Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2017/3003(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :

Predložena besedila :

RC-B8-0695/2017

Razprave :

PV 14/12/2017 - 5.3
CRE 14/12/2017 - 5.3

Glasovanja :

PV 14/12/2017 - 8.3
CRE 14/12/2017 - 8.3

Sprejeta besedila :

P8_TA(2017)0498

Sprejeta besedila
PDF 278kWORD 56k
Četrtek, 14. december 2017 - Strasbourg
Salvador: primeri žensk, preganjanih zaradi spontanega splava
P8_TA(2017)0498RC-B8-0695/2017

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 14. decembra 2017 o Salvadorju: primeri žensk, preganjanih zaradi spontanega splava (2017/3003(RSP))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju členov 2 in 3 Pogodbe o Evropski uniji (PEU),

–  ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU), zlasti členov 8, 19, 157, 216 in točke (a) drugega pododstavka člena 218(6) Pogodbe,

–  ob upoštevanju sedmega poglavja akcijskega načrta EU-CELAC (Skupnost latinskoameriških in karibskih držav) za obdobje 2015–2017 za enakost spolov,

–  ob upoštevanju Pekinške deklaracije in izhodišč za ukrepanje, sprejetih na četrti svetovni konferenci o ženskah 15. septembra 1995, ter poznejših končnih dokumentov, sprejetih na posebnih zasedanjih OZN Peking +5 (2000), Peking +10 (2005), Peking +15 (2010) in Peking +20 (2015),

–  ob upoštevanju izjave predsedujoče trojice EU (Estonija, Bolgarija in Avstrija) z dne 19. julija 2017 o enakosti med ženskami in moškimi,

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 14. decembra 2016 o letnem poročilu o človekovih pravicah in demokraciji v svetu ter politiki Evropske unije na tem področju za leto 2015(1),

–  ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1567/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. julija 2003 o podpori politikam in ukrepanju na področju reproduktivnega zdravja in zdrave spolnosti ter s tem povezanimi pravicami v državah v razvoju(2),

–  ob upoštevanju petega razvojnega cilja tisočletja ZN – izboljšanja zdravja mater,

–  ob upoštevanju Konvencije OZN o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk iz leta 1979,

–  ob upoštevanju pregleda pravic žensk v Salvadorju iz februarja 2017, ki ga je pripravil Odbor OZN za odpravo diskriminacije žensk, in njegovih sklepnih ugotovitev,

–  ob upoštevanju 6., 24. in 39. člena Konvencije OZN o otrokovih pravicah,

–  ob upoštevanju Konvencije proti mučenju, ki jo je Salvador podpisal leta 1996,

–  ob upoštevanju 144. člena ustave Republike Salvador, ki navaja, da mednarodne pogodbe, sklenjene z drugimi državami ali mednarodnimi organizacijami, veljajo za zakone republike in da v primerih, kjer pogodba in zakon nista skladna, prevlada pogodba,

–  ob upoštevanju okvira za enakost spolov in krepitev vloge žensk: spreminjanje življenj deklet prek zunanjih ukrepov EU v obdobju 2016–2020,

–  ob upoštevanju Konvencije Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima (Istanbulska konvencija),

–  ob upoštevanju izjave delovne skupine OZN o vprašanju diskriminacije žensk v zakonodaji in praksi z dne 11. maja 2015,

–  ob upoštevanju Medameriške konvencije o preprečevanju, kaznovanju in izkoreninjenju nasilja nad ženskami (Konvencija iz Belem do Para) iz leta 1994,

–  ob upoštevanju salvadorskega zakonodajnega odloka št. 520 (posebni celoviti zakon za življenje žensk brez nasilja),

–  ob upoštevanju 133., 135. in 136. člena salvadorskega kazenskega zakonika,

–  ob upoštevanju izjave visokega komisarja OZN za človekove pravice Zejda Rada Al Husejna ob zaključku njegove misije v Salvadorju z dne 17. novembra 2017,

–  ob upoštevanju prvega člena ustave Republike Salvador,

–  ob upoštevanju salvadorskega zakona o enakosti, enakem obravnavanju in odpravi diskriminacije žensk, sprejetega leta 2016, zakona o življenju brez nasilja za ženske, sprejetega leta 2012, in zakona o celoviti zaščiti otrok in mladostnikov (LEPINA), sprejetega aprila 2009, ki ministrstvu za izobraževanje podeljuje mandat za izvedbo izobraževanja o enakosti spolov in reproduktivnem zdravju ter obravnavanje diskriminacije žensk v izobraževalnem sistemu,

–  ob upoštevanju členov 135(5) in 123(4) Poslovnika,

A.  ker je enakost spolov temeljna vrednota EU; ker je pravica do enakega obravnavanja in nediskriminacije temeljna pravica, zapisana v pogodbah in evropski listini o temeljnih pravicah, ter bi se morala v celoti spoštovati, spodbujati in uporabljati v zakonodaji, praksi, sodni praksi in v vsakdanjem življenju;

B.  ker Odbor OZN za odpravo vseh oblik diskriminacije žensk v 36. in 37. členu sklepnih ugotovitev pregleda pravic žensk v Salvadorju poziva k razveljavitvi salvadorskih zakonov, v skladu s katerimi se splav kaznuje;

C.  ker je bilo od leta 2000 vsaj 120 žensk v Salvadorju sodno preganjanih zaradi splava ali umora, ko je prišlo do smrti ploda v zadnjih mesecih nosečnosti, pri čemer jih je bilo 26 obsojenih umora, 23 pa obsojenih zaradi splava, vsem pa so bile izrečene izjemno dolge kazni, čeprav v skladu z mednarodnimi standardi niso storilke kaznivih dejanj; ker je večina teh žensk mladih in revnih, imajo nizko stopnjo izobrazbe ter prihajajo iz odročnih skupnosti; ker trenutno na sojenje čakata še dva primera; ker je drugostopenjsko sodišče 13. decembra 2017 pregledalo primer Teodore del Carmen Vásquez, potem ko je zadnjih deset let preživela v zaporu, in ker je bila njena pritožba zavrnjena, kazen Evelyn Beatriz Hernandez Cruz pa je bila potrjena oktobra 2017;

D.  ker so ženske iz skupine „Las 17“ med najhuje kaznovanimi ženskami, saj so bile med letoma 2000 in 2011 obsojene na več desetletij zaporne kazni; ker je bila peščica izmed njih izpuščena na prostost, potem ko so sodišča razveljavila predhodne odločbe;

E.  ker je nasilje na podlagi spola velik problem v Salvadorju, podatki pa kažejo, da je vsake tri ure ena ženska žrtev spolnega napada, na primer posilstva, kar pogosto povzroči neželene nosečnosti in grozljivo število feminicidov, le 5 % teh pa je bilo predmet sodnega postopka;

F.  ker morajo javni uslužbenci vseh organov oblasti, vključno z bolnišnicami in klinikami, poročati o pacientih, ki potrebujejo nujno porodniško pomoč, kar je kršitev pravice do zaupnosti do pacienta in ustvarja okolje, v katerem so ženske žrtve stigmatizacije; ker obveznost poročanja o pacientih pomeni, da se ženske, ki utrpijo resne zaplete med nosečnostjo, zaradi strahu pred sodnim preganjanjem in zaporom odločijo, da ne bodo poiskale zdravniške pomoči; ker neporočanje v splošnem velja za kaznivo dejanje;

G.  ker je stopnja ubijanja žensk in deklet na podlagi spola v Salvadorju izjemno visoka; ker je bilo v letih 2015 in 2016 umorjenih 1097 žensk, od januarja do junija 2017 pa 201 ženska; ker je državna policija v Salvadorju zabeležila 3947 prijav spolnih zlorab, med katerimi je bilo po podatkih salvadorske organizacije žensk za mir ORMUSA 1049 primerov posilstev, tudi znotraj družine, 1 873 žrtev pa je bilo mladoletnih ali veljajo za „nezmožne osebe“;

H.  ker ima Salvador visoko stopnjo nosečnosti pri mladostnicah, kar je tudi posledica pomanjkanja spolne vzgoje v šolah; ker so spolne zlorabe in posilstva glavni vzroki za zgodnje nosečnosti; ker je bilo leta 2015 po podatkih ministrstva za zdravje 1445 primerov nosečih deklet, starih med 10 in 14 let;

I.  ker je Salvador leta 1998 splav opredelil kot kaznivo dejanje v vseh okoliščinah, vključno s primeri, ko je zaradi zapletov v nosečnosti ogroženo življenje ženske ali dekleta, in s primeri posilstva ali incesta oziroma primeri, v katerih zarodek ne more preživeti; ker je bila poleg tega leta 1999 sprejeta ustavna sprememba, ki priznava zarodek kot človeško bitje „od spočetja“; ker se lahko tako vsako osebo, ki opravi ali sama povzroči splav še pred nastopom fetalne stopnje, sodno preganja, pri čemer je zagrožena kazen od dveh do osmih let zapora, vendar so v mnogih primerih tožilci zahtevali obtožbo zaradi naklepnega umora, ki pomeni do 50 let zapora; ker zakonodaja, ki bi morda omogočala splav v teh okoliščinah, že od oktobra 2016 čaka na obravnavo v državnem zboru, vendar pa trenutno potekajo razprave glede nadaljnjega napredka;

J.  ker Salvador iz verskih, kulturnih in drugih razlogov ženskam in dekletom še naprej odreka možnost varnega in zakonitega splava, s tem pa krši njihovo pravico do zdravja, življenja ter telesne in duševne celovitosti;

K.  ker je ministrstvo za izobraževanje pred nedavnim pripravilo gradivo za vključitev spolnega in reproduktivnega zdravja v nacionalni šolski učni načrt, a se zaradi odpora različnih akterjev končno objavljeno gradivo osredinja na spolno vzdržnost, čeprav je do starosti 20 let nosečih 42 % žensk;

L.  ker je tveganje umrljivosti mater med mladostnicami, starimi do 16 let, v Latinski Ameriki štirikrat višje; ker se pri 65 % nosečih mladostnic pojavi fistula, zaradi česar vse življenje trpijo hude posledice, tudi resne zdravstvene težave in socialno izključenost; ker je nosečnost v zelo mladih letih nevarna tudi za dojenčke, saj je njihova umrljivost za 50 % višja od povprečja; ker je bilo kar 40 % žensk v tej regiji žrtev spolnega nasilja; ker je 95 % splavov, ki se izvedejo v Latinski Ameriki, opravljenih nevarno;

M.  ker je po poročilih ministrstva za zdravje med letoma 2011 in 2015 14 žensk umrlo zaradi zapletov v zvezi s splavom, 13 jih je umrlo zaradi ektopične nosečnosti, 63 pa zaradi sedanje zakonodaje o prekinitvi nosečnosti; ker je samomor vzrok smrti 57 % nosečnic, starih od 10 do 19 let; ker se mnogo žensk boji zaprositi za zdravniško pomoč, ko trpijo zaradi zapletov, povezanih z nosečnostjo, kar povzroči več smrti, ki bi jih bilo mogoče preprečiti; ker to še zlasti prizadene ženske z najmanjšimi ekonomskimi sredstvi, ki ne morejo uporabljati storitev in uveljavljati pravic spolnega in reproduktivnega zdravja;

N.  ker organizaciji Human Rights Watch in Amnesty International ugotavljata, da so ženske, ki so doživele spontani splav ali rodile mrtvega otroka, v Salvadorju pogosto sodno preganjanje zaradi suma, da so opravile umetno prekinitev nosečnosti; ker medicinsko osebje ženske v takih primerih pogosto prijavi in so nato aretirane, medtem ko so v bolnišnici;

O.  ker strokovnjaki OZN opozarjajo, da odločitev salvadorskih organov pomeni hudo kršitev pravic žensk in deklet do življenja, zdravja ter telesne in duševne celovitosti, s tem pa so ogrožene njihove ekonomske in socialne možnosti;

P.  ker je Odbor OZN za ekonomske, socialne in kulturne pravice marca 2015 zahteval, naj Salvador pregleda in spremeni svojo zakonodajo o splavu in tako zagotovi, da bo skladna z drugimi pravicami, kot sta pravici do zdravja in življenja; ker pomeni telesno, spolno in duševno nasilje nad ženskami kršitev človekovih pravic;

Q.  ker je Salvador aktivno sodeloval na 61. zasedanju Komisije OZN za položaj žensk; ker bi morale vse strani še naprej spodbujati pekinška izhodišča OZN za ukrepanje, kar med drugim zadeva dostop do izobraževanja in zdravja kot temeljni človekovi pravici ter spolne in reproduktivne pravice;

R.  ker so organi OZN za spremljanje izvajanja sporazumov, tudi Odbor za človekove pravice in Odbor za odpravo diskriminacije žensk, pozvali več držav Latinske Amerike, naj uvedejo izjeme k omejevalni zakonodaji o splavu, kadar nosečnost ogroža življenje ali zdravje žensk, kadar je plod močno poškodovan in kadar je nosečnost posledica posilstva ali krvoskrunstva;

S.  ker je visoki komisar OZN za človekove pravice Zejd Rad Al Husejn izrazil pomisleke o položaju žensk in deklet v Salvadorju po tamkajšnjem obisku novembra 2017; ker je pozval Salvador, naj sprejme moratorij na uporabo 133. člena kazenskega zakonika in pregleda primere žensk, ki so zaprte zaradi kaznivih dejanj, povezanih s splavom;

T.  ker so Konvencija o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk, Konvencija o otrokovih pravicah in Odbor za ekonomske, socialne in kulturne pravice izrecno priznali povezavo med nevarnim nezakonitim splavom in visoko stopnjo umrljivosti mater; ker Konvencija proti mučenju določa, da države s popolno prepovedjo splava žensk in deklet v nobenem primeru ne smejo izpostavljati razmeram, ko se jih ponižuje in se z njimi kruto ravna;

U.  ker je splošni redni pregled OZN predstavil 10 priporočil salvadorski državi, da bi uskladila svojo zakonodajo o splavu z mednarodnimi standardi o človekovih pravicah, vlada pa je vsa zavrnila;

V.  ker bi morale biti ženske, ki so dolžne skrbeti za otroke, in nosečnice v skladu s pravili OZN za ravnanje z zapornicami in ukrepe brez odvzema prostosti za storilke kaznivih dejanj (bangkoška pravila) obsojene na kazni brez odvzema prostosti, kjer je to mogoče in primerno;

W.  ker je preprečevanje nenačrtovanih nosečnosti in zmanjšanje števila mladostnic, ki postanejo matere, prek univerzalnega dostopa do storitev spolnega in reproduktivnega zdravja eden izmed ciljev trajnostnega razvoja;

1.  izraža močno zaskrbljenost zaradi razmer na področju človekovih pravic deklet in žensk, vključno z njihovim spolnim in reproduktivnim zdravjem ter pravicami, v Salvadorju in obsoja vse oblike nasilja nad ženskami opozarja, da pomenijo hudo kršitev človekovih pravic in dostojanstva žensk in deklet; poudarja, da 7. člen Rimskega statuta Mednarodnega kazenskega sodišča (ki ga je Salvador ratificiral 3. marca 2016) opredeljuje prisilno nosečnost kot hudodelstvo zoper človečnost in obliko nasilja nad ženskami na podlagi spola, kar je huda kršitev človekovih pravic in dostojanstva žensk in deklet;

2.  odločno zavrača obsodbo in zaporno kazen za ženske in dekleta, ki rodijo mrtvega otroka ali doživijo spontani splav, ter poziva k njihovi takojšnji in brezpogojni izpustitvi; meni, da zaradi teh prepričanj ne bi smeli zapreti nikogar;

3.  obsoja preganjanje žensk zaradi splava, dolga obdobja pridržanja pred sojenjem in nesorazmerne kazenske sankcije za ženske, ki želijo opraviti splav, pa tudi odvzem prostosti žensk, ker jih zdravstveno osebje takoj, ko pridejo po zdravstveno oskrbo v bolnišnico, prijavi oblastem, ker se boji, da bo samo kaznovano;

4.  obsoja absolutno kriminalizacijo splava v skladu s 133., 135. in 136. členom kazenskega zakonika ter njene resne in diskriminacijske posledice za ženske, ki so se prisiljene zateči k nevarnim metodam splava in zato močno ogrožajo svoje zdravje in življenje; poziva zakonodajno skupščino Salvadorja, naj upošteva priporočila visokega komisarja OZN za človekove pravice Zejda Rada Al Husejna in priporočilo odbora za Konvencijo o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk, da uvede moratorij na njegovo izvajanje;

5.  poziva Salvador, da ženskam in dekletom omogoči varen in zakonit splav; poziva zakonodajno skupščino Salvadorja, naj v zvezi s tem podpre osnutek zakona o reformi 133., 135. in 136. člena kazenskega zakonika, da bi se splav čim bolj dekriminaliziral v primerih, ko nosečnost ogroža življenje ali telesno in duševno zdravje noseče ženske ali dekleta, ko je plod močno in usodno poškodovan ali ko je nosečnost posledica posilstva ali krvoskrunstva;

6.  poziva oblasti v Salvadorju, naj uvedejo moratorij na izvajanje sedanjega zakona in pregledajo pridržanja žensk, obtoženih zaradi spontanega splava, rojstva mrtvega otroka ali kaznivih dejanj, povezanih s splavom, omogočijo dolžno pravno postopanje v postopkih, povezanih s splavom, omogočijo obtoženkam, da sodbo pričakajo na prostosti, in zagotovijo spoštovanje poklicne skrivnosti za zdravstveno osebje in zaupnosti za paciente; obsoja vse kazenske ukrepe zoper ženske in dekleta, ki želijo opraviti splav, pa tudi zoper vse zdravstvene delavce in druge, ki jim pomagajo pri iskanju izvajalca ali izvedejo splav, ter poziva k odpravi teh ukrepov;

7.  opozarja na dolžnost salvadorske vlade, da zaščiti pravice svojih državljanov in uveljavlja pravno državo, ob tem pa spoštuje načelo o domnevi nedolžnosti, po katerem bi morali posamezniki med sojenjem veljati za nedolžne, dokler se jim ne dokaže krivda, za dokazno breme bi morali biti pristojni organi kazenskega pregona, ne posamezni obtoženci, pri tem pa bi morali spoštovati Rimski statut, ki ga je ratificiral tudi Salvador; poziva salvadorske oblasti, naj poskrbijo za usposabljanje javnih uslužbencev, tudi vladnih uradnikov in trgovinskih pogajalcev, na področju enakosti spolov; poziva Evropsko službo za zunanje delovanje in Komisijo, naj financirata in podpreta ta prizadevanja;

8.  obsoja nečloveško ravnanje v zaporih z mučenjem, osamitvijo zapornikov in prepovedjo družinskih obiskov; poziva salvadorsko vlado, naj ratificira opcijski protokol h Konvenciji proti mučenju kot ukrep za preprečevanje mučenja ter nečloveškega in ponižujočega ravnanja v vseh zaporih in krajih za pridržanje; poziva, naj se neodvisnim mednarodnim organizacijam odobri dostop do centrov za pridržanje; poziva oblasti, naj izboljšajo razmere in položaj zapornic in jim omogočijo dostop do sanitarnih izdelkov ter jim s tem zagotovijo spoštovanje temeljnih človekovih pravic;

9.  opominja vlado in sodstvo, da sta dolžna spoštovati mednarodne standarde enakega dostopa do sodnega varstva ter načel, ki vsem posameznikom zagotavljajo pošteno sojenje, ter da je krivdo mogoče dokazati samo na podlagi konkretnih in ustreznih dokazov, kar je v skladu z Rimskim statutom, ki ga je podpisal in ratificiral tudi Salvador; poziva vlado, naj da na voljo zadostna javna sredstva za pravno zastopanje tistih, ki si ga ne morejo privoščiti;

10.  poziva, naj pravosodje Teodori del Carmen Vásquez in Evelyn Beatriz Hernandez Cruz zagotovi pošteno sojenje z vsemi jamstvi in naj razveljavi njuni obsodbi; izraža solidarnost s kampanjo „Las 17“ za ženske, ki so bile za spontani splav, mrtvorojene otroke in druge obporodne zaplete neupravičeno obsojene na zaporne kazni do 40 let; izraža solidarnost z vsemi Salvadorkami, ki so jim sodili iz podobnih razlogov ali ki so jih obsodili zaradi umora; poziva pristojne organe, naj ponovno preučijo vse te zadeve in obsojenke pomilostijo;

11.  izraža globoko zaskrbljenost zaradi velikega števila otroških nosečnosti v Salvadorju; poziva salvadorske oblasti, naj izpolnijo svoje mednarodne obveznosti in zaščitijo človekove pravice, tako da bodo imela vsa dekleta dostop do vseh razpoložljivih informacij in zdravstvenih storitev za obvladovanje močno tveganih nosečnosti, ki so posledica posilstva;

12.  obžaluje, da o telesih žensk in deklet, zlasti pa o njihovem spolnem zdravju in reproduktivnih pravicah, še vedno potekajo ideološki spori, in poziva Salvador, naj prizna neodtujljivo pravico žensk in deklet do telesne celovitosti in samostojnega odločanja glede pravice do prostovoljnega načrtovanja družine ter varnega in zakonitega splava in podobnega; meni, da sta splošna prepoved splava iz zdravstvenih razlogov in splava pri nosečnostih, ki so posledica posilstva in incesta, ter zavrnitev brezplačnega zdravstvenega varstva v primeru posilstva v bistvu mučenje;

13.  pozdravlja, da je bil po nadstrankarskem glasovanju članic salvadorske zakonodajne skupščine sprejet celovit posebni zakon o življenju žensk brez nasilja, in opozarja salvadorske oblasti, da ga je treba v celoti izvajati, še posebej obveznost, da se ženske in dekleta zaščiti pred nasiljem;

14.  pozdravlja, da je Salvador nedavno uvedel politiko spolnega in reproduktivnega zdravja, pa tudi program „Ciudad Mujer“, s katerim so po vsej državi vzpostavili storitve za 1,5 milijona žensk, še posebej z ozaveščanjem in informacijami o spolnem in reproduktivnem zdravju ter pravicah, ki so s tem povezane; podpira cilje programa in izrecno poziva salvadorsko vlado, naj omogoči obveščanje o sodobni kontracepciji in ustreznih storitvah ter si prizadeva za celovito spolno vzgojo v javnih šolah;

15.  poziva Svet, naj si pospešeno prizadeva, da bo lahko EU ratificirala in izvajala Istanbulsko konvencijo in bo zagotovljena skladnost med notranjimi in zunanjimi ukrepi EU zoper nasilje nad otroki, ženskami in dekleti;

16.  poziva Svet, naj vprašanje varnega in zakonitega splava vključi v smernice EU o posilstvih žensk in deklet ter nasilju nad njimi; poudarja, da je univerzalno omogočanje spolnega in reproduktivnega zdravja ter s tem povezanih pravic temeljna človekova pravica;

17.  poziva vodje držav in vlad EU-CELAC, naj na svojem vrhu namenijo več prostora nasilju na podlagi spola v akcijskem načrtu EU-CELAC, da bo mogoče izdelati jasen časovni načrt delovanja in izvedbenih ukrepov, na podlagi katerih bo dovolj pozornosti posvečene preprečevanju, preiskovanju in kaznovanju vseh nasilnih dejanj nad ženskami, za žrtve pa predvidena primerna odškodnina;

18.  pozdravlja, da je delegacija EU v Salvadorju sklenila, da bo z nacionalnimi organi obravnavala vprašanje pravic žensk, tudi inkriminacije splava; vztraja, da je treba to vprašanje prednostno obravnavati, in poziva Evropsko službo za zunanje delovanje, naj redno poroča Parlamentu o ukrepih na tem področju; vztraja, da mora delegacija EU nuditi vso ustrezno podporo ženskam, ki so trenutno v zaporu zaradi kaznivih dejanj, povezanih s splavom, tudi tako, da jih redno obiskuje, pomaga njihovim sorodnikom in nudi pravno pomoč;

19.  opozarja EU na njene zaveze iz okvira za enakost spolov in krepitev vloge žensk prek zunanjih odnosov EU v obdobju 2016–2020; poziva Evropsko službo za zunanje delovanje, naj pozorno spremlja revizijske postopke na kraju samem, Komisijo pa, naj poskrbi, da bo evropsko razvojno sodelovanje temeljilo na spoštovanju človekovih pravic, posebna pozornost pa namenjena enakosti spolov in boju proti vsem oblikam spolnega nasilja nad ženskami in dekleti; poziva države članice in institucije EU, naj povečajo podporo lokalnim zagovornikom človekovih pravic in nevladnim organizacijam, ki se borijo za pravice žensk in deklet, zlasti spolno in reproduktivno zdravje in s tem povezane pravice ter načrtovanje družin v Salvadorju in njihovo financiranje;

20.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, organom Salvadorja, Uradu visokega komisarja OZN za človekove pravice, Srednjeameriškemu parlamentu, Latinskoameriškemu parlamentu, Evro-latinskoameriški parlamentarni skupščini in generalnemu sekretarju Organizacije ameriških držav.

(1) Sprejeta besedila, P8_TA(2016)0502.
(2) UL L 224, 6.9.2003, str. 1.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov