Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Sprejeta besedila
Torek, 16. maj 2017 - StrasbourgKončna izdaja
 Protokol k Okvirnemu sporazumu o partnerstvu in sodelovanju med EU in Mongolijo (pristop Hrvaške) ***
 Stabilizacijsko-pridružitveni sporazum med EU in Bosno in Hercegovino (pristop Hrvaške) ***
 Sporazum med EU in Norveško o dopolnilnih pravilih v zvezi z instrumentom za finančno podporo na področju zunanjih meja in vizumov ***
 Pristop EU k Mednarodnemu svetovalnemu odboru za bombaž (ICAC) ***
 Evropski akcijski načrt za e-upravo za obdobje 2016–2020
 Letno poročilo za leto 2015 o zaščiti finančnih interesov EU – boj proti goljufijam
 Pobuda za učinkovito rabo virov: zmanjšanje živilskih odpadkov, izboljšanje varnosti hrane
 Ocena zunanjih vidikov učinkovitosti in upravljanja carinskih služb kot orodja za spodbujanje trgovine in boj proti nezakoniti trgovini
Besedila
Končna izdaja (224 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov