Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τετάρτη 17 Μαΐου 2017 - Στρασβούργο
 Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems
 Ετήσια έκθεση του 2014 για την επικουρικότητα και την αναλογικότητα
 FinTech: η επίδραση της τεχνολογίας στο μέλλον του χρηματοοικονομικού τομέα
 Αυτοματοποιημένη ανταλλαγή δεδομένων σχετικά με άδειες κυκλοφορίας οχημάτων στην Κροατία *
 Αντίρρηση σχετικά με κατ’ εξουσιοδότηση πράξη: Επισήμανση των τρίτων χωρών υψηλού κινδύνου που χαρακτηρίζονται από στρατηγικές ανεπάρκειες
 Γενετικά τροποποιημένο βαμβάκι GHB119
 Γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο DAS-40278-9
 Κατάσταση στην Ουγγαρία
 Ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων για τη διά βίου μάθηση
Κείμενα (318 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου