Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2204(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0382/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0382/2017

Συζήτηση :

PV 12/12/2017 - 18
CRE 12/12/2017 - 18

Ψηφοφορία :

PV 13/12/2017 - 13.7
CRE 13/12/2017 - 13.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0495

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 436kWORD 60k
Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2017 - Στρασβούργο
Χονγκ Κονγκ, 20 χρόνια μετά την παράδοσή του
P8_TA(2017)0495A8-0382/2017

Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2017 προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, σχετικά με το Χονγκ Κονγκ, 20 χρόνια μετά την παράδοσή του (2017/2204(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον Βασικό Νόμο της Ειδικής Διοικητικής Περιοχής (ΕΔΠ) του Χονγκ Κονγκ που εγκρίθηκε στις 4 Απριλίου 1990 και τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουλίου 1997,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου και της κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας σχετικά με το ζήτημα του Χονγκ Κονγκ, της 19ης Δεκεμβρίου 1984, η οποία είναι επίσης γνωστή ως κοινή σινο-βρετανική διακήρυξη,

–  έχοντας υπόψη τις κοινές εκθέσεις της Επιτροπής και της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, της 26ης Απριλίου 2017, σχετικά με την Ειδική Διοικητική Περιοχή του Χονγκ Κονγκ – ετήσια έκθεση για το 2016 (JOIN(2017)0016), της 25ης Απριλίου 2016, σχετικά με την Ειδική Διοικητική Περιοχή του Χονγκ Κονγκ – ετήσια έκθεση για το 2015 (JOIN(2016)0010), και της 24ης Απριλίου 2015, σχετικά με την Ειδική Διοικητική Περιοχή του Χονγκ Κονγκ – ετήσια έκθεση για το 2014 (JOIN(2015)0012),

–  έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση της Επιτροπής και της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, της 22ας Ιουνίου 2016, με τίτλο «Στοιχεία για μια νέα στρατηγική της ΕΕ όσον αφορά την Κίνα» (JOIN(2016)0030), την ανακοίνωση της Επιτροπής της 14ης Οκτωβρίου 2015, με τίτλο «Εμπόριο για όλους – Προς μια πιο υπεύθυνη πολιτική για το εμπόριο και τις επενδύσεις», (COM(2015)0497), και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 2016, σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για την Κίνα,

–  έχοντας υπόψη την πολιτική της ΕΕ «για μια ενιαία Κίνα»,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία τελωνειακής συνεργασίας ΕΕ-ΕΔΠΧΚ του 1999(1),

–  έχοντας υπόψη την είσοδο χωρίς θεώρηση στο χώρο Σένγκεν(2) και στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση για τους κατόχους διαβατηρίων της Ειδικής Διοικητικής Περιοχής του Χονγκ Κονγκ και αντιστρόφως,

–  έχοντας υπόψη τον διάλογο ΕΕ-Κίνας σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, που δρομολογήθηκε το 1995,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για το Χονγκ Κονγκ, και ειδικότερα εκείνα της 24ης Νοεμβρίου 2016 για την υπόθεση του φυλακισμένου εκδότη βιβλίων Gui Minhai στην Kίνα(3), της 4ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με την περίπτωση των αγνοούμενων εκδοτών βιβλίων στο Χονγκ Κονγκ(4), της 15ης Δεκεμβρίου 2005 σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Θιβέτ και στο Χονγκ Κονγκ(5), της 8ης Απριλίου 2003, σχετικά με την τρίτη και την τέταρτη ετήσια έκθεση της Επιτροπής του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Ειδική Διοικητική Περιοχή του Χονγκ Κονγκ(6), της 19ης Δεκεμβρίου 2002 σχετικά με το Χονγκ Κονγκ(7), της 26ης Οκτωβρίου 2000 σχετικά με την πρώτη και τη δεύτερη ετήσια έκθεση της Επιτροπής για την Ειδική Διοικητική Περιοχή του Χονγκ Κονγκ(8), της 8ης Οκτωβρίου 1998 σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο με θέμα «Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Χονγκ Κονγκ: μετά το 1997»(9), και της 10ης Απριλίου 1997 σχετικά με την κατάσταση στο Χονγκ Κονγκ(10),

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την Κίνα, και ειδικότερα εκείνα της 16ης Δεκεμβρίου 2015(11) και της 14ης Μαρτίου 2013(12) σχετικά με τις σχέσεις ΕΕ-Κίνας,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 113 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A8-0382/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυριαρχία επί του Χονγκ Κονγκ μεταβιβάστηκε από το Ηνωμένο Βασίλειο στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας (ΛΔΚ) την 1η Ιουλίου 1997·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως εγγυήθηκε η κοινή σινο-βρετανική διακήρυξη του 1984 και όπως ο ορίζει Βασικός Νόμος της Ειδικής Διοικητικής Περιοχής (ΕΔΠ) του Χονγκ Κονγκ, του 1990, το Χονγκ Κονγκ θα διατηρήσει την αυτονομία και την ανεξαρτησία της εκτελεστικής, νομοθετικής και δικαστικής εξουσίας για 50 έτη μετά τη μεταβίβαση της κυριαρχίας του·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξακολουθούν να είναι ισχυροί υποστηρικτές της αρχής «μία χώρα, δύο συστήματα» και του υψηλού βαθμού αυτονομίας του Χονγκ Κονγκ από την Κίνα·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και το Χονγκ Κονγκ διεξάγουν ετήσιο διάλογο υψηλού επιπέδου, με την ονομασία «διαρθρωμένος διάλογος», που ξεκίνησε το 2005· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 10ος ετήσιος διαρθρωμένος διάλογος πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 17 Νοεμβρίου 2016·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διμερείς σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και του Χονγκ Κονγκ συνεχίζουν να ενισχύονται· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος του Χονγκ Κονγκ μετά την ηπειρωτική Κίνα, και ότι το Χονγκ Κονγκ είναι ο 14ος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της ΕΕ σε εμπορεύματα και βασικός εταίρος για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μελλοντικές διμερείς σχέσεις θα πρέπει να ωφεληθούν από την ανάγκη του Χονγκ Κονγκ για περαιτέρω οικονομική διαφοροποίηση, στενούς δεσμούς με τον νέο δρόμο του μεταξιού και μεγαλύτερη ενοποίηση με την περιοχή του Δέλτα του ποταμού Περλ· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την έκθεση της Διάσκεψης του ΟΗΕ για το εμπόριο και την ανάπτυξη (UNCTAD), το Χονγκ Κονγκ είναι η δεύτερη μεγαλύτερη παγκόσμια αγορά-στόχος για άμεσες ξένες επενδύσεις·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η άμυνα και οι εξωτερικές υποθέσεις του Χονγκ Κονγκ εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της κυβέρνησης της ΛΔΚ·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Βασικός Νόμος δίνει στην ΕΔΠ του Χονγκ Κονγκ το δικαίωμα να οργανώνει τις δικές της εξωτερικές οικονομικές σχέσεις και να προσχωρεί σε διεθνείς οργανισμούς·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, ακόμη και μετά την 1η Ιουλίου 1997, συνέχισαν να ισχύουν οι υφιστάμενες συμφωνίες για τα αστικά, πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα και οι διεθνείς συμφωνίες για τα ανθρώπινα δικαιώματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΛΔΚ έχει επίσης υπογράψει και κυρώσει τις διεθνείς συμφωνίες που διασφαλίζουν αυτά τα δικαιώματα και ότι, κατά συνέπεια, έχει αναγνωρίσει τη σημασία και τον οικουμενικό χαρακτήρα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κίνα έχει δημιουργήσει φόρουμ διαλόγου με την ΕΕ και άλλους διεθνείς εταίρους σχετικά με ζητήματα που σχετίζονται με το κράτος δικαίου·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Χονγκ Κονγκ είναι μέλος ή συνδεδεμένο μέλος σε περισσότερους από 20 διεθνείς οργανισμούς, όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (ΠΟΕ), το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), η Οικονομική Συνεργασία Ασίας-Ειρηνικού (ΟΣΑΕ), η Ιντερπόλ, η Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών (ΤΔΔ), η Ασιατική Τράπεζα Ανάπτυξης (ADB), η Ασιατική Τράπεζα Επενδύσεων σε έργα υποδομής (AIIB), η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή, το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο και η Διεθνής Συνομοσπονδία Ελεύθερων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Χονγκ Κονγκ είναι συμβαλλόμενο μέρος του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (ICCPR)·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Βασικός Νόμος ορίζει την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των ατομικών ελευθεριών·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 27 του Βασικού Νόμου εγγυάται την ελευθερία του λόγου, του Τύπου και των εκδόσεων, του συνεταιρίζεσθαι, του συνέρχεσθαι, και της πραγματοποίησης πορειών και διαδηλώσεων·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άρθρα 45 και 68 του Βασικού Νόμου ορίζουν ότι ο επικεφαλής της κυβέρνησης και όλα τα μέλη του Νομοθετικού Συμβουλίου θα πρέπει τελικά να εκλέγονται με καθολική ψηφοφορία·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 10 Ιουνίου 2014, το Κρατικό Συμβούλιο της ΛΔΚ εξέδωσε λευκή βίβλο σχετικά με την πρακτική της πολιτικής «μία χώρα, δύο συστήματα» στο Χονγκ Κονγκ, στην οποία τόνιζε ότι η αυτονομία της ΕΔΠ του Χονγκ Κονγκ υπόκειται εν τέλει στην εξουσιοδότηση της κεντρικής κυβέρνησης της ΛΔΚ·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παραδοσιακά ανοικτή κοινωνία του Χονγκ Κονγκ έχει προετοιμάσει το έδαφος για την ανάπτυξη μιας γνήσιας και ανεξάρτητης κοινωνίας των πολιτών που συμμετέχει ενεργά και εποικοδομητικά στη δημόσια ζωή της ΕΔΠ·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινωνία των πολιτών του Χονγκ Κονγκ έχει αυξήσει την ευαισθητοποίηση του κοινού όσον αφορά τα αστικά και πολιτικά δικαιώματα, τη θρησκεία, την υγειονομική περίθαλψη, το περιβάλλον, την κλιματική αλλαγή, την πολιτική συμμετοχή των γυναικών, τα δικαιώματα των οικιακών βοηθών, τα δικαιώματα των ΛΟΑΔΜ, καθώς και τις ακαδημαϊκές και πολιτιστικές ελευθερίες·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Χονγκ Κονγκ διαθέτει ένα ζωντανό πολυκομματικό σύστημα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ο λαός του Χονγκ Κονγκ έχει γίνει μάρτυρας μαζικών διαδηλώσεων υπέρ της δημοκρατίας και της πλήρους εφαρμογής του Βασικού Νόμου, ανάμεσα στις οποίες ήταν και οι διαδηλώσεις του 2014 από το λεγόμενο Κίνημα της Ομπρέλας, καθώς και για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, και, μεταξύ άλλων, κατά της εξαφάνισης των βιβλιοπωλών του Χονγκ Κονγκ·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τα 20 τελευταία έτη, ορισμένοι δημοσιογράφοι και άλλοι εργαζόμενοι στα μέσα ενημέρωσης, συχνά υποστηρικτές της δημοκρατίας και εκφραστές επικριτικών απόψεων, έχουν αναγκαστεί να παραιτηθούν, να μετατεθούν ώστε να καλύπτουν λιγότερο ευαίσθητα πεδία και, σε ορισμένες περιπτώσεις, έχουν δεχθεί ακόμα και απειλές βίας·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στα τέλη του 2015, εξαφανίστηκαν τέσσερις κάτοικοι του Χονγκ Κονγκ και ένας κάτοικος άλλης περιοχής που σχετίζονταν με τον εκδοτικό οίκο Mighty Current και το βιβλιοπωλείο του, ότι μήνες αργότερα διέρρευσαν πληροφορίες ότι κρατούνταν σε μυστικές τοποθεσίες στην ηπειρωτική Κίνα, και ότι, ένας από τους βιβλιοπώλες που αφέθηκαν ελεύθεροι, ανέφερε ότι εξαναγκάστηκε να καταθέσει ότι είχε διαπράξει αδικήματα·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τελευταία έτη παρατηρείται αυξανόμενη αυτολογοκρισία στα μέσα ενημέρωσης του Χονγκ Κονγκ για θέματα σχετικά με την ηπειρωτική Κίνα, όπως επιβεβαιώνεται και από τις έρευνες και εκθέσεις της Ένωσης Δημοσιογράφων του Χονγκ Κονγκ·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Χονγκ Κονγκ προσφέρει δυνατότητες κατάρτισης υψηλού επιπέδου και απόκτησης υψηλού ακαδημαϊκού επιπέδου, αλλά η ακαδημαϊκή ελευθερία είναι σε κίνδυνο εξαιτίας των επανειλημμένων παρεμβάσεων της κεντρικής κυβέρνησης της Κίνας, ιδιαίτερα όσον αφορά τους διορισμούς πανεπιστημιακών συμβουλίων·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια δημοσκόπηση που διενεργείται σε τακτά διαστήματα από το πρόγραμμα κοινής γνώμης του πανεπιστημίου του Χονγκ Κονγκ καταδεικνύει μεγάλη πτώση στην ταυτοποίηση με την Κίνα·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στα τέλη Ιανουαρίου του 2017, το Γραφείο Περιβάλλοντος του Χονγκ Κονγκ δημοσίευσε τη διατομεακή προσέγγιση «Hong Kong Climate Action Plan 2030+» (Σχέδιο Δράσης του Χονγκ Κονγκ για το Κλίμα 2030 +) η οποία, ακολουθώντας τη συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα, καθορίζει νέους στόχους για τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, δηλαδή τη μείωση της έντασης άνθρακα κατά τα δύο τρίτα και των απόλυτων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά το ένα τρίτο έως το 2030, σε σύγκριση με τη βασική γραμμή αναφοράς του 2005·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία του λιμένα του Χονγκ Κονγκ για τη ΛΔΚ και το διεθνές εμπόριο·

1.  συνιστά στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας:

   α) να τονίσουν προς τις αρχές της Ειδικής Διοικητικής Περιοχής του Χονγκ Κονγκ και της ΛΔΚ ότι κατά τον ίδιο τρόπο που η πολιτική της ΕΕ για «μία ενιαία Κίνα» αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της συνεργασίας της ΕΕ, ο πλήρης σεβασμός του Βασικού Νόμου της ΕΔΠ του Χονγκ Κονγκ και της αρχής «μία χώρα, δύο συστήματα» είναι καίριας σημασίας για την ανάπτυξη και την περαιτέρω ενίσχυση και επέκταση των σημερινών και των μελλοντικών σχέσεων με την ΕΕ και ότι η ανάμιξη στις εσωτερικές υποθέσεις του Χονγκ Κονγκ ενδέχεται να υπονομεύσει την αρχή αυτή και θα πρέπει, ως εκ τούτου, να αποφεύγεται·
   β) να καταδικάσουν τις συνεχείς παρεμβάσεις της ΛΔΚ στις εσωτερικές υποθέσεις του Χονγκ Κονγκ, ενέργειες οι οποίες θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του μοντέλου «μία χώρα, δύο συστήματα»·
   γ) να ενισχύσουν τον διμερή διάλογο με την κυβέρνηση της ΕΔΠ του Χονγκ Κονγκ, μέσω, μεταξύ άλλων, του ετήσιου διαρθρωμένου διαλόγου ΕΕ-Χονγκ Κονγκ σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων και τομέων πολιτικής, όπως η δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, το κράτος δικαίου, το εμπόριο, οι επενδύσεις, οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, τα τελωνεία, το περιβάλλον, η αλλαγή του κλίματος, η έρευνα και η εκπαίδευση, να στηρίξουν την υλοποίηση της αρχής «μία χώρα, δύο συστήματα» και να συνεχίσουν την ετήσια υποβολή εκθέσεων από την ΑΕ/ΥΕ και την Επιτροπή προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την εξέλιξη της κατάστασης στο Χονγκ Κονγκ·
   δ) να αναγνωρίσουν ότι, με την πάροδο του χρόνου, το Χονγκ Κονγκ έχει εξελιχθεί σε μια ανοικτή κοινωνία στην οποία οι πολίτες απολαμβάνουν ανθρώπινα δικαιώματα, ελευθερίες, υψηλά πρότυπα δημόσιας υγείας και ασφάλειας, διαφάνεια και ένα αξιόπιστο δικαστικό σύστημα, επικρατεί το κράτος δικαίου και τα επίπεδα διαφθοράς είναι χαμηλά, και ότι οι πολίτες του Χονγκ Κονγκ έχουν το δικαίωμα να αναμένουν ότι θα διατηρήσουν τον τρόπο ζωής τους, καθώς και αυτά τα δικαιώματα και τις αξίες, στο πλαίσιο ενός υψηλού βαθμού αυτονομίας·
   ε) να τονίσουν ότι ο σεβασμός της αυτονομίας του Χονγκ Κονγκ είναι ουσιαστικής σημασίας για την περαιτέρω θετική ανάπτυξή του και τις ευνοϊκές σχέσεις με την κινεζική ηπειρωτική χώρα, καθώς και για την επανάληψη των διαλόγων μεταξύ της ηπειρωτικής χώρας και της Ταϊβάν·
   στ) να δεσμευθούν πλήρως στη στήριξη της αυτονομίας, της ευημερίας, και των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του λαού του Χονγκ Κονγκ και να εκφράσουν σταθερή υποστήριξη για την έναρξη μιας διαδικασίας πολιτικών μεταρρυθμίσεων ευθυγραμμισμένων προς τα διεθνή πρότυπα και τον Βασικό Νόμο, ο οποίος παρέχει στους κατοίκους της ΕΔΠ το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι κατά τη διαδικασία επιλογής για ανώτατες διοικητικές θέσεις, αντικατοπτρίζοντας την άποψη της πλειονότητας της κοινής γνώμης του Χονγκ Κονγκ·
   ζ) να ζητήσουν, στο πλαίσιο αυτό, από τις κυβερνήσεις του Χονγκ Κονγκ και της ΛΔΚ να τηρήσουν τη δέσμευσή τους και να δώσουν εκ νέου ώθηση στη μετάβαση στην καθολική ψηφοφορία στις προσεχείς εκλογές για τον επικεφαλής της κυβέρνησης και των μελών του Νομοθετικού Συμβουλίου του Χονγκ Κονγκ, ώστε να καθιερωθεί ένα εκλογικό σύστημα που θα έχει δημοκρατικό και ανοικτό χαρακτήρα και θα διέπεται από δικαιοσύνη και διαφάνεια·
   η) να βρουν τρόπους να υποστηρίξουν την εδραίωση της δημοκρατίας και του πολυκομματικού συστήματος του Χονγκ Κονγκ και να εκφράσουν ανησυχία για την εντεινόμενη παρενόχληση πολιτικών κομμάτων της αντιπολίτευσης και για την άρνηση του Μητρώου Εταιρειών να καταχωρίσει ομάδες που υποστηρίζουν τη δημοκρατία·
   θ) να επιδοκιμάσουν το ιστορικό ποσοστό συμμετοχής στις τελευταίες εκλογές του Νομοθετικού Συμβουλίου, το 2016, και να εκφράσουν λύπη για το γεγονός ότι, το 2016, οι αρχές του Χονγκ Κονγκ αρνήθηκαν να καταχωρίσουν για τις εκλογές του Νομοθετικού Συμβουλίου ένα νέο πολιτικό κόμμα που τασσόταν υπέρ της ανεξαρτησίας και κήρυξαν άκυρη την υποψηφιότητα έξι υποψηφίων, οι οποίοι με τις απόψεις τους στήριζαν τη μεγαλύτερη αυτονομία του Χονγκ Κονγκ·
   ι) να καταδικάσουν τις απειλές κατά της προσωπικής ασφάλειας των πολιτικών που τάσσονται υπέρ της δημοκρατίας, συμπεριλαμβανομένων των απαγωγών και της σωματικής βίας, που κατήγγειλαν ορισμένοι νομοθέτες·
   ια) να εκφράσουν τη χαρά τους για την υπό όρους απελευθέρωση των τριών ηγετών του κινήματος υπέρ της δημοκρατίας Joshua Wong, Alex Chow και Nathan Law, οι οποίοι πρόσφατα καταδικάστηκαν σε φυλάκιση μεταξύ έξι και οκτώ μηνών για «παράνομη συνάθροιση», αφού πέρυσι τους επιβλήθηκαν μη στερητικές της ελευθερίας ποινές, όπως η κοινωφελής εργασία, για τη συμμετοχή τους σε ειρηνικές εκδηλώσεις διαμαρτυρίας· να παροτρύνουν το Ανώτατο Δικαστήριο να εξετάσει τις υποθέσεις του κ. Wong, του κ. Law και του κ. Chow σύμφωνα με τις υποχρεώσεις του Χονγκ Κονγκ βάσει της διεθνούς νομοθεσίας περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και να παροτρύνουν την κυβέρνηση του Χονγκ Κονγκ να αναθεωρήσει το Διάταγμα για τη Δημόσια Τάξη, ώστε να το ευθυγραμμίσει προς τα διεθνή πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα·
   ιβ) να επισημάνουν στην Κίνα ότι, μολονότι ο Βασικός Νόμος, η κοινή σινο-βρετανική διακήρυξη και η αρχή «μία χώρα, δύο συστήματα» τηρούνται σε μεγάλο βαθμό, εκδηλώνονται αυξανόμενες και εκτεταμένες ανησυχίες ότι ο υψηλός βαθμός αυτονομίας του Χονγκ Κονγκ ή η νομική αξία ή το πνεύμα που διέπει την κοινή σινο-βρετανική διακήρυξη έχουν τεθεί υπό αμφισβήτηση·
   ιγ) να εκφράσουν βαθιά ανησυχία για την έκδοση από τη Μόνιμη Επιτροπή της Λαϊκής Εθνοσυνέλευσης ερμηνειών του Βασικού Νόμου πριν από δικαστικές αποφάσεις, είτε οι ερμηνείες αυτές έχουν ζητηθεί είτε όχι, συνιστώντας τον αποκλεισμό δημοκρατικά εκλεγμένων βουλευτών, και υπονομεύοντας έτσι την πλήρη ανεξαρτησία του δικαστικού συστήματος στις εν λόγω μεμονωμένες περιπτώσεις· να υπενθυμίσουν ότι το δικαστικό σύστημα του Χονγκ Κονγκ και η κανονική δικαστική διαδικασία θα πρέπει να αποτελέσουν το κύριο μέσο επίλυσης διαφορών·
   ιδ) να τονίσουν ότι ο χειρισμός της υπόθεσης των πέντε αγνοούμενων βιβλιοπωλών έχει εγείρει λυπηρά ερωτήματα σχετικά με την αυτονομία της ΕΔΠ, όπως ορίζεται στον Βασικό Νόμο, καθώς και σχετικά με την έλλειψη σαφήνειας όσον αφορά τον ρόλο των υπηρεσιών επιβολής του νόμου της ηπειρωτικής χώρας στο Χονγκ Κονγκ·
   ιε) να εκφράσουν ανησυχία για τις καταγγελίες σύμφωνα με τις οποίες οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου της Κίνας λειτουργούν και στο Χονγκ Κονγκ, γεγονός που συνιστά παραβίαση του Βασικού Νόμου και θα ήταν ασυμβίβαστο με την αρχή «μία χώρα, δύο συστήματα»·
   ιστ) να υπογραμμίσουν ότι, σε γενικές γραμμές, διασφαλίζεται η ελευθερία της ενημέρωσης και η ελευθερία του λόγου, εκφράζοντας παράλληλα ανησυχία για τη σταθερή επιδείνωση της ελευθερίας του Τύπου στο Χονγκ Κονγκ, με την αυξανόμενη πίεση που ασκείται στα μέσα ενημέρωσης, τόσο τα έντυπα όσο και τα ηλεκτρονικά, την αυξανόμενη αυτολογοκρισία, ιδίως όσον αφορά την κάλυψη ευαίσθητων ζητημάτων στην ηπειρωτική Κίνα ή την κυβέρνηση του Χονγκ Κονγκ, και την εντατικοποίηση του ελέγχου κατά την πώληση ευαίσθητων πολιτικών βιβλίων μέσω του μονοπωλίου της κυριότητας σχεδόν όλων των βιβλιοπωλείων·
   ιζ) να συνεχίσουν τον διμερή διάλογο με την κυβέρνηση της ΕΔΠ του Χονγκ Κονγκ σε σχέση με διάφορους τομείς πολιτικής και με την υλοποίηση της αρχής «μία χώρα, δύο συστήματα»·
   ιη) να επαναλάβουν ότι κάθε νομοθεσία που θεσπίστηκε σύμφωνα με τον Βασικό Νόμο, συμπεριλαμβανομένης τυχόν νομοθεσίας που πρόκειται να προταθεί βάσει του άρθρου 23 του Βασικού Νόμου, όπως ένα δυνητικό νομοσχέδιο περί εθνικής ασφάλειας, δεν πρέπει να θίγει την ανεξαρτησία και την αποκλειστική αρμοδιότητα του δικαστικού συστήματος του Χονγκ Κονγκ και δεν θα πρέπει να υπονομεύει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτισμικά Δικαιώματα (ICESCR), ούτε ελευθερίες, όπως η ελευθερία του λόγου, η ελευθερία των μέσων μαζικής ενημέρωσης, η ελευθερία του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι, η ελευθερία των διαδηλώσεων, η ελευθερία του σχηματισμού συνδικαλιστικών οργανώσεων και της απεργίας και η ελευθερία της ακαδημαϊκής έρευνας και της πολιτιστικής και καλλιτεχνικής έκφρασης, και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για τη στοχοποίηση ακτιβιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και επικριτών της κυβέρνησης·
   ιθ) να υποβάλουν στο άμεσο μέλλον στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προτάσεις για την ανάπτυξη της συνεργασίας με τις αρχές του Χονγκ Κονγκ στους τομείς της φορολογικής διαφάνειας, συμπεριλαμβανομένης της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών (ΑΑΠ), της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, καθώς και για την εφαρμογή των μέτρων που έχει ζητήσει ο ΟΟΣΑ στο πλαίσιο της δέσμης μέτρων για τη διάβρωση της βάσης και τη μετατόπιση των κερδών (δέσμη μέτρων BEPS)·
   κ) να ενθαρρύνουν και να υποστηρίξουν τα κινήματα υπέρ της δημοκρατίας που συντονίζονται σε περιφερειακό επίπεδο, ως βασικό εργαλείο ενίσχυσης της συνεργασίας στην Ασία για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα·
   κα) να παροτρύνουν την κυβέρνηση του Χονγκ Κονγκ να λάβει πιο αποτελεσματικά μέτρα για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της φορολογικής απάτης, καθώς και να λάβει μέτρα για την παρακολούθηση και την επιβολή κυρώσεων σε επιχειρήσεις που διευκολύνουν τη φοροδιαφυγή και τη φορολογική απάτη μέσω των θυγατρικών τους στο Χονγκ Κονγκ·
   κβ) να βρουν τρόπους να στηρίξουν την κοινωνία των πολιτών του Χονγκ Κονγκ, και ιδίως τις οργανώσεις οι οποίες προωθούν οικουμενικές αξίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα, και οι οποίες στηρίζουν την ανεξαρτησία του δικαστικού συστήματος και την ελευθερία του Τύπου· να τονίσουν ότι μόνο οι μη βίαιες μορφές διαμαρτυρίας και ο διάλογος μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για την επίλυση διαφορών·
   κγ) να προτείνουν στο Νομοθετικό Συμβούλιο του Χονγκ Κονγκ να εξετάσει προσεκτικά τη μελλοντική νομοθεσία για το τρένο υψηλής ταχύτητας, σε διαβούλευση με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και τους πολίτες του Χονγκ Κονγκ·
   κδ) να ενθαρρύνουν τα πανεπιστημιακά ιδρύματα του Χονγκ Κονγκ να διατηρήσουν τα υψηλά πρότυπα των προγραμμάτων σπουδών και έρευνάς τους και να διαφυλάξουν τις ακαδημαϊκές ελευθερίες, αλλά να εκφράσουν ανησυχία, στο πλαίσιο αυτό, για τη διαδικασία διορισμού πανεπιστημιακών συμβουλίων και τις εξωτερικές παρεμβάσεις που στοχεύουν στην τροποποίηση των σχολικών προγραμμάτων, τα οποία θα μπορούσαν να υπονομεύσουν την ανεξαρτησία των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης· να προωθήσουν την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των ευρωπαϊκών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και των αντίστοιχων του Χονγκ Κονγκ·
   κε) να απευθύνουν έκκληση για την έγκαιρη έγκριση του νόμου κατά των διακρίσεων·
   κστ) να υπενθυμίσουν ότι η κοινωνία και του λαός του Χονγκ Κονγκ έχουν επηρεαστεί βαθιά από τη μετανάστευση, συμπεριλαμβανομένων των προσφύγων, και να ζητήσουν από την κυβέρνηση του Χονγκ Κονγκ να ευθυγραμμίσει την πολιτική της για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες με τα διεθνή πρότυπα, ιδίως όσον αφορά τους ασυνόδευτους ανήλικους πρόσφυγες·
   κζ) να επισημάνουν ότι, παρόλο που οι πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι πολλοί πολίτες του Χονγκ Κονγκ επιθυμούν να μεταναστεύσουν, θα ήταν ατυχές εάν το Χονγκ Κονγκ δεν μπορούσε να κρατήσει τους πλέον ταλαντούχους και τους καλύτερους πολίτες του, και ανησυχητικό αν πολλοί, και ιδίως οι νέοι, έχαναν την πίστη τους στο μέλλον·
   κη) να ανησυχεί επειδή η Ομάδα Εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ για τη Βόρεια Κορέα έχει διαπιστώσει στις εκθέσεις της ότι το Χονγκ Κονγκ είναι μία από τις δύο περιφέρειες επιχειρηματικής δραστηριότητας στις οποίες δραστηριοποιείται το μεγαλύτερο μέρος των ελεγχόμενων από τη Βόρεια Κορέα εικονικών εταιριών· να υπενθυμίσουν ότι οι διεθνείς κοινές επιχειρήσεις με τη Βόρεια Κορέα παραβιάζουν την τελευταία απόφαση 2388 (2017) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και να παροτρύνουν τις αρχές του Χονγκ Κονγκ να αντιμετωπίσουν με ικανοποιητικό τρόπο τις ανησυχίες της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ για τη Βόρεια Κορέα·
   κθ) να επιστήσουν την προσοχή των αρχών του Χονγκ Κονγκ στο γεγονός ότι, σύμφωνα με μια μελέτη, τα αστικά απόβλητα στο Χονγκ Κονγκ αυξήθηκαν κατά 80% την τελευταία δεκαετία, ποσοστό υπερδιπλάσιο της αύξησης του πληθυσμού, και να τους παράσχουν βοήθεια για την ανάπτυξη μιας αποτελεσματικής πολιτικής για τη μείωση των αποβλήτων, την προώθηση της ανακύκλωσης και άλλων μορφών κυκλικής οικονομίας, και την αύξηση της ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης σχετικά με την υπεύθυνη κατανάλωση·
   λ) να τονίσουν στις κινεζικές αρχές ότι ο απόλυτος σεβασμός της αυτονομίας του Χονγκ Κονγκ θα μπορούσε να αποτελέσει πρότυπο για μια διεργασία ριζικών δημοκρατικών πολιτικών μεταρρυθμίσεων στην Κίνα και για τη σταδιακή απελευθέρωση και το άνοιγμα της κινεζικής κοινωνίας·
   λα) να υπογραμμίσουν την προσήλωση της ΕΕ στην ενίσχυση της δημοκρατίας, συμπεριλαμβανομένων του κράτους δικαίου, της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης, των θεμελιωδών ελευθεριών και δικαιωμάτων, της διαφάνειας και της ελευθερίας της ενημέρωσης και της έκφρασης στο Χονγκ Κονγκ·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα σύσταση στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Αντιπρόεδρο‑ της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, καθώς και, προς ενημέρωση, στην κυβέρνηση της Ειδικής Διοικητικής Περιφέρειας του Χονγκ Κονγκ και την κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας.

(1) ΕΕ L 151 της 18.6.1999, σ. 20.
(2) ΕΕ L 81 της 21.3.2001, σ. 1.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0444.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0045.
(5) ΕΕ C 286 E της 23.11.2006, σ. 523.
(6) ΕΕ C 64 E της 12.3.2004, σ. 130.
(7) ΕΕ C 31 E της 5.2.2004, σ. 261.
(8) ΕΕ C 197 της 12.7.2001, σ. 387.
(9) ΕΕ C 328 της 26.10.1998, σ. 186.
(10) ΕΕ C 132 της 28.4.1997, σ. 222.
(11) ΕΕ C 399 της 24.11.2017, σ. 92.
(12) ΕΕ C 36 της 29.1.2016, σ. 126.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου