Prethodno 
 Sljedeće 
PVTACRE
Usvojeni tekstovi
Utorak, 16. svibnja 2017. - Strasbourg
 Protokol uz Okvirni sporazum o partnerstvu i suradnji između Europske unije i Mongolije (pristupanje Hrvatske) ***
 Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između EU-a i Bosne i Hercegovine (pristupanje Hrvatske) ***
 Sporazum između EU-a i Norveške o dodatnim pravilima u vezi s instrumentom za financijsku potporu u području vanjskih granica i viza ***
 Pristupanje EU-a Međunarodnom savjetodavnom odboru za pamuk (ICAC) ***
 Akcijski plan EU-a za e-upravu 2016. – 2020.
 Godišnje izvješće o zaštiti financijskih interesa EU-a za 2015. – borba protiv prijevara
 Učinkovita uporaba resursa: smanjenje rasipanja hrane, poboljšanje sigurnosti hrane
 Procjena vanjskih aspekata djelovanja i vođenja carinskih službi kao sredstva za olakšavanje trgovine i borbu protiv nezakonite trgovine
Tekstovi (230 kb)
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti