Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2017/2204(INI)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0382/2017

Iesniegtie teksti :

A8-0382/2017

Debates :

PV 12/12/2017 - 18
CRE 12/12/2017 - 18

Balsojumi :

PV 13/12/2017 - 13.7
CRE 13/12/2017 - 13.7
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2017)0495

Pieņemtie teksti
PDF 354kWORD 57k
Trešdiena, 2017. gada 13. decembris - Strasbūra
Honkonga 20 gadus pēc tās nodošanas Ķīnai
P8_TA(2017)0495A8-0382/2017

Eiropas Parlamenta 2017. gada 13. decembra ieteikums Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības Augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos par Honkongu 20 gadus pēc tās nodošanas Ķīnai (2017/2204(INI))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Honkongas Īpašās Pārvaldes Apgabala Pamatlikumu, kas tika pieņemts 1990. gada 4. aprīlī un stājās spēkā 1997. gada 1. jūlijā,

–  ņemot vērā Apvienotās Karalistes valdības un Ķīnas Tautas Republikas valdības 1984. gada 19. decembra kopīgo deklarāciju par Honkongas jautājumu, kas pazīstama arī kā Ķīnas un Lielbritānijas kopīgā deklarācija,

–  ņemot vērā Komisijas un Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos 2017. gada 26. aprīļa kopīgos ziņojumus “Honkongas Īpašās Pārvaldes Apgabals: 2016. gada ziņojums” (JOIN(2017)0016), Komisijas 2016. gada 25. aprīļa ziņojumu “Honkongas Īpašās Pārvaldes Apgabals: 2015. gada ziņojums” (JOIN(2016)0010) un Komisijas 2015. gada 24. aprīļa ziņojumu “Honkongas īpašās pārvaldes apgabals — 2014. gada ziņojums” (JOIN(2015)0012),

–  ņemot vērā Komisijas un Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos 2016. gada 22. jūnija kopīgo paziņojumu par ES jaunās stratēģijas par attiecībām ar Ķīnu elementiem (JOIN(2016)0030), Komisijas 2015. gada 14. oktobra paziņojumu “Tirdzniecība visiem. Ceļā uz atbildīgāku tirdzniecības un ieguldījumu politiku” (COM(2015)0497) un Padomes 2016. gada 18. jūlija secinājumus par ES stratēģiju attiecībām ar Ķīnu,

–  ņemot vērā ES “vienas Ķīnas” politiku,

–  ņemot vērā ES un Honkongas Īpašās Pārvaldes Apgabala 1999. gada sadarbības nolīgumu muitas jomā(1),

–  ņemot vērā Honkongas Īpašās Pārvaldes Apgabala pases turētājiem piešķirtās tiesības bez vīzas ieceļot Šengenas zonā un pārējā Eiropas Savienības teritorijā(2) un ES pilsoņu pases turētājiem piešķirtās tiesības bez vīzas ieceļot Honkongas Īpašās Pārvaldes Apgabalā,

–  ņemot vērā 1995. gadā sākto ES un Ķīnas dialogu par cilvēktiesībām,

–  ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Honkongu, jo īpaši 2016. gada 24. novembra rezolūciju par Ķīnā ieslodzītā izdevēja Gui Minhai lietu(3), 2016. gada 4. februāra rezolūciju par Honkongā bezvēsts pazudušo grāmatu izdevēju lietu(4), 2005. gada 15. decembra rezolūciju par Tibetu un Honkongu(5), 2003. gada 8. aprīļa rezolūciju par Komisijas Trešo un Ceturto gada ziņojumu Padomei un Eiropas Parlamentam attiecībā uz Honkongas Īpašās Pārvaldes Apgabalu(6), 2002. gada 19. decembra rezolūciju par Honkongu(7), 2000. gada 26. oktobra rezolūciju par Komisijas un Padomes Pirmo un Otro gada ziņojumu Eiropas Parlamentam attiecībā uz Honkongas Īpašās Pārvaldes Apgabalu(8), 1998. gada 8. oktobra rezolūciju par Komisijas paziņojumu Padomei par Eiropas Savienību un Honkongu — stāvoklis pēc 1997. gada(9) un 1997. gada 10. aprīļa rezolūciju par stāvokli Honkongā(10),

–  ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Ķīnu, jo īpaši 2015. gada 16. decembra rezolūciju par ES un Ķīnas attiecībām(11) un 2013. gada 14. marta rezolūciju par ES un Ķīnas attiecībām(12),

–  ņemot vērā Reglamenta 113. pantu,

–  ņemot vērā Ārlietu komitejas ziņojumu (A8-0382/2017),

A.  tā kā 1997. gada 1. jūlijā Apvienotā Karaliste nodeva Honkongas suverenitāti Ķīnas Tautas Republikai (ĶTR);

B.  tā kā Ķīnas un Lielbritānijas 1984. gada kopīgajā deklarācijā ir garantēts un Honkongas Īpašā Pārvaldes Apgabala (ĪPA) 1990. gada Pamatlikumā ir paredzēts, ka Honkonga saglabās izpildvaras, likumdošanas un tiesu varas autonomiju un neatkarību 50 gadus pēc suverenitātes nodošanas Ķīnai;

C.  tā kā ES un Eiropas Parlaments joprojām stingri atbalsta principu “viena valsts, divas sistēmas” un augstu Honkongas autonomijas pakāpi Ķīnas satvarā;

D.  tā kā ES un Honkonga katru gadu organizē augsta līmeņa sanāksmi, ko sauc par strukturēto dialogu un kas tika sākts 2005. gadā; tā kā 2016. gada 17. novembrī Briselē notika 10. ikgadējais strukturētais dialogs;

E.  tā kā ES un Honkongas divpusējās attiecības kļūst aizvien ciešākas; tā kā ES ir Honkongas otrā lielākā tirdzniecības partnere pēc Ķīnas kontinentālās daļas un Honkonga ir ES 14. lielākā preču tirdzniecības partnere un svarīga pakalpojumu tirdzniecības partnere; tā kā turpmākās divpusējās attiecības varētu labvēlīgi ietekmēt Honkongai joprojām nepieciešamā ekonomikas dažādošana, cieša saikne ar jauno Zīda ceļu un lielāka integrācija ar Pērļu upes deltas reģionu; tā kā saskaņā ar ANO Tirdzniecības un attīstības konferences (UNCTAD) sniegto informāciju Honkonga bija pasaulē otrais lielākais mērķtirgus ārvalstu tiešajiem ieguldījumiem;

F.  tā kā Honkongas aizsardzības politika un ārpolitika ir ĶTR valdības kompetencē;

G.  tā kā Pamatlikumā Honkongas ĪPA ir paredzētas tiesības organizēt pašai savas ārējās ekonomiskās attiecības un kļūt par starptautisku organizāciju dalībnieci;

H.  tā kā pat pēc 1997. gada 1. jūlija joprojām bija spēkā noslēgtie nolīgumi par pilsoniskajām, politiskajām, ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām un starptautiskie cilvēktiesību nolīgumi; tā kā ĶTR arī ir parakstījusi un ratificējusi starptautiskus nolīgumus, ar kuriem tiek garantētas šīs tiesības, un tādējādi ir atzinusi cilvēktiesību nozīmi un universālumu; tā kā Ķīna ir izveidojusi forumus dialogam ar ES un citiem starptautiskajiem partneriem par jautājumiem, kas saistīti ar tiesiskumu;

I.  tā kā Honkonga ir locekle vai asociētā locekle vairāk nekā 20 starptautiskajās organizācijās, tostarp Pasaules Tirdzniecības organizācijā (PTO), Starptautiskajā Valūtas fondā (SVF), Āzijas un Klusā okeāna valstu ekonomiskās sadarbības (APEC) forumā, Interpolā, Starptautisko norēķinu bankā (BIS), Āzijas Attīstības bankā (ADB), Āzijas Infrastruktūras investīciju bankā (AIIB), Starptautiskajā Olimpiskajā komitejā, Starptautiskajā Tirdzniecības palātā un Starptautiskajā Brīvo arodbiedrību konfederācijā;

J.  tā kā Honkonga ir pievienojusies Starptautiskajam paktam par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām (ICCPR);

K.  tā kā Pamatlikumā ir iekļauti noteikumi, kas nodrošina cilvēktiesību un individuālo brīvību aizsardzību;

L.  tā kā Pamatlikuma 27. pantā ir garantēta vārda, preses un publicēšanās brīvība, kā arī pulcēšanās un biedrošanās brīvība un brīvība piedalīties gājienos un demonstrācijās;

M.  tā kā Pamatlikuma 45. un 68. pantā ir paredzēts, ka Likumdošanas padomes vadītājs un visi locekļi būtu jāievēlē vispārējās vēlēšanās;

N.  tā kā ĶTR Valsts padome 2014. gada 10. jūnijā izdeva balto grāmatu par politikas “viena valsts, divas sistēmas” īstenošanu Honkongā, uzsverot, ka Honkongas ĪPA autonomija ir pilnībā atkarīga no ĶTR centrālās valdības sniegtas atļaujas;

O.  tā kā Honkongas tradicionāli atvērtā sabiedrība ir ļāvusi attīstīties patiesai un neatkarīgai pilsoniskajai sabiedrībai, kas aktīvi un konstruktīvi piedalās ĪPA sabiedriskajā dzīvē;

P.  tā kā Honkongas pilsoniskā sabiedrība ir padziļinājusi sabiedrības izpratni par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām, reliģiju, veselības aprūpi, vidi, klimata pārmaiņām, sieviešu līdzdalību politikā, vietējo darba ņēmēju tiesībām, LGBTI tiesībām un akadēmisko un kultūras brīvību;

Q.  tā kā Honkongā darbojas aktīva daudzpartiju sistēma; tā kā gadu gaitā Honkongas iedzīvotāji ir pieredzējuši masveida demonstrācijas, kurās tikusi prasīta demokrātija un Pamatlikuma pilnīga īstenošana, tostarp tā dēvētās “Lietussargu kustības” 2014. gadā organizētie protesti, kā arī plašsaziņas līdzekļu brīvība un cita starpā demonstrācijas pret Honkongas grāmatizdevēju pazušanu;

R.  tā kā pēdējo 20 gadu laikā daži žurnālisti un citi plašsaziņas līdzekļu darbinieki, kas bieži vien ir atbalstījuši demokrātiju un pauduši kritiku, ir bijuši spiesti atkāpties no amata, pārcelti amatos, kuros viņiem ir jāizskata mazāk sensitīvi jautājumi, un dažos gadījumos viņiem pat ticis draudēts ar vardarbību;

S.  tā kā 2015. gada beigās pazuda četri Honkongas rezidenti un viens nerezidents, kas bija saistīti ar izdevniecību “Mighty Current” un tās grāmatnīcu, tā kā vairākus mēnešus vēlāk tika saņemta informācija par to, ka šīs personas ir aizturētas Ķīnas kontinentālajā daļā un viņu atrašanās vieta netika izpausta, un tā kā viens no atbrīvotajiem izdevējiem ziņoja, ka viņa atzīšanās pārkāpumu izdarīšanā tika panākta piespiedu kārtā;

T.  tā kā pēdējo dažu gadu laikā Honkongas plašsaziņas līdzekļos ir vērojama aizvien lielāka pašcenzūra attiecībā uz jautājumiem, kas skar Ķīnas kontinentālo daļu, un to apstiprina arī Honkongas Žurnālistu asociācijas veiktie apsekojumi un ziņojumi,

U.  tā kā Honkongā tiek piedāvātas plašas iespējas iegūt augsta līmeņa apmācību un sasniegt augstu akadēmiskās izglītības līmeni, bet akadēmiskai brīvībai draud briesmas Ķīnas centrālās valdības atkārtotas iejaukšanās dēļ, jo īpaši universitāšu padomju locekļu amatu aizpildīšanā;

V.  tā kā aptaujā, ko regulāri veic Honkongas Universitātes sabiedriskās domas programma, jau ilgstoši ir vērojama aizvien mazāka identificēšanās ar Ķīnu;

W.  tā kā 2017. gada janvārī Honkongas Vides birojs publicēja pārnozaru dokumentu “Honkongas rīcības plāns klimata jomā pēc 2030. gada”, kurā, ņemot vērā Parīzes nolīgumu, ir noteikti jauni mērķi attiecībā uz oglekļa emisijām, proti līdz 2030. gadam samazināt šo emisiju intensitāti par divām trešdaļām un absolūto oglekļa emisiju apmēru par vienu trešdaļu salīdzinājumā ar 2005. gada bāzes datiem;

X.  tā kā ĶTR un starptautiskajai tirdzniecībai ir svarīga Honkongas osta,

1.  iesaka Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos:

   a) saziņā ar Honkongas ĪPA un ĶTR varas iestādēm uzsvērt, ka tāpat kā ES “vienas Ķīnas” politika” ir pamats ES iesaistei, Honkongas ĪPA Pamatlikuma un principa “viena valsts, divas sistēmas” pilnīga ievērošana ir ārkārtīgi svarīga, šobrīd un turpmāk attīstot, stiprinot un paplašinot attiecības ar ES, un ka jaukšanās Honkongas iekšlietās var kavēt šī principa ievērošanu un tādēļ būtu jāizvairās to darīt;
   b) paust nosodījumu par ĶTR nemitīgo jaukšanos Honkongas iekšlietās, kas var apdraudēt modeļa “viena valsts, divas sistēmas” ilgtermiņa dzīvotspēju;
   c) nostiprināt divpusējo dialogu ar Honkongas ĪPA valdību, šajā nolūkā izmantojot arī ES un Honkongas ikgadējo strukturēto dialogu, par plašu tematu un politikas jomu klāstu, piemēram, demokrātiju, cilvēktiesībām, tiesiskumu, tirdzniecību, investīcijām, finanšu pakalpojumiem, muitu, vidi, klimata pārmaiņām, pētniecību un izglītību, atbalstīt principa “viena valsts, divas sistēmas” īstenošanu un turpināt to, ka PV/AP un Komisija katru gadu iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par notikumu attīstību Honkongā;
   d) atzīt, ka laika gaitā Honkonga ir kļuvusi par atvērtu sabiedrību, kuras pilsoņiem ir nodrošinātas cilvēktiesības, brīvības, augsti sabiedrības veselības un drošības standarti, pārredzamība, uzticama tiesu sistēma, kurā valda tiesiskums un ir vērojams zems korupcijas līmenis, un ka Honkongas iedzīvotājiem ir leģitīmas tiesības sagaidīt, ka viņi varēs turpināt šādi dzīvot un baudīt minētās tiesības un vērtības augstā autonomijas pakāpē;
   e) uzsvērt, ka Honkongas autonomijas ievērošana ir būtiska tās turpmākajai pozitīvajai attīstībai un labvēlīgām attiecībām ar Ķīnas kontinentālo daļu, kā arī dialoga atsākšanai ar Ķīnas kontinentālo daļu un Taivānu;
   f) pilnībā apņemties atbalstīt Honkongas autonomiju, labklājību un tās pilsoņu tiesības un brīvības un paust stingru atbalstu tāda politiskā reformu procesa sākšanai, kas atbilstu starptautiskajiem standartiem un Pamatlikumam, ar kuru ĪPA iedzīvotājiem tiek piešķirtas tiesības vēlēt un tikt ievēlētiem augstāko amatpersonu atlases procesā un kurš atspoguļo Honkongas sabiedrības lielākā vairākuma viedokli;
   g) šajā sakarībā aicināt Honkongas un ĶTR valdības saglabāt apņemšanos un no jauna veidot impulsu vispārējo vēlēšanu reformai, kas attiektos uz turpmākajām Honkongas Likumdošanas padomes vadītāja un locekļu vēlēšanām, lai izveidotu demokrātisku, taisnīgu, atklātu un pārredzamu vēlēšanu sistēmu;
   h) rast veidus, kā atbalstīt Honkongas demokrātijas un daudzpartiju sistēmas konsolidāciju, un paust bažas par opozīcijā esošo politisko partiju aizvien lielāku aizskaršanu un Uzņēmumu reģistra atteikumu reģistrēt vairākas demokrātijas atbalsta grupas;
   i) atzinīgi vērtēt rekordlielo vēlētāju aktivitāti pēdējās Likumdošanas padomes vēlēšanās 2016. gadā, vienlaikus paužot nožēlu par to, ka 2016. gadā Honkongas iestādes atteicās reģistrēt Likumdošanas padomes vēlēšanām jaunu neatkarību atbalstošu politisko partiju un diskvalificēja sešus kandidātus, kas uzskatīja, ka ir jāveicina lielāka Honkongas autonomija;
   j) paust nosodījumu par demokrātiju atbalstošo politiķu personiskās drošības apdraudējumu, tostarp nolaupīšanu un fizisku vardarbību, par ko ziņojuši daži likumdevēji;
   k) atzinīgi vērtēt to, ka pret galvojumu ir atbrīvoti trīs demokrātijas atbalsta kustības līderi Joshua Wong, Nathan Law un Alex Chow, kuriem nesen piesprieda cietumsodu uz laiku no sešiem līdz astoņiem mēnešiem par nelikumīgu pulcēšanos pēc tam, kad pagājušajā gadā viņiem piesprieda sodu bez brīvības atņemšanas, tostarp sabiedrisko darbu, par līdzdalību miermīlīgos protestos; mudināt Honkongas pēdējās instances tiesu izskatīt Joshua Wong, Nathan Law un Alex Chow lietas, ņemot vērā Honkongas pienākumu ievērot starptautiskās cilvēktiesības, un mudina Honkongas valdību pārskatīt sabiedriskās kārtības noteikumus, lai panāktu to atbilstību starptautisko cilvēktiesību standartiem;
   l) norādīt Ķīnai, ka, kaut arī Pamatlikums, Ķīnas un Lielbritānijas kopīgā deklarācija un princips “viena valsts, divas sistēmas” lielākoties tiek ievēroti, aizvien vairāk palielinās un izplatās bažas par to, ka tiek apšaubīta pieņemtā Honkongas augstas pakāpes autonomija, juridiskais spēks un Ķīnas un Lielbritānijas kopīgās deklarācijas gars;
   m) paust nopietnas bažas par to, ka Nacionālā Tautas kongresa Pastāvīgā komiteja bez pieprasījuma vai kā citādi pirms tiesas spriedumu pieņemšanas sniedz Pamatlikuma interpretācijas, liekot domāt, ka demokrātiski ievēlēti likumdevēji būtu jādiskvalificē, un tādējādi atsevišķos gadījumos apgrūtina uzticēšanos tiesu iestāžu pilnīgai neatkarībai; atgādināt, ka strīdu izšķiršanā kā galvenie instrumenti būtu jāizmanto Honkongas tiesu sistēma un parastais tiesvedības process;
   n) uzsvērt, ka tas, kā tika izskatīta piecu bezvēsts pazudušo grāmatizdevēju lieta, diemžēl liek apšaubīt Pamatlikumā norādīto ĪPA autonomiju un uzdot jautājumus par skaidrības trūkumu attiecībā uz Ķīnas kontinentālās daļas tiesībaizsardzības iestāžu lomu Honkongā;
   o) paust bažas saistībā ar apgalvojumiem par to, ka Honkongā darbojas Ķīnas tiesībaizsardzības aģentūras, jo tas būtu Pamatlikuma pārkāpums un būtu pretrunā principam “viena valsts, divas sistēmas;
   p) uzsvērt, ka informācijas brīvība un vārda brīvība kopumā tiek ievērota, vienlaikus paužot bažas par preses brīvības pastāvīgo pasliktināšanos Honkongā, augošo spiedienu gan uz drukātajiem, gan elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem un šajā sakarībā aizvien lielāku pašcenzūru, jo īpaši ziņojot par sensitīviem jautājumiem attiecībā uz Ķīnas kontinentālo daļu vai Honkongas valdību, un kontroles pastiprināšanu attiecībā uz politiski sensitīvām grāmatām, monopolizējot gandrīz visu lielāko grāmatnīcu īpašumtiesības;
   q) turpināt divpusējo dialogu ar Honkongas ĪPA valdību dažādās politikas jomās, kā arī par principa “viena valsts, divas sistēmas” īstenošanu;
   r) atkārtoti norādīt, ka neviens tiesību akts, kas ieviests saskaņā ar Pamatlikumu, tostarp tiesību akts, kas ierosināts saskaņā ar Pamatlikuma 23. pantu, piemēram, iespējamais tiesību akts par nacionālo drošību, nedrīkst traucēt Honkongas tiesu sistēmas neatkarībai un ekskluzīvajai jurisdikcijai un tam nebūtu jāapgrūtina Starptautiskajā paktā par ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām paredzēto pienākumu pildīšana, kā arī tam nebūtu jārada šķēršļi tādām brīvībām kā vārda brīvība, plašsaziņas līdzekļu brīvība, biedrošanās un pulcēšanās brīvība, brīvība piedalīties demonstrācijās, veidot arodbiedrības un streikot, akadēmiskās pētniecības brīvība un kultūras un mākslas izpausmes brīvība un tas nebūtu jāizmanto, lai vērstos pret cilvēktiesību aizstāvjiem un valdības kritizētājiem;
   s) tuvākajā nākotnē iesniegt Parlamentam priekšlikumus par sadarbības attīstību ar Honkongas iestādēm nodokļu pārredzamības, tostarp automātiskas informācijas apmaiņas, jomā un cīņā pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un teroristu finansēšanu, un to pasākumu īstenošanā, ko savā nodokļu bāzes samazināšanas un peļņas novirzīšanas (BEPS) darbību kopumā pieprasījusi ESAO;
   t) veicināt un atbalstīt reģionāli koordinētās demokrātiju atbalstošās kustības kā vienu no galvenajiem instrumentiem, ar kuru tiktu veicināta Āzijas valstu sadarbība demokrātijas un cilvēktiesību jautājumos;
   u) mudināt Honkongas valdību veikt efektīvākus pasākumus cīņā pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un krāpšanu nodokļu jomā un veikt pasākumus, lai uzraudzītu un sodītu uzņēmumus, kas palīdz izvairīties no nodokļu maksāšanas un īstenot krāpšanu nodokļu jomā, izmantojot savus meitasuzņēmumus Honkongā;
   v) rast veidus, kā atbalstīt Honkongas pilsonisko sabiedrību, jo īpaši organizācijas, kas ievēro universālas vērtības, veicina cilvēktiesības un sniedz atbalstu tiesu neatkarībai un preses brīvībai; uzsvērt, ka strīdus var risināt, tikai izmantojot nevardarbīga protesta izpausmes un dialogu;
   w) ieteikt Honkongas Likumdošanas padomei rūpīgi izvērtēt turpmākos tiesību aktus par ātrvilcienu satiksmi, apspriežoties par šo jautājumu ar Honkongas pilsoniskās sabiedrības organizācijām un iedzīvotājiem;
   x) mudināt Honkongas akadēmiskās iestādes saglabāt augstus mācību programmu un pētniecības standartus un akadēmisko brīvību, bet šajā sakarībā paust bažas par universitāšu padomes locekļu amatā iecelšanas procedūru un ārēju iejaukšanos, lai mainītu skolu mācību programmas, kas varētu apdraudēt augstākās izglītības iestāžu neatkarību; veicināt Eiropas un Honkongas akadēmisko iestāžu saikņu stiprināšanu;
   y) prasīt savlaicīgi pieņemt tiesību aktu par diskriminācijas nepieļaušanu;
   z) atgādināt, ka Honkongas sabiedrību un tās iedzīvotājus ir nopietni ietekmējusi imigrācija, tostarp bēgļi, un aicināt Honkongas valdību saskaņot savu bēgļu politiku ar starptautiskajiem standartiem, jo īpaši attiecībā uz nepilngadīgajiem bēgļiem, kas ceļo bez pavadības;
   aa) norādīt, ka nesen veiktu aptauju rezultāti liecina par daudzu Honkongas iedzīvotāju vēlmi emigrēt un ka būtu žēl, ja Honkonga nevarētu piesaistīt gudrākos un labākos iedzīvotājus, un satraucoši, ja tik daudz cilvēku, jo īpaši jauniešu, zaudētu ticību nākotnei;
   ab) pauž bažas par to, ka ANO speciālistu grupa Ziemeļkorejas jautājumos savos ziņojumos ir norādījusi, ka Honkonga ir viena no divām uzņēmējdarbības jurisdikcijām, kurās ir darbojusies lielākā daļa Ziemeļkorejas kontrolētu aizsegsabiedrību; atgādina, ka starptautisku kopuzņēmumu veidošana ar Ziemeļkoreju ir nesenākās ANO Drošības rezolūcijas Nr. 2388 (2017) pārkāpums, un mudina Honkongas iestādes risināt jautājumus, kas izraisījuši bažas ANO speciālistu grupai Ziemeļkorejas jautājumos;
   ac) vērst Honkongas iestāžu uzmanību uz to, ka saskaņā ar kādu pētījumu pašvaldības atkritumu apmērs Honkongā pēdējo desmit gadu laikā ir pieaudzis par 80 % un tas gandrīz divkārt pārsniedz iedzīvotāju skaita pieaugumu, un palīdzēt Honkongas iestādēm izstrādāt efektīvu atkritumu apmēra samazināšanas politiku, veicinot atkritumu pārstrādi un citus aprites ekonomikas veidus un palielinot informētību par atbildīgu patēriņu;
   ad) saziņā ar Ķīnas iestādēm uzsvērt, ka Honkongas autonomijas ievērošana varētu nodrošināt modeli padziļinātu demokrātisku politisko reformu procesam Ķīnā un Ķīnas sabiedrības pakāpeniskai liberalizācijai un atvēršanai;
   ae) atbalstīt ES apņemšanos stiprināt demokrātiju, tostarp tiesiskumu, tiesu varas neatkarību, pamattiesības un pamatbrīvības, pārredzamību un informācijas un vārda brīvību Honkongā;

2.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo ieteikumu Padomei, Komisijai, Komisijas priekšsēdētāja vietniecei/ ES augstajai pārstāvei ārlietās drošības politikas jautājumos un informēšanas nolūkos Honkongas Īpašās Pārvaldes Apgabala valdībai un Ķīnas Tautas Republikas valdībai.

(1) OV L 151, 18.6.1999., 20. lpp.
(2) OV L 81, 21.3.2001., 1. lpp.
(3) Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0444.
(4) Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0045.
(5) OV C 286 E, 23.11.2006., 523. lpp.
(6) OV C 064 E, 12.3.2004., 130. lpp.
(7) OV C 031 E, 5.2.2004., 261. lpp.
(8) OV C 197, 12.7.2001., 387. lpp.
(9) OV C 328, 26.10.1998., 186. lpp.
(10) OV C 132, 28.4.1997., 222. lpp.
(11) OV C 399, 24.11.2017., 92. lpp.
(12) OV C 36, 29.1.2016., 126. lpp.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika