Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Prijaté texty
Utorok, 16. mája 2017 - Štrasburg
 Protokol k Rámcovej dohode o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Mongolskom (pristúpenie Chorvátska) ***
 Dohoda o stabilizácii a pridružení medzi EÚ a Bosnou a Hercegovinou (pristúpenie Chorvátska) ***
 Dohoda medzi EÚ a Nórskom o dodatočných pravidlách v súvislosti s nástrojom pre finančnú podporu v oblasti vonkajších hraníc a víz ***
 Pristúpenie EÚ k Medzinárodnému poradnému výboru pre bavlnu (ICAC) ***
 Akčný plán EÚ pre elektronickú verejnú správu na roky 2016 – 2020
 Výročná správa o ochrane finančných záujmov EÚ za rok 2015 – boj proti podvodom
 Efektívne využívanie zdrojov: obmedzenie plytvania potravinami, zlepšenie potravinovej bezpečnosti
 Hodnotenie vonkajších aspektov výkonu a riadenia colných služieb ako nástroja na uľahčenie obchodu a boj proti nezákonnému obchodu
Texty (247 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia