Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/3001(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B8-0685/2017

Rozpravy :

PV 14/12/2017 - 5.1
CRE 14/12/2017 - 5.1

Hlasovanie :

PV 14/12/2017 - 8.1

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0496

Prijaté texty
PDF 174kWORD 45k
Štvrtok, 14. decembra 2017 - Štrasburg
Sloboda prejavu vo Vietname, najmä prípad Nguyen Van Hoa
P8_TA(2017)0496RC-B8-0685/2017

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 14. decembra 2017 o slobode prejavu vo Vietname, najmä o prípade Nguyena Vana Hou (2017/3001(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Vietname,

–  so zreteľom na siedme kolo dialógu o ľudských právach medzi EÚ a Vietnamom z 1. decembra 2017,

–  so zreteľom na Dohodu o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Vietnamom, podpísanú 27. júna 2012,

–  so zreteľom na usmernenia EÚ o obhajcoch ľudských práv z roku 2008,

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach, ku ktorému Vietnam pristúpil v roku 1982,

–  so zreteľom na rozhodnutie európskeho ombudsmana z 26. februára 2016 vo veci 1409/2014/MHZ, ktoré sa týkalo skutočnosti, že Európska komisia nevykonala predchádzajúce hodnotenie vplyvu dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Vietnamom na oblasť ľudských práv,

–  so zreteľom na článok 135 ods. 5 a článok 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže EÚ považuje Vietnam za dôležitého partnera v Ázii; keďže na rok 2015 pripadlo 25. výročie vzťahov EÚ a Vietnamu; keďže tieto vzťahy rýchlo prerástli z oblasti obchodu a pomoci na komplexnejšie partnerstvo;

B.  keďže 11. januára 2017 vyhlásila rodina 22-ročného videografika a blogera Nguyena Vana Hou, že je nezvestný, a neskôr sa zistilo, že ho polícia zadržala bez úradného príkazu;

C.  keďže Nguyen Van Hoa bol pôvodne zatknutý podľa článku 258 vietnamského trestného zákonníka a obvinený zo „zneužívania demokratických slobôd s cieľom narušiť záujmy štátu“; keďže v apríli 2017 bolo toto obvinenie prekvalifikované na porušenie článku 88; keďže článok 88 trestného zákona sa vo veľkej miere využíva proti obhajcom ľudských práv, ktorí poukázali na zneužívanie vo Vietname;

D.  keďže 27. novembra 2017 bol Nguyen Van Hoa odsúdený na sedem rokov väzenia za to, že šíril online informácie vrátane videí o ekologickej katastrofe v provincii Ha Tinh, ku ktorej došlo v apríli 2016, keď taiwanská oceliarska spoločnosť Formosa Ha Thinh nezákonne vypustila toxický priemyselný odpad do oceánu, čo malo ničivý vplyv na životné prostredie pozdĺž 200 kilometrov pobrežia a spôsobilo úhyn morských živočíchov a ochorenia ľudí;

E.  keďže táto katastrofa vyvolala všeobecné rozhorčenie vo vietnamskej populácii, rozsiahlu mobilizáciu sociálnych sietí a veľké pokojné demonštrácie vo všetkých veľkých mestách Vietnamu; keďže zatknutie Nguyena Vana Hou bolo súčasťou série zatýkaní uskutočnenej vietnamskými orgánmi v dňoch pred sviatkami Tet;

F.  keďže ľudový súd v provincii Ha Tinh rozhodol o vine Nguyena Vana Hou vo veci šírenia propagandy proti štátu podľa článku 88 trestného zákona po dva a pol hodine konania; keďže Nguyenovi Vanovi Hoovi nepovollili právneho zástupcu, ktorý by ho zastupoval na pojednávaní;

G.  keďže 30. novembra 2017 potvrdil vietnamský súd desaťročný trest blogerky Nguyen Ngoc Nhu Quynhovej za protištátnu propagandu po tom, ako uverejnila kritické články o zhoršovaní životného prostredia, politike a prípadoch smrti v policajnej väzbe;

H.  keďže Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva a jeho experti pre oblasť osobitných postupov a mechanizmov opakovane odsúdili článok 88 trestného zákona a niekoľko jeho ďalších ustanovení ako ustanovenia v rozpore s medzinárodným právom v oblasti ľudských práv;

I.  keďže väčšinu médií vlastní a kontroluje štát; keďže sloboda tlače je veľmi obmedzená; keďže Vietnam bol zaradený na 175. miesto zo 180 krajín vo Svetovom indexe slobody tlače za rok 2017 Reportérov bez hraníc; keďže po tom, ako vietnamská populácia prejavila rozhorčenie po katastrofe v provincii Ha Tinh, orgány reagovali okamžitým zablokovaním sociálnych sietí, násilne potláčali demonštrácie a zatýkali demonštrantov;

J.  keďže v apríli 2016 Vietnam prijal zákon o prístupe k informáciám a zmenený tlačový zákon, ktorým sa obmedzuje sloboda prejavu a zosilňuje cenzúra, ako aj právne predpisy zakazujúce demonštrácie pred súdmi počas konaní;

K.  keďže sloboda náboženského vyznania alebo viery je vo Vietname potláčaná a katolícka cirkev a ďalšie neuznané cirkvi, ako je Zjednotená budhistická cirkev Vietnamu, viaceré protestantské cirkvi a ďalšie, vrátane etnickej menšiny Montagnardov, sú aj naďalej ostro nábožensky prenasledované;

L.  keďže počas siedmeho kola dialógu o ľudských právach medzi EÚ a Vietnamom sa diskutovalo o slobode prejavu, združovania, zhromažďovania, náboženského vyznania a viery a o prístupe k informáciám; keďže EÚ zdôraznila zhoršenie občianskych a politických práv vo Vietname; keďže EÚ vyzvala Vietnam, aby vystavil trvalé pozvania expertom osobitných postupov OSN;

1.  odsudzuje odsúdenie Nguyena Vana Hou na sedem rokov väzenia; zdôrazňuje, že Nguyen Van Hoa využil svoje právo na slobodu prejavu; naliehavo vyzýva vietnamské orgány, aby okamžite a bezpodmienečne prepustili Nguyena Vana Hou;

2.  vyjadruje znepokojenie nad nárastom počtu zadržaní, zatknutí a odsúdení vietnamských občanov v súvislosti s vyjadrením ich názorov;

3.  vyjadruje svoje znepokojenie nad čoraz reštriktívnejším prístupom orgánov, pokiaľ ide o slobodu prejavu a ostatné slobody; v tejto súvislosti odsudzuje využívanie fyzického a psychického obťažovania orgánmi, mimosúdne domáce väznenie, tlaky na právnikov, zamestnávateľov, prenajímateľov bytov a rodinných príslušníkov aktivistov a dotieravé sledovanie; vyjadruje aj znepokojenie z obmedzovania slobody pohybu s cieľom zabrániť blogerom a aktivistom v účasti na verejných podujatiach, ako sú diskusie o ľudských právach a účasť na súdnych konaniach iných aktivistov;

4.  vyzýva vietnamské orgány, aby prepustili všetkých občanov zadržiavaných za pokojné uplatňovanie slobody prejavu;

5.  vyzýva vietnamské orgány, aby skoncovali so všetkým obmedzovaním a obťažovaním obhajcov ľudských práv a aby za každých okolností zaručili, že budú môcť realizovať legitímne činnosti v oblasti ľudských práv bez obáv z represií a bez akýchkoľvek obmedzení vrátane súdneho obťažovania;

6.  vyjadruje vážne znepokojenie nad rozsiahlym uplatňovaním ustanovení o národnej bezpečnosti vo vietnamskom trestnom kódexe;

7.  odsudzuje využívanie trestu smrti vo Vietname za určité trestné činy týkajúce sa národnej bezpečnosti, ako je stanovené v novelizovanom trestnom zákone, a skutočnosť, že sa tresty smrti naďalej udeľujú; opätovne zdôrazňuje rozhodne odmietavý postoj EÚ voči trestu smrti vo všetkých prípadoch a bez výnimky; opätovne nalieha na vietnamské orgány, aby zaviedli moratórium na výkon trestu smrti ako prvý krok smerom k zrušeniu trestu smrti pre všetky trestné činy;

8.  naliehavo vyzýva vládu Vietnamu, aby zmenila články trestného zákona vrátane článku 88 o propagande a článku 79 o činnostiach zameraných na zvrhnutie vlády, ktoré odsúdil OHCHR ako porušenie medzinárodného práva v oblasti ľudských práv, a zaručila, že otázky národnej bezpečnosti sa nebudú používať ako zámienka na potláčanie ľudských práv vrátane slobody prejavu a slobody náboženského vyznania a viery; vyjadruje znepokojenie nad novým zákonom o združovaní a zákonom o viere a náboženstve, ktoré sú nezlučiteľné s medzinárodnými normami;

9.  nalieha na Vietnam, aby vystavil trvalé pozvanie pre expertov v oblasti osobitných postupov OSN, najmä osobitnému spravodajcovi pre podporu a ochranu práva na slobodu presvedčenia a prejavu a osobitnému spravodajcovi pre situáciu obhajcov ľudských práv, a poskytol im slobodný a neobmedzený prístup k všetkým stranám, s ktorými by chceli konzultovať;

10.  víta ratifikáciu Dohovoru OSN proti mučeniu Vietnamom a naliehavo ho žiada, aby sa doň zmysluplne zapojil a poskytoval pravidelné a podrobné správy podľa ustanovení dohovoru; trvá na tom, aby sa žiadne výpovede získané mučením alebo iným zlým zaobchádzaním nepovažovali za dôkaz umožňujúci odsúdenie osôb obvinených z propagandy alebo iných politicky motivovaných obvinení;

11.  víta užšie partnerstvo a dialóg o ľudských právach medzi EÚ a Vietnamom a pripomína význam dialógu ako kľúčového nástroja, ktorý treba uplatňovať efektívnym spôsobom tak, aby sprevádzal a podporoval Vietnam pri realizácii potrebných reforiem;

12.  víta skutočnosť, že EÚ nastolila otázku slobody prejavu a združovania a zvyšujúceho sa počtu prípadov zadržiavania, zatýkania a odsúdení počas siedmeho kola dialógu o ľudských právach medzi EÚ a Vietnamom; dôrazne vyzýva Komisiu, aby monitorovala pokrok v rámci dialógu prostredníctvom zavedenia referenčných kritérií a mechanizmov monitorovania; naliehavo žiada Komisiu a podpredsedníčku Komisie / vysokú predstaviteľku, aby naďalej nastoľovali otázku slobody prejavu vo svojom pravidelnom dialógu s Vietnamom, a to aj počas ďalšieho samitu ASEM (Asia-Europe Meeting) v Bruseli v roku 2018;

13.  vyzýva vietnamské orgány, aby riešili ekologickú katastrofu v provincii Ha Tinh, ktorá spôsobila rozsiahly úhyn rýb v regióne a ovplyvnila život tisícov ľudí, prostredníctvom legislatívnych opatrení zameraných na obnovu a rehabilitáciu miestneho hospodárstva;

14.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie / vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, generálnemu tajomníkovi Združenia štátov juhovýchodnej Ázie a vláde a Národnému zhromaždeniu Vietnamu.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia