Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2017/3002(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B8-0686/2017

Rozpravy :

PV 14/12/2017 - 5.2
CRE 14/12/2017 - 5.2

Hlasování :

PV 14/12/2017 - 8.2

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0497

Přijaté texty
PDF 333kWORD 46k
Čtvrtek, 14. prosince 2017 - Štrasburk
Kambodža: zákaz opozice
P8_TA(2017)0497RC-B8-0686/2017

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. prosince 2017 o Kambodži: zejména o rozpuštění strany CNRP (2017/3002(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Kambodži, zejména na usnesení ze dne 14. září 2017(1),

–  s ohledem na návštěvu delegace Sdružení národů jihovýchodní Asie (ASEAN) v Evropském parlamentu ve dnech 30. až 31. října 2017,

–  s ohledem na obecné zásady EU týkající se obránců lidských práv z roku 2008,

–  s ohledem na prohlášení mluvčí Evropské služby pro vnější činnost (ESVČ) ze dne 16. listopadu 2017 o rozpuštění Kambodžské národní strany záchrany (CNRP),

–  s ohledem na dohodu o spolupráci mezi Evropským společenstvím a Kambodžským královstvím z roku 1997,

–  s ohledem na místní prohlášení EU ze dne 22. února 2017 k politické situaci v Kambodži a na prohlášení mluvčího delegace EU ze dne 3. září 2017 a 25. srpna 2017 k omezením prostoru pro politickou činnost v Kambodži,

–  s ohledem na rezoluci (A/RES/53/144) přijatou Valným shromážděním OSN dne 8. března 1999 o právu a povinnosti jednotlivců, skupin a společenských orgánů prosazovat a chránit všeobecně uznávaná lidská práva a základní svobody,

–  s ohledem na mírové dohody podepsané v Paříži v roce 1991, v jejichž článku 15 je zakotven závazek chránit lidská práva a základní svobody v Kambodži, a to i ze strany mezinárodních signatářů,

–  s ohledem na Úmluvu Mezinárodní organizace práce o svobodě sdružování a ochraně práva organizovat se,

–  s ohledem na kambodžskou ústavu, zejména na její článek 41, v němž jsou zakotvena práva a svobody projevu a shromažďování, na článek 35 o právu na účast v politickém procesu a na článek 80 o poslanecké imunitě,

–  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv ze dne 10. prosince 1948,

–  s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech z roku 1966,

–  s ohledem na čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že situace v oblasti lidských práv se v Kambodži v roce 2017 ještě více zhoršila a narůstá počet případů zatčení příslušníků politické opozice, lidskoprávních aktivistů a představitelů občanské společnosti;

B.  vzhledem k tomu, že kambodžský parlament schválil v roce 2017 dva soubory represivních pozměňovacích návrhů k zákonu o politických stranách, jejichž součástí jsou četná omezení, která jsou koncipována takovým způsobem, aby vytvořila překážky pro činnost opozičních stran;

C.  vzhledem k tomu, že dne 6. října 2017 kambodžské ministerstvo vnitra podalo v souladu se zákonem o politických stranách k nejvyššímu soudu návrh na rozpuštění Kambodžské národní strany záchrany (CNRP);

D.  vzhledem k tomu, že dne 16. listopadu 2017, po jednodenním jednání, nejvyšší soud oznámil rozpuštění CNRP; vzhledem k tomu, že nejvyšší soud rovněž vydal pro 118 členů CNRP zákaz politické činnosti po dobu pěti let; vzhledem k tomu, že v důsledku tohoto rozhodnutí, které se zakládá na dvou sériích kontroverzních pozměňovacích návrhů k zákonu o politických stranách, bude vláda v období předcházejícím všeobecným volbám naplánovaným na červenec 2018 bez opozice;

E.  vzhledem k tomu, že kambodžské orgány stíhají a pronásledují členy opozičních stran již několik let; vzhledem k tomu, že v Kambodži zůstává méně než 40 % poslanců parlamentu za CNRP v důsledku skutečnosti, že další poslanci byli pod pohrůžkou zatčení nuceni odejít ze země;

F.  vzhledem k tomu, že kambodžské ministerstvo vnitra má rozsáhlé pravomoci umožňující mu pozastavit činnost politických stran, nesplňují-li vágně stanovená kritéria; vzhledem k tomu, že dne 2. října 2017 ministerstvo vnitra rozpustilo v souladu s články 19 a 20 zákona o politických stranách 20 politických stran;

G.  vzhledem k tomu, že dne 3. září 2017 byl předseda CNRP Kem Sokha zatčen a obviněn z vlastizrady podle článku 443 kambodžského trestního zákoníku, přestože má poslaneckou imunitu; vzhledem k tomu, že žádost Kema Sokhy o propuštění na kauci byla dne 26. září 2017 zamítnuta, když se nemohl dostavit ke slyšení, neboť vězeňská služba prohlásila, že nemohou zajistit jeho bezpečnost; vzhledem k tomu, že podle organizací zabývajících se lidskými právy byl dne 24. listopadu 2017 podroben výslechu, ačkoli neměl adekvátní přístup k právnímu poradenství či osobní zdravotní péči; vzhledem k tomu, že je nutné vyjasnit jeho právní postavení; vzhledem k tomu, že žádost o propuštění na kauci nyní projednává nejvyšší soud; vzhledem k tomu, že v případě uznání vinným mu hrozí trest až 30 let odnětí svobody; vzhledem k tomu, že předseda soudu Dith Munty je členem stálého výboru vládnoucí strany;

H.  vzhledem k tomu, že jedním z hlavních kambodžských problémů zůstává zabírání půdy; vzhledem k tomu, že neustále narůstá počet případů zatčení a zadržování příslušníků politické opozice, politických komentátorů, zástupců odborů, lidskoprávních aktivistů a představitelů občanské společnosti v Kambodži, včetně ADHOC 5; vzhledem k tomu, že obránce lidských práv Tep Vanny z komunity Boeung Kak zůstává i nadále ve vězení, kde si odpykává 2,5letý trest za účast na pokojné manifestaci v roce 2013; vzhledem k tomu, že dne 8. prosince 2017 nejvyšší soud rozsudek proti Tepovi Vannymu potvrdil;

I.  vzhledem k tomu, že předchozí předseda CNRP Sam Rainsy byl pod pohrůžkou soudního stíhání nucen odstoupit; vzhledem k tomu, že byl v nepřítomnosti odsouzen za hanobení a nyní žije v exilu; vzhledem k tomu, že po rozpuštění opozice stále více poslanců parlamentu za CNRP z Kambodže utíká; vzhledem k tomu, že organizace zabývající se lidskými právy hlásí, že někteří z nich hledají azyl;

J.  vzhledem k tomu, že na politický život v Kambodži a na její vládu má značný vliv Čína;

K.  vzhledem k tomu, že Kambodža využívá v rámci všeobecného systému preferencí EU (GSP) ten nejvýhodnější režim, konkrétně režim „Vše kromě zbraní“ (EBA); vzhledem k tomu, že EU Kambodži přidělila finanční prostředky na období 2014–2020 ve výši až 410 milionů EUR, přičemž 10 milionů EUR je určeno na podporu procesu volební reformy v Kambodži;

L.  vzhledem k tomu, že právo na účast na politickém životě je zakotveno v článku 41 kambodžské ústavy; vzhledem k tomu, že rozhodnutí o rozpuštění mládežnické organizace CNRP je výrazným krokem směrem od cesty pluralismu a demokracie zakotvené v kambodžské ústavě;

M.  vzhledem k tomu, že 55 nevládních organizací vydalo výzvu k uspořádání nové Pařížské konference o Kambodži se všemi příslušnými subjekty s cílem diskutovat o stavu právního státu a demokracie v Kambodži a vybídnout tak kambodžskou vládu k tomu, aby přehodnotila svou politiku týkající se opozičních stran;

1.  vyjadřuje vážné znepokojení nad rozpuštěním strany CNRP; vyjadřuje hluboké politování nad zákazem této strany, který dokládá další autokratické působení předsedy vlády Hun Sena; naléhavě vyzývá vládu, aby odvolala své rozhodnutí o rozpuštění CNRP, navrátila zvolené členy vnitrostátního parlamentu a obecní rady do jejich funkcí, umožnila plný podíl opozičních stran na veřejném životě a zajistila volný prostor pro působení médií a organizací občanské společnosti a aby ukončila atmosféru strachu a zastrašování vzhledem k tomu, že to vše jsou předpoklady svobodných, inkluzivních a transparentních voleb;

2.  opětovně vyjadřuje své vážné obavy uvedené v předchozích usneseních ohledně dalšího zhoršování podmínek pro opoziční politiky, lidskoprávní aktivisty a příslušníky občanské společnosti v Kambodži;

3.  podporuje stanovisko vysokého komisaře OSN pro lidská práva, že obvinění vznesená proti straně CNRP a jejím členům byla neurčitá a stejně neurčitá byla právní ustanovení podporující podnět k jejímu rozpuštění;

4.  domnívá se, že Nejvyšší soud v Phnompenhu nepřípustně zasahuje do práv kambodžského lidu svobodně si vybírat své politické zástupce a hlasovat pro ně ve vnitrostátních volbách v roce 2018; vyjadřuje politování nad tím, že v této zemi neexistuje nezávislé a nestranné soudnictví;

5.  vyzývá kambodžskou vládu, aby zrušila veškeré nedávné změny zákona o politických stranách a volebních zákonů, které omezují svobodu projevu a politické svobody;

6.  důrazně odsuzuje zatčení Kema Sokhy a dalších politických aktivistů; naléhavě vyzývá kambodžské orgány, aby okamžitě zrušily zatýkací rozkaz vydaný na opozičního vůdce Sama Rainsyho a zprostily ho všech obvinění a aby okamžitě a bezpodmínečně propustily Kema Sokhu z vězení a zprostily všech obvinění jeho i další opoziční poslance;

7.  vyjadřuje hluboké znepokojení ohledně průběhu důvěryhodných a transparentních voleb v Kambodži v roce 2018 v návaznosti na rozhodnutí Nejvyššího soudu o rozpuštění strany CNRP; zdůrazňuje, že volební proces, z nějž byla svévolně vyloučena hlavní opoziční strana, není zákonný, a že transparentní volby založené na soutěži mezi kandidáty jsou klíčovým nástrojem zajištění míru a stability v zemi i v celém regionu;

8.  vítá rozhodnutí EU o odnětí veškeré volební pomoci, dokud Kambodža nezahájí reformy v souladu s mezinárodními volebními standardy s cílem posílit demokracii a chránit prostor pro občanskou společnost;

9.  vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Federiku Mogheriniovou a zvláštního zástupce EU pro lidská práva, aby využili veškeré dostupné prostředky s cílem chránit základní práva kambodžského lidu volit a být volen a s cílem zajistit pluralismus a demokratické zásady plně v souladu s kambodžskou ústavou;

10.  připomíná kambodžské vládě, že musí plnit své povinnosti a závazky týkající se demokratických zásad a základních lidských práv, které jsou základním prvkem dohody o spolupráci s Evropskou unií;

11.  zdůrazňuje, že dodržování základních lidských práv je předpokladem k tomu, aby Kambodža nadále požívala unijního preferenčního režimu EBA; vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a komisařku Malmstömovou, aby bezodkladně přezkoumaly povinnosti Kambodže v rámci dohod uvedených v článku 19 nařízení o EBA; zdůrazňuje, že pokud Kambodža postupuje v rozporu se svými povinnostmi v rámci nařízení o EBA, musí být dočasně zrušeny celní preference, jichž v současnosti požívá

12.  vyzývá ESVČ a Komisi, aby připravily seznam osob odpovědných za rozpuštění opozice a za další případy závažného porušování lidských práv v Kambodži s cílem uvalit na ně vízová omezení a zmrazení majetku;

13.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Evropské službě pro vnější činnost, generálnímu tajemníkovi sdružení ASEAN, vládám a parlamentům členských států a vládě a Národnímu shromáždění Kambodže.

(1) Přijaté texty, P8_TA(2017)0348.

Právní upozornění - Ochrana soukromí