Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Tisdagen den 16 maj 2017 - StrasbourgSlutlig utgåva
 Protokollet till ramavtalet om partnerskap och samarbete mellan EU och Mongoliet (p.g.a. Kroatiens anslutning) ***
 Stabiliserings- och associeringsavtalet mellan EU och Bosnien och Hercegovina (p.g.a. Kroatiens anslutning) ***
 Avtalet mellan EU och Norge om kompletterande bestämmelser till instrumentet för ekonomiskt stöd för yttre gränser och visering ***
 EU:s anslutning till Internationella rådgivande kommittén för bomull (ICAC) ***
 EU:s handlingsplan för e-förvaltning för 2016–2020
 Årsrapporten för 2015 om skyddet av EU:s ekonomiska intressen – kampen mot bedrägerier
 Resurseffektivitet: mindre livsmedelsavfall, större livsmedelssäkerhet
 Utvärderingen av externa aspekter av tullens arbete och förvaltning som ett verktyg för att underlätta handel och bekämpa olaglig handel
Texter
Slutlig utgåva (245 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy