy“;
   c) prohloubit dvoustranný dialog s vládou ZAO Hongkong, zejména prostřednictvím každoročního zasedání v rámci strukturovaného dialogu mezi EU a Hongkongem, o širokém spektru témat a oblastí politiky, např. demokracii, lidských právech, právním státě, obchodu, investicích, finančních službách, clech, životním prostředí, změně klimatu, výzkumu a vzdělání, podporovat uplatňování zásady „jedna země, dva systémy“ a nadále předkládat výroční zprávy vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Komise o vývoji v Hongkongu Parlamentu a Radě;
   d) uznat, že postupem času se v Hongkongu rozvinula otevřená společnost, jejíž občané požívají lidských práv, svobod, vysoké úrovně veřejného zdravotnictví a bezpečnosti, transparentnosti a mají důvěryhodné soudnictví, v němž převládají zásady právního státu a nízká míra korupce, a že obyvatelé Hongkongu mají legitimní právo očekávat, že budou moci pokračovat ve svém způsobu života a požívat těchto práv a hodnot a vysoké míry autonomie;
   e) zdůraznit, že respektování autonomie Hongkongu má pro jeho další pozitivní vývoj a přátelské vztahy s pevninskou Čínou ou a pro pokračování dialogu mezi pevninskou Čínou a Tchaj-wanem zásadní význam;
   f) plně se zavázat k podpoře autonomie a prosperity Hongkongu, práv a svobod jeho občanů a vyjádřit pevnou podporu zahájení politického reformního procesu, který je v souladu s mezinárodními normami a se základním zákonem udělujícím občanům ZAO právo volit a být volen na nejvyšší vedoucí pozice a odrážejícím většinový názor veřejného mínění v Hongkongu;
   g) vyzvat v této souvislosti vlády Hongkongu a ČLR, aby dodržely svůj závazek a vytvořily opět podmínky pro reformu všeobecného hlasování při budoucí volbě předsedy výkonné rady a členů legislativní rady v Hongkongu, s cílem vytvořit demokratický, spravedlivý, otevřený a transparentní volební systém;
   h) nalézt způsoby, jak podpořit upevňování demokracie a pluralitního systému v Hongkongu, a vyjádřit znepokojení nad rostoucím pronásledováním opozičních politických stran a odmítnutím obchodního rejstříku zaregistrovat řadu prodemokratických skupin;
   i) přivítat rekordní volební účast v posledních volbách do legislativní rady v roce 2016, vyjádřit však politování nad tím, že hongkongské orgány odmítly v roce 2016 zaregistrovat pro volby do legislativní rady novou politickou stranu podporující nezávislost a vyloučily šest kandidátů, kteří podporovali větší autonomii Hongkongu;
   j) odsoudit pohrůžky týkající se osobní bezpečnosti prodemokratických politiků, včetně únosů a fyzického násilí, o nichž informovali někteří zákonodárci;
   k) přivítat propuštění na kauci tří vedoucích představitelů prodemokratického hnutí, Joshuy Wonga, Nathana Lawa a Alexe Chowa, kteří byli nedávno odsouzeni k trestu odnětí svobody v délce šest až osm měsíců kvůli „nedovolenému shromažďování“ poté, co byli v loňském roce odsouzeni k nevazebním trestům, například obecně prospěšným pracím, kvůli účasti na pokojných protestech; naléhavě vyzvat hongkongský nejvyšší odvolací soud, aby posoudil případy pana Wonga, pana Lawa a pana Chowa v souladu se závazky Hongkongu podle mezinárodního práva v oblasti lidských práv, a naléhavě vyzvat vládu Hongkongu, aby revidovala zákon o veřejném pořádku s cílem uvést jej do souladu s mezinárodními lidskoprávními normami;
   l) upozornit Čínu na to, že ačkoli jsou základní zákon, čínsko-britské společné prohlášení a zásada „jedna země, dva systémy“ z velké části dodržovány, narůstají a šíří se obavy, že je zpochybňován dohodnutý vysoký stupeň autonomie Hongkongu, právní hodnota nebo duch čínsko-britského společného prohlášení;
   m) vyjádřit hluboké znepokojení nad tím, že stálý výbor Národního lidového kongresu vydává před rozhodnutím soudu výklady základního zákona, ať už vyžádané či nikoli, které naznačují, že demokraticky zvolení zákonodárci by měli být vyloučeni, a podkopávají tak důvěru v plnou nezávislost soudnictví v jednotlivých případech; připomenout, že hlavním nástrojem řešení sporů by měly být hongkongské soudy a obvyklý soudní proces;
   n) zdůraznit, že průběh případu pěti zmizelých knihkupců vyvolal politováníhodné otázky týkající se autonomie ZAO, jak je stanovena v jejím základním zákoně, a nejasnosti ohledně úlohy pevninských donucovacích orgánů v Hongkongu;
   o) vyjádřit znepokojení ohledně obvinění, že čínské donucovací orgány působí v Hongkongu, což by představovalo porušení základního zákona a bylo by v rozporu se zásadou „jedna země, dva systémy“;
   p) zdůraznit, že svoboda informací a svoboda slova jsou obecně dodržovány, zároveň však vyjádřit znepokojení nad trvalým zhoršováním situace v oblasti svobody tisku v Hongkongu provázeným rostoucím tlakem na sdělovací prostředky, jak tištěné, tak elektronické, zvyšující se autocenzurou s ohledem zejména na citlivé otázky pevninské Číny nebo ohledně hongkongské vlády a zpřísňující se kontrolou prodeje citlivých politických knih prostřednictvím monopolizace vlastnictví téměř všech knihkupectví;
   q) pokračovat ve dvoustranném dialogu s vládou ZAO Hongkongu ohledně různých oblastí politiky, jakož i o provádění zásady „jedna země, dva systémy“;
   r) opět poukázat na to, že žádné právní předpisy přijaté v rámci základního zákona, včetně všech právních předpisů, které mají být navrženy na základě článku 23 základního zákona, jako je případný zákon o národní bezpečnosti, nesmí zasahovat do nezávislosti a výlučné jurisdikce soudnictví Hongkongu a neměly by porušovat povinnosti vyplývající z Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech, neměly by poškozovat svobody, jako je svoboda projevu, svoboda sdělovacích prostředků, svoboda sdružování a shromažďování, právo demonstrovat, zakládat odbory a právo na stávku a svoboda vědeckého výzkumu a kulturního a uměleckého projevu, ani by neměly být využívány k pronásledování aktivistů v oblasti lidských práv a kritiků vlády;
   s) předložit Parlamentu v dohledné době návrhy na rozvoj spolupráce s hongkongskými orgány v oblasti daňové transparentnosti (včetně automatické výměny informací), boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu a zavádění opatření, která si OECD vyžádala v rámci svého balíčku opatření proti erozi základu daně a přesouvání zisku (BEPS);
   t) podněcovat a podporovat regionálně koordinovaná prodemokratická hnutí coby klíčový nástroj pro prohloubení asijské spolupráce v otázkách demokracie a lidských práv;
   u) naléhavě vyzvat hongkongskou vládu, aby přijala účinnější opatření proti vyhýbání se daňovým povinnostem a daňovým podvodům a opatření ke sledování a pokutování firem, které prostřednictvím svých dceřiných společností v Hongkongu umožňují páchání uvedených činů;
   v) nalézt způsoby, jak podpořit občanskou společnost Hongkongu, zejména organizace, které prosazují univerzální hodnoty, podporují lidská práva, nezávislost soudnictví a svobodu tisku; zdůraznit, že prostředkem pro řešení sporů mohou být pouze pokojné formy protestů a dialogu;
   w) doporučit hongkongské legislativní radě, aby s občanskou společností a občany Hongkongu konzultovala a pečlivě přezkoumala budoucí právní předpisy týkající se vysokorychlostních železnic;
   x) podporovat akademické instituce v Hongkongu, aby zachovaly vysokou úroveň svých kurikul a výzkumu a chránily akademické svobody, vyjádřit však znepokojení v tomto ohledu, pokud jde o postup jmenování vysokoškolských rad a vnější zásahy usilující o změnu školních kurikul, což by mohlo ohrozit nezávislost institucí vysokoškolského vzdělávání; podporovat upevňování vazeb mezi akademickými institucemi v Evropě a Hongkongu;
   y) vyzvat k včasnému přijetí antidiskriminačního zákona;
   z) připomenout, že hongkongská společnost a její obyvatelé jsou značně ovlivněni přistěhovalectvím, mj. uprchlíky, a vyzvat hongkongskou vládu, aby svou uprchlickou a migrační politiku uvedla do souladu s mezinárodními normami, zejména pokud jde o nezletilé uprchlíky bez doprovodu;
   aa) poukázat na to, že ačkoli poslední průzkumy ukazují, že si mnozí obyvatelé Hongkongu přejí emigrovat, bylo by nešťastné, pokud by si Hongkong nemohl udržet své nejschopnější a nejlepší občany, a znepokojující, pokud by mnoho, zejména mladých lidí mělo ztratit důvěru v budoucnost;
   ab) vyjadřuje obavu, že skupina odborníků OSN specializující se na Severní Koreu ve svých zprávách uvedla, že Hongkong je jednou ze dvou obchodních jurisdikcí, kde funguje nejvíce fiktivních společností spravovaných Severní Koreou; připomíná, že společné mezinárodní podniky se Severní Koreou představují porušení poslední rezoluce Rady bezpečnosti OSN 2388 (2017), a naléhavě žádá hongkongské orgány, aby reagovaly na obavy skupiny odborníků OSN specializující se na Severní Koreu;
   ac) upozornit hongkongské orgány na skutečnost, že podle studie vzrostl v Hongkongu komunální odpad v posledních deseti letech o 80 %, což je více než dvojnásobek růstu počtu obyvatel, a pomáhat při rozvoji účinné politiky snižování objemu odpadu podporou recyklace a dalších forem oběhového hospodářství a zvyšováním povědomí o odpovědné spotřebě;
   ad) zdůraznit čínským orgánům, že plné respektování autonomie Hongkongu by mohlo posloužit jako vzor pro radikální demokratické reformy v Číně a pro postupnou liberalizaci a otevření čínské společnosti;
   ae) zdůraznit odhodlání EU usilovat o upevňování demokracie, včetně právního státu, nezávislosti soudnictví, základních práv a svobod, transparentnosti a svobody informací a projevu v Hongkongu;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto doporučení Radě, Komisi a místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, jakož i pro informaci vládě zvláštní administrativní oblasti Hongkong a vládě Čínské lidové republiky.

(1) Úř. věst. L 151, 18.6.1999, s. 20.
(2) Úř. věst. L 81, 21.3.2001, s. 1.
(3) Přijaté texty, P8_TA(2016)0444.
(4) Přijaté texty, P8_TA(2016)0045.
(5) Úř. věst. C 286 E, 23.11.2006, s. 523.
(6) Úř. věst. C 064 E, 12.3.2004, s. 130.
(7) Úř. věst. C 031 E, 5.2.2004, s. 261.
(8) Úř. věst. C 197, 12.7.2001, s. 387.
(9) Úř. věst. C 328, 26.10.1998, s. 186.
(10) Úř. věst. C 132, 28.4.1997, s. 222.
(11) Úř. věst. C 399, 24.11.2017, s. 92.
(12) Úř. věst. C 36, 29.1.2016, s. 126.

Právní upozornění - Ochrana soukromí