Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Vastuvõetud tekstid
Kolmapäev, 17. mai 2017 - Strasbourg
 Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2016/008 FI / Nokia Network Systems
 Subsidiaarsust ja proportsionaalsust käsitlev 2014. aasta aruanne
 Finantstehnoloogia: tehnoloogia mõju finantssektori tulevikule
 Sõidukite registreerimisandmete automatiseeritud andmevahetus Horvaatias *
 Vastuväide delegeeritud õigusaktile: suure riskiga kolmandate riikide kindlaksmääramine, kus esineb strateegilisi puudusi
 Geneetiliselt muundatud puuvill GHB119
 Geneetiliselt muundatud mais DAS-40278-9
 Olukord Ungaris
 Pidevõppe Euroopa kvalifikatsiooniraamistik
Tekstid (171 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika