Назад 
 Напред 
PVTACRE
Приети текстове
Вторник, 16 май 2017 г. - Страсбург
 Протокол към Рамковото споразумение за партньорство и сътрудничество ЕС—Монголия (с оглед на присъединяването на Република Хърватия) ***
 Протокол към Споразумението за стабилизиране и асоцииране ЕС—Босна и Херцеговина (с оглед на присъединяването на Република Хърватия) ***
 Споразумение ЕС—Норвегия относно допълнителни правила във връзка с инструмента за финансово подпомагане за външните граници и визите ***
 Присъединяване на ЕС към Международния консултативен комитет по памука ***
 План за действие на ЕС за електронно управление за периода 2016—2020 г.
 Годишен доклад за 2015 г. относно защитата на финансовите интереси на ЕС — борба срещу измамите
 Инициатива за ефективно използване на ресурсите: намаляване на разхищението на храни, подобряване на безопасността на храните
 Оценка на външните аспекти на функционирането и управлението на митниците като инструмент за улесняване на търговията и за борба срещу незаконната търговия
Текстове (426 kb)
Правна информация - Политика за поверителност