Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2017/3003(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B8-0695/2017

Dezbateri :

PV 14/12/2017 - 5.3
CRE 14/12/2017 - 5.3

Voturi :

PV 14/12/2017 - 8.3
CRE 14/12/2017 - 8.3

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0498

Texte adoptate
PDF 283kWORD 56k
Joi, 14 decembrie 2017 - Strasbourg
El Salvador: cazuri de femei urmărite penal pentru pierderea sarcinii
P8_TA(2017)0498RC-B8-0695/2017

Rezoluţia Parlamentului European din 14 decembrie 2017 referitoare la El Salvador: cazuri de femei urmărite penal pentru pierderea sarcinii (2017/3003(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere articolele 2 și 3 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE),

–  având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), în special articolele 8, 19, 157, 216 și articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a),

–  având în vedere capitolul 7 din Planul de acțiune UE-CELAC (Comunitatea Statelor Latino-Americane și Caraibiene) pentru 2015-2017 privind genurile,

–  având în vedere Declarația și Platforma de acțiune de la Beijing, adoptate în cadrul celei de a patra Conferințe mondiale a ONU privind femeile, la 15 septembrie 1995, precum și documentele finale rezultate, adoptate cu ocazia sesiunilor speciale ale Organizației Națiunilor Unite, Beijing +5 (2000), Beijing +10 (2005), Beijing +15 (2010) și Beijing +20 (2015),

–  având în vedere declarația din 19 iulie 2017 a trioului Președinției UE, alcătuit din Estonia, Bulgaria și Austria, privind egalitatea dintre femei și bărbați,

–  având în vedere Rezoluția sa din 14 decembrie 2016 referitoare la Raportul anual pe 2015 privind drepturile omului și democrația în lume și politica Uniunii Europene în această privință(1),

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1567/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 iulie 2003 privind ajutorul pentru politicile și acțiunile privind sănătatea reproductivă și sexuală și drepturile aferente în țările în curs de dezvoltare(2),

–  având în vedere cel de-al cincilea Obiectiv de dezvoltare al mileniului al ONU (îmbunătățirea sănătății materne),

–  având în vedere Convenția Organizației Națiunilor Unite din 1979 privind eliminarea tuturor formelor de discriminare față de femei,

–  având în vedere analiza pe 2017 a situației drepturilor femeilor în El Salvador efectuată de Comitetul ONU pentru eliminarea discriminării față de femei și observațiile de încheiere din aceasta,

–  având în vedere articolele 6, 24 și 39 din Convenția ONU cu privire la drepturile copilului,

–  având în vedere Convenția împotriva torturii, la care El Salvador este parte din 1996,

–  având în vedere articolul 144 din Constituția Republicii El Salvador, potrivit căruia tratatele internaționale încheiate cu alte state sau cu organizații internaționale constituie acte legislative ale republicii, iar în cazul în care un tratat și legislația se contrazic, are prioritate tratatul,

–  având în vedere Cadrul pentru egalitatea de gen și emanciparea femeilor pentru 2016-2020: transformarea vieții fetelor prin intermediul acțiunilor externe ale UE,

–  având în vedere Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice (Convenția de la Istanbul),

–  având în vedere declarația din 11 mai 2015 a grupului de lucru al Organizației Națiunilor Unite pentru aspecte juridice și practice legate de discriminarea față de femei,

–  având în vedere Convenția interamericană privind prevenirea, pedepsirea și eradicarea violenței față de femei (Convenția de la Belém do Pará),

–  având în vedere Decretul legislativ nr. 520 din El Salvador (Legea cuprinzătoare specială privind eliminarea violenței din viața femeilor),

–  având în vedere articolele 133, 135 și 136 din Codul penal din El Salvador,

–  având în vedere declarația din 17 noiembrie 2017 a Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Zeid Ra’ad Al Hussein, pe care acesta a făcut-o la sfârșitul misiunii sale în El Salvador,

–  având în vedere articolul 1 din Constituția Republicii El Salvador,

–  având în vedere Legea din El Salvador privind egalitatea, echitatea și eliminarea discriminării față de femei, adoptată în 2016, Legea privind o viață fără violență pentru femei, adoptată în 2012, și Legea privind protecția globală a copiilor și a adolescenților (LEPINA), adoptată în aprilie 2009, care îi conferă Ministerului Educației mandatul de a asigura în cadrul sistemului educației o instruire cu privire la genuri și la sănătatea reproducerii și de a soluționa problema discriminării femeilor în sistemul educației,

–  având în vedere articolul 135 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât egalitatea de gen este o valoare fundamentală a UE; întrucât egalitatea de tratament și nediscriminarea sunt drepturi fundamentale consacrate în tratate și în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și ar trebui respectate, promovate și aplicate pe deplin în legislație, în practică, în jurisprudență și în viața cotidiană;

B.  întrucât, la articolele 36 și 37 din observațiile de încheiere din analiza sa pe 2017 a situației drepturilor femeilor în El Salvador, Comitetul ONU pentru eliminarea tuturor formelor de discriminare față de femei solicită să fie revocate legile din El Salvador prin care se pedepsește avortul,

C.  întrucât, începând din anul 2000, în El Salvador au fost urmărite în justiție cel puțin 120 de femei pentru avort sau omor în urma morții fetale care a avut loc în ultima lună de sarcină, dintre aceste femei 26 fiind condamnate pentru omor și 23 pentru avort; întrucât toate femeile condamnate ispășesc pedepse de foarte lungă durată în pofida faptului că nu sunt infractoare în conformitate cu standardele internaționale; întrucât majoritatea acestor femei sunt tinere, sărace, cu instruire limitată și din localități periferice; întrucât în prezent se află pe rol două cazuri; întrucât, după ce a petrecut ultimii zece ani în închisoare, cazul lui Teodora del Carmen Vásquez a fost examinat la 13 decembrie 2017 de către cel de-al Doilea Tribunal de Sentințe și recursul său a fost respins, iar sentința lui Evelyn Beatriz Hernandez Cruz a fost confirmată în octombrie 2017;

D.  întrucât „Las 17” sunt femeile care, în perioada 2000-2011, au fost pedepsite cel mai sever și au fost condamnate la decenii în închisoare; întrucât câteva dintre ele au fost eliberate după ce instanțele au invalidat deciziile anterioare;

E.  întrucât violența bazată pe gen reprezintă o problemă majoră în El Salvador, datele disponibile arătând că o dată la trei ore o femeie este agresată sexual, iar violurile au ca rezultat în multe cazuri sarcini nedorite; întrucât, de asemenea, se constată un număr îngrozitor de mare de cazuri de feminicid, însă numai 5% dintre acestea au fac obiectul procedurilor judiciare;

F.  întrucât angajații tuturor instituțiilor publice, inclusiv ai spitalelor și clinicilor, au obligația de a declara pacientele care suportă intervenții obstetrice de urgență, ceea ce reprezintă o încălcare a dreptului pacientului la confidențialitate și creează o atmosferă ce duce la stigmatizarea femeilor; întrucât obligația de a declara pacientele conduce la situații în care femeile care suferă de complicații grave în timpul sarcinii aleg să nu recurgă la asistență medicală pentru a nu fi urmărite penal și pedepsite cu închisoarea; întrucât nedeclararea acestor cazuri reprezintă din oficiu o infracțiune;

G.  întrucât rata omorurilor bazate pe gen înregistrate în El Salvador, ale căror victime sunt femei și fete, este înspăimântător de mare; întrucât în 2015 și 2016 au fost ucise 1 097 de femei, iar în perioada ianuarie-iunie 2017 au fost ucise 201 femei; întrucât, în anul trecut, Poliția Civilă Națională din El Salvador a înregistrat 3 947 de plângeri de agresiune sexuală, dintre care 1 049 au fost violuri, inclusiv în cadrul familiilor, iar 1 873 dintre victime erau minore sau clasificate drept „aflate în incapacitate”, potrivit Organizației Femeilor din El Salvador pentru Pace (ORMUSA),

H.  întrucât în El Salvador se înregistrează o rată ridicată a sarcinilor în rândul adolescentelor, fapt determinat de lipsa educației sexuale în școli; întrucât factorii principali care determină sarcinile timpurii este agresiunea sexuală și violul; întrucât, potrivit Ministerului Sănătății, în 2015 s-au înregistrat 1 445 de cazuri de sarcină la fete cu vârste cuprinse între 10 și 14 ani;

I.  întrucât, în 1998, El Salvador a inclus în rândul infracțiunilor penale avortul în orice circumstanțe, inclusiv în cazurile în care sarcina provoacă complicații ce pun în pericol viața femeii sau a fetei, precum și în cazurile de viol, incest sau făt neviabil; întrucât, de asemenea, în 1999 a fost adoptată o modificare a constituției prin care embrionul este considerat o ființă umană din „momentul conceperii”; întrucât, prin urmare, orice persoană care efectuează o operație de avort sau își induce avortul, chiar și înainte de stadiul fetal, poate să fie urmărită în justiție și să fie condamnată la închisoare pentru perioade cuprinse între doi și opt ani, însă în multe cazuri procurorii aduc acuzații mai grave, de „omor agravat”, care pot rezulta în pedeapsa cu închisoarea de până la 50 de ani; întrucât actele legislative care ar putea autoriza avortul în aceste circumstanțe au rămas blocate în Adunarea Națională din octombrie 2016, însă în prezent au loc discuții în vederea continuării acestei proceduri legislative;

J.  întrucât în El Salvador femeilor și fetelor li se interzice accesul la avort legal și în condiții de siguranță din motive religioase, culturale și de altă natură, astfel încălcându-li-se dreptul la sănătate, la viață și la integritatea fizică și psihologică;

K.  întrucât Ministerul Educației a elaborat recent materiale pentru a integra în programa școlară națională sănătatea sexuală și a reproducerii, însă, din cauza rezistenței din partea diverselor forțe, versiunea finală a acestor materiale se axează în schimb pe abstinența sexuală, în pofida faptului că 42% rămân însărcinate înainte de a împlini vârsta de 20 de ani;

L.  întrucât, în America Latină, riscul de deces în rândul mamelor este de patru ori mai mare la adolescentele cu vârsta de până la 16 ani; întrucât 65% dintre cazurile de fistulă obstetrică survin în cazul sarcinilor la adolescente și au consecințe grave pentru viețile acestora, inclusiv probleme grave de sănătate și excluziune socială; întrucât sarcinile în rândul minorelor sunt în egală măsură periculoase pentru nou-născuți, în cazul cărora se înregistrează o rată a mortalității cu 50% mai mare decât media; întrucât aproximativ 40% dintre femeile din regiune au fost victime ale violenței sexuale; întrucât 95% dintre avorturile din America Latină nu sunt efectuate în condiții de siguranță;

M.  întrucât, potrivit Ministerului Sănătății, în perioada 2011-2015 14 femei au decedat din cauza complicațiilor legate de avort, 13 femei au decedat în urma unei sarcini extrauterine și 63 de femei au decedat sub efectul legislației în vigoare privind avortul; întrucât suicidul reprezintă cauza a 57% din decese în rândul femeilor însărcinate cu vârstele cuprinse între 10 și 19 ani; întrucât multor femei le este teamă să recurgă la asistență medicală atunci când suferă de complicații legate de sarcină, fapt ce provoacă decese ce ar putea fi evitate; întrucât această situație le afectează mai ales pe femeile care dispun de cele mai puține resurse economice și care nu au acces la servicii de sănătate sexuală și a reproducerii și a căror drepturi în acest domeniu nu sunt respectate;

N.  întrucât Human Rights Watch și Amnesty International observă că femeile din El Salvador care își pierd sarcina sau ai căror feți sunt născuți morți sunt adesea urmărite penal deoarece sunt suspectate de avort; întrucât în astfel de cazuri femeile sunt adesea denunțate de personalul medical și sunt ulterior arestate chiar în spital;

O.  întrucât experții ONU au atras atenția asupra faptului că decizia autorităților din El Salvador reprezintă o încălcare gravă a drepturilor fetelor și femeilor la viață, la sănătate și la integritatea fizică și psihică, periclitându-le astfel oportunitățile economice și sociale;

P.  întrucât, în martie 2015, Comitetul Națiunilor Unite pentru drepturile economice, sociale și culturale a solicitat ca El Salvador să revizuiască și să modifice legislația privind avortul pentru a garanta compatibilitatea acesteia cu alte drepturi, cum ar fi dreptul la sănătate și dreptul la viață; întrucât violența fizică, sexuală sau psihologică față de femei reprezintă o încălcare a drepturilor omului;

Q.  întrucât El Salvador a participat activ la cea de a 61-a sesiune a Comisiei ONU pentru statutul femeii; întrucât toate părțile ar trebui să continue să promoveze Platforma pentru acțiune de la Beijing a ONU în ceea ce privește, printre altele, accesul la educație și la sănătate ca drept fundamental al omului și la drepturile sexuale și ale reproducerii;

R.  întrucât organismele ONU de monitorizare a tratatelor, inclusiv Comitetul pentru drepturile omului și Comitetul privind eliminarea tuturor formelor de discriminare față de femei, au invitat statele din America Latină să introducă derogări de la legile restrictive în materie de avort în cazul în care o sarcină prezintă riscuri pentru sănătatea sau viața unei femei, în cazul în care fătul suferă de malformații grave și în cazul în care sarcina este rezultatul unui viol sau al incestului;

S.  întrucât Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Zeid Ra’ad Al Hussein, și-a exprimat îngrijorarea cu privire la situația fetelor și a femeilor din El Salvador după ce a vizitat această țară în noiembrie 2017; întrucât Înaltul Comisar a invitat El Salvador să introducă un moratoriu privind aplicarea articolului 133 din Codul penal și să examineze cazurile femeilor aflate în detenție din cauza unor infracțiuni legate de avort;

T.  întrucât Convenția privind eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor, Convenția privind drepturile copilului (CDC) și Comitetul privind drepturile economice, sociale și culturale (CDESC) au recunoscut în mod explicit legătura dintre avorturile ilegale, nesigure și rata mortalității materne; întrucât Convenția împotriva torturii prevede că statele care au o interdicție absolută privind avortul în orice circumstanțe expun femeile și fetele la situații în care acestea sunt umilite și tratate cu cruzime;

U.  întrucât Evaluarea periodică universală a ONU a formulat 10 recomandări către statul El Salvador în vederea alinierii legislației sale privind avortul în conformitate cu standardele internaționale privind drepturile omului, toate fiind respinse de către guvern;

V.  întrucât, în conformitate cu regulile ONU privind tratamentul femeilor deținute și măsurile neprivative de libertate pentru infractoare (Normele de la Bangkok), femeile care au responsabilități de îngrijire și femeile însărcinate ar trebui, acolo unde este posibil și adecvat, să primească pedepse neprivative de libertate;

W.  întrucât prevenirea sarcinilor neplanificate și reducerea numărului de cazuri de maternitate în rândul adolescentelor prin accesul universal la servicii de sănătate sexuală și reproductivă este unul dintre obiectivele incluse în obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD),

1.  își exprimă profunda îngrijorare față de situația drepturilor femeilor și fetelor, inclusiv sănătatea sexuală și reproductivă și drepturile aferente, din El Salvador și condamnă toate formele de violență împotriva femeilor; reamintește că acestea reprezintă o încălcare gravă a drepturilor omului și a demnității femeilor și fetelor; subliniază că articolul 7 din Statutul de la Roma al Curții Penale Internaționale (pe care El Salvador l-a ratificat la 3 martie 2016) definește sarcinile forțate drept crime împotriva umanității și o formă de violență bazată pe gen împotriva femeilor, care constituie o încălcare gravă a drepturilor omului și a demnității femeilor și fetelor;

2.  respinge cu fermitate condamnarea și pedepsirea cu închisoarea a femeilor și fetelor care nasc un făt mort sau pierd o sarcină și solicită eliberarea lor imediată și necondiționată; consideră că nimeni nu ar trebui să fie închis pe baza acestor condamnări;

3.  condamnă urmărirea femeilor pentru practicarea avortului, perioadele lungi de timp în detenție preventivă și sancțiunile penale disproporționate aplicate femeilor care doresc să facă un avort, precum și încarcerarea femeilor imediat după ce au mers în spital pentru a obține îngrijire, în urma raportării lor către autorități de către personalul medical din teama de a fi penalizat la rândul său;

4.  condamnă incriminarea absolută a avortului în conformitate cu articolele 133, 135 și 136 din Codul penal, precum și efectele sale grave și discriminatorii asupra femeilor, care sunt nevoite să recurgă la metode de avort nesigure, suportând astfel riscuri grave pentru sănătate și viață; invită Adunarea Legislativă din El Salvador să dea curs recomandărilor Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Zeid Ra’ad Al Hussein, și ale Convenției privind eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor, referitoare la un moratoriu privind aplicarea acesteia;

5.  invită El Salvador să ia măsuri pentru ca femeile și fetele să aibă acces la avortul legal și în condiții de siguranță; invită Adunarea Legislativă din El Salvador, în acest context, să sprijine proiectul de lege care introduce o reformă a articolelor 133, 135 și 136 din Codul penal în vederea dezincriminării avortului, cel puțin în cazurile în care sarcina reprezintă un risc pentru viața sau sănătatea fizică sau mentală a unei femei sau fete însărcinate, în cazul în care există malformații grave și mortale ale fătului sau în cazul în care sarcina este rezultatul unui viol sau al incestului;

6.  solicită autorităților din El Salvador să introducă un moratoriu cu privire la punerea în aplicare a legislației actuale și să revizuiască luarea în custodie publică a femeilor acuzate de infracțiuni legate de avort spontan sau provocat sau de nașterea unui făt mort, cu scopul de a asigura eliberarea lor, pentru a asigura un proces echitabil în procedurile legate de avort, de a permite femeilor acuzate să fie judecate în afara penitenciarelor și a garanta secretul profesional pentru tot personalul medical și confidențialitatea pentru pacienți; condamnă toate măsurile punitive împotriva femeilor și fetelor care solicită un avort, precum și împotriva specialiștilor din domeniul sănătății și a altor persoane care ajută la obținerea și efectuarea procedurii și solicită eliminarea unor astfel de măsuri;

7.  reamintește obligația guvernului salvadorian de a proteja drepturile cetățenilor săi și de a respecta statul de drept în ceea ce privește principiul prezumției de nevinovăție, și anume că persoanele judecate ar trebui să fie considerate nevinovate până la dovedirea vinovăției și că sarcina probei ar trebui să revină autorităților de urmărire penală și nu inculpatului, în conformitate cu statutul de la Roma pe care El Salvador l-a ratificat; invită autoritățile din El Salvador să ofere formare în domeniul egalității de gen funcționarilor publici, inclusiv membrilor din sistemul judiciar; invită SEAE și Comisia să finanțeze și să sprijine astfel de eforturi;

8.  condamnă condițiile inumane din închisori, cum ar fi tortura, izolarea deținuților în celule și suspendarea vizitelor familiei; solicită guvernului din El Salvador să ratifice Protocolul opțional la Convenția ONU împotriva torturii ca măsură de prevenire a torturii și a tratamentelor inumane și degradante în toate închisorile și locurile de detenție; solicită ca organizațiilor independente internaționale să li se acorde acces la centrele de detenție; îndeamnă autoritățile din El Salvador să îmbunătățească condițiile din închisoare ale femeilor, inclusiv prin a le acorda accesul la produse de igienă și, deci, respectând drepturile fundamentale ale omului;

9.  reamintește guvernului și sistemului judiciar că sunt obligate să respecte standardele internaționale privind accesul egal la justiție și principiile care garantează un proces echitabil pentru toate persoanele și că vinovăția poate fi stabilită numai prin furnizarea de dovezi concrete și suficiente; solicită ca guvernul să pună la dispoziție suficiente fonduri publice pentru a sprijini reprezentarea juridică a persoanelor care nu și-o pot permite;

10.  invită sistemul judiciar să asigure un proces echitabil cu toate garanțiile pentru Teodora del Carmen Vásquez și Evelyn Beatriz Hernandez Cruz și anularea hotărârilor pronunțate asupra lor; își exprimă solidaritatea cu campania „Las 17”, femei care au fost închise nejustificat timp de până la 40 ani acuzate de a fi pierdut sarcina, de a fi născut feți morți și de alte complicații obstretice; își exprimă solidaritatea cu femeile salvadoriene urmărite penal din motive similare sau în temeiul unei condamnări pentru „omucidere gravă”; solicită autorităților competente să reexamineze toate cazurile cu scopul de a le acorda grațieri;

11.  își exprimă profunda preocupare în legătură cu numărul mare de sarcini în rândul minorelor din El Salvador; îndeamnă autoritățile din El Savador să își îndeplinească obligațiile internaționale și să protejeze drepturile omului, luând măsuri care au drept scop ca toate fetele să aibă acces la toate informațiile disponibile și la servicii medicale pentru a gestiona sarcinile cu risc ridicat care sunt rezultatul unui viol;

12.  regretă faptul că, în special în ceea ce privește sănătatea sexuală și drepturile reproductive, corpul femeilor și fetelor rămâne în continuare subiect de luptă ideologică și invită El Salvador să recunoască dreptul inalienabil al femeilor și fetelor la integritate corporală și la decizii autonome în ceea ce privește, printre altele, dreptul de acces la planificarea familială voluntară și la un avort legal și în condiții de siguranță; consideră că interdicția generală privind întreruperea terapeutică a sarcinii și avortul în cazul sarcinilor care sunt rezultatul unui viol sau al incestului, precum și refuzul de a oferi asigurare medicală gratuită în caz de viol, pot fi considerate forme de tortură;

13.  salută adoptarea „legii speciale cuprinzătoare pentru o viață fără violență pentru femei”, în urma unui vot transpartinic unit al membrelor din Adunarea Legislativă din El Salvador și reamintește autorităților țării necesitatea punerii în aplicare pe deplin a acesteia, în special în ceea ce privește angajamentul de a proteja femeile și fetele de violență;

14.  salută înființarea recentă în El Salvador a politicii privind sănătatea sexuală și a reproducerii și a noului program „Ciudad Mujer”, care a dezvoltat servicii pentru 1,5 de milioane de femei din întreaga țară, în special prin sensibilizare și furnizarea de informații privind sănătatea sexuală și reproductivă și drepturile aferente, sprijină eforturile sale și îndeamnă guvernul din El Salvador să asigure accesul la informații și servicii contraceptive moderne și să depună toate eforturile pentru a oferi o educație sexuală completă în școlile publice;

15.  îndeamnă Consiliul să-și accelereze activitatea pentru a permite UE să ratifice și să pună în aplicare Convenția de la Istanbul, astfel încât să se asigure coerența între acțiunile interne și externe ale UE privind violența împotriva copiilor, femeilor și fetelor;

16.  invită Consiliul să includă problema avortului legal și în condiții de siguranță în orientările UE privind violul și violența împotriva femeilor și a fetelor; subliniază că accesul universal la sănătate, în special la sănătatea sexuală și reproductivă și la drepturile aferente, este un drept fundamental al omului;

17.  invită UE-CELAC, șefii de stat sau de guvern, în cadrul summitului, să consolideze capitolul privind violența de gen din Planul de acțiune UE-CELAC în vederea stabilirii unui calendar clar de acțiune și măsuri de punere în aplicare menite să garanteze obligația de diligență în ceea ce privește prevenirea și investigarea, și sancțiunile aferente, tuturor actelor de violență împotriva femeilor și de a oferi despăgubiri adecvate victimelor;

18.  salută eforturile depuse de Delegația UE din El Salvador de a colabora cu autoritățile naționale privind drepturile femeilor, inclusiv în ceea ce privește incriminarea avortului; insistă asupra faptului că această chestiune trebuie considerată drept o prioritate majoră și solicită SEAE să prezinte periodic un raport Parlamentului cu privire la acțiunea sa în acest domeniu; insistă ca delegația UE să ofere întregul sprijin adecvat femeilor aflate în prezent în închisoare pentru infracțiuni legate de avort, inclusiv prin vizite periodice, sprijin pentru rudele acestora și prin oferirea de asistență juridică;

19.  reamintește UE angajamentele sale în temeiul cadrului privind egalitatea de gen și capacitarea femeilor prin intermediul relațiilor externe ale UE 2016-2020; solicită SEAE să monitorizeze îndeaproape revizuirea cazurilor in loco și solicită Comisiei să garanteze că la baza cooperării europene pentru dezvoltare se află o abordare axată pe drepturile omului, care acordă o atenție deosebită egalității de gen și combaterii tuturor formelor de violență sexuală împotriva femeilor și a fetelor; invită statele membre și instituțiile UE să își intensifice sprijinul pentru apărătorii drepturilor omului locali și a ONG-urilor care luptă pentru drepturile femeilor și fetelor, în special în ceea ce privește sănătatea sexuală și reproductivă și drepturile aferente și planificare familială în El Salvador, inclusiv finanțarea;

20.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezența rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, autorităților din El Salvador, Oficiului Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului, Parlamentului Central American, Parlamentului Latinoamerican, Adunării Parlamentare Euro-Latinoamericane și Secretarului General al Organizației Statelor Americane.

(1) Texte adoptate, P8_TA(2016)0502.
(2) JO L 224, 6.9.2003, p. 1.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate