Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2017/2204(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0382/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0382/2017

Keskustelut :

PV 12/12/2017 - 18
CRE 12/12/2017 - 18

Äänestykset :

PV 13/12/2017 - 13.7
CRE 13/12/2017 - 13.7
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0495

Hyväksytyt tekstit
PDF 186kWORD 47k
Keskiviikko 13. joulukuuta 2017 - Strasbourg Lopullinen painos
Hongkong 20 vuotta palauttamisen jälkeen
P8_TA(2017)0495A8-0382/2017

Euroopan parlamentin suositus 13. joulukuuta 2017 neuvostolle, komissiolle ja komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle Hongkongista 20 vuotta palauttamisen jälkeen (2017/2204(INI))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon, että 4. huhtikuuta 1990 hyväksyttiin Hongkongin erityishallintoalueen perustuslaki, joka tuli voimaan 1. heinäkuuta 1997,

–  ottaa huomioon Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen ja Kiinan kansantasavallan hallituksen 19. joulukuuta 1984 Hongkongin kysymyksestä antaman yhteisen julistuksen,

–  ottaa huomioon 26. huhtikuuta 2017 annetun komission ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan yhteisen kertomuksen ”Hongkongin erityishallintoalue: vuosikertomus 2016” (JOIN(2017)0016), 25. huhtikuuta 2016 annetun yhteisen kertomuksen ”Hongkongin erityishallintoalue: vuosikertomus 2015(JOIN(2016)0010) ja 24. huhtikuuta 2015 annetun yhteisen kertomuksen ”Hongkongin erityishallintoalue: vuosikertomus 2014” (JOIN(2015)0012),

–  ottaa huomioon 22. kesäkuuta 2016 annetun komission ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan yhteisen tiedonannon EU:n uuden Kiinan-strategian lähtökohdista (JOIN (2015)0030), 14. lokakuuta 2015 annetun komission tiedonannon ”Kaikkien kauppa: vastuullisempaa kauppa- ja investointipolitiikkaa” (COM(2015)0497) ja 18. heinäkuuta 2016 annetut neuvoston päätelmät EU:n Kiina-strategiasta,

–  ottaa huomioon EU:n ”yhden Kiinan” periaatteen,

–  ottaa huomioon vuonna 1999 tehdyn EU:n ja Hongkongin erityishallintoalueen välisen tulliyhteistyösopimuksen(1),

–  ottaa huomioon, että Hongkongin erityishallintoalueen passin haltijoilla on viisumivapaa pääsy Schengen-alueelle(2) ja muualle Euroopan unioniin ja päinvastoin,

–  ottaa huomioon EU:n ja Kiinan välisen ihmisoikeusvuoropuhelun, joka käynnistettiin vuonna 1995,

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Hongkongista, erityisesti 24. marraskuuta 2016 Kiinassa vangitun kustantajan Gui Minhain tapauksesta(3), 4. helmikuuta 2016 kadonneiden kirjankustantajien tapauksesta Hongkongissa(4), 15. joulukuuta 2005 ihmisoikeustilanteesta Tiibetissä ja Hongkongissa(5), 8. huhtikuuta 2003 komission kolmannesta ja neljännestä vuosikertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille Hongkongin erityishallintoalueesta(6), 19. joulukuuta 2002 Hongkongista(7), 26. lokakuuta 2000 Euroopan komission ensimmäisestä ja toisesta vuosikertomuksesta Hongkongin erityishallintoalueesta(8), 8. lokakuuta 1998 komission tiedonannosta neuvostolle ”Euroopan unioni ja Hongkong: vuodesta 1997 eteenpäin”(9) ja 10. huhtikuuta 1997 Hongkongin tilanteesta(10) antamansa päätöslauselmat,

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Kiinasta, erityisesti 16. joulukuuta 2015(11) ja 14. maaliskuuta 2013(12) EU:n ja Kiinan suhteista antamansa päätöslauselmat,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 113 artiklan,

–  ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan mietinnön (A8-0382/2017),

A.  ottaa huomioon, että 1. heinäkuuta 1997 Hongkong siirtyi Yhdistyneen kuningaskunnan määräysvallasta Kiinan kansantasavallan määräysvaltaan;

B.  ottaa huomioon, että vuonna 1984 annetussa Kiinan ja Yhdistyneen kuningaskunnan yhteisessä julistuksessa taattiin ja vuonna 1990 säädetyssä Hongkongin erityishallintoalueen perustuslaissa määrätään, että Hongkong säilyttää itsehallinnon sekä toimeenpanovallan, lainsäädäntövallan ja oikeuslaitoksen riippumattomuuden 50 vuoden ajan määräysvallan siirtämisen jälkeen;

C.  ottaa huomioon, että EU ja Euroopan parlamentti tukevat voimakkaasti yksi maa, kaksi järjestelmää -periaatetta ja Hongkongin erittäin suurta autonomiaa Kiinan alaisuudessa;

D.  ottaa huomioon, että EU ja Hongkong pitävät vuosittain korkean tason kokouksen, jota kutsutaan rakenteelliseksi vuoropuheluksi ja joka pantiin alulle vuonna 2005; ottaa huomioon, että 10. rakenteellinen vuoropuhelu pidettiin Brysselissä 17. marraskuuta 2016;

E.  ottaa huomioon, että EU:n ja Hongkongin väliset kahdenväliset suhteet tiivistyvät edelleen; ottaa huomioon, että EU on Hongkongin toiseksi tärkein kauppakumppani Manner-Kiinan jälkeen ja Hongkong on EU:n 14:nneksi suurin tavarakaupan kauppakumppani ja palvelukaupassa keskeinen kumppani; katsoo, että tulevissa kahdenvälisissä suhteissa olisi hyödynnettävä Hongkongin tarvetta monipuolistaa entisestään talouttaan, läheisiä yhteyksiä uuteen silkkitiehen ja entistä tiiviimpää yhdentymistä Helmijoen suiston alueen kanssa; toteaa, että YK:n kauppa- ja kehityskonferenssin (UNCTAD) mukaan Hongkong muodostaa suorien ulkomaisten investointien toiseksi suurimmat kohdemarkkinat maailmassa;

F.  ottaa huomioon, että Hongkongin puolustus ja ulkoasioiden hoito kuuluvat Kiinan kansantasavallan toimivaltaan;

G.  toteaa, että Hongkongin erityishallintoalueella on perustuslain mukaan oikeus hoitaa ulkomaankauppasuhteita itsenäisesti ja liittyä kansainvälisiin järjestöihin;

H.  katsoo, että Hongkongissa ovat myös 1. heinäkuuta 1997 jälkeen voimassa aikaisemmin tehdyt poliittisia, taloudellisia ja sosiaalisia sekä kansalais- ja kulttuurioikeuksia koskevat sopimukset samoin kuin kansainväliset ihmisoikeussopimukset; toteaa, että myös Kiinan kansantasavalta on allekirjoittanut ja ratifioinut kyseisiä oikeuksia koskevia kansainvälisiä sopimuksia ja tunnustanut siten ihmisoikeuksien yleismaailmallisuuden ja merkityksen; ottaa huomioon, että Kiina on käynnistänyt EU:n ja muiden kansainvälisten kumppanien kanssa vuoropuheluja oikeusvaltioperiaatteeseen liittyvistä kysymyksistä;

I.  ottaa huomioon, että Hongkong on jäsen tai ulkojäsen yli 20 kansainvälisessä organisaatiossa, mukaan lukien Maailman kauppajärjestö (WTO), Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF), Aasian ja Tyynenmeren alueen taloudellinen yhteistyöfoorumi (APEC), Interpol, Kansainvälinen järjestelypankki (BIS), Aasian kehityspankki (ADB), Aasian infrastruktuuri-investointipankki (AIIB), Kansainvälinen olympiakomitea, Kansainvälinen kauppakamari ja Kansainvälinen vapaiden ammattijärjestöjen liitto;

J.  ottaa huomioon, että Hongkong on sopimusosapuolena kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevassa kansainvälisessä yleissopimuksessa (KP-yleissopimus);

K.  ottaa huomioon, että Hongkongin perustuslaissa on säännöksiä ihmisoikeuksien ja yksilönvapauksien suojelusta;

L.  ottaa huomioon, että perustuslain 27 artiklalla turvataan sananvapaus, lehdistön- ja julkaisuvapaus, sekä yhdistymis- ja kokoontumisvapaus, kulkueiden ja mielenosoitusten järjestämisen vapaus;

M.  ottaa huomioon, että perustuslain 45 ja 68 artiklassa määrätään, että toimeenpaneva johtaja ja kaikki lakiasäätävän neuvoston jäsenet on viime kädessä valittava yleisillä vaaleilla;

N.  ottaa huomioon, että 10. kesäkuuta 2014 Kiinan kansantasavallan valtioneuvosto julkaisi valkoisen kirjan yksi maa, kaksi järjestelmää -periaatteen soveltamisesta Hongkongissa ja korosti, että Hongkongin erityishallintoalueen itsehallinto on viime kädessä Kiinan kansantasavallan keskushallinnon valtuutuksen alainen;

O.  ottaa huomioon, että Hongkongin perinteisesti avoin yhteiskunta on viitoittanut tien sellaisen aidon ja riippumattoman kansalaisyhteiskunnan kehittymiselle, joka osallistuu aktiivisesti ja rakentavalla tavalla erityishallintoalueen julkiseen elämään;

P.  ottaa huomioon, että Hongkongin kansalaisyhteiskunta on lisännyt yleistä tietoisuutta kansalaisoikeuksista ja poliittisista oikeuksista, uskonnosta, terveydenhuollosta, ympäristöstä, ilmastonmuutoksesta, naisten osallistumisesta politiikkaan, kotitaloustyöntekijöiden oikeuksista, hlbti-oikeuksista sekä tieteen ja kulttuurin vapaudesta;

Q.  ottaa huomioon, että Hongkongilla on aktiivisesti toimiva monipuoluejärjestelmä; ottaa huomioon, että vuosien mittaan Hongkongin asukkaat ovat olleet todistamassa joukkomielenosoituksia, joissa puolustetaan demokratiaa ja perustuslain täytäntöönpanoa sen kaikilta osin, ja että tällaisia mielenosoituksia ovat olleet muun muassa niin sanotun sateenvarjoliikkeen järjestämät protestit vuonna 2014 sekä tiedotusvälineiden vapautta koskeneet ja muun muassa hongkongilaisten kirjamyyjien katoamista vastustaneet mielenosoitukset;

R.  ottaa huomioon, että kuluneiden 20 vuoden aikana eräitä toimittajia ja muita media-alan työntekijöitä, jotka usein ovat olleet demokratian kannattajia ja ilmaisseet kriittisiä näkemyksiä, on pakotettu eroamaan tai siirretty käsittelemään vähemmän arkoja asioita ja joissakin tapauksissa heitä on jopa uhattu väkivallalla;

S.  ottaa huomioon, että vuoden 2015 lopussa katosi neljä Mighty Current -kustantamoon ja sen kirjakauppaan yhteydessä olevaa Hongkongin asukasta ja yksi ulkomaalainen ja että kuukausia myöhemmin saatiin tietää, että he ovat pidätettyinä tuntemattomassa paikassa Manner-Kiinassa; ottaa huomioon, että eräs vapautetuista kirjamyyjistä ilmoitti, että hänen antamansa tunnustus väärinkäytöksestä oli annettu pakon edessä;

T.  ottaa huomioon, että viimeisen muutaman vuoden aikana Hongkongin tiedotusvälineissä on voitu havaita lisääntyvää itsesensuuria Manner-Kiinaa koskevissa asioissa; toteaa, että Hongkongin journalistiliiton selvitykset ja raportit vahvistavat tämän;

U.  ottaa huomioon, että Hong Kongissa on mahdollisuus saada korkean tason koulutusta ja saavuttaa korkeita akateemisia tuloksia, mutta akateeminen vapaus on vaarantunut, koska Kiinan keskushallinto puuttuu toistuvasti erityisesti yliopistojen neuvostojen nimittämiseen;

V.  ottaa huomioon, että Hongkongin yliopiston yleiseen mielipiteeseen perustuvan ohjelman kautta säännöllisin väliajoin toteuttaman kyselyn mukaan samastumisen tunne Kiinan kanssa on heikentynyt tasaisesti;

W.  ottaa huomioon, että tammikuussa 2017 Hongkongin ympäristövirasto julkaisi ilmastoa käsittelevän monialaisen ”Hong Kong Climate Action Plan 2030+” -toimintaohjelman, jossa asetetaan Pariisin sopimuksen seurauksena uusia hiilidioksidipäästötavoitteita niin, että pyritään vähentämään hiilipitoisuutta kahdella kolmanneksella ja absoluuttisia hiilipäästöjä yhdellä kolmanneksella vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoden 2005 lähtökohtaan;

X.  ottaa huomioon Hong Kongin sataman merkityksen Kiinan kansantasavallalle ja kansainväliselle kaupalle;

1.  suosittaa neuvostolle, komissiolle ja komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, että

   a) korostetaan Hongkongin erityishallintoalueen ja Kiinan kansantasavallan viranomaisille, että samalla tavalla kuin EU:n ”yhden Kiinan” periaate on EU:n sitoutumisen kulmakivi, Hongkongin erityishallintoalueen perustuslain ja ”yksi maa, kaksi järjestelmää” -periaatteen noudattaminen kaikilta osin on keskeisen tärkeää nykyisten ja tulevien suhteiden kehittymiselle ja vahvistamiselle EU:n kanssa, ja että sekaantuminen Hongkongin sisäisiin asioihin saattaa heikentää tätä periaatetta, minkä vuoksi sitä olisi vältettävä;
   b) tuomitaan Kiinan kansantasavallan jatkuva puuttuminen Hongkongin sisäisiin asioihin, mikä voi vaarantaa yksi maa, kaksi järjestelmää -mallin pitkän aikavälin elinkelpoisuuden;
   c) vahvistetaan Hongkongin erityishallintoalueen hallituksen kanssa eritoten EU:n ja Hongkongin vuosittaisen rakenteellisen vuoropuhelun kautta käytävää kahdenvälistä vuoropuhelua monista eri aiheista ja politiikan aloista, kuten demokratia, ihmisoikeudet, oikeusvaltioperiaate, kauppa, investoinnit, rahoituspalvelut, tulliasiat, ympäristö, ilmastonmuutos, tutkimus ja koulutus, ja tuetaan yksi maa, kaksi järjestelmää -periaatteen täytäntöönpanoa sekä jatketaan varapuheenjohtajan / korkean edustajan ja komission raportointia parlamentille ja neuvostolle Hongkongin kehityksestä;
   d) tunnustetaan, että ajan mittaan Hongkong on kehittynyt avoimeksi yhteiskunnaksi, jossa kansalaiset nauttivat ihmisoikeuksista, vapauksista, korkeatasoisesta julkisesta terveydenhuollosta ja turvallisuudesta sekä avoimuudesta, että heillä on luotettava oikeusjärjestelmä, jossa vallitsee oikeusvaltion periaate ja jossa korruptio on vähäistä ja että Hongkongin asukkailla on perusteltu oikeus jatkossakin nauttia elämäntavastaan ja näistä oikeuksista ja arvoista erittäin riippumattomasti;
   e) korostetaan, että Hongkongin autonomian kunnioittaminen on oleellisen tärkeää sen myönteiselle kehitykselle jatkossakin ja suotuisille suhteille Manner-Kiinan kanssa ja vuoropuhelun uudelleen aloittamiselle Manner-Kiinan ja Taiwanin välillä;
   f) sitoudutaan tukemaan kaikin tavoin Hongkongin autonomiaa, vaurautta ja sen asukkaiden oikeuksia ja vapauksia ja ilmaistaan horjumaton tuki sellaisen poliittisen uudistusprosessin käynnistämiselle, joka on kansainvälisten normien ja Hongkongin perustuslain mukainen, jossa erityishallintoalueen asukkaille myönnetään oikeus valita henkilöt korkeimpiin johtotehtäviin ja tulla itse valituiksi niihin valintaprosessissa ja jossa kuvastuvat Hongkongin yleisen mielipiteen enemmistön näkemykset;
   g) kehotetaan tässä yhteydessä Hongkongin ja Kiinan kansantasavallan hallituksia pysymään sitoumuksessaan yleisen äänioikeuden uudistusta koskevaan uudistukseen Hongkongin toimeenpanevan johtajan ja lakiasäätävän neuvoston tulevissa vaaleissa ja jälleen lisäämään ponnistuksiaan tämän saavuttamiseksi, jotta luodaan vaalijärjestelmä, joka on demokraattinen, oikeudenmukainen, julkinen ja avoin;
   h) etsitään tapoja, joilla tuetaan Hongkongin demokratian ja monipuoluejärjestelmän vahvistumista, ja ilmaistaan huolestuminen opposition poliittisten puolueiden lisääntyvästä häirinnästä ja siitä, että yritysrekisteri on kieltäytynyt rekisteröimästä eräitä demokratian puolesta toimivia ryhmiä;
   i) pidetään myönteisenä vuoden 2016 lakiasäätävän neuvoston vaalien ennätyksellistä äänestysaktiivisuutta mutta pahoitellaan, että vuonna 2016 Hongkongin viranomaiset kieltäytyivät rekisteröimästä uutta itsenäisyyttä ajavaa puoluetta lakiasäätävän neuvoston vaaleihin ja jääväsivät kuusi ehdokasta, jotka haluavat edistää Hongkongin suurempaa autonomiaa;
   j) tuomitaan demokratiaa ajavien poliitikkojen henkilökohtaiseen turvallisuuteen kohdistetut uhkaukset, mukaan lukien sieppaukset ja fyysinen väkivalta, joista eräät lainsäätäjät ovat ilmoittaneet;
   k) pidetään myönteisenä kolmen demokratialiikkeen johtajan, Joshua Wongin, Nathan Lawn ja Alex Chown, vapauttamista takuita vastaan; heidät tuomittiin äskettäin kuudesta kahdeksan kuukauden pituisiin vankeusrangaistuksiin laittomasta kokoontumisesta sen jälkeen, kun heidät oli viime vuonna tuomittu vankeusrangaistukselle vaihtoehtoisiin seuraamuksiin, kuten yhteisöpalveluun, heidän osallistumisestaan rauhanomaisiin mielenosoituksiin; kehotetaan Hongkongin korkeinta oikeutta käsittelemään Wongin, Lawn ja Chown tapauksia Hongkongin kansainvälisestä ihmisoikeuslainsäädännöstä johtuvien velvoitteiden mukaisesti ja kehottaa Hongkongin hallitusta tarkistamaan yleistä järjestystä koskevaa asetusta sekä saattamaan se kansainvälisten ihmisoikeusnormien mukaiseksi;
   l) huomautetaan Kiinalle, että vaikka perustuslakia ja Kiinan ja Yhdistyneen kuningaskunnan yhteistä julistusta sekä yksi maa, kaksi järjestelmää -periaatetta pääosin noudatetaan, esiintyy yhä enemmän ja laajemmin huolestumista siitä, että Hongkongin sovittu korkean tason autonomia tai Kiinan ja Yhdistyneen kuningaskunnan yhteisen julistuksen oikeudellinen arvo tai henki on asetettu kyseenalaiseksi;
   m) ilmaistaan syvä huolestuminen siitä, että Kiinan kansankongressin pysyvä komitea antaa pyytämättä tai pyynnöstä perustuslaista tulkintoja, jotka edeltävät tuomioistuimen päätöksiä ja joissa esitetään, että demokraattisesti valitut lainsäätäjät olisi jäävättävä, mikä vaarantaa luottamuksen oikeuslaitoksen täyteen riippumattomuuteen kyseisissä yksittäisissä tapauksissa; palautetaan mieliin, että Hongkongin tuomioistuinjärjestelmän ja tavanomaisen oikeusprosessin olisi oltava tärkein väline riita-asioiden ratkaisemisessa;
   n) korostetaan, että viiden kadonneen kirjamyyjän tapaus on nostanut huolestuttavia kysymyksiä erityishallintoalueen perustuslaissa vahvistetusta autonomiasta ja epäselvyydestä, joka koskee Manner-Kiinan lainvalvontaviranomaisten roolia Hongkongissa;
   o) tuodaan julki huoli väitteistä, joiden mukaan Kiinan lainvalvontaviranomaiset toimivat Hongkongissa, mikä merkitsisi perustuslain loukkaamista eikä olisi yksi maa, kaksi järjestelmää -periaatteen mukaista;
   p) korostetaan, että tiedonvapautta ja sananvapautta on yleensä kunnioitettu, mutta ilmaistaan samalla huolestuminen lehdistönvapauden jatkuvasta heikentymisestä Hongkongissa, kasvavasta paineesta sekä painettuja että sähköisiä tiedotusvälineitä kohtaan, lisääntyvästä itsesensuurista, joka koskee erityisesti Manner-Kiinaan liittyviä arkaluontoisia asioita tai Hongkongin hallitusta, ja arkaluontoisten poliittisten kirjojen myynnin tiukentuvasta valvonnasta monopolisoimalla lähes kaikkien kirjakauppojen omistus;
   q) jatketaan Hongkongin erityishallintoalueen hallituksen kanssa kahdenvälistä vuoropuhelua useista politiikan aloista ja yksi maa, kaksi järjestelmää -periaatteen täytäntöönpanosta;
   r) korostetaan, että millään perustuslain mukaisesti säädetyllä lailla, myöskään perustuslain 23 artiklan perusteella esitetyllä lainsäädännöllä, kuten mahdollisella kansallista turvallisuutta koskevalla lakiesityksellä, ei saa puuttua Hongkongin oikeuslaitoksen riippumattomuuteen ja yksinomaiseen lainkäyttövaltaan, eikä niillä saa vaarantaa taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen (TSS-sopimus) mukaisia velvoitteita tai heikentää vapauksia, kuten sananvapautta, tiedotusvälineiden vapautta, kokoontumis- ja yhdistymisvapautta, mielenosoitusten järjestämisen vapautta, vapautta perustaa ammattiliittoja ja ryhtyä lakkoon, tai akateemisen tutkimuksen ja kulttuurisen ja taiteellisen ilmaisun vapautta, eikä niitä saa käyttää ihmisoikeusaktivisteja ja hallituksen arvostelijoita vastaan;
   s) esitetään parlamentille lähitulevaisuudessa ehdotuksia siitä, miten Hongkongin viranomaisten kanssa kehitetään yhteistyötä verotuksen avoimuuden alalla, mukaan luettuna automaattinen tietojenvaihto, rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunta sekä OECD:n veropohjan rapautumista ja voitonsiirtoja koskevan toimintasuunnitelman (BEPS) mukaisten toimenpiteiden täytäntöönpano;
   t) edistetään ja tuetaan alueellisesti koordinoituja demokratiaa edistäviä liikkeitä keskeisenä välineenä yhteistyön lisäämiseksi Aasiassa demokratiaan ja ihmisoikeuksiin liittyvissä asioissa;
   u) kehotetaan Hongkongin hallitusta ryhtymään tehokkaampiin toimiin, joilla torjutaan veronkiertoa ja veropetoksia sekä valvotaan yrityksiä, jotka helpottavat veronkiertoa ja veropetoksia Hongkongissa sijaitsevien tytäryritystensä kautta, ja määrätään niille tästä seuraamuksia;
   v) etsitään keinoja, joilla tuetaan Hongkongin kansalaisyhteiskuntaa ja erityisesti organisaatioita, jotka pitävät yllä yleismaailmallisia arvoja, edistävät ihmisoikeuksia ja tukevat oikeuslaitoksen riippumattomuutta ja lehdistön vapautta; korostetaan, että vain väkivallaton vastustus ja vuoropuhelu voivat olla keinoja kiistojen ratkaisemiseksi;
   w) suositetaan Hongkongin lakiasäätävälle neuvostolle, että se tutkisi tarkasti suurnopeusrautatieliikennettä koskevaa tulevaa lainsäädäntöä yhdessä Hongkongin kansalaisjärjestöjen ja kansalaisten kanssa;
   x) kehotetaan Hongkongin akateemisia instituutioita säilyttämään opetussuunnitelmiensa ja tutkimuksen korkeat standardit ja suojelemaan akateemista vapautta, mutta tuodaan tähän liittyen julki huoli menettelyistä, joilla yliopistojen neuvostot nimitetään, ja opetussuunnitelman muuttamiseen tähtäävästä ulkopuolisesta puuttumisesta, jotka saattavat heikentää korkea-asteen oppilaitosten riippumattomuutta; edistetään eurooppalaisten ja Hongkongin akateemisten instituutioiden välisten siteiden vahvistamista;
   y) kehotetaan hyväksymään hyvissä ajoin syrjinnän vastaista lainsäädäntöä;
   z) muistutetaan, että maahanmuutto on vaikuttanut voimakkaasti Hongkongin yhteiskuntaan ja asukkaisiin ja että siihen kuuluvat myös pakolaiset, ja kehotetaan Hongkongin hallitusta muuttamaan pakolais- ja muuttoliikepolitiikkaansa niin, että se vastaa kansainvälisiä normeja erityisesti ilman saattajaa saapuvien alaikäisten pakolaisten osalta;
   a a) korostetaan, että vaikka äskettäiset selvitykset osoittavat, että monet Hongkongin asukkaista haluavat muuttaa ulkomaille, olisi valitettavaa, jos Hongkong ei kykene pitämään kiinni lahjakkaista ja parhaista kansalaisistaan, ja huolestuttavaa, jos monet, varsinkin nuoret, menettävät uskonsa tulevaisuuteen;
   a b) pannaan huolestuneena merkille, että Pohjois-Koreaa koskeva YK:n asiantuntijapaneeli on vahvistanut, että Hongkong on yksi kahdesta kaupankäyntialueesta, joilla suurin osa Pohjois-Korean hallitsemista tekaistuista yhtiöistä on toiminut; palautetaan mieliin, että kansainväliset yhteisyritykset Pohjois-Korean kanssa ovat vastoin YK:n turvallisuusneuvoston viimeisintä päätöslauselmaa 2388 (2017), ja kehotetaan Hongkongin viranomaisia käsittelemään Pohjois-Koreaa koskevan YK:n asiantuntijapaneelin esiin tuomia huolenaiheita;
   a c) kiinnitetään Hongkongin viranomaisten huomiota siihen, että erään tutkimuksen mukaan Hongkongin yhdyskuntajätteen määrä on lisääntynyt 80 prosenttia viime vuosikymmenen aikana, mikä on yli kaksi kertaa enemmän kun väestönkasvu, ja autetaan heitä kehittämään toimiva jätteenvähentämispolitiikka, edistämään kierrätystä ja muita kiertotalouden muotoja sekä lisäämään tietoisuutta vastuullisesta kuluttamisesta;
   a d) korostetaan Kiinan viranomaisille, että Hongkongin autonomian kunnioittaminen kaikilta osin voi tarjota mallin perinpohjaisille demokraattisille ja poliittisille uudistuksille Kiinassa ja Kiinan yhteiskunnan asteittaiseksi vapauttamiselle ja avaamiselle kilpailulle;
   a e) korostetaan EU:n sitoutumista demokratian lujittamiseen Hongkongissa, mukaan luettuina oikeusvaltioperiaate, oikeuslaitoksen riippumattomuus, perusvapaudet ja -oikeudet, avoimuus sekä tiedon- ja ilmaisunvapaus;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän suosituksen neuvostolle, komissiolle ja komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle sekä antamaan sen tiedoksi Hongkongin erityishallintoalueen hallitukselle ja Kiinan kansantasavallan hallitukselle.

(1)EYVL L 151, 18.6.1999, s. 20.
(2)EYVL L 81, 21.3.2001, s. 1.
(3)Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0444.
(4)Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0045.
(5)EUVL C 286 E, 23.11.2006, s. 523.
(6)EUVL C 64 E, 12.3.2004, s. 130.
(7)EUVL C 31 E, 5.2.2004, s. 261.
(8)EYVL C 197, 12.7.2001, s. 387.
(9)EYVL C 328, 26.10.1998, s. 186.
(10)EYVL C 132, 28.4.1997, s. 222.
(11)EUVL C 399, 24.11.2017, s. 92.
(12)EUVL C 36, 29.1.2016, s. 126.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö