Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2017/3002(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B8-0686/2017

Dezbateri :

PV 14/12/2017 - 5.2
CRE 14/12/2017 - 5.2

Voturi :

PV 14/12/2017 - 8.2

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0497

Texte adoptate
PDF 262kWORD 51k
Joi, 14 decembrie 2017 - Strasbourg
Cambodgia: interzicerea opoziției
P8_TA(2017)0497RC-B8-0686/2017

Rezoluţia Parlamentului European din 14 decembrie 2017 referitoare la Cambodgia: în special dizolvarea partidului CNRP (2017/3002(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Cambodgia, în special cea din 14 septembrie 2017(1),

–  având în vedere vizita delegației Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN) la Parlamentul European în perioada 30-31 octombrie 2017,

–  având în vedere Orientările UE din 2008 cu privire la apărătorii drepturilor omului,

–  având în vedere declarația din 16 noiembrie 2017 a purtătorului de cuvânt al Serviciului European de Acțiune Externă (SEAE) privind dizolvarea Partidului Salvării Naționale din Cambodgia,

–  având în vedere Acordul de cooperare dintre Comunitatea Europeană și Regatul Cambodgia din 1997,

–  având în vedere declarația locală a UE din 22 februarie 2017 privind situația din Cambodgia, precum și declarațiile purtătorului de cuvânt al Delegației UE din 3 septembrie 2017 și 25 august 2017 privind restricțiile impuse spațiului politic din Cambodgia,

–  având în vedere Rezoluția (A/RES/53/144) adoptată de Adunarea Generală a ONU la 8 martie 1999 privind dreptul și responsabilitatea persoanelor, a grupurilor și a organelor societății de a promova și a proteja drepturile omului și libertățile fundamentale universal recunoscute,

–  având în vedere Acordurile de pace de la Paris din 1991, unde, la articolul 15, este consacrat un angajament de a respecta drepturile omului și libertățile fundamentale în Cambodgia, inclusiv din partea semnatarilor internaționali,

–  având în vedere Convenția Organizației Internaționale a Muncii privind libertatea sindicală și apărarea dreptului sindical,

–  având în vedere Constituția Cambodgiei, în special articolul 41, în care sunt consacrate drepturile și libertățile de exprimare și de întrunire, precum și articolul 35 privind dreptul la participare politică și articolul 80 privind imunitatea parlamentară,

–  având în vedere Declarația universală a drepturilor omului din 10 decembrie 1948,

–  având în vedere Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice din 1966,

–  având în vedere articolul 135 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât, în 2017, situația drepturilor omului din Cambodgia s-a deteriorat și mai mult, înmulțindu-se numărul de arestări ale unor membri ai opoziției politice, activiști pentru drepturile omului și reprezentanți ai societății civile care au loc în Cambodgia;

B.  întrucât în 2017 parlamentul cambodgian a adoptat două seturi de amendamente represive la Legea privind partidele politice, care conține numeroase restricții concepute în așa fel încât să creeze obstacole pentru partidele din opoziție;

C.  întrucât, la 6 octombrie 2017, Ministerul de Interne a depus o cerere la Curtea Supremă vizând să dizolve Partidul Salvării Naționale din Cambodgia (CNRP) în conformitate cu „Legea partidelor politice”;

D.  întrucât, la 16 noiembrie 2017, Curtea Supremă a anunțat dizolvarea CNRP, la capătul unei audieri de o zi; întrucât Curtea Supremă le-a interzis, de asemenea, la 118 politicieni ai CNRP să desfășoare activități politice timp de cinci ani; întrucât această hotărâre, care se întemeia pe două runde de amendamente controversate la „Legea partidelor politice”, lasă guvernul fără opoziție înainte de alegerile generale de anul viitor programate pentru iulie 2018;

E.  întrucât membrii partidelor de opoziție sunt persecutați și hărțuiți de autoritățile cambodgiene de mai mulți ani; întrucât mai puțin de 40 % dintre parlamentarii CNRP au rămas în Cambodgia după ce numeroși alți deputați au fost forțați să fugă din țară, fiind amenințați cu arestarea;

F.  întrucât Ministerul de Interne din Cambodgia dispune de prerogative discreționare de a suspenda partide politice pe baza unor criterii definite în mod vag; întrucât, la 2 octombrie 2017, Ministerul de Interne a dizolvat 20 partide politice pe baza articolelor 19 și 20 din „Legea partidelor politice”;

G.  întrucât, la 3 septembrie 2017, Kem Sokha, președintele CNRP, a fost arestat și acuzat de trădare, în temeiul articolul 443 din Codul penal din Cambodgia, în ciuda faptului că dispunea de imunitate parlamentară; întrucât cererea lui Kem Sokha de eliberare pe cauțiune a fost respinsă la 26 septembrie 2017, atunci când nu a putut participa la audiere, după ce serviciul penitenciarelor a declarat că nu-i poate garanta siguranța; întrucât, conform organizațiilor pentru drepturile omului, el a fost interogat la 24 noiembrie 2017, deși nu a beneficiat de un acces adecvat la consiliere juridică sau asistență medicală privată; întrucât statutul său juridic nu a fost încă clarificat; întrucât cererea sa de eliberare pe cauțiune este pe rolul Curții Supreme; întrucât dacă este găsit vinovat se poate alege cu până la 30 ani de închisoare; întrucât președintele Curții, Dith Munty, face parte din Biroul permanent al partidului de guvernământ;

H.  întrucât chestiunea acaparării de terenuri în Cambodgia rămâne o preocupare majoră; întrucât s-a înregistrat o creștere constantă a numărului de arestări și încarcerări ale unor membri ai opoziției politice, comentatori politici, sindicaliști, activiști pentru drepturile omului și reprezentanți ai societății civile din Cambodgia, inclusiv ADHOC 5; întrucât apărătorul drepturilor omului Tep Vanny din comunitatea Boeung Kak rămâne în închisoare, executând o pedeapsă de doi ani și jumătate legată de un protest pașnic din 2013; întrucât, la 8 decembrie 2017, Curtea Supremă a confirmat verdictul împotriva lui Tep Vanny;

I.  întrucât fostul președinte al CNRP, Sam Rainsy, a fost obligat să demisioneze în urma unor amenințări cu justiția; întrucât el a fost condamnat in absentia pentru calomnie cu caracter penal și în prezent trăiește în exil; întrucât de la dizolvarea opoziției tot mai mulți parlamentari ai CNRP fug din Cambodgia; întrucât unele organizații de apărare a drepturilor omului au relatat că unii dintre ei au cerut azil;

J.  întrucât influența Chinei joacă un rol important în viața politică din Cambodgia, exercitându-se și asupra guvernului său;

K.  întrucât Cambodgia beneficiază de cel mai favorabil regim disponibil în temeiul sistemului generalizat de preferințe (SGP), și anume, „totul în afară de arme” (EBA); întrucât UE a alocat până la 410 de milioane EUR pentru Cambodgia pentru perioada financiară 2014-2020, din care 10 de milioane EUR vizează sprijinirea procesului de reformă electorală în Cambodgia;

L.  întrucât dreptul la participare politică este consfințit de articolul 41 din Constituția Cambodgiei; întrucât decizia de a dizolva CNRP reprezintă o deviere serioasă de la calea pluralismului și democrației consacrată în Constituția Cambodgiei;

M.  întrucât 55 de ONG-uri au lansat un apel pentru o nouă Conferință la Paris privind Cambodgia cu toate părțile interesate relevante pentru a discuta situația statului de drept și a democrației în Cambodgia, cu scopul de a încuraja guvernul cambodgian să își revizuiască politicile privind partidele de opoziție,

1.  își exprimă profunda îngrijorare cu privire la dizolvarea CNRP; regretă profund interzicerea partidului, care reprezintă încă o dovadă a acțiunilor autocratice ale prim-ministrului Hun Sen; îndeamnă guvernul să revoce decizia de a dizolva CNRP, să îi reinstaleze în funcție pe membrii aleși ai parlamentului național și ai consiliilor comunale, pentru a permite participarea deplină a partidelor de opoziție la viața publică și a asigura spațiu de manevră pentru mass-media și organizațiile societății civile și pentru a pune capăt climatului de frică și intimidare, toate acestea fiind condiții prealabile pentru alegeri libere și transparente, deschise unei participări largi;

2.  dă glas din nou îngrijorării profunde exprimate în rezoluțiile anterioare cu privire la agravarea climatului pentru politicienii din opoziție, activiștii în domeniul drepturilor omului și membrii societății civile din Cambodgia;

3.  susține opinia Înaltului Comisar al Organizației Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului cum că acuzațiile împotriva CNRP și a membrilor săi au fost neclare, la fel ca și dispozițiile legale care susțin plângerea pe care se întemeiază dizolvarea sa;

4.  consideră intervenția Curții Supreme din Phnom Penh ca o ingerință inacceptabilă în drepturile populației Cambodgiei de a-și alege în mod liber reprezentanții politici și de a vota la alegerile naționale din 2018; regretă absența unui sistem judiciar independent și imparțial în această țară;

5.  invită guvernul Cambodgiei să abroge toate modificările recente aduse „Legii privind partidele politice” și legilor electorale, care limitează libertatea de exprimare și libertățile politice;

6.  condamnă cu fermitate arestarea lui Kem Sokha și a altor activiști politici; îndeamnă autoritățile cambodgiene să revoce mandatul de arestare și să renunțe la toate acuzațiile împotriva liderului opoziției, Sam Rainsy și să îl elibereze imediat și necondiționat din închisoare pe Kem Sokha și să retragă toate acuzațiile împotriva lui și a altor parlamentari din opoziție;

7.  își exprimă preocuparea gravă față de desfășurarea unor alegeri credibile și transparente în Cambodgia, în 2018 în urma deciziei Curții Supreme de a dizolva CNRP; subliniază că un proces electoral din care principalul partid de opoziție a fost exclus în mod arbitrar nu este legitim și că alegerile transparente și competitive sunt un instrument-cheie pentru garantarea păcii și stabilității în țară și în întreaga regiune;

8.  laudă decizia UE de a retrage toate asistența electorală până când Cambodgia va lansa reforme în conformitate cu standardele electorale internaționale, pentru a promova democrația și a proteja spațiul societății civile;

9.  îi invită pe Vicepreședinta Comisiei/Înalta Reprezentantă a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (VP/ÎR), Federica Mogherini, și pe Reprezentantul special al UE pentru drepturile omului să utilizeze toate mijloacele disponibile pentru a proteja drepturile fundamentale ale poporului cambodgian de a alege și a fi ales și pentru a garanta pluralismul și principiile democratice, în conformitate strictă cu constituția Cambodgiei;

10.  îi reamintește guvernului Cambodgiei că trebuie să își îndeplinească obligațiile și angajamentele cu privire la principiile democratice și drepturile fundamentale ale omului, care constituie un element esențial al Acordului de cooperare;

11.  subliniază că respectarea drepturilor omului este o condiție prealabilă pentru ca Cambodgia să poată beneficia în continuare de sistemul preferențial EBA din partea UE; invită VP/ÎR și comisarul Malmström să revadă fără întârziere obligațiile Cambodgiei în temeiul convențiilor de la articolul 19 din regulamentul privind ABE; subliniază că dacă Cambodgia își încalcă obligația în temeiul Regulamentul ABE, preferințele tarifare de care beneficiază în momentul de față trebuie retrase temporar;

12.  invită SEAE și Comisia să elaboreze o listă a persoanelor responsabile de dizolvarea opoziției și de alte încălcări grave ale drepturilor omului în Cambodgia pentru a le impune eventual restricții de acordare a vizelor și a le îngheța activele;

13.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Serviciului european pentru acțiune externă, Secretarului General al ASEAN, guvernelor și parlamentelor statelor membre și Guvernului și Adunării Naționale din Cambodgia.

(1) Texte adoptate, P8_TA(2017)0348.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate