Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2017/2204(INI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0382/2017

Pateikti tekstai :

A8-0382/2017

Debatai :

PV 12/12/2017 - 18
CRE 12/12/2017 - 18

Balsavimas :

PV 13/12/2017 - 13.7
CRE 13/12/2017 - 13.7
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0495

Priimti tekstai
PDF 283kWORD 47k
Trečiadienis, 2017 m. gruodžio 13 d. - Strasbūras Galutinė teksto versija
Honkongas – 20 metų po perdavimo
P8_TA(2017)0495A8-0382/2017

2017 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento rekomendacija Tarybai, Komisijai ir Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl Honkongo praėjus 20 metų po perdavimo (2017/2204(INI))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Ypatingojo Administracinio Kinijos Regiono Honkongo pagrindinį įstatymą, kuris priimtas 1990 m. balandžio 4 d. ir įsigaliojo 1997 m. liepos 1 d.,

–  atsižvelgdamas į 1984 m. gruodžio 19 d. Jungtinės Karalystės vyriausybės ir Kinijos Liaudies Respublikos vyriausybės bendrą deklaraciją Honkongo klausimu, taip pat žinomą kaip Kinijos ir Didžiosios Britanijos bendra deklaracija,

–  atsižvelgdamas į bendras Komisijos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai ataskaitas, būtent į 2017 m. balandžio 26 d. ataskaitą „Ypatingasis Administracinis Kinijos Regionas Honkongas. 2016 m. metinė ataskaita“ (JOIN(2017)0016), į 2016 m. balandžio 25 d. ataskaitą „Ypatingasis Administracinis Regionas Honkongas. 2015 m. metinė ataskaita“ (JOIN(2016)0010) ir į 2015 m. balandžio 24 d. ataskaitą „Ypatingasis Administracinis Regionas Honkongas. 2014 m. metinė ataskaita“ (JOIN(2015)0012),

–  atsižvelgdamas į 2016 m. birželio 22 d. bendrą Komisijos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai komunikatą dėl naujos ES strategijos dėl Kinijos elementų (JOIN(2016)0030), 2015 m. spalio 14 d. Komisijos komunikatą „Prekyba visiems. Atsakingesnės prekybos ir investicijų politikos kūrimas“ (COM(2015)0497) ir 2016 m. liepos 18 d. Tarybos išvadas dėl ES strategijos dėl Kinijos,

–  atsižvelgdamas į ES vieningos Kinijos politiką,

–  atsižvelgdamas į 1999 m. ES ir Ypatingojo Administracinio Kinijos Regiono Honkongo muitinių bendradarbiavimo susitarimą(1),

–  atsižvelgdamas į teisę be vizos patekti į Šengeno erdvę(2) ir kitą Europos Sąjungos dalį, kuri suteikta Ypatingojo Administracinio Kinijos Regiono Honkongo pasą turintiems asmenims, ir atvirkščiai,

–  atsižvelgdamas į ES ir Kinijos dialogą žmogaus teisių klausimais, pradėtą 1995 m.,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Honkongo, ypač į 2016 m. lapkričio 24 d. rezoliuciją dėl Gui Minhai, Kinijoje kalinamo leidėjo, atvejo(3), 2016 m. vasario 4 d. rezoliuciją dėl dingusių be žinios Honkongo knygų leidėjų atvejo(4), 2005 m. gruodžio 15 d. rezoliuciją dėl žmogaus teisių padėties Tibete ir Honkonge(5), 2003 m. balandžio 8 d. rezoliuciją dėl Komisijos trečiosios ir ketvirtosios metinių ataskaitų Tarybai ir Europos Parlamentui dėl Ypatingojo Administracinio Regiono Honkongo(6), 2002 m. gruodžio 19 d. rezoliuciją dėl Honkongo(7), 2000 m. spalio 26 d. rezoliuciją dėl Komisijos ir Tarybos pirmosios ir antrosios metinių ataskaitų Europos Parlamentui dėl Ypatingojo Administracinio Regiono Honkongo(8), 1998 m. spalio 8 d. rezoliuciją dėl Komisijos komunikato Tarybai „Europos Sąjunga ir Honkongas: po 1997 m.(9)“ ir 1997 m. balandžio 10 d. rezoliuciją dėl padėties Honkonge(10),

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Kinijos, ypač į 2015 m. gruodžio 16 d.(11) ir 2013 m. kovo 14 d. rezoliucijas dėl ES ir Kinijos santykių(12),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 113 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Užsienio reikalų komiteto pranešimą (A8-0382/2017),

A.  kadangi 1997 m. liepos 1 d. Jungtinė Karalystė perdavė Kinijos Liaudies Respublikai aukščiausiąją valdžią Honkongo atžvilgiu;

B.  kadangi 1984 m. pasirašytoje Kinijos ir Didžiosios Britanijos bendroje deklaracijoje užtikrinama ir 1990 m. Ypatingojo Administracinio Kinijos Regiono Honkongo (YAR) pagrindiniame įstatyme nustatoma, kad Honkongas išsaugos vykdomosios valdžios, įstatymų leidžiamosios valdžios ir teisminių institucijų autonomiją ir nepriklausomumą 50 metų po aukščiausiosios valdžios perdavimo;

C.  kadangi ES ir Europos Parlamentas ir toliau tvirtai remia principą „viena šalis – dvi sistemos“ ir didelę Honkongo autonomiją valdant Kinijai;

D.  kadangi ES ir Honkongas rengia metinį aukšto lygio susitikimą, vadinamą struktūriniu dialogu, kuris inicijuotas 2005 m.; kadangi 10-asis metinis struktūrinis dialogas įvyko 2016 m. lapkričio 17 d. Briuselyje;

E.  kadangi dvišaliai ES ir Honkongo santykiai ir toliau tvirtėja; kadangi ES yra antra pagal dydį (po žemyninės Kinijos) Honkongo prekybos partnerė, o Honkongas yra 14-tas pagal dydį ES prekybos prekėmis partneris ir itin svarbus prekybos paslaugomis partneris; kadangi būsimiems dvišaliams santykiams turėtų būti naudingas Honkongo tolesnio ekonomikos įvairinimo poreikis, artimi ryšiai su Naujuoju šilko keliu ir didesnė integracija su Perlų upės deltos regionu; kadangi JT prekybos ir plėtros konferencijos (UNCTAD) duomenimis, Honkongas yra antra pagal dydį pasaulyje tikslinė rinka tiesioginėmis užsienio investicijomis;

F.  kadangi Honkongo gynybos ir užsienio politikos reikalai priklauso Kinijos Liaudies Respublikos vyriausybės kompetencijai;

G.  kadangi Pagrindiniu įstatymu YAR Honkongui suteikta teisė savarankiškai formuoti savo išorės ekonominius santykius ir tapti tarptautinių organizacijų nariu;

H.  kadangi net ir po 1997 m. liepos 1 d. tebegalioja sudaryti susitarimai dėl pilietinių, politinių, ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių ir tarptautiniai žmogaus teisių srities susitarimai; kadangi Kinijos Liaudies Respublika taip pat pasirašė ir ratifikavo tarptautinius susitarimus dėl šių teisių ir tokiu būdu pripažino žmogaus teisių svarbą ir universalumą; kadangi Kinija su ES ir kitais tarptautiniais partneriais sukūrė forumus dialogui teisinės valstybės tema;

I.  kadangi Honkongas yra daugiau kaip 20 tarptautinių organizacijų, įskaitant Pasaulio prekybos organizaciją (PPO), Tarptautinį valiutos fondą (TVF), Azijos ir Ramiojo vandenyno šalių ekonominio bendradarbiavimo forumą (APEC), Interpolą, Tarptautinių atsiskaitymų banką (TAB), Azijos plėtros banką (APB), Azijos infrastruktūros investicijų banką (AIIB), Tarptautinį olimpinį komitetą, Tarptautinius prekybos rūmus ir Tarptautinę laisvųjų profesinių sąjungų konfederaciją, narys arba asocijuotasis narys;

J.  kadangi Honkongas yra Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto (TPPTP) šalis;

K.  kadangi Pagrindinio įstatymo nuostatomis suteikiama žmogaus teisių ir asmens laisvių apsauga;

L.  kadangi Pagrindinio įstatymo 27 straipsnyje garantuojamos žodžio, spaudos ir publikavimo, asociacijų ir susirinkimų, eitynių ir demonstracijų laisvės;

M.  kadangi Pagrindinio įstatymo 45 ir 68 straipsniuose nurodoma, kad Įstatymų Leidžiamosios Tarybos vyriausiasis vadovas ir visi nariai galiausiai turėtų būti renkami visuotiniuose rinkimuose;

N.  kadangi Kinijos Liaudies Respublikos valstybės taryba 2014 m. birželio 10 d. paskelbė baltąją knygą dėl politikos „viena šalis – dvi sistemos“ vykdymo Honkonge, pabrėždama, kad YAR Honkongo autonomija galiausiai priklauso nuo Kinijos Liaudies Respublikos centrinės vyriausybės leidimo;

O.  kadangi Honkongo tradicinė atvira visuomenė sudarė sąlygas tam, kad būtų sukurta tikra ir nepriklausoma pilietinė visuomenė, kuri aktyviai ir konstruktyviai dalyvauja YAR Honkongo viešajame gyvenime;

P.  kadangi Honkongo pilietinė visuomenė padidino visuomenės informuotumą apie pilietines ir politines teises, religiją, sveikatos priežiūrą, aplinkosaugą, klimato kaitą, moterų dalyvavimą politiniame gyvenime ir namų ūkio darbuotojų teises, LGBTI teises, taip pat akademinę ir kultūros laisves;

Q.  kadangi Honkonge veikia gyvybinga daugiapartinė sistema; kadangi bėgant metams Honkongo gyventojai patyrė masines demonstracijas, pasisakančias už demokratiją ir visapusišką Pagrindinio įstatymo įgyvendinimą, įskaitant 2014 m. protestus, kuriuos rengė vadinamasis lietsargių judėjimas, taip pat dėl žiniasklaidos laisvės ir, be kita ko, protestavo prieš Honkongo knygų platintojų dingimą;

R.  kadangi per pastaruosius 20 metų kai kurie žurnalistai ir kiti žiniasklaidos darbuotojai – dažnai demokratijos rėmėjai ir reiškiantys kritišką požiūrį – buvo priversti atsistatydinti, išvyko rašyti pranešimus ne tokiais opiais klausimais ar, kai kuriais atvejais, jiems net buvo grasinta smurtu;

S.  kadangi 2015 m. pabaigoje keturi Honkongo gyventojai ir vienas Honkonge negyvenantis asmuo, susiję su leidykla „Mighty Current“ ir jos knygynu, dingo, kadangi praėjus mėnesiams pasirodė pranešimai, kad jie buvo sulaikyti žemyninėje Kinijoje nežinomose vietose, ir kadangi vienas iš į laisvę paleistų knygų platintojų pranešė, kad prisipažino apie pažeidimus, nes buvo priverstas;

T.  kadangi per pastaruosius kelerius metus Honkongo žiniasklaidoje pastebėti vis dažnesni vidinės cenzūros atvejai klausimais, susijusiais su žemynine Kinija, – tai patvirtina ir Honkongo žurnalistų asociacijos tyrimai ir pranešimai;

U.  kadangi Honkonge teikiamas įvairių dalykų aukšto lygio mokymas ir pasiekiamas aukštas akademinis lygis, tačiau esama pavojaus akademinei laisvei dėl nuolatinio Kinijos centrinės valdžios kišimosi, visų pirma universitetų tarybų skyrimo srityje;

V.  kadangi pagal apklausų, kurias reguliariai atlieka Honkongo universitetas pagal viešosios nuomonės programą, rezultatus matyti, kad ilgą laiką mažėja tapatinimasis su Kinija;

W.  kadangi 2017 m. sausio mėn. Honkongo aplinkos biuras paskelbė tarpsektorinį Honkongo veiksmų klimato kaitos srityje po 2030 m. planą, kuriame, vadovaujantis Paryžiaus susitarimu, nustatyti nauji anglies dioksido išmetimo tikslai, būtent iki 2030 m. taršos anglies dioksidu intensyvumas turi būti sumažintas dviem trečdaliais, o viso išmetamo anglies dioksido kiekis – vienu trečdaliu, palyginti su 2005 m. pradiniu lygiu;

X.  atsižvelgiant į Honkongo uosto svarbą Kinijos Liaudies Respublikai ir tarptautinei prekybai;

1.  rekomenduoja Tarybai, Komisijai ir Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai:

   a) atkreipti YAR Honkongo ir Kinijos Liaudies Respublikos valdžios institucijų dėmesį į tai, kad, kaip ES laiko vieningos Kinijos politiką santykių pagrindu, atitinkamai nepaprastai svarbu visapusiškai paisyti YAR Honkongo pagrindinio įstatymo ir laikytis principo „viena šalis – dvi sistemos“, siekiant plėtoti, dar labiau tvirtinti ir plėsti dabartinius ir būsimus santykius su ES, ir kad dėl kišimosi į Honkongo vidaus reikalus gali būti pakenkta šiam principui, todėl šio kišimosi reikėtų vengti;
   b) pasmerkti nuolatinį Kinijos Liaudies Respublikos kišimąsi į Honkongo vidaus reikalus, dėl kurio gali kilti pavojus principo „viena šalis – dvi sistemos“ ilgalaikiam perspektyvumui;
   c) stiprinti dvišalį dialogą su YAR Honkongo vyriausybe, ypač vedant ES ir Honkongo metinį struktūrinį dialogą, apimantį daugelį klausimų ir politikos sričių, būtent demokratiją, žmogaus teises, teisinės valstybės principą, prekybą, investicijas, finansines paslaugas, muitus, aplinkos apsaugą, klimato kaitą, mokslinius tyrimus ir švietimą, taip pat remti principo „viena šalis – dvi sistemos“ įgyvendinimą ir toliau teikti vyriausiosios įgaliotinės ir pirmininko pavaduotojos bei Komisijos metines Honkongo raidos ataskaitas Europos Parlamentui ir Tarybai;
   d) pripažinti, kad bėgant laikui Honkongas tapo atvira visuomene, kurioje piliečiai naudojasi žmogaus teisėmis, laisvėmis, aukštais visuomenės sveikatos ir saugumo standartais, skaidrumu, kurioje veikia teisminės institucijos, kuriomis pasitikima, ir kur vyrauja teisinė valstybė ir žemas korupcijos lygis, ir kad Honkongo gyventojai gali teisėtai tikėtis, jog ir toliau galės laikytis savo gyvenimo būdo ir naudotis minėtomis teisėmis bei vertybėmis didelės autonomijos sąlygomis;
   e) pabrėžti, kad nepaprastai svarbu paisyti Honkongo autonomijos siekiant jo tolesnio vystymosi teigiama linkme ir palankių santykių su Kinijos žemynine dalimi, taip pat siekiant atnaujinti žemyninės dalies ir Taivano dialogus;
   f) visapusiškai įsipareigoti remti Honkongo autonomiją, gerovę ir jo gyventojų teises ir laisves ir pareikšti tvirtą paramą politinių reformų proceso, kuris atitiktų tarptautinius standartus ir Pagrindinį įstatymą, kuriuo YAR gyventojams būtų suteikta teisė rinkti ir būti išrinktiems aukščiausių vadovaujamųjų pareigų atrankos procese ir kuriame būtų atspindėta daugumos Honkongo visuomenės nuomonė, pradžiai;
   g) atsižvelgiant į tai, raginti Honkongo ir Kinijos Liaudies Respublikos vyriausybes ir toliau laikytis savo įsipareigojimo ir vėl stiprinti siekį reformuoti visuotinę rinkimų teisę per kitus Honkongo Įstatymų Leidžiamosios Tarybos vyriausiojo vadovo ir narių rinkimus, kad galiotų demokratinė, sąžininga, atvira ir skaidri rinkimų sistema;
   h) surasti būdų, kaip remti Honkongo demokratijos ir jo daugiapartinės sistemos stiprinimą, ir pareikšti susirūpinimą dėl didėjančio politinių opozicijos partijų persekiojimo, taip pat dėl įmonių registro atsisakymo įregistruoti tam tikras demokratiją propaguojančias grupes;
   i) teigiamai vertinti tai, kad 2016 m. rinkimuose į Įstatymų Leidžiamąją Tarybą dalyvavo rekordiškai daug rinkėjų, tačiau apgailestauti dėl to, kad 2016 m. Honkongo valdžios institucijos atsisakė Įstatymų Leidžiamosios Tarybos rinkimuose užregistruoti naują nepriklausomybę propaguojančią politinę partiją ir iš rinkimų pašalino šešis kandidatus, kurie pasisakė už didesnę Honkongo autonomiją;
   j) pasmerkti grėsmes demokratiją propaguojančių politikų asmeniniam saugumui, įskaitant grobimą ir fizinį smurtą, apie kuriuos pranešė kai kurie politikai;
   k) teigiamai vertinti tai, kad paleisti už užstatą trys demokratiją propaguojančio judėjimo lyderiai Joshua Wong, Nathan Law ir Alex Chow, kurie neseniai buvo nubausti nuo šešių iki aštuonių mėnesių kalėjimo bausmėmis dėl neteisėto susirinkimo, o praėjusiais metais už dalyvavimą taikiuose protestuose jiems skirtos alternatyvios laisvės atėmimui bausmės, be kita ko, viešieji darbai; primygtinai raginti Honkongo paskutinės instancijos teismą nagrinėti J. Wongo, N. Law ir A. Chow bylas atsižvelgiant į Honkongo prievoles pagal tarptautinę žmogaus teisių teisę ir primygtinai raginti Honkongo vyriausybę persvarstyti Viešosios tvarkos potvarkį, kad jis būtų suderintas su tarptautiniais žmogaus teisių standartais;
   l) atkreipti Kinijos dėmesį į tai, kad, nors ir iš esmės laikomasi Pagrindinio įstatymo, Kinijos ir Didžiosios Britanijos bendros deklaracijos ir principo „viena šalis – dvi sistemos“, vis dažniau plačiu mastu pastebimas nerimas, kad pradedama abejoti didele Honkongo autonomija, dėl kurios sutarta, arba Kinijos ir Didžiosios Britanijos bendros deklaracijos teisine verte ar dvasia;
   m) pareikšti didelį susirūpinimą dėl to, kad Nacionalinio Liaudies Kongreso nuolatinis komitetas skelbia nepageidaujamas ar kitokias Pagrindinio įstatymo interpretacijas dar prieš teismui priimant sprendimą, darydamas užuominą, kad reikėtų nepaisyti demokratiškai išrinktų teisės aktų leidėjų, ir taip mažina pasitikėjimą visapusišku teisminių institucijų nepriklausomumu atskirais susijusiais atvejais; priminti, kad Honkongo teismų sistema ir įprastas teismo procesas turėtų būti svarbiausia ginčų sprendimo priemonė;
   n) pabrėžti, kad dėl to, kaip buvo sprendžiamas penkių dingusių knygų platintojų klausimas, deja, kilo klausimų dėl YAR autonomijos, nurodytos jo Pagrindiniame įstatyme, ir dėl aiškumo apie žemyninių teisėsaugos institucijų vaidmenį Honkonge trūkumo;
   o) pareikšti susirūpinimą dėl įtarimų, kad Kinijos teisėsaugos institucijos veikia Honkonge, o tai reikštų, kad pažeistas Pagrindinis įstatymas ir būtų nesuderinama su principu „viena šalis – dvi sistemos“;
   p) pabrėžti, kad informacijos ir žodžio laisvės iš esmės laikomasi, kartu pareiškiant susirūpinimą dėl nuolat mažėjančios spaudos laisvės Honkonge, kai spausdintai ir elektroninei žiniasklaidai daromas vis didesnis spaudimas, didėja vidinė cenzūra, ypač klausimais, susijusiais su opiomis problemomis žemyninėje Kinijoje arba su Honkongo vyriausybe, ir griežtinama prekybos knygomis jautriais politiniais klausimais kontrolė monopolizuojant beveik visų knygynų nuosavybę;
   q) tęsti dvišalį dialogą su YAR Honkongo vyriausybe įvairių politikos sričių klausimais, taip pat dėl principo „viena šalis – dvi sistemos“ įgyvendinimo;
   r) pakartoti, kad bet kokie teisės aktai, numatyti pagal Pagrindinį įstatymą, įskaitant bet kokius teisės aktus, kurie bus pasiūlyti pagal Pagrindinio įstatymo 23 straipsnį, pvz., galimas Nacionalinio saugumo įstatymas, neturėtų prieštarauti Honkongo teisminių institucijų nepriklausomumui ir išimtinei jurisdikcijai ir neturėtų pažeisti Tarptautinio ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių pakto prievolių, taip pat neturėtų apriboti tokių laisvių, kaip žodžio, žiniasklaidos, asociacijų ir susirinkimų, demonstracijų laisvės, laisvė burti profesines sąjungas ir streikuoti, mokslinių tyrimų ir kultūrinės bei meninės raiškos laisvės, ir minėti teisės aktai neturėtų būti naudojami prieš žmogaus teisių aktyvistus ir vyriausybės kritikus;
   s) nedelsiant pateikti Parlamentui pasiūlymą dėl bendradarbiavimo su Honkongo institucijomis mokesčių skaidrumo srityje, įskaitant automatinius informacijos mainus, kovą su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu ir priemonių, kurių imtis ragina EBPO dokumentų rinkinyje dėl mokesčių bazės erozijos ir pelno perkėlimo (BEPS), įgyvendinimą;
   t) skatinti ir remti regiono mastu koordinuojamus demokratiją propaguojančius judėjimus, nes jie yra itin svarbi priemonė siekiant puoselėti Azijos bendradarbiavimą demokratijos ir žmogaus teisių klausimais;
   u) primygtinai raginti Honkongo vyriausybę imtis veiksmingesnių priemonių kovojant su mokesčių slėpimu ir mokestiniu sukčiavimu, taip pat imtis priemonių siekiant stebėti įmones, kurios sudaro palankias sąlygas mokesčiams slėpti ir mokestiniam sukčiavimui, naudodamosi savo patronuojamosiomis įmonėmis Honkonge, ir taikyti joms sankcijas;
   v) surasti būdų, kaip būtų galima remti Honkongo pilietinę visuomenę, ypač organizacijas, kurios laikosi visuotinių vertybių, propaguoja žmogaus teises ir remia teisminių institucijų nepriklausomumą ir spaudos laisvę; pabrėžti, kad nesutarimų atvejais galima pasitelkti tik nesmurtinių formų protestą ir dialogą;
   w) rekomenduoti Honkongo Įstatymų Leidžiamajai Tarybai, konsultuojantis su pilietinės visuomenės organizacijomis ir Honkongo gyventojais, kruopščiai išnagrinėti būsimus įstatymus dėl greitųjų geležinkelių;
   x) raginti Honkongo akademines institucijas toliau laikytis aukštų savo mokymo programų ir mokslinių tyrimų standartų ir išsaugoti akademinę laisvę, tačiau šiuo požiūriu pareikšti susirūpinimą dėl universitetų tarybų skyrimo procedūros ir įsikišimų iš išorės, kuriais siekiama keisti mokymo programas, o dėl to gali būti kenkiama aukštojo mokslo institucijų nepriklausomumui; skatinti Europos ir Honkongo akademinių institucijų ryšių stiprinimą;
   y) ragina laiku priimti kovos su diskriminacija įstatymą;
   z) priminti, kad Honkongo visuomenei ir jo gyventojams didelę įtaką padarė imigrantai, įskaitant pabėgėlius, ir raginti Honkongo vyriausybę suderinti savo pabėgėlių ir migracijos politiką su tarptautiniais standartais, ypač atsižvelgiant į nelydimus nepilnamečius pabėgėlius;
   aa) atkreipti dėmesį į tai, kad, nors pastaruosiuose tyrimuose parodyta, kad daug Honkongo gyventojų norėtų emigruoti, būtų apmaudu, jeigu Honkongui nepavyktų išlaikyti savo protingiausių ir geriausių žmonių, ir susirūpinimą keltų tai, kad tiek daug, ypač jaunų žmonių, prarastų tikėjimą savo ateitimi;
   ab) pareikšti susirūpinimą, kad JT ekspertų Šiaurės Korėjos klausimais grupė savo ataskaitose nustatė, kad Honkongas yra viena iš dviejų verslo jurisdikcijų, kuriose veikia didžiausia dalis Šiaurės Korėjos kontroliuojamų priedangos įmonių; primena, kad bendros tarptautinės įmonės su Šiaurės Korėja – tai naujausios JT Saugumo Tarybos rezoliucijos 2388 (2017) pažeidimas, ir primygtinai ragina Honkongo valdžios institucijas spręsti klausimus, kurie kelia susirūpinimą JT ekspertų Šiaurės Korėjos klausimais grupei;
   ac) atkreipti Honkongo valdžios institucijų dėmesį į tai, kad, atsižvelgiant į tyrimą, Honkongo komunalinės atliekos per pastarąjį dešimtmetį išaugo 80 proc., o tai yra daugiau nei dukart didesnis skaičius negu gyventojų prieaugis, ir padėti jiems sukurti veiksmingą atliekų mažinimo politiką, kuria būtų skatinamas perdirbimas ir kitų formų žiedinė ekonomika, taip pat didinamas informuotumas apie atsakingą vartojimą;
   ad) pabrėžti Kinijos valdžios institucijoms, kad visapusiškas Honkongo autonomijos paisymas galėtų suteikti modelį, pagal kurį būtų galima įgyvendinti išsamias demokratines politines reformas Kinijoje ir palaipsniui liberalizuoti ir atverti Kinijos visuomenę;
   ae) pabrėžti Europos Sąjungos įsipareigojimą Honkonge stiprinti demokratiją, įskaitant teisinės valstybės principą, teisminių institucijų nepriklausomumą, pagrindines laisves ir teises, skaidrumą ir informacijos bei saviraiškos laisvę;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šią rekomendaciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai ir susipažinti – Ypatingojo Administracinio Kinijos Regiono Honkongo vyriausybei ir Kinijos Liaudies Respublikos vyriausybei.

(1) OL L 151, 1999 6 18, p. 20.
(2) OL L 81, 2001 3 21, p. 1.
(3) Priimti tekstai, P8_TA(2016)0444.
(4) Priimti tekstai, P8_TA(2016)0045.
(5) OL C 286 E, 2006 11 23, p. 523.
(6) OL C 64 E, 2004 3 12, p. 130.
(7) OL C 31 E, 2004 2 5, p. 261.
(8) OL C 197, 2001 7 12, p. 387.
(9) OL C 328, 1998 10 26, p. 186.
(10) OL C 132, 1997 4 28, p. 222.
(11) OL C 399, 2017 11 24, p. 92.
(12) OL C 36, 2016 1 29, p. 126.

Teisinė informacija - Privatumo politika