Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Sprejeta besedila
Torek, 16. maj 2017 - Strasbourg
 Protokol k Okvirnemu sporazumu o partnerstvu in sodelovanju med EU in Mongolijo (pristop Hrvaške) ***
 Stabilizacijsko-pridružitveni sporazum med EU in Bosno in Hercegovino (pristop Hrvaške) ***
 Sporazum med EU in Norveško o dopolnilnih pravilih v zvezi z instrumentom za finančno podporo na področju zunanjih meja in vizumov ***
 Pristop EU k Mednarodnemu svetovalnemu odboru za bombaž (ICAC) ***
 Evropski akcijski načrt za e-upravo za obdobje 2016–2020
 Letno poročilo za leto 2015 o zaščiti finančnih interesov EU – boj proti goljufijam
 Pobuda za učinkovito rabo virov: zmanjšanje živilskih odpadkov, izboljšanje varnosti hrane
 Ocena zunanjih vidikov učinkovitosti in upravljanja carinskih služb kot orodja za spodbujanje trgovine in boj proti nezakoniti trgovini
Besedila (224 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov