Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/2204(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0382/2017

Predkladané texty :

A8-0382/2017

Rozpravy :

PV 12/12/2017 - 18
CRE 12/12/2017 - 18

Hlasovanie :

PV 13/12/2017 - 13.7
CRE 13/12/2017 - 13.7
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0495

Prijaté texty
PDF 289kWORD 51k
Streda, 13. decembra 2017 - Štrasburg
Hongkong: 20 rokov po odovzdaní
P8_TA(2017)0495A8-0382/2017

Odporúčanie Európskeho parlamentu z 13. decembra 2017 Rade, Komisii a podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku týkajúcom sa Hongkongu 20 rokov po jeho odovzdaní (2017/2204(INI))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na základný zákon Osobitnej administratívnej oblasti (ďalej len „OAO“) Hongkong, ktorý bol prijatý 4. apríla 1990 a nadobudol účinnosť 1. júla 1997,

–  so zreteľom na spoločné vyhlásenie vlády Spojeného kráľovstva a vlády Čínskej ľudovej republiky o otázke Hongkongu z 19. decembra 1984, tiež známe ako spoločné čínsko-britské vyhlásenie,

–  so zreteľom na spoločné správy Komisie a vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku z 26. apríla 2017 o Osobitnej administratívnej oblasti Hongkong – výročná správa za rok 2016 (JOIN(2017)0016), z 25. apríla 2016 o Osobitnej administratívnej oblasti Hongkong – výročná správa za rok 2015 (JOIN(2016)0010) a z 24. apríla 2015 o Osobitnej administratívnej oblasti Hongkong – výročná správa za rok 2014 (JOIN(2015)0012),

–  so zreteľom na spoločné oznámenie Komisie a vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku z 22. júna 2016 o prvkoch pre novú stratégiu EÚ týkajúcu sa Číny (JOIN(2016)0030), oznámenie Komisie zo 14. októbra 2015 s názvom Obchod pre všetkých: Smerom k zodpovednejšej obchodnej a investičnej politike (COM(2015)0497) a na závery Rady z 18. júla 2016 o stratégii EÚ týkajúcej sa Číny,

–  so zreteľom na politiku EÚ „jednej Číny“,

–  so zreteľom na dohodu medzi EÚ a OAO Hongkong o spolupráci a vzájomnej pomoci v colných otázkach z roku 1999(1),

–  so zreteľom na bezvízový vstup do schengenského priestoru(2) a zvyšku Európskej únie pre držiteľov pasov Osobitnej administratívnej oblasti Hongkong a naopak,

–  so zreteľom na dialóg medzi EÚ a Čínou o ľudských právach, ktorý sa začal v roku 1995,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Hongkongu, najmä uznesenia z 24. novembra 2016 o prípade Kuej Min-chaja, vydavateľa uväzneného v Číne(3), zo 4. februára 2016 o prípade nezvestných vydavateľov v Hongkongu(4), z 15. decembra 2005 o situácii v oblasti ľudských práv v Tibete a Hongkongu(5), z 8. apríla 2003 o tretej a štvrtej výročnej správe Komisie a Rade a Európskemu parlamentu o Osobitnej administratívnej oblasti Hongkong(6), z 19. decembra 2002 o Hongkongu(7), z 26. októbra 2000 o prvej a druhej výročnej správe Komisie o Osobitnej administratívnej oblasti Hongkong(8), z 8. októbra 1998 o oznámení Komisie Rade o Európskej únii a Hongkongu: Po roku 1997(9) a z 10. apríla 1997 o situácii v Hongkongu(10),

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Číne, najmä uznesenia zo 16. decembra 2015(11) a zo 14. marca 2013 o vzťahoch medzi EÚ a Čínou(12),

–  so zreteľom na článok 113 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre zahraničné veci (A8-0382/2017),

A.  keďže zvrchovanosť nad Hongkongom bola odovzdaná Spojeným kráľovstvom Čínskej ľudovej republike 1. júla 1997;

B.  keďže v spoločnom čínsko-britskom vyhlásení z roku 1984 a základnom zákone osobitnej administratívnej oblasti (OAO) Hongkong z roku 1990 sa stanovuje, že Hongkong si zachová samostatnosť a nezávislosť výkonnej, zákonodarnej a súdnej moci počas 50 rokov od odovzdania zvrchovanosti;

C.  keďže Európska únia a Európsky parlament aj naďalej pevne podporujú zásadu „jedna krajina, dva systémy“ a vysoký stupeň samostatnosti Hongkongu pod Čínou;

D.  keďže Európska únia a Hongkong každoročne organizujú zasadnutie na vysokej úrovni, tzv. štruktúrovaný dialóg, ktorý sa začal v roku 2005; keďže 10. výročný štruktúrovaný dialóg sa uskutočnil 17. novembra 2016 v Bruseli;

E.  keďže bilaterálne vzťahy medzi EÚ a Hongkongom sa naďalej posilňujú; keďže EÚ je druhým najväčším obchodným partnerom Hongkongu po pevninovej Číne a Hongkong je 14. najväčším obchodným partnerom EÚ s tovarom a kľúčovým partnerom v obchode so službami; keďže budúce bilaterálne vzťahy by mali profitovať z potreby Hongkongu ďalej sa hospodársky diverzifikovať, úzkeho prepojenia s novou hodvábnou cestou a väčšej integrácie oblasti delty Perlovej rieky; keďže podľa Konferencie OSN pre obchod a rozvoj (UNCTAD) je Hongkong druhým najväčším cieľovým trhom pre priame zahraničné investície;

F.  keďže oblasti obrany a zahraničných vecí Hongkongu patria do právomoci vlády Čínskej ľudovej republiky;

G.  keďže základný zákon dáva OAO Hongkong právo organizovať vlastné vonkajšie hospodárske vzťahy a stať sa členom medzinárodných organizácií;

H.  keďže aj po 1. júli 1997 sa existujúce dohody o občianskych, politických, hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach, ako aj medzinárodné dohody v oblasti ľudských práv naďalej uplatňujú; keďže Čínska ľudová republika tiež podpísala a ratifikovala medzinárodné dohody o dodržiavaní týchto práv, a teda uznala význam a univerzálnosť ľudských práv; keďže Čína zaviedla fóra pre dialóg s EÚ a ďalšími medzinárodnými partnermi o otázkach týkajúcich sa právneho štátu;

I.  keďže Hongkong je členom alebo pridruženým členom viac ako 20 medzinárodných organizácií vrátane Svetovej obchodnej organizácie (WTO), Medzinárodného menového fondu (MMF), Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC), Interpolu, Banky pre medzinárodné zúčtovanie (BIS), Ázijskej rozvojovej banky (ADB), Ázijskej banky pre investície do infraštruktúry (AIIB), Medzinárodného olympijského výboru, Medzinárodnej obchodnej komory a Medzinárodnej konfederácie slobodných odborov;

J.  keďže Hongkong je zmluvnou stranou Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach (ICCPR);

K.  keďže v základnom zákone sa stanovujú ustanovenia poskytujúce ochranu ľudských práv a osobných slobôd;

L.  keďže v článku 27 základného zákona sa zaručuje sloboda prejavu, tlače a publikovania a združovania, zhromažďovania, sprievodu a demonštrácie;

M.  keďže v článkoch 45 a 68 základného zákona sa stanovuje, že výkonný riaditeľ a všetci členovia legislatívnej rady by v konečnom dôsledku mali byť volení vo všeobecných voľbách;

N.  keďže Štátna rada Čínskej ľudovej republiky (ČĽR) vydala 10. júna 2014 bielu knihu o vykonávaní politiky „jedna krajina, dva systémy“ v Hongkongu, pričom zdôraznila, že samostatnosť OAO Hongkong v konečnom dôsledku podlieha povoleniu ústrednej vlády ČĽR;

O.  keďže tradičná otvorená spoločnosť Hongkongu pripravila cestu pre rozvoj skutočnej a nezávislej občianskej spoločnosti, ktorá sa aktívne a konštruktívne zúčastňuje na verejnom živote v OAO;

P.  keďže občianska spoločnosť Hongkongu zvýšila povedomie verejnosti o občianskych a politických právach, náboženstve, zdravotnej starostlivosti, životnom prostredí, zmene klímy, účasti žien na politickom živote, právach pracovníkov v domácnosti, právach osôb LGBTI, akademickej a kultúrnej slobode;

Q.  keďže Hongkong má výrazný pluralitný systém; keďže v priebehu rokov boli obyvatelia Hongkongu svedkami masových demonštrácií v prospech demokracie a plného vykonávania základného zákona, ako aj protestov tzv. „dáždnikového hnutia“ v roku 2014 a, okrem iného, za slobodu médií a proti zmiznutiu hongkonských kníhkupcov;

R.  keďže v priebehu posledných 20 rokov bolo niekoľko novinárov a iných pracovníkov médií, často podporujúcich demokraciu a prejavujúcich kritické názory, donútených vzdať sa funkcie, pričom im bolo pridelené pokrytie menej citlivých oblastí a v niektorých prípadoch sa im dokonca vyhrážali násilím;

S.  keďže koncom roka 2015 zmizli štyria obyvatelia Hongkongu a jeden iný štátny príslušník spojený s vydavateľstvom Mighty Current a jeho kníhkupectvom, pričom o niekoľko mesiacov sa objavili informácie, že sú zadržiavaní v kontinentálnej Číne na neznámych miestach, a keďže jeden z prepustených kníhkupcov uviedol, že ho k priznaniu protiprávneho konania donútili;

T.  keďže v uplynulých rokoch sa v hongkongských médiách objavovala rastúca autocenzúra v záležitostiach týkajúcich sa kontinentálnej Číny, čo potvrdzujú aj prieskumy a správy asociácie hongkongských novinárov;

U.  keďže Hongkong poskytuje priestor na uskutočňovanie odbornej prípravy na vysokej úrovni a dosahovanie vzdelania na vysokej úrovni, avšak akademická sloboda je ohrozená z dôvodu opakovaného zasahovania čínskej ústrednej vlády, najmä pokiaľ ide o menovania do univerzitných rád;

V.  keďže podľa prieskumu uskutočneného v pravidelných intervaloch v rámci programu verejnej mienky Hongkonskej univerzity bol zaznamenaný dlhotrvajúci pokles, pokiaľ ide o stotožnenie sa s Čínou;

W.  keďže v januári 2017 úrad pre životné prostredie v Hongkongu uverejnil medzisektorový akčný plán Hongkongu v oblasti klímy 2030 +, v ktorom sa v nadväznosti na Parížsku dohodu stanovujú nové ciele v oblasti emisií uhlíka, menovite obmedzenie emisií uhlíka o dve tretiny a absolútnych emisií skleníkových plynov do roku 2030 o jednu tretinu v porovnaní s údajmi z roku 2005;

X.  so zreteľom na význam prístavu Hongkongu pre Čínsku ľudovú republiku a medzinárodný obchod;

1.  odporúča Rade, Komisii a podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, aby:

   a) zdôraznili orgánom Osobitnej administratívnej oblasti Hongkong a ČLR, že rovnako, ako je politika EÚ „jednej Číny“ základným kameňom angažovanosti EÚ, úplné rešpektovanie základného zákona OAO Hongkong a zásady „jedna krajina, dva systémy“ má kľúčový význam pre rozvoj a ďalšie posilnenie a rozšírenie súčasných a budúcich vzťahov s EÚ a že zásahy do vnútorných záležitostí Hongkongu môžu túto zásadu narúšať, a preto by sa im malo vyhnúť;
   b) odsúdili neustále zasahovanie Čínskej ľudovej republiky do oblasti vnútorných záležitostí Hongkongu, ktoré môže ohroziť dlhodobú životaschopnosť modelu „jedna krajina, dva systémy“;
   c) posilnili dvojstranný dialóg s vládou OAO Hongkong, v neposlednom rade prostredníctvom ročného štruktúrovaného dialógu medzi EÚ a Hongkongom o širokej škále tém a politických oblastí, ako sú demokracia, ľudské práva, právny štát, obchod, investície, finančné služby, colníctvo, životné prostredie, zmena klímy, výskum a vzdelávanie, ako aj aby podporili uplatňovanie zásady „jedna krajina, dva systémy“, a aby naďalej predkladali výročné správy PK/VP a Komisie o vývoji v Hongkongu Európskemu parlamentu a Rade;
   d) uznali, že postupom času sa Hongkong stal otvorenou spoločnosťou, v ktorej občania využívajú ľudské práva, slobody, vysoké štandardy verejného zdravia a bezpečnosti, transparentnosť a majú dôveryhodné súdnictvo, v ktorom prevládajú zásady právneho štátu a nízka mieru korupcie, a že ľudia v Hongkongu majú legitímne právo očakávať, že budú pokračovať vo svojom spôsobe života s týmito právami a hodnotami s vysokým stupňom samostatnosti;
   e) zdôraznili, že rešpektovanie samostatnosti Hongkongu je zásadné pre jeho ďalší pozitívny vývoj a dobré vzťahy s čínskym kontinentom, ako aj pre obnovu dialógu medzi kontinentom a Taiwanom;
   f) sa plne zaviazali podporovať nezávislosť Hongkongu, prosperitu a práva a slobody jeho občanov a vyjadrili pevnú podporu začatiu procesu politických reforiem v súlade s medzinárodnými normami a základným zákonom, ktorý poskytuje občanom Osobitnej administratívnej oblasti právo voliť a byť volený vo výberovom konaní na najvyššie vedúce pozície a ktorý odráža väčšinový názor verejnej mienky v Hongkongu;
   g) vyzvali v tejto súvislosti vlády Hongkongu a Čínskej ľudovej republiky, aby dodržali svoj záväzok a vybudovali prostredie na reformu všeobecného hlasovacieho práva v budúcich voľbách predsedu výkonnej rady a členov legislatívnej rady v Hongkongu s cieľom zaistiť demokratický, spravodlivý, otvorený a transparentný volebný systém;
   h) našli spôsoby na podporu konsolidácie demokracie v Hongkongu a jeho pluralitného systému a vyjadrili znepokojenie nad zvyšujúcim sa prenasledovaním opozičných politických strán a odmietaním zaregistrovať v obchodnom registri niektoré prodemokratické skupiny;
   i) privítali rekordnú účasť v posledných voľbách do legislatívnej rady v roku 2016, a zároveň vyjadrili poľutovanie nad tým, že v roku 2016 hongkongské orgány odmietli zaregistrovať na voľby do legislatívnej rady novú politickú stranu za nezávislosť a vylúčili šiestich kandidátov s programom podpory väčšej samostatnosti Hongkongu;
   j) odsúdili ohrozenie osobnej bezpečnosti prodemokratických politických činiteľov vrátane únosov a fyzického násilia, ako oznámili niektorí zákonodarcovia;
   k) uvítali prepustenie na kauciu troch lídrov prodemokratického hnutia Joshuu Wonga, Nathana Lawa a Alexa Chowa, ktorí boli nedávno odsúdení na trest odňatia slobody na šesť až osem mesiacov za „nezákonné zhromažďovanie“ po tom, čo boli za účasť v mierových protestoch minulý rok odsúdení na výkon trestu na slobode, a to aj v podobe verejnoprospešných prác; naliehavo vyzvali odvolací súd poslednej inštancie v Hongkongu, aby posúdil prípady pána Wonga, pána Lawa a pána Chowa v súlade so záväzkami Hongkongu podľa medzinárodného práva v oblasti ľudských práv, a naliehavo vyzvali vládu Hongkongu, aby revidovala zákon o verejnom poriadku tak, aby bol v súlade s medzinárodnými normami v oblasti ľudských práv;
   l) upozornili Čínu na to, že napriek tomu, že sa základný zákon, spoločné čínsko-britské vyhlásenie a zásada „jedna krajina, dva systémy“ vo veľkej miere dodržiavajú, existujú narastajúce a rozsiahle obavy, že dohodnutý vysoký stupeň samostatnosti Hongkongu, právna hodnota alebo duch spoločného čínsko-britského vyhlásenia sú spochybňované;
   m) vyjadrili hlboké znepokojenie nad výkladmi stáleho výboru Národného ľudového kongresu, či už nevyžiadanými alebo inými, týkajúcimi sa základného zákona, ktoré predchádzajú vydaniu súdnych rozhodnutí a naznačujú, že demokraticky volení zákonodarcovia by mali byť obchádzaní, a tak podkopávajú dôveru v úplnú nezávislosť súdnictva v jednotlivých prípadoch; pripomenuli, že hongkongský súdny systém a riadne súdne konanie by mali byť hlavným nástrojom riešenia sporov;
   n) zdôraznili, že riešenie prípadu piatich nezvestných kníhkupcov vyvolalo poľutovaniahodné pochybnosti o nezávislosti Osobitnej administratívnej oblasti, ako sa uvádza v jeho základnom zákone, a o nedostatočnej jasnosti, pokiaľ ide o úlohu, ktorú plnia orgány presadzovania práva pevninovej Číny v Hongkongu;
   o) vyjadrili znepokojenie nad obvineniami, že čínske orgány presadzovania práva pôsobia v Hongkongu, čo by predstavovalo porušenie základného zákona a bolo by v rozpore so zásadou „jedna krajina, dva systémy“;
   p) zdôraznili, že sloboda informácií a sloboda prejavu sa vo všeobecnosti dodržiavajú, pričom však vyjadria znepokojenie nad neustálym zhoršovaním situácie v oblasti slobody tlače v Hongkongu, pričom sa zvyšuje tlak na médiá – tlačené aj elektronické – narastajúcou autocenzúrou, najmä so zreteľom na citlivé otázky týkajúce sa kontinentálnej Číny alebo vlády Hongkongu a sprísnením kontroly nad predajom citlivých politických kníh monopolizáciou vlastníctva takmer všetkých kníhkupectiev v teréne;
   q) pokračovali v dvojstrannom dialógu s vládou OAO Hongkong o rôznych oblastiach politiky, ako aj o vykonávaní zásady „jedna krajina, dva systémy“;
   r) opätovne zdôraznili, že žiadne právne predpisy zavedené v rámci základného zákona vrátane právnych predpisov navrhovaných na základe článku 23 základného zákona, ako je prípadný návrh zákona o národnej bezpečnosti, nesmú narúšať nezávislosť a výlučnú právomoc hongkonského súdnictva a nemali by oslabiť záväzky v rámci Medzinárodného paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach (ICESCR), ani by nemali narúšať slobody, ako sú sloboda prejavu, sloboda médií, sloboda združovania a zhromažďovania, sloboda demonštrovať, sloboda vytvárať odborové zväzy, sloboda akademického výskumu a kultúrneho a umeleckého prejavu, a nemali by sa používať proti aktivistom v oblasti ľudských práv a kritikom vlády;
   s) v blízkej budúcnosti predložili Európskemu parlamentu návrhy na rozvoj spolupráce s Hongkongom v oblasti daňovej transparentnosti vrátane automatickej výmeny informácií, boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a na vykonávanie opatrení, ktoré vo svojom balíku zameranom proti narúšaniu základu dane a presunu ziskov (BEPS) požaduje OECD;
   t) podnecovali a podporovali koordinované regionálne prodemokratické hnutia ako kľúčový nástroj na podporu ázijskej spolupráce v otázkach demokracie a ľudských práv;
   u) naliehali na vládu Hongkongu, aby prijala účinnejšie opatrenia na boj proti daňovým únikom a daňovým podvodom a prijala opatrenia na monitorovanie a trestanie podnikov, ktoré uľahčujú daňové úniky a podvody prostredníctvom svojich dcérskych spoločností v Hongkongu;
   v) našli spôsoby na podporu občianskej spoločnosti v Hongkongu, najmä organizácií, ktoré presadzujú univerzálne hodnoty a podporujú ľudské práva, nezávislosť súdnictva a slobodu tlače; zdôraznili, že len nenásilné formy protestu a dialógu môžu byť prostriedkom na riešenie sporov;
   w) odporučili legislatívnej rade Hongkongu, aby dôkladne preskúmala budúce právne predpisy o vysokorýchlostných železniciach v konzultácii s organizáciami občianskej spoločnosti a občanmi Hongkongu;
   x) podporovali hongkonské akademické inštitúcie s cieľom zachovať ich vysoké normy osnov a výskumu a chrániť akademické slobody, ale aby v tejto súvislosti aj vyjadrili obavy, pokiaľ ide o postup vymenovania univerzitných rád a vonkajšie zásahy zamerané na zmenu školských osnov, ktoré by mohli ohroziť nezávislosť inštitúcií vyššieho vzdelávania; podporovali posilňovanie väzieb medzi európskymi a hongkonskými akademickými inštitúciami;
   y) vyzvali na včasné prijatie antidiskriminačného zákona;
   z) pripomenuli, že hongkonská spoločnosť a jej občania sú vo veľkej miere ovplyvnení prisťahovalectvom, a aj utečencami, a aby vyzvali hongkonskú vládu, aby zosúladila svoju migračnú a utečeneckú politiku s medzinárodnými normami, najmä pokiaľ ide o maloletých utečencov bez sprievodu;
   aa) poukázali na to, že aj keď z nedávnych prieskumov vyplýva, že mnohí obyvatelia Hongkongu chcú emigrovať, bolo by poľutovaniahodné, keby si Hongkong nemohol udržať svojich najbystrejších a najlepších ľudí, a znepokojujúce, ak by mnoho (najmä mladých) ľudí malo stratiť svoju vieru v budúcnosť;
   ab) vyjadruje znepokojenie, že panel odborníkov OSN o Severnej Kórei uviedol vo svojich správach, že Hongkong je jednou z dvoch jurisdikcií, v ktorých funguje najväčší podiel schránkových spoločností pod kontrolou Severnej Kórey; pripomína, že medzinárodné podniky spoločné so Severnou Kóreou porušujú najnovšiu rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN 2388 (2017)a naliehavo vyzýva orgány Hongkongu, aby tieto obavy, ktoré vyjadril panel odborníkov OSN o Severnej Kórei, riešili;
   ac) upriamili pozornosť hongkonských orgány na skutočnosť, že podľa štúdie sa komunálny odpad v Hongkongu v minulom desaťročí zvýšil o 80 %, čo je viac než dvojnásobok miery rastu počtu obyvateľov, a aby im pomohli pri budovaní účinnej politiky znižovania odpadu, podpore recyklovania a iných formách obehového hospodárstva, ako aj pri zvyšovaní informovanosti o zodpovednej spotrebe;
   ad) zdôraznili čínskym orgánom, že plné rešpektovanie nezávislosti Hongkongu by mohlo slúžiť ako model pre proces hlbokých demokratických politických reforiem v Číne a na postupnú liberalizáciu a otvorenie čínskej spoločnosti;
   ae) zdôraznili odhodlanie EÚ zamerané na posilňovanie demokracie v Hongkongu, vrátane zásady právneho štátu, nezávislosti súdnictva, základných slobôd a práva, transparentnosti a slobody informácií a prejavu;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a podpredsedníčke‑ Komisie / vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a pre informáciu vláde Osobitnej administratívnej oblasti Hongkong a vláde Čínskej ľudovej republiky.

(1) Ú. v. ES L 151, 18.6.1999, s. 20.
(2) Ú. v. ES L 81, 21.3.2001, s. 1.
(3) Prijaté texty, P8_TA(2016)0444.
(4) Prijaté texty, P8_TA(2016)0045.
(5) Ú. v. EÚ C 286 E, 23.11.2006, s. 523.
(6) Ú. v. EÚ C 64 E, 12.3.2004, s. 130.
(7) Ú. v. EÚ C 31 E, 5.2.2004, s. 261.
(8) Ú. v. ES C 197, 12.7.2001, s. 387.
(9) Ú. v. ES C 328, 26.10.1998, s. 186.
(10) Ú. v. ES C 132, 28.4.1997, s. 222.
(11) Ú. v. EÚ C 399, 24.11.2017, s. 92.
(12) Ú. v. EÚ C 36, 29.1.2016, s. 126.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia