Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Vedtagne tekster
Onsdag den 17. maj 2017 - Strasbourg
 Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems
 Årsrapport 2014 om nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet
 Finansteknologi: Teknologiens indflydelse på finanssektorens fremtid
 Kroatiens elektroniske udveksling af oplysninger fra køretøjsregistre *
 Indsigelse mod en delegeret retsakt: Identificering af højrisikotredjelande med strategiske mangler
 GMO-bomuld GHB119
 GMO-majs DAS-40278-9
 Situationen i Ungarn
 Europæisk referenceramme for kvalifikationer for livslang læring
Tekster (177 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik