Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2017/3001(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B8-0685/2017

Rozpravy :

PV 14/12/2017 - 5.1
CRE 14/12/2017 - 5.1

Hlasování :

PV 14/12/2017 - 8.1

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0496

Přijaté texty
PDF 334kWORD 45k
Čtvrtek, 14. prosince 2017 - Štrasburk
Svoboda projevu ve Vietnamu, zejména případ Nguyena Van Hoy
P8_TA(2017)0496RC-B8-0685/2017

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. prosince 2017 o svobodě projevu ve Vietnamu, zejména o případu Nguyen Van Hoy (2017/3001(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Vietnamu,

–  s ohledem na sedmý dialog o lidských právech mezi EU a Vietnamem, který se konal dne 1. prosince 2017,

–  s ohledem na Dohodu o partnerství a spolupráci mezi EU a Vietnamem, která byla podepsána dne 27. června 2012;

–  s ohledem na obecné zásady EU z roku 2008 týkající se ochránců lidských práv,

–  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,

–  s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, k němuž Vietnam přistoupil v roce 1982,

–  s ohledem na rozhodnutí evropského veřejného ochránce práv ze dne 26. února 2016 ve věci 1409/2014/MHZ o neprovedení předběžného posouzení dopadu dohody o volném obchodu mezi EU a Vietnamem na lidská práva Evropskou komisí,

–  s ohledem na čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že EU považuje Vietnam za důležitého partnera v Asii; vzhledem k tomu, že v roce 2015 jsme si připomněli 25. výročí navázání vztahů mezi EU a Vietnamem; vzhledem k tomu, že tyto vztahy rychle přerostly z obchodní spolupráce a pomoci v komplexnější partnerství;

B.  vzhledem k tomu, že rodina 22letého bloggera Nguyen Van Hoy, který na internetu zveřejňoval videa, oznámila dne 11. ledna 2017 jeho zmizení a že následně bylo zjištěno, že byl zadržen policií bez oficiálního soudního příkazu;

C.  vzhledem k tomu, že Nguyen Van Hoa byl původně zatčen podle článku 258 vietnamského trestního zákoníku a obviněn ze „zneužívání demokratických svobod za účelem poškozování státních zájmů“; vzhledem k tomu, že v dubnu 2017 bylo toto obvinění zpřísněno a překlasifikováno na porušení článku 88; vzhledem k tomu, že článek 88 trestního zákoníku je ve velké míře využíván proti ochráncům lidských práv, kteří upozorňují na porušování lidských práv ve Vietnamu;

D.  vzhledem k tomu, že dne 27. listopadu 2017 byl Nguyen Van Hoa odsouzen k sedmi letům vězení za on-line šíření informací, včetně videozáznamů, o ekologické katastrofě v provincii Ha Tinh, kterou v dubnu 2016 způsobila tchajwanská ocelářská společnost Formosa Ha Tinh nezákonně vypouštějící toxický průmyslový odpad do oceánu, což mělo zničující dopady na životní prostředí podél 200 km dlouhého pobřeží, kde byl zničen mořský život a obyvatelé onemocněli;

E.  vzhledem k tomu, že tato katastrofa způsobila rozsáhlé rozhořčení mezi vietnamskými obyvateli, širokou mobilizaci sociálních sítí a vedla k obrovským pokojným demonstracím ve všech velkých městech ve Vietnamu; vzhledem k tomu, že zatčení Nguyen Van Hoy bylo jedním z řady zatčení, které vietnamské orgány provedly několik dní před svátky Tet;

F.  vzhledem k tomu, že lidový soud v provincii Ha Tinh shledal po dvou a půlhodinovém soudním řízení Nguyen Van Hou vinným z výroby propagandy proti státu podle článku 88 trestního zákoníku; vzhledem k tomu, že Nguyen Van Hoovi nebyl umožněn přístup k obhájci, který by jej při jednání zastupoval;

G.  vzhledem k tomu, že dne 30. listopadu 2017 vietnamský soud potvrdil trest 10letého vězení pro jinou bloggerku, Ngoc Nhu Quynh Nguyenovou, kvůli protistátní propagandě poté, co napsala kritické příspěvky týkající se poškozování životního prostředí, politiky a úmrtí v policejní vazbě;

H.  vzhledem k tomu, že Úřad OSN pro lidská práva a jeho zvláštní postupy a mechanismy opakovaně odsoudily používání článku 88 trestního zákoníků a řadu dalších jeho ustanovení, která jsou v rozporu s mezinárodním právem v oblasti lidských práv;

I.  vzhledem k tomu, že většina sdělovacích prostředků je ve vlastnictví státu a je státem kontrolována; vzhledem k tomu, že svoboda tisku je výrazně omezena; vzhledem k tomu, že Vietnamu patří podle indexu svobody tisku vypracovaného Reportéry bez hranic v roce 2017 175. místo ze 180 zemí; vzhledem k tomu, že v reakci na všeobecné rozhořčení mezi vietnamským obyvatelstvem po katastrofě v provincii Ha Tinh orgány přechodně zablokovaly přístup na sociální sítě, násilně potlačovaly demonstrace a zatýkaly demonstranty;

J.  vzhledem k tomu, že v dubnu 2016 Vietnam přijal zákon o přístupu k informacím a novelu tiskového zákona, která omezuje svobodu projevu a zpřísňuje cenzuru, a rovněž byly přijaty předpisy zakazující demonstrace před budovami soudů v průběhu soudních řízení;

K.  vzhledem k tomu, že svoboda náboženského vyznání nebo přesvědčení je ve Vietnamu potlačována a katolická církev a státem neuznaná náboženství, jako je Sjednocená budhistická církev Vietnamu, některé protestantské církve a jiná vyznání, včetně etnické menšiny horalů, jsou i nadále vystaveny těžké náboženské perzekuci;

L.  vzhledem k tomu, že v průběhu sedmého dialogu o lidských právech mezi EU a Vietnamem byly projednávány svoboda projevu, sdružování, shromažďování, vyznání a přesvědčení a přístup k informacím; vzhledem k tomu, že EU poukázala na zhoršování občanských a politických práv ve Vietnamu; vzhledem k tomu, že vyzvala Vietnam, aby vydal stálá pozvání pro zvláštní postupy OSN;

1.  odsuzuje rozhodnutí, kterým byl Nguyen Van Hoa odsouzen k sedmi letům vězení; zdůrazňuje, že Nguyen Van Hoa uplatňoval své právo na svobodu projevu; naléhavě vyzývá vietnamské orgány, aby Nguyen Van Hou okamžitě a bezpodmínečně propustily;

2.  vyjadřuje své znepokojení nad nárůstem počtu zadržení, zatčení i rozsudků nad vietnamskými občany v souvislosti s vyjadřováním jejich názorů;

3.  vyjadřuje své znepokojení nad stále restriktivnějším přístupem orgánů s ohledem na svobodu projevu a jiné svobody; odsuzuje v tomto ohledu použití fyzického a psychického obtěžování ze strany orgánů, mimosoudní domácí vězení, tlak na obhájce, zaměstnavatele, pronajímatele a rodinné příslušníky aktivistů a sledování narušující soukromí; vyjadřuje znepokojení také nad omezováním svobody pohybu, aby se bloggerům a aktivistům zabránilo v účasti na veřejných akcích, jako jsou jednání o lidských právech, a v účasti na soudních řízeních se spolupracujícími aktivisty;

4.  vyzývá vietnamské orgány, aby propustily všechny občany zadržované za to, že pokojným způsobem uplatňovali své právo na svobodu projevu;

5.  vyzývá vietnamské orgány, aby ukončily veškerá omezení a obtěžování ochránců lidských práv a zaručily za všech okolností, aby tito ochránci mohli vykonávat svou legitimní činnost v oblasti lidských práv bez strachu z represe a bez jakýchkoli omezení, včetně soudního obtěžování;

6.  vyjadřuje vážné znepokojení nad rozsáhlým uplatňováním vnitrostátních bezpečnostních ustanovení ve vietnamském trestním zákoníku;

7.  odsuzuje používání trestu smrti ve Vietnamu za některé trestné činy v oblasti národní bezpečnosti, jak je stanoveno v jeho pozměněném trestním zákoníku, a skutečnost, že jsou nadále vydávány rozsudky trestu smrti; znovu zdůrazňuje jednoznačné odmítání trestu smrti ze strany EU, a to ve všech případech bez výjimky; opakovaně vyzývá vietnamské orgány, aby vyslovily moratorium na trest smrti jako první krok k jeho zrušení u všech trestných činů;

8.  naléhavě vyzývá vietnamskou vládu, aby změnila některé články trestního zákoníku, například článek 88 o propagandě a článek 79 o činnosti zaměřené na svržení správních orgánů, které Úřad vysoké komisařky OSN pro lidská práva odsoudil, neboť jsou v rozporu s mezinárodním právem v oblasti lidských práv, a aby zajistila, aby národní bezpečnostní zájmy nebyly používány jako záminka pro potlačování lidských práv, včetně svobody projevu a svobody náboženského vyznání a přesvědčení; vyjadřuje své znepokojení nad novým zákonem o sdruženích a zákonem o náboženském přesvědčení a vyznání, které jsou neslučitelné s mezinárodními normami;

9.  naléhavě vyzývá Vietnam, aby vydal stálé pozvání zvláštním postupům OSN, zejména zvláštnímu zpravodaji pro podporu a ochranu práva na svobodu přesvědčení a projevu a zvláštnímu zpravodaji pro situaci ochránců lidských práv, a aby jim poskytl volný a neomezený přístup ke všem stranám, s nimiž chtějí vést konzultace;

10.  vítá ratifikaci Úmluvy OSN proti mučení Vietnamem a naléhavě jej vyzývá, aby se smysluplně zapojil do jejího provádění, mimo jiné poskytováním pravidelných a podrobných zpráv podle ustanovení této úmluvy; trvá na tom, že žádné prohlášení získané na základě mučení nebo jiného špatného zacházení nelze použít jako důkaz pro odsouzení osob obviněných z propagandy nebo jiných politicky motivovaných obvinění;

11.  vítá posilování partnerství a dialog o lidských právech mezi EU a Vietnamem a připomíná význam dialogu jako klíčového nástroje, který by měl být účinně využíván k podpoře a povzbuzení Vietnamu při provádění nezbytných reforem;

12.  vítá skutečnost, že EU v průběhu sedmého dialogu o lidských právech mezi EU a Vietnamem vznesla otázku svobody projevu a sdružování a zvyšujícího se počtu zadržení, zatčení a rozsudků; důrazně vybízí Komisi, aby sledovala pokrok v rámci dialogu zavedením referenčních hodnot a kontrolních mechanismů; naléhavě vyzývá Komisi a místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku Unie, aby nadále v pravidelném dialogu s Vietnamem vznášely otázku svobody projevu, a to i během příštího summitu setkání Asie-Evropa (ASEM), který se bude v roce 2018 konat v Bruselu;

13.  vyzývá vietnamské orgány, aby řešily ekologickou havárii v provincii Ha Tinh, která způsobila hromadný úhyn ryb v tomto regionu a ovlivnila životy tisíců lidí, a to prostřednictvím legislativních opatření zaměřených na obnovu a oživení místního hospodářství;

14.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, generálnímu tajemníkovi Sdružení národů jihovýchodní Asie (ASEAN) a vládě a Národnímu shromáždění Vietnamu.

Právní upozornění - Ochrana soukromí