Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/3002(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B8-0686/2017

Rozpravy :

PV 14/12/2017 - 5.2
CRE 14/12/2017 - 5.2

Hlasovanie :

PV 14/12/2017 - 8.2

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0497

Prijaté texty
PDF 263kWORD 46k
Štvrtok, 14. decembra 2017 - Štrasburg
Kambodža: zákaz opozície
P8_TA(2017)0497RC-B8-0686/2017

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 14. decembra 2017 o Kambodži, a najmä o rozpustení strany CNRP (2017/3002(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Kambodži, najmä na uznesenie zo 14. septembra 2017(1),

–  so zreteľom na návštevu delegácie Združenia národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN) v Európskom parlamente v dňoch 30. – 31. októbra 2017,

–  so zreteľom na usmernenia EÚ z roku 2008 o obhajcoch ľudských práv,

–  so zreteľom na vyhlásenie hovorcu Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) zo 16. novembra 2017 o rozpustení Kambodžskej strany národnej záchrany,

–  so zreteľom na Dohodu o spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a Kambodžským kráľovstvom z roku 1997,

–  so zreteľom na miestne vyhlásenie EÚ z 22. februára 2017 o politickej situácii v Kambodži a na vyhlásenia hovorcu delegácie EÚ z 3. septembra 2017 a 25. augusta 2017 o obmedzení politického priestoru v Kambodži,

–  so zreteľom na rezolúciu Valného zhromaždenia OSN (A/RES/53/144) z 8. marca 1999 o práve a povinnosti jednotlivcov, skupín a orgánov spoločnosti podporovať a chrániť všeobecne uznávané ľudské práva a základné slobody,

–  so zreteľom na Parížske mierové dohody z roku 1991, v ktorých sa v článku 15 zakotvuje záväzok dodržiavať ľudské práva a základné slobody v Kambodži, a to aj zo strany medzinárodných signatárov,

–  so zreteľom na Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o slobode združovania a ochrane práva odborovo sa organizovať,

–  so zreteľom na kambodžskú ústavu, najmä jej článok 41, v ktorom sú zakotvené právo a sloboda prejavu a združovania, článok 35 o práve na účasť na politickom živote a článok 80 o parlamentnej imunite,

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z 10. decembra 1948,

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach z roku 1966,

–  so zreteľom na článok 135 ods. 5 a článok 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže v roku 2017 sa situácia v oblasti ľudských práv v Kambodži ďalej zhoršila, pričom sa zvýšil počet zatknutí členov politickej opozície, aktivistov za ľudské práva a zástupcov občianskej spoločnosti;

B.  keďže kambodžský parlament v roku 2017 prijal dva súbory represívnych zmien zákona o politických stranách, ktoré obsahujú mnoho obmedzení zameraných na vytvorenie prekážok pre opozičné strany;

C.  keďže 6. októbra 2017 ministerstvo vnútra predložilo na najvyššom súde žiadosť zrušiť Kambodžskú stranu národnej záchrany (CNRP) podľa zákona o politických stranách;

D.  keďže 16. novembra 2017 po jednodňovom konaní najvyšší súd oznámil rozpustenie CNRP; keďže najvyšší súd takisto zakázal 118 politikom CNRP, aby vyvíjali politickú činnosť, a to počas piatich rokov; keďže vzhľadom na toto rozhodnutie, ktoré vzišlo z dvoch kôl kontroverzných zmien zákona o politických stranách, nestojí pred budúcoročnými parlamentnými voľbami, ktoré sú naplánované na júl 2018, proti vláde žiadna opozícia;

E.  keďže členov opozičnej strany kambodžské orgány celé roky stíhali a obťažovali; keďže menej než 40 % poslancov parlamentu za CNRP zostáva v Kambodži potom ako boli ďalší poslanci, ktorým hrozilo zatknutie, nútení utiecť z krajiny;

F.  keďže ministerstvo vnútra má rozsiahle právomoci v súvislosti so zastavením činnosti politických strán na základe nejasne definovaných kritérií; keďže 2. októbra 2017 ministerstvo vnútra rozpustilo 20 politických strán v súlade s článkami 19 a 20 zákona o politických strán;

G.  keďže 3. septembra 2017 bol Kem Sokha, predseda CNRP, zatknutý a obvinený zo zrady podľa článku 443 kambodžského trestného zákonníka, a to napriek tomu, že mal parlamentnú imunitu; keďže žiadosť Kema Sokhu o prepustenie na kauciu bola zamietnutá 26. septembra 2017, keď sa nemohol zúčastniť konania pred súdom, potom ako väzenské orgány uviedli, že nemôžu zaistiť jeho bezpečnosť; keďže podľa organizácií pre ľudské práva bol vypočúvaný 24. novembra 2017, a to napriek tomu, že nemal primeraný prístup k právnemu poradenstvu alebo osobnej zdravotnej starostlivosti; keďže jeho právne postavenie sa musí objasniť; keďže žiadosťou o prepustenie na kauciu sa v súčasnosti zaoberá najvyšší súd; keďže v prípade preukázania viny mu hrozí trest odňatia slobody až do 30 rokov; keďže predseda súdneho dvora Dith Munty je členom stáleho výboru vládnucej strany;

H.  keďže zaberanie pôdy zostáva v Kambodži naďalej veľkým problémom; keďže v Kambodži sústavne rastie počet zatknutí a zadržiavaní členov politickej opozície, politických komentátorov, odborárov, obhajcov ľudských práv a predstaviteľov občianskej spoločnosti vrátane ADHOC 5; keďže obhajca ľudských práv Tep Vanny zo spoločenstva Boeung Kak je naďalej vo väzení, kde si odpykáva 2,5-ročný trest odňatia slobody v súvislosti s pokojným protestom v roku 2013; keďže 8. decembra 2017 najvyšší súd potvrdil rozsudok vo veci Tep Vanny;

I.  keďže predchádzajúci predseda CNRP Sam Rainsy bol po právnych hrozbách nútený odstúpiť; keďže bol odsúdený v neprítomnosti, a to za trestný čin ohovárania, a v súčasnosti žije v exile; keďže po rozpustení opozície čoraz viac poslancov parlamentu za CNRP uteká z Kambodže; keďže organizácie pre ľudské práva uvádzajú, že niektorí z nich žiadajú o azyl;

J.  keďže vplyv Číny hrá dôležitú úlohu v politickom živote v Kambodži a Čína má vplyv na kambodžskú vládu;

K.  keďže Kambodža využíva najvýhodnejší režim v rámci úniového všeobecného systému preferencií (VSP), a najmä iniciatívu Všetko okrem zbraní (EBA); keďže EÚ pridelila Kambodži 410 miliónov EUR na finančné obdobie 2014 – 2020, z čoho 10 miliónov EUR je určených na podporu procesu volebnej reformy v Kambodži;

L.  keďže právo na účasť na politickom živote je zakotvené v článku 41 kambodžskej ústavy; keďže rozhodnutie o rozpustení CNRP je významným odklonením od pluralizmu a demokracie, ktoré sú zakotvené v ústave Kambodže;

M.  keďže 55 mimovládnych organizácií uverejnilo výzvu na usporiadanie novej Parížskej konferencie o Kambodži so všetkými príslušnými zainteresovanými stranami s cieľom rokovať o zásadách právneho štátu a demokracie v Kambodži a nabádať kambodžskú vládu, aby prehodnotila svoju politiku voči opozičným stranám;

1.  vyjadruje vážne obavy z rozpustenia CNRP; vyjadruje hlboké poľutovanie nad zákazom strany, ktorý svedčí o pokračujúcej autokratickej činnosti premiéra Huna Sena; naliehavo vyzýva vládu, aby zmenila rozhodnutie o rozpustení CNRP, vrátila zvoleným poslancom národného parlamentu a členom obecných rád ich kreslá, umožnila plnú účasť opozičných strán na verejnom živote, zabezpečila slobodný priestor pre činnosť médií a organizácií občianskej spoločnosti a aby ukončila atmosféru strachu a zastrašovania, pretože to predstavuje všetky podmienky na slobodné, inkluzívne a transparentné voľby;

2.  opätovne zdôrazňuje svoje vážne obavy vyjadrené v predchádzajúcich uzneseniach o naďalej sa zhoršujúcej atmosfére pre opozičných politikov, obhajcov ľudských práv a členov občianskej spoločnosti v Kambodži;

3.  podporuje názor vysokého komisára OSN pre ľudské práva, že obvinenia voči CNRP a jej členom boli nejasné a že nejasné boli aj právne predpisy na podporu žaloby týkajúcej sa rozpustenia strany;

4.  domnieva sa, že najvyšší súd v Phnom Penh neprimerane zasahuje do práv kambodžského ľudu slobodne si vybrať svojich politických zástupcov a hlasovať za nich v celoštátnych voľbách v roku 2018; vyjadruje poľutovanie nad tým, že v krajine chýba nezávislé a nestranné súdnictvo;

5.  vyzýva vládu Kambodže, aby zrušila všetky nedávne zmeny zákona o politických strán a volebných zákonov, ktoré obmedzujú slobodu prejavu a politické slobody;

6.  dôrazne odsudzuje zatknutie Kema Sokhu a ďalších politických aktivistov; nalieha na kambodžské orgány, aby bezodkladne zrušili zatýkací rozkaz a všetky obvinenia voči opozičnému lídrovi Samovi Rainsymu a aby okamžite a bezpodmienečne prepustili z väzenia Kema Sokhu a stiahli všetky obvinenia proti nemu a iným opozičným poslancom;

7.  vyjadruje vážne obavy, pokiaľ ide o uskutočnenie vierohodných a transparentných volieb v Kambodži v roku 2018 po rozhodnutí najvyššieho súdu rozpustiť CNRP; zdôrazňuje, že volebný proces, z ktorého bola hlavná opozičná strana svojvoľne vylúčená, nie je legitímny, a že transparentné a súťaživé voľby sú kľúčovým nástrojom na zabezpečenie mieru a stability v krajine a celom regióne;

8.  víta rozhodnutie EÚ stiahnuť všetku volebnú pomoc, dokiaľ Kambodža nezačne reformy v súlade s medzinárodnými volebnými normami s cieľom pokročiť na ceste k demokracii a chrániť priestor pre občiansku spoločnosť;

9.  vyzýva podpredsedníčku Komisie / vysokú predstaviteľku Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP) Federicu Mogheriniovú a osobitného zástupcu EÚ pre ľudské práva, aby využili všetky dostupné prostriedky na ochranu základných práv kambodžských občanov voliť a byť volený, s cieľom zaručiť pluralitu a demokratické zásady dôsledne v súlade s kambodžskou ústavou;

10.  pripomína kambodžskej vláde, že musí plniť svoje záväzky a záväzky týkajúce sa demokratických zásad a základných ľudských práv, ktoré sú základným prvkom dohody o spolupráci;

11.  zdôrazňuje, že dodržiavanie základných ľudských práv je nevyhnutným predpokladom pre Kambodžu, aby naďalej využívala úniový preferenčný systém EBA; vyzýva VP/PK a komisárku Malmströmovú, aby bezodkladne preskúmali povinnosti Kambodže, ktoré jej vyplývajú podľa dohovorov v článku 19 nariadenia o EBA; zdôrazňuje, že ak Kambodža koná v rozpore so svojimi povinnosťami podľa nariadenia o EBA, colné preferencie, ktoré v súčasnosti využíva, sa musia dočasne zrušiť;

12.  vyzýva ESVČ a Komisiu, aby vypracovali zoznam jednotlivcov zodpovedných za rozpustenie opozície a za ďalšie závažné porušovanie ľudských práv v Kambodži, s cieľom uložiť možné vízové obmedzenia a zmrazenia aktív týchto jednotlivcov;

13.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie / vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Európskej službe pre vonkajšiu činnosť, generálnemu tajomníkovi ASEANu, vládam a parlamentom členských štátov a vláde a Národnému zhromaždeniu Kambodže.

(1) Prijaté texty, P8_TA(2017)0348.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia