Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Pieņemtie teksti
Trešdiena, 2017. gada 17. maijs - StrasbūraGalīgā redakcija
 Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana: pieteikums EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems
 2014. gada ziņojums par subsidiaritāti un proporcionalitāti
 FinTech — tehnoloģijas ietekme uz finanšu sektora nākotni
 Transportlīdzekļu reģistrācijas datu automatizēta apmaiņa Horvātijā *
 Iebildumu izteikšana pret deleģēto aktu: augsta riska trešo valstu, kurās ir stratēģiskas nepilnības, norādīšana
 Ģenētiski modificēta kokvilna GHB119
 Ģenētiski modificēta kukurūza DAS-40278-9
 Stāvoklis Ungārijā
 Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras izveidošana mūžizglītībai
Teksti
Galīgā redakcija (184 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika