Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Приети текстове
Сряда, 17 май 2017 г. - Страсбург
 Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление от Финландия — EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems)
 Годишен доклад за 2014 г. относно субсидиарността и пропорционалността
 Финансови технологии (FinTec): отражението на технологията върху бъдещето на финансовия сектор
 Автоматизиран обмен на данни по отношение на регистрацията на превозните средства в Хърватия *
 Представяне на възражения срещу делегиран акт: идентифициране на високорискови трети държави със стратегически слабости
 Генетично модифициран памук GHB119
 Генетично модифицирана царевица DAS-40278-9
 Положението в Унгария
 Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот
Текстове (304 kb)
Правна информация - Политика за поверителност