Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Teksty przyjęte
Środa, 17 maja 2017 r. - Strasburg
 Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w następstwie wniosku złożonego przez Finlandię – EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems
 Sprawozdanie roczne za rok 2014 w sprawie pomocniczości i proporcjonalności
 FinTech: Wpływ technologii na przyszłość sektora finansowego
 Uruchomienie w Chorwacji zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych rejestracyjnych pojazdów*
 Sprzeciw wobec aktu delegowanego: wskazanie państw trzecich wysokiego ryzyka mających strategiczne braki
 Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: zmodyfikowana genetycznie bawełna GHB119
 Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: zmodyfikowana genetycznie kukurydza DAS-40278-9
 Sytuacja na Węgrzech
 Europejskie ramy kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie
Teksty (188 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności