Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2017/2932(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :

Predložena besedila :

RC-B8-0678/2017

Razprave :

Glasovanja :

PV 14/12/2017 - 8.5
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2017)0499

Sprejeta besedila
PDF 189kWORD 58k
Četrtek, 14. december 2017 - Strasbourg
Razmere v Afganistanu
P8_TA(2017)0499RC-B8-0678/2017

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 14. decembra 2017 o razmerah v Afganistanu (2017/2932(RSP))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju rezultatov bruseljske mednarodne konference o Afganistanu, ki je potekala 5. oktobra 2016 in ki ji je sopredsedovala Evropska unija,

–  ob upoštevanju preteklih resolucij o Afganistanu, zlasti resolucije z dne 26. novembra 2015 o Afganistanu, zlasti o pobojih v provinci Zabul(1) in z dne 13. junija 2013 o pogajanjih o sporazumu o sodelovanju za partnerstvo in razvoj med Evropsko unijo in Afganistanom(2),

–  ob upoštevanju sklepov Sveta o Afganistanu z dne 16. oktobra 2017,

–  ob upoštevanju izjave predsednika varnostnega sveta OZN z dne 14. septembra 2016 o razmerah v Afganistanu,

–  ob upoštevanju resolucije varnostnega sveta OZN št. 2344 (2017) in mandata misije pomoči OZN v Afganistanu (UNAMA),

–  ob upoštevanju skupnega sporočila z dne 24. julija 2017 Komisije in visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko Evropskemu parlamentu in Svetu z naslovom Elementi strategije EU za Afganistan (JOIN(2017)0031),

–  ob upoštevanju poročila organizacije Human Rights Watch z dne 13. februarja 2017 z naslovom „Pakistan Coercion, UN Complicity: The Mass Forced Return of Afghan Refugees“ (Prisila Pakistana, sostorilstvo OZN: množično prisilno vračanje afganistanskih beguncev),

–  ob upoštevanju četrtletnega poročila posebnega generalnega inšpektorja ZDA za obnovo Afganistana, predstavljenega v kongresu Združenih držav Amerike 30. januarja 2017,

–  ob upoštevanju dogovora EU in Afganistana o skupnih nadaljnjih ukrepih glede migracijskih vprašanj, podpisanega 3. oktobra 2016,

–  ob upoštevanju sporazuma o sodelovanju za partnerstvo in razvoj med EU in Afganistanom, podpisanega 18. februarja 2017,

–  ob upoštevanju poročila OZN o ravnanju s priporniki, pridržanimi med konfliktom v Afganistanu, iz aprila 2017,

–  ob upoštevanju člena 123(2) in 123(4) Poslovnika,

A.  ker Evropska unija in njene države članice že od leta 2001 sodelujejo z Afganistanom in širšo mednarodno skupnostjo v boju proti terorizmu in ekstremizmu, ob tem pa si prizadevajo doseči trajen mir in razvoj; ker so ti cilji in ves že doseženi napredek ogroženi zaradi povečevanja uporniških in terorističnih pritiskov, gospodarstva v težavah in politične nestabilnosti;

B.  ker so Evropska unija in države članice od leta 2002 prispevale že milijarde evrov za humanitarno in razvojno pomoč ter podporo Afganistanu; ker so se EU in njene države članice na bruseljski konferenci o Afganistanu oktobra 2017 zavezale nameniti 5 milijard EUR od skupno 13,6 milijarde EUR, kolikor je bilo Afganistanu obljubljeno za obdobje 2017–2020;

C.  ker so zagotavljanje demokracije, spoštovanja človekovih pravic, pravne države in dobrega upravljanja v tranzicijskem obdobju v Afganistanu ter v desetletju njegovega spreminjanja (2015–2024) bistveni za vzpostavitev stabilne in napredne države;

D.  ker se je od leta 2001 življenjski standard v zadnjih 15 letih najbolj povišal, in sicer se je zaradi dostopa do osnovne zdravstvene oskrbe in izobraževanja ter okrepljene vloge žensk bruto domači proizvod na prebivalca povečal za petkrat, pričakovana življenjska doba pa podaljšala za 15 let; ker se je po podatkih posebnega generalnega inšpektorja ZDA za obnovo Afganistana od padca talibanov leta 2001 število šolarjev v osnovnih šolah povečalo z milijona večinoma dečkov, na skoraj devet milijonov učencev v letu 2015, od tega je 39 % deklic;

E.  ker sta Komisija in visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko 24. julija 2017 objavili skupno sporočilo o strategiji EU za Afganistan; ker štiri prednostna področja EU, ki so bistvena za doseganje napredka v Afganistanu, zajemajo: (a) spodbujanje miru, stabilnosti in regionalne varnosti; (b) krepitev demokracije, pravne države in človekovih pravic ter spodbujanje dobrega upravljanja in krepitve vloge žensk; (c) spodbujanje gospodarskega in človekovega razvoja; (d) reševanje izzivov, povezanih z migracijami;

F.  ker je reformni program vlade narodne enotnosti po krizi v zvezi s predsedniškimi volitvami leta 2014 obstal, kar se odraža v vedno bolj nestabilnih političnih razmerah; ker je stopnja brezposelnosti v Afganistanu 39-odstotna in več kot 39 % prebivalstva živi v revščini;

G.  ker splošno razširjena korupcija, prepleteni sistemi nepotizma in nezmožnost politično razdrobljene afganistanske vlade, da bi izvedla reforme, ogrožajo razvoj ali izničujejo pretekle dosežke;

H.  ker misija OZN za pomoč v Afganistanu (UNAMA), ki je bila ustanovljena leta 2002, podpira afganistansko vlado pri njenih prizadevanjih za vzpostavitev miru, varstvo človekovih pravic in dobro upravljanje; ker varnostni svet OZN vsako leto podaljša njen mandat, nazadnje je bil soglasno podaljšan do leta 2018;

I.  ker se lahko sedanja nestabilnost kljub doseženemu socialno-ekonomskemu in političnemu napredku v zadnjih letih zaradi ponovnega vzpona talibanov, Al Kaide in na novo ustvarjene Islamske države v Afganistanu, na primer njene nove lokalne podružnice (Islamska država province Horasan), hitro prelevi v obsežnejše spopade; ker je bilo v nedavnem poročilu UNAMA zabeleženo največje število žrtev od leta 2009, saj je leta 2016 umrlo 11 318 civilistov, medtem ko jih je od januarja do septembra 2017 umrlo že 8019; ker se je zaradi tega povečalo tudi preseljevanje v Evropo;

J.  ker se bo sedanjemu kontingentu 8400 vojakov ZDA v sklopu nove strategije ZDA za Afganistan in južno Azijo pridružilo še 4000 vojakov; ker ZDA v svoji novi strategiji od Pakistana zahtevajo, naj ne daje več zatočišča in podpore teroristom, Republiko Indijo pa pozivajo, naj pomaga stabilizirati razmere v regiji; ker bo misija Odločna podpora (Resolute Support) pod vodstvom zveze NATO povečala število vojakov s sedanjih 13 000 na 16 000; ker se bo nova strategija ZDA opirala na pristop pogojevanja, ko bodo v okvir vojaških prizadevanj vključeni tudi diplomatski in gospodarski sporazumi;

K.  ker se Afganistan sooča z doslej najbolj množičnim vračanjem svojih državljanov z veljavnimi dokumenti ali brez dokumentov, zlasti iz Pakistana; ker v Iranu živita približno dva milijona Afganistancev brez veljavnih dokumentov in milijon Afganistancev s statusom begunca, ki se bodo vrnili v Afganistan; ker je po navedbah posebne poročevalke OZN o človekovih pravicah notranje razseljenih oseb zaradi konflikta v tej državi več kot 1,8 milijonov razseljenih oseb, v letu 2016 pa je na druga, varnejša območja v državi zbežalo rekordnih 650 000 ljudi, kar je v povprečju 1500 ljudi na dan; ker smo bili v drugi polovici leta 2016 priča največjemu porastu števila afganistanskih beguncev, ki so jih vračali iz Pakistana, v zadnjih desetih letih, saj je njihovo število s 55 000 leta 2015 naraslo na 370 000;

L.  ker je Republika Indija največja regionalna donatorica za Afganistan, saj je zagotovila približno 3 milijarde USD podpore, odkar je bila leta 2001 strmoglavljena talibanska vlada; ker je bila s temi sredstvi financirana tudi gradnja več kot 200 šol v Afganistanu, afganistanskih dijakom in študentom je bilo podeljenih več kot 1000 štipendij, približno 16 000 Afganistancev pa je dobilo možnost študija v Indiji; ker je Indija zagotovila tudi pomoč pri izgradnji najpomembnejše infrastrukture, kot je približno 4000 km cest v Afganistanu, z najpomembnejšo avtocesto med mestoma Zarandž in Dilaram, jez Salma, električni daljnovodi in stavba afganistanskega parlamenta;

M.  ker ima nestabilnost v Afganistanu negativne posledice za gospodarstvo in varnost v Iranu in vsej širši regiji; ker je afganistansko gospodarstvo močno odvisno od proizvodnje maka, ki je v zadnjih letih močno narasla in povzročila velik porast uporabe drog v sosednjem Iranu; ker talibani z nezakonito trgovino z drogami financirajo svoje dejavnosti; ker bi omejitev tega trgovanja in uvedba nadomestnih gospodarskih dejavnosti koristila tako Iranu kot Afganistanu; ker je afganistanski opij glavni vir heroina v EU; ker je za omejitev pretoka opiatov na ruski in evropski trg potrebno sodelovanje z Iranom in drugimi sosednjimi državami, namreč s Tadžikistanom, Turkmenistanom in Uzbekistanom;

N.  ker bodo nove razsežnosti infrastrukture preobrazile prihodnost Afganistana, saj bodo tej državi, ki sodi med najrevnejše na svetu, ponudile povsem nove ekonomske in socialne možnosti; ker bo novi program za razvoj infrastrukture privabil pozitivne in naraščajoče regionalne naložbe v okviru nove svilne poti;

O.  ker poročila navajajo, da ima Afganistan neizkoriščene zaloge rudnin v vrednosti med enim in tremi bilijoni dolarjev; ker je nezakonito rudarjenje velik problem, ki bi lahko ta potencial za razvoj Afganistana prelevil v vir spopadov in nestabilnosti; ker je rudarstvo drugi največji vir dohodkov talibanov;

1.  priznava, da se Afganistan kljub precejšnjim mednarodnim prizadevanjem v daljšem časovnem obdobju še vedno sooča z resnim konfliktom, ki znatno ovira njegov gospodarski in socialni razvoj; opozarja, da so po tej državi skoraj 40 let pustošile vojne in spopadi; ponovno poudarja, da so cilji Evropske unije spodbujanje miru, stabilnosti in regionalne varnosti, krepitev demokracije, pravne države in človekovih pravic, spodbujanje dobrega upravljanja in krepitve vloge žensk, podpiranje gospodarskega in človeškega razvoja ter reševanje izzivov, povezanih z migracijami;

2.  opozarja, da je Afganistan v zadnjem desetletju in pol dosegel napredek na političnem, varnostnem, ekonomskem in razvojnem področju; poudarja, da se je BDP na prebivalca povečal za petkrat, pričakovana življenjska doba za skoraj 15 let, in da se je število deklic, ki obiskujejo šolo, v primerjavi z letom 2001 občutno povečalo in danes znaša približno 40 % skupnega števila 8 do 9 milijonov otrok; poudarja, da nič od navedenega ne bi bilo mogoče brez zavzetosti afganistanskega prebivalstva in zavezanosti mednarodne skupnosti, sredstev, znanja in osebja na terenu; poudarja, da je doseženi napredek še vedno zelo krhek in lahko hitro nazaduje; poudarja, da bo za napredek treba izvesti nadaljnje reforme, vzpostaviti stabilne odnose s sosedami in zagotoviti potrebno raven varnosti in stabilnosti;

3.  izraža priznanje prizadevanjem in spoštovanje požrtvovalnosti mednarodne skupnosti, ki Afganistanu zagotavlja varnost z več kot desetletje trajajočo operacijo Nespremenljiva svoboda in misijo ISAF v Afganistanu, med katero je umrlo skoraj 3500 vojakov in vojakinj; pozdravlja misijo Odločna podpora, ki pod vodstvom 39 držav Nata poteka od 1. januarja 2015 in katere cilj je zagotavljati usposabljanje, nasvete in pomoč afganistanskim varnostnim silam in institucijam; želi pohvaliti velike žrtve afganistanskih obrambnih in varnostnih sil, ki v boju proti upornikom vsako leto utrpijo velike izgube; opozarja na letni prispevek mednarodne skupnosti v višini približno 1 milijarde USD za podporo financiranju teh sil do leta 2020;

4.  pozdravlja zavezanost afganistanske vlade izvajanju nacionalne strategije, usmerjene v politično, socialno, gospodarsko in varno okolje, ki bo Afganistanu omogočilo mir, varnost in trajnost, kot je poudarjeno v sklepih ministrske konference o Afganistanu, ki je potekala v Bruslju 5. oktobra 2016; poziva, naj se delovno mesto predsednika vlade vnese v afganistansko ustavo, da se državi omogoči večja politična stabilnost; poziva afganistansko vlado, naj zagotovi pregleden volilni proces v letu 2018; poziva afganistanskega predsednika Ašrafa Ganija, naj svojo javno izraženo zavezanost varstvu pravic in svoboščin dopolni s hitrim in odločnim začetkom izvajanja zakonodaje za njihovo zaščito;

5.  poudarja, da je edina pot naprej mirovni proces pod vodstvom in pristojnostjo Afganistana, ki bo brez zadržkov vključeval vso civilno skupnost in vse strani v konfliktu; želi spomniti afganistansko vlado, da se morajo za uresničitev razvoja ter spodbujanje miru in stabilnosti notranjepolitičnimi spori končati; poziva EU, naj dejavno podpira program za razorožitev, demobilizacijo in ponovno vključitev nekdanjih upornikov pod vodstvom Afganistana;

6.  poudarja pomen Afganistana za stabilnost v svoji regiji; poudarja, da je varen, stabilen in uspešen Afganistan bistven za mir in stabilnost v vsej regiji; v zvezi s tem ponovno opozarja na pomen regionalnih partnerjev, kot so države srednje Azije, Iran, Kitajska, Indija in Pakistan; spodbuja jih h konstruktivnemu sodelovanju, da bi izvedli resničen pogajalski proces, usmerjen v rezultate in brez pogojevanja; je seznanjen z dejavnostmi štiristranske usklajevalne skupine o Afganistanu, ki jo sestavljajo ZDA, Kitajska, Afganistan in Pakistan in je bila ustanovljena decembra 2015;

7.  izraža globoko zaskrbljenost, ker so se varnostne razmere v Afganistanu kljub političnemu dogovoru po predsedniških volitvah leta 2014 poslabšale, število terorističnih napadov pa se je pomnožilo; je zaskrbljen zaradi nadaljevanja talibanske ozemeljske širitve in nedavne okrepitve terorističnih skupin Islamske države in Al Kaide; opozarja, da je bilo po podatkih posebnega generalnega inšpektorja ZDA za obnovo Afganistana (SIGAR) od januarja do novembra 2016 ubitih 6785 in ranjenih 11 777 pripadnikov afganistanskih sil, UNAMA pa je poročala o 3-odstotnem povečanju števila smrtnih žrtev med civilisti (3498 mrtvih, 7920 ranjenih) v letu 2016 v primerjavi letom poprej; izraža obžalovanje zaradi vse slabših varnostnih razmer, ki kriminalnim združbam omogočajo ugrabitve afganistanskih in tujih državljanov, vključno s humanitarnimi delavci;

8.  izraža globoko zaskrbljenost zaradi nastanka Islamske države v provinci Horasan, kar je zadnji element, ki prispeva k povečanju krhkosti varnostnih razmer v Afganistanu; poudarja, da poleg svojega oporišča na vzhodu države (Nangarhar) poskuša uveljavljati svojo prisotnost na severu države s pomočjo Islamskega gibanja Uzbekistana; poudarja, da bodo, če se bo to zgodilo, nastale ugodne razmere za nudenje zatočišča tujim borcem in vojakom, ki bežijo iz Iraka in Sirije, zaradi vojaškega neuspeha v teh dveh državah;

9.  poudarja pomen pristnega notranjega procesa sprave; poudarja, da se je treba boriti proti radikalizaciji, ekstremizmu in novačenju v teroristične organizacije; poudarja, da je boj proti terorizmu in financiranju terorističnih dejavnosti ključen za ustvarjanje okolja, ki bo prispevalo k varnosti v Afganistanu;

10.  opozarja, da so slabe zmogljivosti afganistanskih obrambnih in varnostnih sil (ANDSF) in državne policije ena največjih težav, ki ogrožajo varnost in obnovo Afganistana; pozdravlja neprekinjeno osredotočanje EU na krepitev vloge in pravic afganistanskih žensk ter priznava potrebo po usposabljanju policistk; pozdravlja zavezanost Republike Indije do pomoči Afganistanu z vojaško opremo, saj je decembra 2015 afganistanski vojski zagotovila vojaško usposabljanje več tisoč članov afganistanskega varnostnega osebja, kar je bistveno pripomoglo k okrepitvi vojaške zmogljivosti Afganistana v skladu s ciljem misije pod vodstvom Nata Odločna podpora (Resolute Support) za usposabljanje, svetovanje in pomoč afganistanskim varnostnim silam in institucijam, ki se je začela januarja 2015; meni, da je opravljeno delo in sodelovanje z Republiko Indijo in Afganistanom pri infrastrukturnih projektih ter humanitarni pomoči spodbudno;

11.  meni, da mora biti boj proti korupciji v afganistanskih vladnih institucijah stalna in ključna prednostna naloga zaradi vseh negativnih neposrednih vplivov korupcije na kakovost upravljanja v državi; poziva afganistansko vlado, naj poveča politično vključenost, okrepi odgovornost in dejavno preprečuje kulturo korupcije in nepotizma; pozdravlja ustanovitev protikorupcijskega pravosodnega centa v Afganistanu junija 2016; poleg tega je seznanjen s pozivom misije UNAMA po neprekinjeni podpori in pomoči mednarodne skupnosti pri prizadevanjih afganistanske vlade v boju proti korupciji;

12.  poziva afganistansko vlado in njene regionalne partnerje, zlasti Iran, k boju proti nedovoljenemu trgovanju s prepovedanimi drogami in nedovoljenemu rudarjenju ter k medsebojnemu usklajevanju za odpravo teh nezakonitih praks, ki ogrožajo stabilnost v regiji; želi opomniti vse strani, da so to glavni viri financiranja terorističnih organizacij v regiji; ugotavlja, da mora biti ves nadaljnji razvoj rudarstva trajnosten in koristen za vse prebivalstvo v skladu z mednarodnimi standardi; obsoja zatiranje, nedovoljeni promet s prepovedanimi drogami, prisvajanje zemljišč ter nezakonite odvzeme lastnine in izsiljevanje, ki jih izvajajo vojni poglavarji; opozarja, da imata proizvodnja in trgovina z opijem v Afganistanu uničujoče posledice za lokalno prebivalstvo in splošno varnost v državi;

13.  pozdravlja članstvo Afganistana pri pobudi za preglednost v ekstraktivni industriji; poziva afganistansko vlado, naj poveča preglednost v rudarskem sektorju in naj oblikuje stroge zahteve za dovoljenja in nadzor, da bi zagotovili trajnost v ekstraktivni industriji; poziva vlado, naj okrepi prizadevanja za zaščito pomembnih javnih virov, kot so zemlja in minerali, pred tem, da bi jih izkoriščale kriminalne in uporniške mreže;

14.  podpira prebivalce Afganistana in vztraja, da morajo vse strani, vpletene v konflikt, spoštovati mednarodno humanitarno pravo in pravice vseh članov družbe, zlasti manjšin, žensk in otrok, ki so zaradi razmer še bolj prizadeti; poziva afganistanske oblasti, naj v celoti izvajajo akcijski načrt OZN in Afganistana, podpisan 30. januarja 2011 v Kabulu, v zvezi z običajem „bača bazi“, ki omogoča rehabilitacijo otrok žrtev spolne zlorabe; še zlasti obsoja napade na bolnišnice in zdravstvene domove, šole in humanitarne operacije; najostreje obsoja stalne kršitve človekovih pravic in barbarsko nasilje, ki ga izvajajo talibani, Islamska država in Al Kaida nad afganistanskim prebivalstvom; opozarja na tveganja v zvezi z vrnitvijo nekdanjih vojnih zločincev, zlasti ustanovitelja skupine Hizb E Islami Gulbudina Hekmatjarja, ki ga so ga ZDA leta 2003 razglasile za terorista in ga povezujejo s povečano navzočnostjo Islamske države v Afganistanu;

15.  je zelo zaskrbljen zaradi porasta nasilja nad ženskami in odprave pravic žensk ter nad življenjskimi razmerami na območjih, ki jih nadzorujejo talibani v Afganistanu; znova poziva afganistanski parlament in afganistansko vlado, naj razveljavita vse zakone, ki vsebujejo elemente diskriminacije žensk ter so v nasprotju z mednarodnimi pogodbami, ki jih je država podpisala; pozdravlja, da je pomoč EU Afganistanu osredotočena na krepitev vloge žensk in na vključevanje načela enakosti med spoloma, zlasti pa dejstvo, da kar 53 % programov EU kot pomemben cilj vsebuje enakost spolov; v celoti podpira polno izvajanje resolucije varnostnega sveta OZN št. 1325 (2000) o ženskah, miru in varnosti ter drugih notranjih ukrepih za spodbujanje enakosti spolov in krepitev vloge žensk in deklet v Afganistanu, pa tudi za boj proti nasilju nad ženskami;

16.  poziva vladi Afganistana in Pakistana ter druge regionalne akterje, naj si skupaj prizadevajo za vzpostavitev mirovnega sporazuma v Afganistanu, stalni socialno-ekonomski razvoj in večjo notranjo stabilnost, pa tudi za sodelovanje na področju varnosti in terorizma, ter spodbuja k izmenjavi obveščevalnih podatkov in sodelovanju v boju proti teroristom in skrajnežem na obeh straneh meje; poziva vse afganistanske regionalne akterje, naj se brez zadržkov zavežejo preglednemu sodelovanju v boju proti terorizmu;

17.  ponovno poudarja, da mora mednarodna skupnost še naprej sodelovati v Afganistanu in prispevati k obnovi države, razvoju gospodarstva in boju proti terorizmu; poudarja pomen stalne pomoči Afganistanu in pozdravlja, da so EU in države članice na bruseljski konferenci potrdile svojo finančno udeležbo; poziva zlasti k podpori pobud, ki obravnavajo prednostne potrebe notranje razseljenih oseb in beguncev, ki se vračajo;

18.  priznava odgovornost EU in držav članic, da spoštujejo pravico do prošnje za mednarodno zaščito in sodelujejo v programih UNHCR za preselitev; poudarja, da je pravica in možnost, da prosilci za azil na varen in zakonit način poiščejo zatočišče, bistvena za preprečevanje smrtnih žrtev med njimi;

19.  je seznanjen, da je bil med EU in Afganistanom sklenjen neuradni dogovor o skupnih nadaljnjih ukrepih za ponovni sprejem; obžaluje, da ni pri sklepanju tega sporazuma ni bilo parlamentarnega in demokratičnega nadzora; poziva vlade v regiji, naj Afganistancev ne vračajo v domovino; poudarja, da taka dejanja pomenijo neposredno kršitev mednarodnega humanitarnega prava in da naraščajoče število tako obravnavanih beguncev samo krepi teroristične skupine ter povečuje nestabilnost v regiji; poudarja, da deportacije v Afganistan resno ogrožajo življenje povratnikov, zlasti samskih oseb, ki v državi nimajo mreže sorodnikov ali prijateljev in imajo zato le malo možnosti preživetja; poudarja, da morata biti pomoč in sodelovanje EU prilagojena ciljem za doseganje razvoja in rasti v tretjih državah ter zmanjšanju in morebitnemu izkoreninjenju revščine, ne pa spodbujanju tretjih držav, da sodelujejo pri vračanju migrantov brez urejenega statusa, nasilnem odvračanju ljudi od selitve ali ustavljanju tokov beguncev proti Evropi (resolucija Parlamenta z dne 5. aprila 2017 o obravnavanju tokov beguncev in migrantov: vlogi zunanjega delovanja EU(3));

20.  je seznanjen z odločitvijo tožilke Mednarodnega kazenskega sodišča, da začne preiskavo domnevnih hudodelstev zoper človečnost v Afganistanu od leta 2003;

21.  poziva afganistanske oblasti, naj vse smrtne kazni pretvorijo v druge oblike kaznovanja in ponovno uvedejo moratorij za usmrtitve z namenom, da se smrtna kazen trajno odpravi; poziva afganistansko vlado, naj začne v celoti izvajati nacionalni načrt za odpravo mučenja, in obžaluje poročila o tem, da so vse vpletene strani v Afganistanu mučile pripornike, pridržane v konfliktu, in slabo ravnale z njimi;

22.  izraža globoko zaskrbljenost zaradi množičnega povečanja števila notranje razseljenih oseb v letu 2016 – več kot 600 000 na novo razseljenih oseb, kar bi lahko povzročilo veliko humanitarno krizo; spodbuja vse strani, naj poskrbijo za te ranljive afganistanske državljane, ter poziva afganistansko vlado, naj pomaga pri njihovem ponovnem vključevanju v afganistansko družbo; poudarja, da bo v skladu z ocenami afganistanskih organov, agencij OZN in drugih humanitarnih agencij, do konca leta 2017 humanitarno pomoč potrebovalo več kot 9,3 milijona ljudi;

23.  pozdravlja, da je začel začasno veljati sporazum o sodelovanju za partnerstvo in razvoj, ki sta 1. decembra 2017 ga podpisali Evropska unija in Afganistan in je prvi zavezujoči okvir za odnose med podpisnicama; prav tako spodbuja države članice EU, naj hitro ratificirajo sporazum, da bo lahko začel v celoti veljati;

24.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, Svetu, Komisiji, vladam in parlamentom držav članic ter vladi in parlamentu Afganistana.

(1) UL C 366, 27.10.2017, str. 129.
(2) UL C 65, 19.2.2016, str. 133.
(3) Sprejeta besedila, P8_TA(2017)0124.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov