Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Aangenomen teksten
Woensdag 17 mei 2017 - Straatsburg
 Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems
 Jaarverslag 2014 over subsidiariteit en evenredigheid
 Fintech: de invloed van technologie op de toekomst van de financiële sector
 Geautomatiseerde uitwisseling van voertuigregistratiegegevens in Kroatië *
 Bezwaar tegen een gedelegeerde handeling: de identificatie van derde landen met een hoog risico die strategische tekortkomingen vertonen
 Genetisch gemodificeerd katoen GHB119
 Genetisch gemodificeerde maïs DAS-40278-9
 De situatie in Hongarije
 Europees kwalificatiekader voor een leven lang leren
Teksten (184 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid