Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2932(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0678/2017

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 14/12/2017 - 8.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0499

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 441kWORD 63k
Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2017 - Στρασβούργο
Κατάσταση στο Αφγανιστάν
P8_TA(2017)0499RC-B8-0678/2017

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2017 σχετικά με την κατάσταση στο Αφγανιστάν (2017/2932(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα της διεθνούς διάσκεψης των Βρυξελλών σχετικά με το Αφγανιστάν, που πραγματοποιήθηκε στις 5 Οκτωβρίου 2016 υπό τη συμπροεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με το Αφγανιστάν και ειδικότερα εκείνα της 26ης Νοεμβρίου 2015 σχετικά με το Αφγανιστάν, ιδίως τις δολοφονίες στην επαρχία Ζαμπούλ(1), και της 13ης Ιουνίου 2013 σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για τη σύναψη συμφωνίας συνεργασίας για εταιρική σχέση και ανάπτυξη, μεταξύ ΕΕ και Αφγανιστάν(2),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 16ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με το Αφγανιστάν,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του προέδρου του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, της 14ης Σεπτεμβρίου 2016, σχετικά με την κατάσταση στο Αφγανιστάν,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα 2210 (2015) και το ψήφισμα 2344 (2017) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και την εντολή της Αποστολής Βοήθειας των ΗΕ στο Αφγανιστάν (UNAMA),

–  έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση, της 24ης Ιουλίου 2017, της Επιτροπής και της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τίτλο «Στοιχεία στρατηγικής της ΕΕ για το Αφγανιστάν» (JOIN(2017)0031),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Human Rights Watch (HRW), της 13ης Φεβρουαρίου 2017, με τίτλο «Pakistan Coercion, UN Complicity: The Mass Forced Return of Afghan Refugees» (Αναγκαστικά μέτρα του Πακιστάν, συνέργεια των Ηνωμένων Εθνών: Η καταναγκαστική μαζική επιστροφή αφγανών προσφύγων),

–  έχοντας υπόψη την τριμηνιαία αναφορά του Ειδικού Γενικού Επιθεωρητή των ΗΠΑ για την ανοικοδόμηση του Αφγανιστάν (SIGAR) προς το Κογκρέσο των ΗΠΑ της 30ής Ιανουαρίου 2017,

–  έχοντας υπόψη την κοινή πορεία ΕΕ-Αφγανιστάν σε θέματα μετανάστευσης, η οποία υπογράφηκε στις 3 Οκτωβρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία συνεργασίας ΕΕ-Αφγανιστάν για τις εταιρικές σχέσεις και την ανάπτυξη, που υπογράφηκε στις 18 Φεβρουαρίου 2017,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση των Ηνωμένων Εθνών του Απριλίου 2017, για τη μεταχείριση των κρατουμένων που συνδέονται με τις συγκρούσεις στο Αφγανιστάν,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της συνεργάζονται από το 2001 με το Αφγανιστάν και την ευρύτερη διεθνή κοινότητα για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του εξτρεμισμού και παράλληλα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την επίτευξη βιώσιμης ειρήνης και ανάπτυξης· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αυξανόμενες αντιστασιακές και τρομοκρατικές πιέσεις, οι δυσχέρειες που αντιμετωπίζει η οικονομία και η πολιτική αστάθεια θέτουν σε κίνδυνο τους στόχους αυτούς και τη σημαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της έχουν συνεισφέρει δισεκατομμύρια ευρώ στην ανθρωπιστική και αναπτυξιακή βοήθεια και συνδρομή προς το Αφγανιστάν από το 2002· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος εταίρος του Αφγανιστάν στον τομέα της αναπτυξιακής συνεργασίας και αναμένεται να διαθέσει 5 δισεκατομμύρια EUR από το συνολικό ποσό ύψους 13,6 δισεκατομμυρίων EUR που συμφωνήθηκε να διατεθούν στο Αφγανιστάν για την περίοδο 2017-2020 κατά τη διεθνή διάσκεψη των Βρυξελλών με θέμα το Αφγανιστάν, τον Οκτώβριο του 2016·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διασφάλιση της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του κράτους δικαίου και της χρηστής διακυβέρνησης κατά τη μεταβατική περίοδο στο Αφγανιστάν και τη δεκαετία του μετασχηματισμού της χώρας (2015-2024) είναι ζωτικής σημασίας για τη δημιουργία ενός σταθερού και ευημερούντος κράτους·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τελευταία 15 έτη, από το 2001, έχει σημειωθεί σημαντική βελτίωση του βιοτικού επιπέδου, καθώς η πρόσβαση στη βασική υγειονομική περίθαλψη και στην εκπαίδευση και η χειραφέτηση των γυναικών έχουν πενταπλασιάσει το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ και έχουν αυξήσει το προσδόκιμο ζωής κατά 15 έτη· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον Ειδικό Γενικό Επιθεωρητή των ΗΠΑ για την Ανασυγκρότηση του Αφγανιστάν (SIGAR), από την κατάρρευση του καθεστώτος των Ταλιμπάν το 2001, η φοίτηση στα σχολεία γενικής εκπαίδευσης έχει αυξηθεί από ένα εκατομμύριο μαθητές –αγόρια ως επί το πλείστον– σε σχεδόν εννέα εκατομμύρια το 2015, ενώ υπολογίζεται ότι οι μαθήτριες αντιπροσωπεύουν το 39 % του συνόλου·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 24 Ιουλίου 2017, η Επιτροπή και η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση σχετικά με μια στρατηγική της ΕΕ για το Αφγανιστάν· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τέσσερις κρίσιμοι τομείς προτεραιότητας της ΕΕ για την επίτευξη προόδου στο Αφγανιστάν αφορούν: α) την προαγωγή της ειρήνης, της σταθερότητας και της περιφερειακής ασφάλειας· β) την ενίσχυση της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καθώς και την προώθηση της χρηστής διακυβέρνησης και της χειραφέτησης των γυναικών· γ) τη στήριξη της οικονομικής και της κοινωνικής ανάπτυξης· δ) την αντιμετώπιση των προκλήσεων που σχετίζονται με τη μετανάστευση·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μετά την κρίση κατά τις προεδρικές εκλογές του 2014, η κυβέρνηση εθνικής ενότητας δεν έχει σημειώσει πρόοδο όσον αφορά το πρόγραμμα μεταρρύθμισης, με αποτέλεσμα η πολιτική κατάσταση να γίνεται όλο και πιο ασταθής· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό ανεργίας στο Αφγανιστάν ανέρχεται σε 39 % και ότι άνω του 39 % του πληθυσμού ζει σε συνθήκες φτώχειας·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκτεταμένη διαφθορά, τα κατεστημένα συστήματα πελατειακών σχέσεων και η αδυναμία της πολιτικά κατακερματισμένης αφγανικής κυβέρνησης να υλοποιήσει μεταρρυθμίσεις απειλούν να αναχαιτίσουν την πρόοδο ή να αντιστρέψουν παρελθόντα επιτεύγματα·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αποστολή Βοηθείας των Ηνωμένων Εθνών στο Αφγανιστάν (UNAMA), που ιδρύθηκε το 2002, υποστηρίζει την κυβέρνηση του Αφγανιστάν στις προσπάθειές της για την επίτευξη ειρήνης, την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη χρηστή διακυβέρνηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εντολή της ανανεώνεται ετησίως από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και ότι προσφάτως παρατάθηκε ομόφωνα έως το 2018·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά κάποια κοινωνικοοικονομική και πολιτική πρόοδο που έχει σημειωθεί τα τελευταία έτη, η αναζωπύρωση των Ταλιμπάν, η παρουσία της Αλ Κάιντα και ενός νεοσύστατου Ισλαμικού Κράτους στο Αφγανιστάν, όπως το νέο τοπικό παρακλάδι του Ισλαμικού Κράτους (IS) που έχει κάνει την εμφάνισή του στο Αφγανιστάν (Ισλαμικό Κράτος της επαρχίας Khorasan (ISKP)), απειλούν να μετατρέψουν την αστάθεια σε σύρραξη μεγάλης κλίμακας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσφατη έκθεση της UNAMA έχει τεκμηριώσει τον μεγαλύτερο αριθμό θυμάτων από το 2009, με 11 318 νεκρούς αμάχους το 2016, ενώ, κατά την περίοδο μεταξύ Ιανουαρίου 2017 και Σεπτεμβρίου 2017, οι απώλειες ανέρχονταν ήδη σε 8 019· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συγκυρία αυτή έχει επίσης οδηγήσει σε αυξημένη μετανάστευση προς την Ευρώπη·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη νέα στρατηγική των ΗΠΑ για το Αφγανιστάν και τη Νότια Ασία, το υφιστάμενο αμερικανικό σώμα 8 400 στρατιωτών θα ενισχυθεί με επιπλέον 4 000 στρατιώτες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η νέα στρατηγική των ΗΠΑ απαιτεί να πάψει το Πακιστάν να υποθάλπει και να στηρίζει τρομοκράτες και ζητεί τη μεγαλύτερη συμμετοχή της Δημοκρατίας της Ινδίας στη σταθεροποίηση της περιοχής· λαμβάνοντας υπόψη ότι η υπό νατοϊκή διοίκηση Αποστολή Αποφασιστικής Υποστήριξης στο Αφγανιστάν θα αυξήσει τη σημερινή δύναμη των στρατευμάτων της από 13 000 σε 16 000 στρατιώτες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η νέα στρατηγική των ΗΠΑ θα αναπτυχθεί γύρω από μια προσέγγιση βάσει προϋποθέσεων, σύμφωνα με την οποία οι διπλωματικές και οικονομικές συμφωνίες θα ενταχθούν στο πλαίσιο στρατιωτικών δράσεων·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Αφγανιστάν βρίσκεται αντιμέτωπο με μια άνευ προηγουμένου αύξηση του επαναπατρισμού αφγανών υπηκόων, με ή χωρίς επίσημα έγγραφα, κυρίως από το Πακιστάν· λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου δύο εκατομμύρια Αφγανοί χωρίς επίσημα έγγραφα και ένα εκατομμύριο Αφγανοί με καθεστώς πρόσφυγα ζουν στο Ιράν και θα επιστρέψουν στο Αφγανιστάν· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον ειδικό εισηγητή του ΟΗΕ για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των εσωτερικά εκτοπισμένων ατόμων (IDPs), υπάρχουν πάνω από 1,8 εκατομμύρια εσωτερικά εκτοπισμένα άτομα στο Αφγανιστάν ως αποτέλεσμα της σύγκρουσης, με μέγιστο αριθμό 650 000 ατόμων που προσπάθησαν να διαφύγουν σε άλλες περιοχές της χώρας σε αναζήτηση ασφάλειας το 2016, αριθμός που αντιπροσωπεύει έναν μέσον όρο της τάξης των 1 500 ημερησίως· λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2016 σημειώθηκε η από δεκαετίας μεγαλύτερη επιστροφή αφγανών προσφύγων από το Πακιστάν, που έφτασαν τα 370 000 ατόμων έναντι 55 000 το 2015·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Δημοκρατία της Ινδίας είναι ο μεγαλύτερος περιφερειακός χορηγός προς το Αφγανιστάν και παρέχει βοήθεια ύψους 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ από τότε που εκδιώχθηκε η κυβέρνηση των Ταλιμπάν το 2001· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνδρομή αυτή έχει χρηματοδοτήσει, μεταξύ άλλων, την κατασκευή πάνω από 200 σχολείων στο Αφγανιστάν, την παροχή πάνω από 1 000 υποτροφιών σε αφγανούς φοιτητές, και έχει δώσει σε περίπου 16 000 Αφγανούς τη δυνατότητα να σπουδάσουν στην Ινδία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ινδία έχει επίσης συμβάλει στην κατασκευή υποδομών ζωτικής σημασίας, όπως περίπου 4 000 χλμ. οδικού δικτύου στο Αφγανιστάν, και ειδικότερα ο αυτοκινητόδρομος Zaranj-Dilaram, το φράγμα Salma και γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και το κτίριο του αφγανικού κοινοβουλίου·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αστάθεια στο Αφγανιστάν έχει αρνητικό οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο στο Ιράν και στο σύνολο της ευρύτερης περιοχής· λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομία του Αφγανιστάν εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την παραγωγή παπαρούνας, η οποία έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία έτη, με αποτέλεσμα την κατακόρυφη αύξηση της χρήσης ναρκωτικών στο γειτονικό Ιράν· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Ταλιμπάν χρησιμοποιούν το λαθρεμπόριο ναρκωτικών για να χρηματοδοτούν τις επιχειρήσεις τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο περιορισμός της εμπορίας αυτής και η ανεύρεση οικονομικών εναλλακτικών λύσεων θα ωφελούσαν τόσο το Ιράν όσο και το Αφγανιστάν· λαμβάνοντας υπόψη ότι το όπιο από το Αφγανιστάν είναι η κύρια πηγή ηρωίνης στην ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεργασία με το Ιράν και με άλλες γειτονικές χώρες, όπως το Τατζικιστάν, το Τουρκμενιστάν και το Ουζμπεκιστάν, είναι απαραίτητη για τον περαιτέρω περιορισμό της ροής οπιοειδών στις ρωσικές και ευρωπαϊκές αγορές·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια νέα διάσταση των υποδομών είναι ζωτικής σημασίας για το μέλλον του Αφγανιστάν, ούτως ώστε να γίνει δυνατή μια εντελώς νέα πραγματικότητα οικονομικών και κοινωνικών ευκαιριών για μία από τις φτωχότερες χώρες στον κόσμο· λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα νέο εθνικό πρόγραμμα ανάπτυξης υποδομών θα προσελκύσει θετικές και αυξανόμενες περιφερειακές επενδύσεις στο πλαίσιο του νέου δρόμου του μεταξιού·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με αναφορές, το Αφγανιστάν διαθέτει αναξιοποίητα αποθέματα ορυκτών αξίας ενός έως τριών τρισεκατομμυρίων δολαρίων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η παράνομη εξόρυξη αποτελεί μείζον πρόβλημα που απειλεί να μετατρέψει μια δυνητική κινητήρια δύναμη της αφγανικής ανάπτυξης σε πηγή συγκρούσεων και αστάθειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκμετάλλευση ορυκτού πλούτου αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη πηγή εσόδων των Ταλιμπάν·

1.  αναγνωρίζει ότι, παρά τις σημαντικές διεθνείς προσπάθειες που καταβάλλονται εδώ και πολύ καιρό, το Αφγανιστάν εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρές συγκρούσεις που εμποδίζουν σημαντικά την οικονομική και κοινωνική του ανάπτυξη· υπενθυμίζει ότι το Αφγανιστάν μαστίζεται επί σχεδόν 40 χρόνια από συγκρούσεις και πολέμους· επαναλαμβάνει τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προώθηση της ειρήνης, της σταθερότητας και της περιφερειακής ασφάλειας, την ενίσχυση της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την προώθηση της χρηστής διακυβέρνησης και της χειραφέτησης των γυναικών, τη στήριξη της οικονομικής και ανθρώπινης ανάπτυξης, και την αντιμετώπιση των προκλήσεων που συνδέονται με τη μετανάστευση·

2.  υπενθυμίζει ότι, τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια, το Αφγανιστάν έχει σημειώσει πρόοδο σε επίπεδο πολιτικής, ασφάλειας, οικονομίας και ανάπτυξης· επισημαίνει ότι το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ έχει πενταπλασιαστεί, το προσδόκιμο ζωής έχει αυξηθεί κατά 15 χρόνια περίπου, ενώ σημαντική αύξηση παρουσιάζει σε σχέση με το 2001 και ο αριθμός των κοριτσιών που φοιτούν σε σχολεία, καθώς σήμερα αντιπροσωπεύουν ποσοστό 40 % επί συνόλου 8-9 εκατομμυρίων παιδιών· τονίζει ότι τίποτα από τα παραπάνω δεν θα είχε επιτευχθεί χωρίς την αφοσίωση του αφγανικού πληθυσμού και χωρίς τη δέσμευση της διεθνούς κοινότητας, την παροχή χρηματοδότησης, τεχνογνωσίας και επιτόπιου προσωπικού· υπογραμμίζει ότι η πρόοδος που έχει επιτευχθεί είναι πολύ εύθραυστη και αναστρέψιμη· τονίζει ότι, για να σημειωθεί περαιτέρω πρόοδος, θα χρειαστούν περισσότερες μεταρρυθμίσεις, σταθερές σχέσεις με τις γείτονες χώρες και συνεχής παροχή του αναγκαίου επιπέδου ασφάλειας και σταθερότητας·

3.  αναγνωρίζει τις προσπάθειες και επιδοκιμάζει τις θυσίες της διεθνούς κοινότητας, η οποία παρείχε ασφάλεια στο Αφγανιστάν για περισσότερα από δέκα χρόνια, τόσο με την επιχείρηση «Διαρκής Ελευθερία» όσο και με την αποστολή ISAF στο Αφγανιστάν, κατά τη διάρκεια των οποίων έχασαν τη ζωή τους περίπου 3 500 στρατιωτικοί, άνδρες και γυναίκες· επικροτεί την υπό νατοϊκή διοίκηση Αποστολή Αποφασιστικής Υποστήριξης (RSM) με τη συμμετοχή 39 χωρών, η οποία επιχειρεί από την 1η Ιανουαρίου 2015 και έχει την εντολή να παράσχει εκπαίδευση, συμβουλές και υποστήριξη στις δυνάμεις ασφαλείας και στα θεσμικά όργανα του Αφγανιστάν· επαινεί τις μεγάλες θυσίες των Αφγανικών Εθνικών Δυνάμεων Ασφαλείας (ANSF), οι οποίες υφίστανται βαριές απώλειες κάθε χρόνο μαχόμενες τους αντάρτες· υπενθυμίζει ότι η διεθνής κοινότητα συνεισφέρει ετησίως σχεδόν 1 δισεκατομμύριο USD για να διατηρηθεί η χρηματοδότηση των ANSF έως το 2020·

4.  επικροτεί τη δέσμευση της αφγανικής κυβέρνησης να επιδιώξει την υλοποίηση εθνικής στρατηγικής, η οποία επικεντρώνεται σε ένα πολιτικό, κοινωνικό, οικονομικό και ασφαλές περιβάλλον που θα επιτρέψει τη δημιουργία ενός ειρηνικού, ασφαλούς και βιώσιμου Αφγανιστάν, όπως περιγράφεται στα συμπεράσματα της υπουργικής διάσκεψης σχετικά με το Αφγανιστάν που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 5 Οκτωβρίου 2016· ζητεί να κατοχυρωθεί η θέση του πρωθυπουργού στο αφγανικό Σύνταγμα, με στόχο την επίτευξη μεγαλύτερης πολιτικής σταθερότητας στο Αφγανιστάν· καλεί την αφγανική κυβέρνηση να διασφαλίσει τη διαφάνεια της εκλογικής διαδικασίας το 2018· καλεί τον αφγανό Πρόεδρο Ashraf Ghani να συνδυάσει τις ισχυρές δημόσιες δεσμεύσεις του για προστασία των δικαιωμάτων και ελευθεριών, με μια ταχεία και σθεναρή εφαρμογή της νομοθεσίας για την προστασία τους·

5.  τονίζει ότι τη μόνη οδό προόδου αποτελεί μια ειρηνευτική διαδικασία υπό αφγανική ηγεσία και ευθύνη, η οποία θα περικλείει το σύνολο της κοινωνίας των πολιτών και όλων των αντιμαχόμενων μερών· υπενθυμίζει στην αφγανική κυβέρνηση ότι θα πρέπει να δοθεί τέλος στις εσωτερικές πολιτικές έριδες, προκειμένου να γίνει δυνατή η ανάπτυξη και να προωθηθεί η ειρήνη και η σταθερότητα· καλεί την ΕΕ να στηρίξει ενεργά ένα πρόγραμμα αφοπλισμού, αποστράτευσης και επανένταξης πρώην ανταρτών υπό την ευθύνη του Αφγανιστάν·

6.  υπογραμμίζει τη σημασία του Αφγανιστάν για την περιφερειακή σταθερότητα· τονίζει ότι ένα Αφγανιστάν που χαίρει ασφάλειας, σταθερότητας και ευημερίας έχει ζωτική σημασία για την ειρήνη και τη σταθερότητα ολόκληρης της περιοχής· επαναλαμβάνει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία των περιφερειακών εταίρων, όπως είναι οι χώρες της Κεντρικής Ασίας, το Ιράν, η Κίνα, η Ινδία και το Πακιστάν· προτρέπει τις χώρες αυτές να συνεργάζονται εποικοδομητικά για την προώθηση μιας γνήσιας, προσανατολισμένης σε αποτελέσματα διαπραγματευτικής διαδικασίας χωρίς προαπαιτούμενα· λαμβάνει υπό σημείωση τις δραστηριότητες της Τετραμερούς Ομάδας Συντονισμού για το Αφγανιστάν, η οποία συστάθηκε τον Δεκέμβριο του 2015 και αποτελείται από τις ΗΠΑ, την Κίνα, το Αφγανιστάν και το Πακιστάν·

7.  εκφράζει έντονη ανησυχία ότι, παρά την πολιτική συμφωνία που επετεύχθη μετά τις προεδρικές εκλογές του 2014, οι συνθήκες ασφάλειας στο Αφγανιστάν έχουν επιδεινωθεί και ο αριθμός των τρομοκρατικών επιθέσεων έχει πολλαπλασιαστεί· είναι θορυβημένο από τη συνεχιζόμενη εδαφική επέκταση των Ταλιμπάν και την πρόσφατη ενίσχυση των τρομοκρατικών ομάδων του Ισλαμικού Κράτους και της Αλ Κάιντα· τονίζει ότι, σύμφωνα με τον SIGAR των ΗΠΑ, 6.785 μέλη των αφγανικών ενόπλων δυνάμεων σκοτώθηκαν, και άλλα 11 777 τραυματίστηκαν, από τον Ιανουάριο έως τον Νοέμβριο του 2016, και ότι η UNAMA επίσης ανέφερε ότι τα θύματα μεταξύ των αμάχων αυξήθηκαν κατά 3 % (3 498 νεκροί και 7 920 τραυματίες) το 2016 σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος· εκφράζει τη λύπη του για την επιδείνωση της κατάστασης της ασφάλειας που επιτρέπει στις εγκληματικές ομάδες να προβαίνουν σε απαγωγές τόσο αφγανών υπηκόων όσο και αλλοδαπών πολιτών, μεταξύ άλλων και εργαζομένων στην ανθρωπιστική βοήθεια·

8.  εκφράζει βαθιά ανησυχία για την εμφάνιση του Ισλαμικού Κράτους, καθώς αποτελεί άλλο ένα στοιχείο που συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός όλου και πιο εύθραυστου περιβάλλοντος ασφάλειας στο Αφγανιστάν· υπογραμμίζει ότι, εκτός από το προπύργιό του στα ανατολικά της χώρας (Nangarhar), αυτό επιχειρεί να εδραιώσει την παρουσία του και στο βόρειο τμήμα της χώρας με τη βοήθεια του Ισλαμικού Κινήματος του Ουζμπεκιστάν (IMU)· τονίζει ότι, εάν το επιτύχει, θα δημιουργηθεί ένα περιβάλλον ευνοϊκό για την υπόθαλψη ξένων μαχητών και ανταρτών, οι οποίοι απωθούνται από το Ιράκ και τη Συρία λόγω των στρατιωτικών πληγμάτων που έχει δεχτεί το Ισλαμικό Κράτος στις δύο αυτές χώρες·

9.  υπογραμμίζει τη σημασία μιας γνήσιας εσωτερικής διαδικασίας συμφιλίωσης· υπογραμμίζει την ανάγκη να καταπολεμηθεί η ριζοσπαστικοποίηση, ο εξτρεμισμός και η στρατολόγηση σε τρομοκρατικές οργανώσεις· τονίζει ότι η καταπολέμηση της τρομοκρατίας και της χρηματοδότησής της αποτελεί βασικό συστατικό της δημιουργίας ενός περιβάλλοντος που θα ευνοεί την ασφάλεια στο Αφγανιστάν·

10.  προειδοποιεί ότι οι περιορισμένες ικανότητες των αφγανικών Εθνικών Δυνάμεων Άμυνας και Ασφάλειας (ANDSF) και των εθνικών αστυνομικών δυνάμεων παραμένουν ένα από τα πλέον κρίσιμα προβλήματα που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια και την ανοικοδόμηση του Αφγανιστάν· εκφράζει την ικανοποίησή του για το συνεχιζόμενο ενδιαφέρον της ΕΕ όσον αφορά την ενίσχυση του ρόλου και των δικαιωμάτων των αφγανών γυναικών και αναγνωρίζει την ανάγκη κατάρτισης των γυναικών αστυνομικών· επικροτεί τη δέσμευση της Δημοκρατίας της Ινδίας να βοηθήσει το Αφγανιστάν με την παροχή αμυντικού εξοπλισμού στον αφγανικό στρατό τον Δεκέμβριο του 2015 και την παροχή στρατιωτικής εκπαίδευσης σε χιλιάδες μέλη του προσωπικού ασφαλείας του Αφγανιστάν, ενέργειες που συνέβαλαν σημαντικά στην ενίσχυση της στρατιωτικής ικανότητας του Αφγανιστάν, σύμφωνα με τον στόχο της αποστολής «Αποφασιστική Υποστήριξη» υπό την ηγεσία του ΝΑΤΟ για την παροχή εκπαίδευσης, συμβουλών και συνδρομής στις δυνάμεις και στους θεσμούς ασφαλείας του Αφγανιστάν, η οποία δρομολογήθηκε τον Ιανουάριο του 2015· εκφράζει ικανοποίηση για το έργο που έχει επιτελεστεί και τη συνεργασία μεταξύ της Δημοκρατίας της Ινδίας και του Αφγανιστάν όσον αφορά έργα υποδομής και την ανθρωπιστική στήριξη·

11.  πιστεύει ότι η καταπολέμηση της διαφθοράς στους αφγανικούς κυβερνητικούς φορείς πρέπει να συνιστά μόνιμη βασική προτεραιότητα, δεδομένου του αρνητικού άμεσου αντίκτυπου που έχει η διαφθορά στην ποιότητα της διακυβέρνησης στη χώρα· καλεί την κυβέρνηση του Αφγανιστάν να αυξήσει την πολιτική συμμετοχικότητα, να ενισχύσει τη λογοδοσία και να καταπολεμήσει αποφασιστικά το πνεύμα διαφθοράς και νεποτισμού· χαιρετίζει ειδικότερα, στο πλαίσιο αυτό, τη σύσταση, τον Ιούνιο 2016, του Κέντρου Δικαιοσύνης για την καταπολέμηση της διαφθοράς· επισημαίνει, επιπλέον, την έκκληση της UNAMA για συνεχή στήριξη και βοήθεια εκ μέρους της διεθνούς κοινότητας στις προσπάθειες που καταβάλλει η κυβέρνηση του Αφγανιστάν με στόχο την καταπολέμηση της διαφθοράς·

12.  καλεί την αφγανική κυβέρνηση και τους περιφερειακούς εταίρους της, ιδιαίτερα το Ιράν, να καταπολεμήσουν το λαθρεμπόριο ναρκωτικών και τις παράνομες εξορυκτικές δραστηριότητες, και να συντονίζονται μεταξύ τους για την εξάλειψη των παράνομων αυτών πρακτικών, οι οποίες υπονομεύουν τη σταθερότητα της περιοχής· υπενθυμίζει σε όλα τα μέρη ότι αυτές είναι οι κύριες πηγές χρηματοδότησης των τρομοκρατικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή· αναγνωρίζει ότι όλες οι περαιτέρω εξελίξεις στον τομέα της εξόρυξης πρέπει να είναι βιώσιμες και επωφελείς για τον πληθυσμό στο σύνολό του, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα· καταδικάζει τις πρακτικές που εφαρμόζουν οι πολέμαρχοι και συνίστανται στην καταστολή, το λαθρεμπόριο ναρκωτικών, την αρπαγή γαιών, την παράνομη δήμευση και την εκβίαση· υπενθυμίζει ότι η παραγωγή και διακίνηση οπίου στο Αφγανιστάν έχει καταστροφικές συνέπειες για τον τοπικό πληθυσμό και τη συνολική ασφάλεια της χώρας·

13.  επικροτεί την προσχώρηση του Αφγανιστάν στην πρωτοβουλία για τη διαφάνεια των εξορυκτικών βιομηχανιών· προτρέπει την κυβέρνηση του Αφγανιστάν να αυξήσει τη διαφάνεια στον εξορυκτικό τομέα και να θεσπίσει αυστηρές απαιτήσεις για την αδειοδότηση και την παρακολούθηση, προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι οι εξορυκτικές επιχειρήσεις θα είναι βιώσιμες· καλεί την κυβέρνηση να εντείνει τις προσπάθειές της για την προστασία των ζωτικών δημόσιων πόρων, όπως η γη και τα ορυκτά, από την εκμετάλλευση εκ μέρους εγκληματικών και στασιαστικών δικτύων·

14.  συντάσσεται με τον λαό του Αφγανιστάν και επιμένει ότι όλα τα μέρη που εμπλέκονται στη σύγκρουση θα πρέπει να τηρούν το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και να σέβονται τα δικαιώματα όλων των μελών της κοινωνίας, ιδίως των μειονοτήτων, των γυναικών και των παιδιών, που πλήττονται δυσανάλογα από την υφιστάμενη κατάσταση· καλεί μετ’ επιτάσεως τις αφγανικές αρχές να εφαρμόσουν πλήρως το σχέδιο δράσης του ΟΗΕ για το Αφγανιστάν, το οποίο υπεγράφη στην Καμπούλ στις 30 Ιανουαρίου 2011, όσον αφορά την πρακτική «bacha bazi» και να διευκολύνουν την αποκατάσταση των παιδιών που έχουν πέσει θύματα σεξουαλικής κακοποίησης· καταδικάζει τις επιθέσεις σε νοσοκομεία και ιατρικά κέντρα, σχολεία και ανθρωπιστικές επιχειρήσεις· καταδικάζει απερίφραστα τη συνεχιζόμενη καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη βάρβαρη βία που ασκούν οι Ταλιμπάν, το Ισλαμικό Κράτος και η Αλ Κάιντα εις βάρος του λαού του Αφγανιστάν· εφιστά την προσοχή στον κίνδυνο που απορρέει από την επιστροφή πρώην εγκληματιών πολέμου, ιδίως του Gulbuddin Hekmatyar, ιδρυτή της Hizb-e-Islami, ο οποίος χαρακτηρίστηκε τρομοκράτης από τις ΗΠΑ το 2003 και έχει συνδεθεί με την αυξανόμενη παρουσία του Ισλαμικού Κράτους στο Αφγανιστάν·

15.  είναι θορυβημένο από την αυξανόμενη αναζωπύρωση της βίας κατά των γυναικών, την καταστρατήγηση των δικαιωμάτων των γυναικών και την επιδείνωση των συνθηκών διαβίωσης στις περιοχές που βρίσκονται υπό τον έλεγχο των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν· καλεί και πάλι το αφγανικό κοινοβούλιο και την αφγανική κυβέρνηση να καταργήσουν όλους τους νόμους με στοιχεία που εισάγουν διακρίσεις κατά των γυναικών, οι οποίοι αντιτίθενται στις διεθνείς συνθήκες που έχει υπογράψει το Αφγανιστάν· εκφράζει την ικανοποίησή του για την εστίαση στη χειραφέτηση των γυναικών και την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο πλαίσιο της βοήθειας της ΕΕ προς το Αφγανιστάν, και ιδίως για το γεγονός ότι το 53 % των προγραμμάτων της ΕΕ θέτουν την ισότητα των φύλων ως σημαντικό στόχο· υποστηρίζει ανεπιφύλακτα την πλήρη εφαρμογή του ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ 1325 (2000) για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια και άλλα εσωτερικά μέτρα για την προώθηση της ισότητας των φύλων και τη χειραφέτηση των γυναικών και των κοριτσιών στο Αφγανιστάν, καθώς και για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών·

16.  καλεί τις κυβερνήσεις των περιφερειακών εταίρων, όπως είναι οι χώρες της Κεντρικής Ασίας, το Ιράν, η Ινδία, η Ρωσία και το Πακιστάν να συνεργαστούν για να επιδιώξουν την αποκατάσταση της ειρήνης στο Αφγανιστάν, συνεχή κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη και αύξηση της εσωτερικής σταθερότητας, καθώς και συνεργασία σε ζητήματα ασφάλειας και τρομοκρατίας, και ενθαρρύνει την ανταλλαγή πληροφοριών και τη συνεργασία για την καταπολέμηση τρομοκρατών και εξτρεμιστών σε αμφότερες τις πλευρές των συνόρων· καλεί μετ’ επιτάσεως όλους τους αφγανικούς περιφερειακούς φορείς να δεσμευτούν ανεπιφύλακτα στην επιδίωξη διαφάνειας στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας·

17.  επαναλαμβάνει ότι η διεθνής κοινότητα πρέπει να παραμείνει ενεργή στο Αφγανιστάν και να συμβάλει στην ανοικοδόμηση της χώρας, στην ανάπτυξη της οικονομίας και στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας· επικροτεί τις χρηματοδοτικές δεσμεύσεις που επιβεβαιώθηκαν από την ΕΕ και τα κράτη μέλη στη Διάσκεψη των Βρυξελλών· ζητεί ειδικότερα την υποστήριξη πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση των κύριων αναγκών των εσωτερικά εκτοπισμένων και των προσφύγων·

18.  αναγνωρίζει την ευθύνη που φέρουν η ΕΕ και τα κράτη μέλη της να σέβονται το δικαίωμα στην αναζήτηση διεθνούς προστασίας και να συμμετέχουν στα προγράμματα επανεγκατάστασης της UNCHR· τονίζει ότι το δικαίωμα και η δυνατότητα αναζήτησης καταφυγίου με ασφαλή και νόμιμο τρόπο είναι ζωτικής σημασίας για να αποτρέπονται θάνατοι των αιτούντων άσυλο·

19.  επισημαίνει τη σύναψη της άτυπης συμφωνίας επανεισδοχής στο πλαίσιο της κοινής πορείας μεταξύ ΕΕ και Αφγανιστάν· εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη κοινοβουλευτικής εποπτείας και δημοκρατικού ελέγχου όσον αφορά τη σύναψη της συμφωνίας αυτής· καλεί τις κυβερνήσεις στην περιοχή να απέχουν από τον επαναπατρισμό Αφγανών· τονίζει ότι αυτό συνιστά άμεση παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και ότι ο αυξανόμενος αριθμός προσφύγων που αντιμετωπίζεται με τον τρόπο αυτόν απλώς ενισχύει τρομοκρατικές ομάδες και αυξάνει την αστάθεια της περιοχής· υπογραμμίζει ότι οι επαναπατρισμοί προς το Αφγανιστάν θέτουν τη ζωή των επαναπατριζομένων σε σοβαρό κίνδυνο, ιδίως εκείνων που δεν διαθέτουν οικογενειακό ή φιλικό δίκτυο στο Αφγανιστάν και έχουν ελάχιστες πιθανότητες επιβίωσης· υπογραμμίζει ότι η βοήθεια και η συνεργασία της ΕΕ πρέπει να είναι προσαρμοσμένες στην επίτευξη ανάπτυξης και μεγέθυνσης στις τρίτες χώρες και στη μείωση και, ενδεχομένως, την εξάλειψη της φτώχειας και όχι στην παροχή κινήτρων σε τρίτες χώρες να συνεργαστούν για την επανεισδοχή παράνομων μεταναστών και να αποτρέψουν βίαια τη μετακίνηση ανθρώπων ή να σταματήσουν τις ροές στην Ευρώπη (Ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 5ης Απριλίου 2017 σχετικά με την αντιμετώπιση των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών: ο ρόλος της εξωτερικής δράσης της ΕΕ(3)

20.  επισημαίνει την απόφαση του εισαγγελέα του ΔΠΔ να δρομολογήσει έρευνα για πιθανά εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που έχουν διαπραχθεί στο Αφγανιστάν από το 2003·

21.  καλεί τις αφγανικές αρχές να μετατρέψουν όλες τις θανατικές ποινές και να επαναφέρουν την αναστολή των εκτελέσεων, με στόχο τη μόνιμη κατάργηση της θανατικής ποινής· καλεί μετ’ επιτάσεως την κυβέρνηση του Αφγανιστάν να εφαρμόσει πλήρως το εθνικό της σχέδιο για την εξάλειψη των βασανιστηρίων και εκφράζει τη λύπη του για την καταγγελλόμενη χρήση βασανιστηρίων και κακομεταχείρισης από όλες τις πλευρές, σε βάρος των κρατουμένων που συνδέονται με τις συγκρούσεις στο Αφγανιστάν·

22.  εκφράζει βαθύτατη ανησυχία για την τεράστια αύξηση του αριθμού των εσωτερικά εκτοπισμένων ατόμων το 2016, με πάνω από 600 000 νέους εκτοπισμένους, που θα μπορούσε να οδηγήσει σε τεράστια ανθρωπιστική κρίση· ενθαρρύνει όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να μεριμνήσουν για τους ευάλωτους αυτούς Αφγανούς και καλεί την αφγανική κυβέρνηση να συμβάλει στην επανένταξή τους στην αφγανική κοινωνία· τονίζει ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις των αφγανικών αρχών, των οργανώσεων του ΟΗΕ και άλλων ανθρωπιστικών οργανώσεων, πάνω από 9,3 εκατομμύρια άνθρωποι θα έχουν χρειαστεί ανθρωπιστική βοήθεια έως το τέλος του 2017·

23.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την προσωρινή έναρξη ισχύος της συμφωνίας συνεργασίας για την εταιρική σχέση και ανάπτυξη μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αφγανιστάν της 1ης Δεκεμβρίου 2017, που αποτελεί το πρώτο νομικά δεσμευτικό πλαίσιο για τις σχέσεις μεταξύ των δύο πλευρών· ενθαρρύνει, περαιτέρω, την ταχεία κύρωση της συμφωνίας από τα κράτη μέλη της ΕΕ, ώστε να τεθεί πλήρως σε ισχύ·

24.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, καθώς και στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο του Αφγανιστάν.

(1) ΕΕ C 366 της 27.10.2017, σ. 129.
(2) ΕΕ C 65 της 19.2.2016, σ. 133.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0124.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου