Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/3002(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0686/2017

Συζήτηση :

PV 14/12/2017 - 5.2
CRE 14/12/2017 - 5.2

Ψηφοφορία :

PV 14/12/2017 - 8.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0497

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 413kWORD 54k
Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2017 - Στρασβούργο
Καμπότζη: Απαγόρευση της αντιπολίτευσης
P8_TA(2017)0497RC-B8-0686/2017

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2017 σχετικά με την Καμπότζη: και ειδικά τη διάλυση του κόμματος CNRP (2017/3002(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για την Καμπότζη, και ειδικότερα το ψήφισμα της 14ης Σεπτεμβρίου 2017(1),

–  έχοντας υπόψη την επίσκεψη της αντιπροσωπείας του Συνδέσμου Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN) στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 30 και 31 Οκτωβρίου 2017,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ του 2008 για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) στις 16 Νοεμβρίου 2017 σχετικά με τη διάλυση του Κόμματος Εθνικής Διάσωσης Καμπότζης (CNRP),

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία συνεργασίας του 1997 μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Βασιλείου της Καμπότζης,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της τοπικής αντιπροσωπείας της ΕΕ στις 22 Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με την πολιτική κατάσταση στην Καμπότζη, και τις δηλώσεις του εκπροσώπου της Αντιπροσωπείας της ΕΕ στις 3 Σεπτεμβρίου 2017 και 25 Αυγούστου 2017 σχετικά με τους περιορισμούς του πολιτικού χώρου στην Καμπότζη·

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα (A/RES/53/144) που ενέκρινε η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 8 Μαρτίου 1999 σχετικά με το δικαίωμα και την ευθύνη των ατόμων και κοινωνικών ομάδων και φορέων για την προώθηση και την προάσπιση των διεθνώς αναγνωρισμένων δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών,

–  έχοντας υπόψη τις ειρηνευτικές συμφωνίες του Παρισιού του 1991, στο άρθρο 15 των οποίων κατοχυρώνεται μια δέσμευση για σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών στην Καμπότζη, μεταξύ άλλων και εκ μέρους των διεθνών συμβαλλομένων μερών τους,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ), περί συνδικαλιστικής ελευθερίας και προστασίας του συνδικαλιστικού δικαιώματος,

–  έχοντας υπόψη το Σύνταγμα της Καμπότζης, ιδιαίτερα το άρθρο 41, στο οποίο κατοχυρώνονται τα δικαιώματα της ελευθερίας της έκφρασης και του συνέρχεσθαι, το άρθρο 35 για το δικαίωμα της πολιτικής συμμετοχής και το άρθρο 80 για την κοινοβουλευτική ασυλία,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου της 10ης Δεκεμβρίου 1948,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο του 1966 για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2017 η κατάσταση στην Καμπότζη στο πεδίο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων επιδεινώθηκε περαιτέρω, με αύξηση του αριθμού των συλλήψεων μελών της αντιπολίτευσης, ακτιβιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το καμποτζιανό κοινοβούλιο ενέκρινε το 2017 δυο δέσμες κατασταλτικών τροπολογιών στο «Νόμο περί Πολιτικών Κομμάτων» με πολλούς περιορισμούς σχεδιασμένους για να δημιουργούν εμπόδια στα κόμματα της αντιπολίτευσης·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 6 Οκτωβρίου 2017 ο υπουργός εσωτερικών κατέθεσε αίτηση στο Ανώτατο Δικαστήριο για τη διάλυση του Κόμματος Εθνικής Διάσωσης Καμπότζης (CNRP) δυνάμει του «Νόμου περί Πολιτικών Κομμάτων»·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 16 Νοεμβρίου 2017 το Ανώτατο Δικαστήριο ανακοίνωσε τη διάλυση του CNRP, μετά από μονοήμερη ακρόαση· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ανώτατο Δικαστήριο έχει επίσης απαγορεύσει σε 118 πολιτικούς του CNRP να είναι πολιτικά ενεργοί για πέντε έτη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόφαση αυτή, που στηρίχθηκε σε δυο δέσμες αμφιλεγόμενων τροπολογιών στον «Νόμο περί Πολιτικών Κομμάτων», ελευθερώνει την κυβέρνηση από κάθε αντιπολίτευση, εν όψει των γενικών εκλογών που έχουν προγραμματιστεί για τον Ιούλιο του 2018·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι επί χρόνια τα μέλη του κόμματος της αντιπολίτευσης υφίστανται διώξεις και παρενοχλήσεις από τις καμποτζιανές αρχές· λαμβάνοντας υπόψη ότι ποσοστό μικρότερο του 40 % των μελών του Κοινοβουλίου έχει απομείνει στην Καμπότζη, μετά που άλλα μέλη αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τη χώρα έχοντας απειληθεί με σύλληψη·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Υπουργείο Εσωτερικών διαθέτει απόλυτη εξουσία να αναστέλλει τη λειτουργία πολιτικών κομμάτων βάσει ασαφών κριτηρίων· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 2 Οκτωβρίου 2017 το Υπουργείο Εσωτερικών διέλυσε 20 πολιτικά κόμματα δυνάμει των άρθρων 19 και 20 του «Νόμου περί Πολιτικών Κομμάτων»·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 3 Σεπτεμβρίου 2017 ο Kem Sokha, πρόεδρος του CNRP, συνελήφθη και κατηγορήθηκε για προδοσία δυνάμει του άρθρου 443 του καμποτζιανού Ποινικού Κώδικα, παρ’ όλο ότι διέθετε βουλευτική ασυλία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση του Kem Sokha να καταβάλει εγγύηση απορρίφθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου 2017, κι ενώ αυτός δεν ήταν σε θέση να παραστεί στην ακρόαση, επειδή το τμήμα φυλακών δήλωσε ότι δεν μπορούσε να εγγυηθεί την ασφάλειά του· λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων ανακρίθηκε στις 24 Νοεμβρίου 2017, παρ’ όλο ότι δεν είχε επαρκή πρόσβαση σε νομική παράσταση ούτε και σε ιδιωτική ιατρική φροντίδα· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να αποσαφηνιστεί το νομικό καθεστώς του· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση καταβολής εγγύησης εκκρεμεί πλέον ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι αντιμετωπίζει ποινή μέχρι και 30ετούς φυλάκισης εάν κριθεί ένοχος· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πρόεδρος του Δικαστηρίου Dith Munty, είναι μέλος της μόνιμης επιτροπής του κυβερνώντος κόμματος·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ζήτημα της αρπαγής γαιών εξακολουθεί να αποτελεί μείζον πρόβλημα στην Καμπότζη· λαμβάνοντας υπόψη ότι στην Καμπότζη σημειώνεται σταθερή αύξηση των συλλήψεων και κρατήσεων μελών της αντιπολίτευσης, πολιτικών σχολιαστών, συνδικαλιστών, ακτιβιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών, συμπεριλαμβανομένης της ADHOC 5· λαμβάνοντας υπόψη ότι η υπερασπίστρια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Tep Vanny, από την συνοικία του Boeung Kak, παραμένει στη φυλακή εκτίοντας ποινή δυόμιση ετών για μια ειρηνική διαμαρτυρία το 2013· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 8 Δεκεμβρίου 2017 το Ανώτατο Δικαστήριο επικύρωσε την απόφαση σε βάρος της Tep Vanny·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προηγούμενος πρόεδρος του CNRP Sam Rainsy αναγκάστηκε να παραιτηθεί μετά από εκ του νόμου απειλές· λαμβάνοντας υπόψη ότι καταδικάστηκε ερήμην για συκοφαντική δυσφήμιση και τώρα ζει στην εξορία· λαμβάνοντας υπόψη ότι μετά τη διάλυση του κόμματος της αντιπολίτευσης όλο και περισσότεροι βουλευτές του CNRP εγκαταλείπουν την Καμπότζη· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων αναφέρουν πως μερικοί ζητούν άσυλο·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κίνα επηρεάζει σημαντικά την πολιτική ζωή της Καμπότζης και την κυβέρνηση της χώρας·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο του συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων (GSP/ΣΓΠ) της ΕΕ, η Καμπότζη υπάγεται στο πλέον ευνοϊκό καθεστώς, το σύστημα «Όλα εκτός από όπλα» (EBA/ΟΕΟ)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει επιχορηγήσει την Καμπότζη με ποσό 410 εκατομμυρίων EUR για τη δημοσιονομική περίοδο 2014-2020, εκ των οποίων τα 10 εκατομμύρια EUR για υποστήριξη της εκλογικής μεταρρύθμισης στην Καμπότζη·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα πολιτικής συμμετοχής είναι κατοχυρωμένο στο άρθρο 41 του καμποτζιανού Συντάγματος· λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόφαση διάλυσης του CNRP είναι ένα σημαντικό βήμα εξόδου από τον πλουραλισμό και τη δημοκρατία που κατοχυρώνονται στο Σύνταγμα της Καμπότζης·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι 55 ΜΚΟ απεύθυναν έκκληση για μια νέα Διάσκεψη του Παρισιού για την Καμπότζη, με σκοπό όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς να συζητήσουν για το κράτος δικαίου και τη δημοκρατία στην Καμπότζη ώστε να ενθαρρύνουν την Κυβέρνηση της Καμπότζης να επανεξετάσει τις πολιτικές της απέναντι στα κόμματα της αντιπολίτευσης·

1.  εκφράζει τις σοβαρές ανησυχίες του για τη διάλυση του CNRP· θεωρεί εξαιρετικά λυπηρή την απαγόρευση του κόμματος, η οποία φανερώνει την περαιτέρω αυταρχική δράση του πρωθυπουργού Hun Sen· καλεί την κυβέρνηση να ακυρώσει την απόφαση διάλυσης του CNRP, να αποκαταστήσει τα εκλεγμένα μέλη του εθνικού κοινοβουλίου και του δημοτικού συμβουλίου στις θέσεις τους, να επιτρέψει την πλήρη συμμετοχή των κομμάτων της αντιπολίτευσης στο δημόσιο βίο και να εξασφαλίσει ελεύθερο χώρο δράσης στα μέσα ενημέρωσης και στις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και να θέσει τέλος στο κλίμα φόβου και εκφοβισμού, δεδομένου ότι τα ανωτέρω είναι προϋποθέσεις για ελεύθερες, συμμετοχικές και διαφανείς εκλογές·

2.  επαναλαμβάνει τις έντονες ανησυχίες του, τις οποίες έχει εκφράσει και στα προηγούμενα ψηφίσματα, σχετικά με την περαιτέρω επιδείνωση του κλίματος για τους πολιτικούς της αντιπολίτευσης, για τους ακτιβιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και για τα μέλη της κοινωνίας των πολιτών στην Καμπότζη·

3.  υποστηρίζει την άποψη του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα ότι οι κατηγορίες σε βάρος του CNRP και των μελών του είναι αόριστες, όσο αόριστες ήταν και οι νομικές διατάξεις που στήριξαν την καταγγελία για τη διάλυσή του·

4.  εκτιμά πως το Ανώτατο Δικαστήριο της Πνομ Πενχ παρεμβαίνει με απαράδεκτο τρόπο στο δικαίωμα των καμποτζιανών να διαλέξουν ελεύθερα τους πολιτικούς εκπροσώπους τους και να τους ψηφίσουν στις εθνικές εκλογές του 2018· θεωρεί λυπηρή την απουσία μιας ανεξάρτητης και αμερόληπτης δικαστικής εξουσίας στη χώρα·

5.  καλεί την κυβέρνηση της Καμπότζης να καταργήσει όλες τις πρόσφατες τροπολογίες στο «Νόμο περί Πολιτικών Κομμάτων» καθώς και τους εκλογικούς νόμους που περιορίζουν την ελευθερία του λόγου και τις πολιτικές ελευθερίες·

6.  καταδικάζει έντονα τη σύλληψη του Kem Sokha και άλλων πολιτικών ακτιβιστών· καλεί τις καμποτζιανές αρχές να ανακαλέσουν αμέσως το ένταλμα σύλληψης και να άρουν όλες τις κατηγορίες σε βάρος του ηγέτη της αντιπολίτευσης Sam Rainsy και να ελευθερώσουν αμέσως και άνευ όρων τον Kem Sokha από τη φυλακή και να άρουν όλες τις σε βάρος του και σε βάρος των άλλων βουλευτών της αντιπολίτευσης κατηγορίες·

7.  εκφράζει σοβαρές ανησυχίες ως προς τη διενέργεια αξιόπιστων και διαφανών εκλογών το 2018 στην Καμπότζη, μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου να διαλύσει το CNRP· τονίζει ότι εκλογές από τις οποίες το κυριότερο κόμμα της αντιπολίτευσης έχει αποκλειστεί αυθαίρετα δεν είναι νόμιμες και ότι οι διαφανείς και ελεύθερες εκλογές είναι το βασικό στοιχείο που εγγυάται την ειρήνη και τη σταθερότητα στη χώρα και σε ολόκληρη την περιοχή·

8.  χαιρετίζει την απόφαση της ΕΕ να ανακαλέσει κάθε εκλογική υποστήριξη μέχρις ότου η Καμπότζη ξεκινήσει μεταρρυθμίσεις σύμφωνες με τα διεθνή εκλογικά πρότυπα, προκειμένου να προωθήσει τη δημοκρατία και να προστατεύσει το χώρο της κοινωνίας των πολιτών·

9.  καλεί την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ) Federica Mogherini και τον Ειδικό Εντεταλμένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα να κάνουν χρήση κάθε διαθέσιμου μέσου για να προστατεύσουν τα θεμελιώδη δικαιώματα των καμποτζιανών να εκλέγουν και να εκλέγονται, για να εγγυηθούν τις αρχές του πλουραλισμού και της δημοκρατίας σε αυστηρή συμφωνία με το Σύνταγμα της Καμπότζης·

10.  υπενθυμίζει στην καμποτζιανή κυβέρνηση ότι οφείλει να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις και τις δεσμεύσεις της όσον αφορά τις δημοκρατικές αρχές και τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, που αποτελούν ουσιαστικό στοιχείο της συμφωνίας συνεργασίας·

11.  τονίζει ότι ο σεβασμός των θεμελιωδών ανθρώπινων δικαιωμάτων είναι προϋπόθεση για να συνεχίσει η Καμπότζη να υπάγεται στο προτιμησιακό σύστημα EBA/ΟΕΟ της ΕΕ· καλεί την ΑΠ/ΥΕ και την Επίτροπο Malmström να επανεξετάσουν επειγόντως τις συμβατικές υποχρεώσεις της Καμπότζης στο άρθρο 19 του κανονισμού για την EBA/ΟΕΟ· τονίζει ότι εάν η Καμπότζη ενεργεί κατά παράβαση των δυνάμει του κανονισμού EBA/ΟΕΟ υποχρεώσεών της, τότε η δασμολογικές προτιμήσεις που της έχουν παραχωρηθεί πρέπει να ανασταλούν προσωρινά·

12.  καλεί την ΕΥΕΔ και την Επιτροπή να καταρτίσουν ένα κατάλογο των ατόμων που ευθύνονται για τη διάλυση της αντιπολίτευσης και για άλλες σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Καμπότζη, ώστε να τους επιβληθούν πιθανοί περιορισμοί θεωρήσεων και δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων·

13.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, στον Γενικό Γραμματέα του Συνδέσμου κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN), στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και στην κυβέρνηση και την Εθνική Συνέλευση της Καμπότζης.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0348.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου