Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Teksty przyjęte
Wtorek, 16 maja 2017 r. - Strasburg
 Protokół do Umowy ramowej o partnerstwie i współpracy między UE a Mongolią (przystąpienie Chorwacji) ***
 Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu między UE a Bośnią i Hercegowiną (przystąpienie Chorwacji) ***
 Umowa między UE a Norwegią w sprawie przepisów dodatkowych dotyczących instrumentu wsparcia finansowego w zakresie granic zewnętrznych i wiz ***
 Przystąpienie UE do Międzynarodowego Komitetu Doradczego ds. Bawełny (ICAC) ***
 Plan działania UE na rzecz administracji elektronicznej na lata 2016–2020
 Sprawozdanie roczne za rok 2015 dotyczące ochrony interesów finansowych UE – zwalczanie nadużyć finansowych
 Efektywne gospodarowanie zasobami: ograniczenie marnotrawienia i zwiększenie bezpieczeństwa żywności
 Ocena zewnętrznych aspektów wyników i zarządzania w zakresie ceł jako narzędzie służące ułatwieniu handlu i zwalczaniu nielegalnego handlu
Teksty (259 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności