Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Tisdagen den 16 maj 2017 - Strasbourg
 Protokollet till ramavtalet om partnerskap och samarbete mellan EU och Mongoliet (p.g.a. Kroatiens anslutning) ***
 Stabiliserings- och associeringsavtalet mellan EU och Bosnien och Hercegovina (p.g.a. Kroatiens anslutning) ***
 Avtalet mellan EU och Norge om kompletterande bestämmelser till instrumentet för ekonomiskt stöd för yttre gränser och visering ***
 EU:s anslutning till Internationella rådgivande kommittén för bomull (ICAC) ***
 EU:s handlingsplan för e-förvaltning för 2016–2020
 Årsrapporten för 2015 om skyddet av EU:s ekonomiska intressen – kampen mot bedrägerier
 Resurseffektivitet: mindre livsmedelsavfall, större livsmedelssäkerhet
 Utvärderingen av externa aspekter av tullens arbete och förvaltning som ett verktyg för att underlätta handel och bekämpa olaglig handel
Texter (245 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy